Chất sử thi và chất trữ tình trong tiểu thuyết nguyễn minh châu

chất sử thi chất trữ tình trong tiểu thuyết nguyễn minh châu

chất sử thi và chất trữ tình trong tiểu thuyết nguyễn minh châu
... cứu chất sử thi chất trữ tình tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu đối tượng chuyên biệt chưa có viết công phu công trình khoa học Cho nên, việc nghiên cứu chất sử thi chất trữ tình tiểu thuyết Nguyễn Minh ... 2: CHẤT SỬ THI TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN MINH CHÂU 2.1 Khái niệm chất sử thi 2.2 Chiến trường hậu phương 2.3 Cá nhân lịch sử 2.4 Chiến tranh hòa bình CHƯƠNG : CHẤT TRỮ TÌNH TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN ... TRANH VÀ HÒA BÌNH : 61 CHƯƠNG 3: CHẤT TRỮ TÌNH TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN MINH CHÂU 70 3.1.CHẤT TRỮ TÌNH TRONG BỨC TRANH THI N NHIÊN 70 3.2.CHẤT TRỮ TÌNH TRONG MIÊU...
 • 107
 • 54
 • 0

Sắc thái trữ tình trong tiểu thuyết nguyễn bình phương

Sắc thái trữ tình trong tiểu thuyết nguyễn bình phương
... chung trữ tình tiểu thuyết Việt Nam đương đại, trữ tình tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương 4.2 Chỉ sắc thái trữ tình tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương cấp độ cảm hứng, nhìn thực 4.3 Chỉ sắc thái trữ tình ... trọng tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Chương 2: Những cảm hứng lớn nhìn thực tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Chương 3: Sắc thái trữ tình tổ chức tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương 12 Chương TRỮ TÌNH, ... thuyết Nghiên cứu sắc thái trữ tình tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương góp phần nhận diện đặc điểm quan trọng văn xuôi, tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 Lịch sử vấn đề Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương có khác...
 • 97
 • 346
 • 1

Chất trữ tình trong truyện ngắn nguyễn ngọc tấn

Chất trữ tình trong truyện ngắn nguyễn ngọc tấn
... bạn" Yếu tố trữ tình truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tấn 2.1 Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tấn đậm đà màu sắc trữ tình, nhng trớc hết tác phẩm gắn liền với thực Trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tấn giàu chất thực ... Thì truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tấn nghiêng chất trữ tình 17 = = Thái Thị Ngọc Khóa luận tốt nghiệp 1.4 Nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tấn từ trớc đến có số công trình, nhng so với truyện Nguyễn ... đà truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tấn Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tấn có mặt tích cực mặt hạn chế việc đánh giá hiệu nghệ thuật việc sử dụng yếu tố trữ tình truyện ngắn Thứ mặt tích cực: Tác phẩm Nguyễn Ngọc...
 • 43
 • 34
 • 0

Chất trữ tình trong truyện ngắn nguyễn ngọc tư

Chất trữ tình trong truyện ngắn nguyễn ngọc tư
... Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh Thái thị huyền Chất trữ tình truyện ngắn nguyễn ngọc t chuyên ngành: lý luận văn học mã số : 60.22.32 luận văn thạc sĩ ngữ văn ... nhỡn t ngụn ng v ging iu 11 Chng GII THUYT V CHT TR TèNH TRONG TRUYN 1.1 Quan nim chung v cht tr tỡnh 1.1.1 Cht tr tỡnh i sng v ngh thut Trong cuc sng, cht tr tỡnh l mt khỏi nim c nhc n khỏ ph ... tỡnh cht tr tỡnh nh mt tớnh t ch sc thỏi nh nhng, tha thit (trong õm nhc), v sc thỏi mm mi, du dng, nờn th, hin ho, gi cm, m mng (trong hi ho v miờu t cỏc s vt khỏc) Túm li, cht tr tỡnh i sng...
 • 147
 • 60
 • 1

Tính triết - lý trữ tình trong tiểu thuyết của Trương Hiền Lượng (Cây hợp hoan Một nửa đàn ông là đàn bà

Tính triết - lý trữ tình trong tiểu thuyết của Trương Hiền Lượng (Cây hợp hoan và Một nửa đàn ông là đàn bà
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - HOÀNG THỊ LAN TÍNH TRIẾT - LÝ TRỮ TÌNH TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TRƢƠNG HIỀN LƢỢNG (CÂY HỢP HOAN VÀ MỘT NỬA ĐÀN ÔNG LÀ ĐÀN BÀ) Chuyên ngành: ... THÀNH TÍNH TRIẾT LÝ – TRỮ TÌNH TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TRƢƠNG HIỀN LƢỢNG 1.1 Tìm hiểu tính triết trữ tình Để hiểu tính triết trữ tình, trước hết cần tìm hiểu ý nghĩa khái niệm tính triết ... phẩm tự có kết hợp tính triết tính trữ tình Hai tiểu thuyết Cây hợp hoan Một nửa đàn ông đàn nhà văn Trương Hiền Lượng hai tác phẩm tự trữ tình, cảm xúc, suy nghĩ tác giả thông qua hệ thống...
 • 106
 • 299
 • 2

CHẤT TRIẾT LUẬN TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH

CHẤT TRIẾT LUẬN TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH
... luận tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Những nội dung triết luận tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương 3: Những phương thức biểu đạt chất triết luận tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh NỘI DUNG ... thành chất triết luận tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh; Nhận diện phân tích nội dung triết luận tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh phương thức nghệ thuật tác giả sử dụng để làm rõ nội dung triết luận ... TRIẾT LUẬN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1975 VÀ NHỮNG TIỀN ĐỀ CỦA CHẤT TRIẾT LUẬN TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH 1.1 Sơ lược khuynh hướng triết luận văn học Việt Nam sau 1975 1.1.1 Triết luận...
 • 107
 • 287
 • 2

CHẤT TRIẾT LUẬN TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN

CHẤT TRIẾT LUẬN TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN
... văn thạc Ngữ văn – ĐHSPHN 2002), Yếu tố triết luận thơ Nguyễn Duy (Lê Trâm Anh - Luận văn thạc Ngữ văn – ĐHSPHN 2007), Chất triết luận trường ca Thanh Thảo (Hoàng Thị Thu Hương - Luận văn ... học Việt Nam sau 1975 tiền đề chất triết luận tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Những nội dung triết luận tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương 3: Những phương thức biểu đạt chất triết luận ... luận tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh NỘI DUNG CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ KHUYNH HƯỚNG TRIẾT LUẬN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1975 VÀ NHỮNG TIỀN ĐỀ CỦA CHẤT TRIẾT LUẬN TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH...
 • 107
 • 346
 • 4

tính triết - lý trữ tình trong tiểu thuyết của trương hiền lượng

tính triết - lý trữ tình trong tiểu thuyết của trương hiền lượng
... luận văn 10 Chƣơng CƠ SỞ HÌNH THÀNH TÍNH TRIẾT LÝ – TRỮ TÌNH TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TRƢƠNG HIỀN LƢỢNG 11 1.1 Tìm hiểu tính triết trữ tình 11 1.2 Hoàn cảnh lịch sử xã hội văn ... 1.3 Nhà văn Trƣơng Hiền Lƣợng 19 1.3.1 Hai mươi hai năm bão táp đời 19 1.3.2 Ngòi bút thực tỉnh táo 21 Tiểu kết 24 Chƣơng TÍNH TRIẾT LÝ – TRỮ TÌNH QUA NGHỆ THUẬT ... trữ tình 60 2.2.1 Vẻ đẹp thiên tính nữ 60 2.2.2 Vẻ đẹp người lao động khác 68 2.3 Nhân vật “siêu thực” mang suy ngẫm tác giả 72 Tiểu kết 78 Chƣơng TÍNH TRIẾT LÝ...
 • 7
 • 162
 • 1

Nông thôn người nông dân trong tiểu thuyết nguyễn kiên luận văn thạc sĩ ngữ văn

Nông thôn và người nông dân trong tiểu thuyết nguyễn kiên luận văn thạc sĩ ngữ văn
... nghiệp sáng tác tiểu thuyết Nguyễn Kiên Chương 2: Hình tượng người sống nông thôn tiểu thuyết Nguyễn Kiên Chương 3: Nghệ thuật thể người sống nông thôn tiểu thuyết Nguyễn Kiên Chương NHÌN ... Nhà văn, Hà Nội, 2008 4 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu vấn đề nông thôn người nông dân đặt tiểu thuyết Nguyễn Kiên - Tìm hiểu nghệ thuật thể vấn đề nông thôn người nông dân ... đề tài nông thôn và người nông dân, Nguyễn Kiên xác lập vị trí nền văn học Việt Nam hiện đại Tìm hiểu tiểu thuyết Nguyễn Kiên viết về đề tài nông thôn và người nông dân giúp...
 • 138
 • 60
 • 0

Chất trữ tình trong truyện mạc can

Chất trữ tình trong truyện mạc can
... chương: Chương Giới thuyết chất trữ tình sở tồn chất trữ tình truyện Mạc Can Chương Chất trữ tình truyện Mạc Can thể qua việc xây nhân vật Chương Chất trữ tình truyện Mạc Can thể qua giọng điệu ngôn ... GIỚI THUYẾT VỀ CHẤT TRỮ TÌNH VÀ CƠ SỞ TỒN TẠI CỦA CHẤT TRỮ TÌNH TRONG TRUYỆN MẠC CAN 10 1.1 Giới thuyết khái niệm chất trữ tình 1.1.1 Quan niệm chất trữ tình đời sống Chất trữ tình sống thường ... sát bốn bình diện để đến kết luận chất trữ tình truyện Mạc Can 1.5 Cở sở tồn chất trữ tình truyện Mạc Can 5.1 Cuộc đời, người Mạc Can Mạc Can tên thật Lê Trung Cang, sinh ngày 14- 04 - 1945, có...
 • 130
 • 498
 • 4

Tính chất hướng nội trong tiểu thuyết của r tagore tiểu thuyết y kawabata (một cái nhìn so sánh)

Tính chất hướng nội trong tiểu thuyết của r tagore và tiểu thuyết y kawabata (một cái nhìn so sánh)
... tạo R Tagore Y Kawabata Chương Những tương đồng tính chất hướng nội tiểu thuyết R Tagore tiểu thuyết Y Kawabata Chương Những khác biệt tính chất hướng nội tiểu thuyết R. Tagore tiểu thuyết Y. Kawabata ... lẫn nhau… Nguyễn Văn Hạnh viết Cấu trúc hướng nội tiểu thuyết Y. Kawabata, đề cập đến đặc trưng cấu trúc hướng nội tiểu thuyết Y Kawabata. Theo ông, tính chất hướng nội tiểu thuyết Y. Kawabata thể ... tính chất hướng nội tiểu thuyết R. Tagore Y Kawabata Thứ ba, Ở mức độ định, nguyên nhân dẫn đến tương đồng, khác biệt tiểu thuyết R Tagore Y Kawabata 11 Phạm vi đối tượng khảo sát R. Tagore Y. Kawabata...
 • 129
 • 306
 • 0

chất trữ tình trong những sáng tác của nam cao

chất trữ tình trong những sáng tác của nam cao
... tình 2.1 Giới thuyết chất trữ tình Trong tác phẩm văn chương dù : tự sự, kịch, thơ có chất trữ tình có độ đậm nhạt khác Thường chất trữ tình thể rõ thơ ca ẩn sâu văn tự kịch Dù tác giả sáng tác ... người sinh thành đứa tinh thần Nam Cao Chương II : NHỮNG BIỂU HIỆN CHẤT TRỮ TÌNH TRONG NHỮNG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO 2.1 Thể lòng quý trọng, thương yêu người Nam Cao nhiều người biết đến nhà văn ... truyện ngắn Nam Cao bị giảm Chất trữ tình chất triết lí hòa quyện, xuyên thắm vào Mọi miêu tả tác giả thể qua cung bậc cảm xúc tác giả Chất triết lí dạt Nam Cao bắt nguồn từ chất trữ tình đầm thắm...
 • 120
 • 648
 • 8

Tính chất triết lý trữ tình trong truyện ngắn nguyễn ngọc tư

Tính chất triết lý  trữ tình trong truyện ngắn nguyễn ngọc tư
... tình truyện ngắn Nguyễn Ngọc 13 Chương TỔNG QUAN VỀ TÍNH CHẤT TRIẾT LÝ - TRỮ TÌNH TRONG TRUYỆN NGUYỄN NGỌC TƯ 1.1 Khái niệm tính chất triết - trữ tình truyện ngắn 1.1.1 Tính chất triết ... Chương TỔNG QUAN VỀ TÍNH CHẤT TRIẾT LÝ - TRỮ TÌNH TRONG TRUYỆN NGUYỄN NGỌC TƯ 13 1.1 Khái niệm tính chất triết - trữ tình truyện ngắn 13 1.1.1 Tính chất triết - trữ tình sáng tác văn ... tính chất triết - trữ tình truyện ngắn Nguyễn Ngọc Chương Người kể chuyện ưa triết đầy thương cảm truyện ngắn Nguyễn Ngọc Chương Hệ thống biểu ng thấm đẫm tính triết - trữ tình...
 • 138
 • 233
 • 1

CHẤT TRỮ TÌNH TRONG VĂN XUÔI CỦA MA VĂN KHÁNG

CHẤT TRỮ TÌNH TRONG VĂN XUÔI CỦA MA VĂN KHÁNG
... trữ tình văn xuôi Chương 2: Chất trữ tình văn xuôi Ma Văn Kháng, nhìn từ giới nhân vật Chương 3: Chất trữ tình văn xuôi Ma Văn Kháng 14 , nhìn từ phương tiện nghệ thuật PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CHẤT ... người” Ma Văn Kháng quan niệm chất trữ tình “hồn cốt văn chương, văn chương đích thực” Phải chăng, chất thơ, chất trữ tình khiến cho văn xuôi Ma Văn Kháng thêm phần ý nhị hơn, da diết Chất trữ tình ... CHẤT TRỮ TÌNH VÀ QUAN NIỆM CỦA MA VĂN KHÁNG VỀ CHẤT TRỮ TÌNH CỦA VĂN XUÔI 1.1 Chất trữ tình Có thể nói, khái niệm trữ tình có nhiều cách hiểu khác Điều tùy thuộc vào quan điểm người, nghề Trong...
 • 127
 • 44
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất chính luận và trữ tình trong đất nước nguyễn khoa điềmchất trữ tình trong thơ xuân quỳnhchất trữ tình trong thơ tố hữuchất trữ tình trong thơ hồ xuân hươngchất trữ tình trong thơ tú xươngchất trữ tình trong thơ nguyễn khuyếnphân tích chất trữ tình trong lặng lẽ sa pachất trữ tình trong thơ là gìchat tru tinh trong tac pham van te nghia si can giuocchat tru tinh trong tac pham cua nguyen dinh chieuchất trữ tình trong thơ nguyễn công trứtưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong ánh trăng nguyễn duynội dung trữ tình trong thơ văn nguyễn đình chiểuđồng tính trong tiểu thuyết việtđồng tính trong tiểu thuyếtBài 23 phòng cháy khi ở nhà tự nhiên và xã hội 3Mở rộng vốn từ cái đẹp LTVC lớp 4 số 15Bài 27 sinh sản sinh dưỡng do người sinh học 6Những câu đố hay dành cho học sinh tiểu họcVị ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 2Bài kí hiệu bản đồ cách biểu hiện địa hình trên bản đồ địa lý 6Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 1Vị ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 11Bài một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt vật lý 6Bài áp suất vật lý 8bài giảng phòng tai nạn dưới nước lớp 5Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 10Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 12CÂU hỏi vận DỤNG sinh 8 ôn THI HKIIBài các nước châu á lịch sử 9Bài đặc điểm các khu vực địa hình địa lí 8Mở rộng vốn từ cái đẹp LTVC lớp 4 số 3Kinh nghiệm tổ chức tốt chương trình vui để học trong giờ hoạt động ngoại khóaBài giảng GIẢM đi một số lầnBài khu vực nam âu địa lí 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập