giao an day he lop 5 len lop 6

Giáo án dạy lớp 5 lên lớp 6

Giáo án dạy hè lớp 5 lên lớp 6
... 108 103 29 ) .55 ,8 :1, 25 a) (12-11 ) .55 ,8 - : (10 8, 75) = ( 9 5 29 1 16 7 75 1 16 65 9 = = = 55 ,8 : =319 25 25 25 1 13 b) (204,12 : 40 ,5 - 3,2.1,2) + : = 1,2 +7 = 13 26 26 +3= +3=3 5 Bài 23 : Thực ... 10 Bài 16 : Thực phép tính : a)17, 85+ 63 ,59 = 81,44 c) 72 85, 64 3 +6, 7281=7292,3711 b)38 , 56 4+72,1= d)2 863 + 56 ,78= Bài 17: Thực phép tính : a )57 ,9- 36, 8= 21,1 c)3 857 -283 ,67 8= 357 3,322 b)28 ,62 -17 ,58 9=11,031 ... d )68 2,708 - 56 4,1 853 =118 ,52 27 Bài 18 : Thực phép tính : a) 4,72 = 42,48 c)8,3 7 85, 62 = 65 2 0 ,64 6 b) 65 , 83 7,4=487,142 d) 0,724 56 82,3 = 4113,9 852 Bài 19 : Thực phép tính : a) 204 ,68 :28=7,31 c) 35, 1 062 :6, 83 =5, 14...
 • 4
 • 1,484
 • 73

Giáo án dạy lớp 5 lên lớp 6

Giáo án dạy hè lớp 5 lên lớp 6
... 3.4 Hướng dẫn đáp án 19 1 Bài a 66 3 ,53 b c d 14 12 2 Bài a b 91,7% c 55 d Bài a x = b x = c x = d x = e x = 3 Bài Ta có: + = = 50 % 10 Bài AB dài: (32 ,5 + 44 ,5) .1 ,5 = 1 15, 5 km Bài Tính vận ... dung Đề 15 39 Bài Tính: a 8 95, 72 + 402 ,68 - 63 4,87 b c d 14 24 13 14 15 Bài Tính: 17 17 a : : b 100% + 28,4% - 36, 7% c 25 : d : 15 15 11 Bài Không thực phép tính, nêu dự đoán kết tìm ... Ôn tập môn toán lên 34 c 29, 76 d 172,84 13 10 Bài 3: a 4, 46 b c d 6, 8 Bài 4: a Chiều dài: 120m b Chu vi: 400m Diện tích: 960 0m2 = 0, 96 1 1.b 1.a ba Bài 5: Ta có = (vì b =...
 • 8
 • 532
 • 1

Giáo án dạy lớp 4 lên lớp 5

Giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5
... cm2 50 3dm2 = m2 cm2 5m2 9cm2 = cm2 +) Bài 2: Đặt tính tính: a) 159 246 + 746 38 b) 49 75 64 - 88 357 ì d) 3 240 : 24 c) 1 75 16 +) Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau: ì b) 955 35 : 45 + 1 34 45 a) 243 52 ... sau: + Bài 1: Đặt tính tính: 6 749 4: 42 789 : 359 361 : + Bài 2: Tính 855 : 45 57 9 : 36 9009 : 33 + Bài 3: 47 25 : 15 46 74 : 82 49 35 : 49 351 36 : 18 1 840 8 : 52 17826 : 48 - GV chấm chữa số làm HS C ... sau: + Bài 1: Đặt tính tính: 21 56 7 + 43 897 792 + 240 8 54 761 + 56 973 50 50 5 + 950 909 9 75 032 + 87 321 150 287 + 950 9 95 - GVgọi học sinh lên bảng làm, dới lớp làm bảng - GV chữa củng cố cách...
 • 28
 • 176
 • 0

giáo án dạy lớp 5 lên lớp 6

giáo án dạy hè lớp 5 lên lớp 6
... Hớng dẫn đáp án Bài a 66 3 ,53 b c d 19 Bài a b 91,7% c 55 d 14 12 Bài a x = b x = c x = d x = e x = 72 Bài Ta có: + = = 50 % 133 Bài AB dài: (32 ,5 + 44 ,5) .1 ,5 = 1 15, 5 km 10 25 Bài Tính vận ... Tính: a 8 95, 72 + 402 ,68 - 63 4,87 b 7 155 53 9 39 ì+ ì c d 13 247 14814 15 Bài Tính: a b 100% + 28,4% - 36, 7% 178 17 : +: : c 25 : d 157 11 15 Bài Không thực phép tính, nêu dự đoán kết tìm ... vào chỗ trống a 1827m = kmm = ., km b 34dm = .m dm = ., .m c 2 065 g = .kg g = , kg d 357 6m = .km e 53 cm = .m f 53 60 kg = .tấn g 67 5g = .kg Bài a Trong bảng đơn vị đo diện tích: - Đơn vị lớn gấp...
 • 7
 • 525
 • 0

giao an day he lop 2 len 3 cuc soc

giao an day he lop 2 len 3 cuc soc
... Hoạt động 3: Hoạt động nhóm Quan sát tranh ảnh hoa, trái, rau xanh Tại Đà Lạt gọi thành phố hoa, Đà Lạt, nhóm thảo luận theo gợi ý trái & rau xanh? GV Kể tên loại hoa, trái & rau xanh Đà Lạt? ... 2: Thảo luận nhóm trước lớp Dựa vào lược đồ hình 1, đọc tên đỉnh HS nhóm nhận xét, bổ sung núi & cho biết độ cao chúng Quan sát hình (hoặc tranh ảnh đỉnh núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng ... thớt 2. Kó năng: - Sử dụng tranh ảnh để mơ tả nhà sàn trang phục số dân tộc Hồng Liên Sơn + Trang phục : dân tộc có cách ăn mặc riêng ; trang phục dân tộc may, thêu trang trí cơng phu thường có...
 • 85
 • 739
 • 6

Giáo án dạy lớp 1 lên lớp 2

Giáo án dạy hè lớp 1 lên lớp 2
... 52= 3 92= 7 51= 4 10 = 62= 4 10 = 61= 5 - HS luyn hc thuc lũng c Luyn Bi 1: t tớnh ri tớnh: 80 20 50 20 17 35 12 43 22 40 - 10 50 - 10 45 - 56 - 21 67 - 12 Bi 2: S? 40 - = 20 70 20 = 20 ... TRấN LP Bi 1: t tớnh ri tớnh: 80 20 50 20 17 35 12 43 22 40 - 10 50 - 10 45 - 56 - 21 67 - 12 Bi 2: S? 40 - = 20 70 20 = 20 = 50 47 - = 26 39 - = 27 30 - = 20 40 - = 30 = 14 54 - ... 6 +2= 8 3 +1= 4 8 +1= 9 3 +2= 5 7 +2= 9 4 +1= 5 + = 10 4 +2= 6 + = 10 5 +1= 6 - HS luyn hc thuc lũng c Luyn Bi 1: Tớnh: 7 +1= 8 +2= 40 + 20 = 30 + 10 = 15 + 40 = 1+ 7= 2+ 8= 20 + 40 = 10 + 30 = + 42 = Bi 2: S? +...
 • 11
 • 91
 • 0

Giáo án dạy lớp 2 lên 3

Giáo án dạy hè lớp 2 lên 3
... xe là: 25 + 12 = 37 (xe) Đáp số: 37 xe Tiết 2: Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: a/ + 72 = 97 70 + = = 96 23 0 = +0 b/ 85 = 46 21 3 = 42 - 89 = 72 Bài : Tìm x a/ x 45 = 56 b/ 1 23 - x = 22 + 89 ... a.11 +28 +24 +16+ 12+ 9 a.11 +28 +24 +16+ 12+ 9 =(11+9)+ (28 + 12) + (24 +16) = 20 + 40 + 40= 100 b.75- 13- 17 +25 = (75 +25 )- ( 13 +17) = 100 - 30 = 70 b.75- 13- 17 +25 Bài 3: Một bến xe có 25 ôtô rời bến,nh lại 12 ôtô cha rời bến.Hỏi ... b/ 45 = 28 100 =39 - Yêu cầu HS làm nháp lên bảng: Bài : Tìm x a/ x 21 = 33 21 b/ 78- x = 42 + 24 - 27 = 72 c/ x + 25 = 100 - 25 d/ 89 x = 28 - Yêu cầu HS làm theo nhóm đại diện lên bảng:...
 • 33
 • 285
 • 0

Giáo án dạy lớp 3 lên lớp 4

Giáo án dạy hè lớp 3 lên lớp 4
... mơi hai nghìn ba trăm năm mơi Bài 3: Phân tích số sau thành tổng hàng 97 530 75 038 70 537 75 43 0 Bài 4: Chứ số số sau thuộc hàng nào? 678 93 96 542 546 24 8 546 2 7 531 6 Bài 5: a) Viết số tròn chục nghìn ... giấy nháp -1 học sinh lên bảng làm -GV học sinh nhạn xét Bài 3: Tính bàng cách thuận tiện nhất: a )35 7 + 256 + 1 43 b) 34 6 + 199 + 1 54 c) 49 9 +( 30 1- 199) d )45 6 - 145 -255 Bài 4: Điền dấu thích hợp ... + 145 ) x 728 b )46 4 : ( + 2) 156 c)1 04 (182+ 133 ) : d )35 (128 + 32 ): ( + 4) e)122 + ( 1 84 - 162).186 g)526( 135 + 125) x -Yêu cầu học sinh làm vào -GV thu chấm số -2 học sinh lên bảng làm Lớp...
 • 30
 • 204
 • 0

giáo án dạy lớp 2 lên lớp 3 (1)

giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3 (1)
... a.11 +28 +24 +16+ 12+ 9 a.11 +28 +24 +16+ 12+ 9 =(11+9)+ (28 + 12) + (24 +16) = 20 + 40 + 40= 100 b.75- 13- 17 +25 = (75 +25 )- ( 13 +17) = 100 - 30 = 70 b.75- 13- 17 +25 Bài 3: Một bến xe có 25 ôtô rời bến,nh lại 12 ôtô cha rời ... xe là: 25 + 12 = 37 (xe) Đáp số: 37 xe Tiết 2: Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: a/ + 72 = 97 70 + = = 96 23 0 = +0 b/ 85 = 46 21 3 = 42 - 89 = 72 Bài : Tìm x a/ x 45 = 56 b/ 1 23 - x = 22 + 89 ... 37 6 *********************************** Tiếng Việt Toán Ôn tập Bài 1: Đặt tính tính 615 + 20 8 32 6 + 80 417 + 26 3 156 + 4 72 Bài 2: Đặt tính tính 675 24 1 550 -20 2 138 45 78- 139 Bài 3: Khối lớp...
 • 40
 • 295
 • 0

Giáo án dạy lớp 8

Giáo án dạy hè lớp 8
... ông giáo » từ miệng lão Hạc nói ra, lúc đượm vẻ thân tình, cung kính, 18 trọng vọng : « cậu vàng đời ông giáo ! « Vâng, ông giáo dạy phải ! Đối với sung sướng » « Tôi cắn rơm, cắn cổ lạy ông giáo ... Cái nghèo đeo đẳng ông giáo mãi, « ông giáo khổ trường tư » Vận hạn xẩy ông nghĩ : « Đời người ta không khổ lần » Sách bán dần Chỉ giữ lại sách với lời nguyền : « dù có phải chết không bán » Như ... hiệu mùa đến Nhưng mùa đến gọi dậy lòng người chiến sĩ đièu ông đối diện với cảnh sống ngột ngạt ? Ta nghe dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, ôi ! Tố Hữu thầm với mùa hè, hình...
 • 35
 • 234
 • 0

Giáo án dạy lớp mầm

Giáo án dạy hè lớp mầm
... English English Tổng kết chủ đề TRÍ TUỆ - KHÁM PHÁ NGHỀ NGHIỆP Kizworld English Lớp: Mầm Lớp: Mầm Lớp: Mầm Lớp: Mầm ... yêu thương Các hát: Cô giáo, Múa vui, Múa đàn, Càng lớn ngoan English English English English Sáng tạo – Kỹ sống – Bơi lội English Lớp: Mầm CHỦ ĐỀ THÁNG 7: ĐẠO ĐỨC TUẦN THÁNG ( Từ ngày 20/07/2015 ... Cô giáo, Múa vui, Múa đàn, Càng lớn ngoan Hoạt động tiếng anh Hoạt động ngoại khóa English English English English Sáng tạo – Kỹ sống – Bơi lội English Lớp: Mầm CHỦ ĐỀ THÁNG 7: ĐẠO ĐỨC TUẦN THÁNG...
 • 16
 • 385
 • 3

Giáo án dạy toán 7 lên 8

Giáo án dạy hè toán 7 lên 8
... 4xy + 7y - 6x + 4y + D = -x + 5xy - 3y2 + 4x - 7y - a.TÝnh gi¸ trÞ ®a thøc: A + B ; C - D t¹i x = -1 vµ y = b.TÝnh gi¸ trÞ cđa ®a thøc A - B + C - D t¹i x = vµ y = -1 Bµi 2: Cho f(x) = 5x - 7x + ... góc B nhỏ góc C a/ Hãy so sánh hai cạnh AC AB b/ Từ A kẻ AH vuông góc với BC Tìm hình chiếu AC , AB đường thẳng BC c/ Hãy so sánh hai hình chiếu vừa tìm câu b Bài 17 : Cho tam giác ABC cân có ... ®a thøc M = - xy - 3xy + 4xy b.Tìm nghiệm đa thức sau :B(x)= 3-3x+4x2-5x-4x2 -7 c Tính giá trị đa thức sau : A(x) = 8x2-2x+3 x = Bài : Cho hai ®a thøc : h(x) = 5x3+ 2x2; g(x) = -5 + 5x3-x2 a) TÝnh...
 • 6
 • 542
 • 19

Giáo án dạy toán 8 lên 9

Giáo án dạy hè toán 8 lên 9
... sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em từ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh hai lớp ? Bài 7: Hai thùng dầu A B có tất 100 lít Nếu chuyển từ thùng A sang thùng B 18 lít số lợng ... Bài 8: Một xe ô tô từ A đến B hết 3g12ph Nếu vận tốc tăng thêm 10km/h đến B sớm 32ph Tính quãng đờng AB vận tốc ban đầu xe? tháng năm 20 09 Trang Trờng THCS Diễn Ngọc Gv: Phan huy Năm Bài 9: Một ... b) c) d) e) Dạng V: Các toán hình học phẳng Bài 1: Cho tam giác ABC vuông A , AB=15cm, AC=20cm Vẽ tia Ax//BC tia By vuông góc với BC B Tia Ax cắt By tai D tháng năm 20 09 Trang Trờng THCS Diễn...
 • 5
 • 516
 • 9

GIÁO ÁN DẠY TOÁN 8 LÊN 9 (CHUẨN CHỈ VIỆC IN)

GIÁO ÁN DẠY HÈ TOÁN 8 LÊN 9 (CHUẨN CHỈ VIỆC IN)
... - 6xy + 9y2 = (x - 3y)2 x2 + 6xy + 9y2 = (x + 3y)2 B9: Chỉ chỗ viết sai hai vế sửa lại cho đẳng thức (sửa nhất) x3 - 12x2y + 6xy2 – 8y3=(x – 2y)3 * Có thể viết là: x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y2 = (x ... Đáp án: A = (x + 2)(x + 3) Đáp án: A = (x - 1)(x - 3) Câu 11: Phân tích thành nhân tử: Câu 12: Tính nhanh giá trị sau: A = 15 .91 ,5 + 150.0 ,85 A = x2 + 5x + Đáp án: A = (x + 1)(x + 4) Đáp án: ... Đáp án: A = 3(x – y) Đáp án: A = x(x – 1) Câu 3: Phân tích thành nhân tử: Câu 4: Phân tích thành nhân tử: A = x(y – 1) – y(y – 1) A = 10x(x – y) – 8y(y – x) Đáp án: A = (y - 1)(x - y) Đáp án: ...
 • 33
 • 4,070
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5giáo án dạy hè lớp 3 lên lớp 4giáo án dạy hè lớp 1 lên 2giáo án dạy hè lớp 2 lên 3giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3giáo án dạy hè lớp 4giao án dạy hè lớp 4giáo án dạy hè lớp 2giáo án dạy hè lớp 7 tiếng anhgiáo án dạy thêm lớp 6 môn ngữ văngiáo án dạy văn lớp 6giáo án dạy toán lớp 6giao an day them lop 6giáo án dạy hè toán 7 lên 8giáo án ôn hè lớp 4 lên lớp 5Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 21. Ôn tập chương IVBáo cáo nhóm 1 - THPTLC3Bài chuyên đề: tìm hiểu về sữa chuaenzim va cac benh roi loan chuyen hoaBài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễBài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVBài 17. Ôn tập chương II và chương IIIBài 17. Ôn tập chương II và chương IIIBài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVBài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễBài 2. Vận chuyển các chất trong câyBài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời TrầnBài 3. Thoát hơi nướcBài 3. Thoát hơi nướcBài 3. Thoát hơi nướcBài 4. Vai trò của các nguyên tố khoángBài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)
Đăng ký
Đăng nhập