Tài liệu về : “Bài 6: Lọ hoa và quả (vẽ hình)

Bài 6: Lọ hoa quả (vẽ hình)

Bài 6: Lọ hoa và quả (vẽ hình)
... quả ? - Vị trí của lọ hoa quả ntn ? - Quả nằm trong khung hình gì ? - Lọ nằm trong khung hình gì? - - Quả bằng bao nhiêu chiều cao của lọ ? * HS quan sát. * Ghi đầu bài vào vở. * HS bày mẫu. ... tranh vẽ lọ hoa quả. Giới thiệu bài học. - Gọi HS lên bảng bày mẫu, gọi HS khác nhận xét bày mẫu, có thể bày mẫu lại cho đẹp. - Hãy nhận xét hình dáng, mầu sắc, đậm nhạt của lọ hoa quả ? - ... luận. Giáo viên cho học sinh làm bài , bao quát lớp hớng dẫn cụ thể từng học sinh . - HS vẽ lọ hoa quả, đến các nhóm hớng dẫn vẽ. - Cuối giờ cho HS dán bài lên bảng. Điều khiển cả lớp nhận...
 • 3
 • 1,109
 • 7

Bài 7: Lọ hoa qua (vẽ màu)

Bài 7: Lọ hoa và qua (vẽ màu)
... nhật đứng . * Lọ hoa nằm trong hình chữ nhật đứng Quả nằm trong khung hình vuông . * Chiều cao của quả bặng 1/5 lọ hoa * Chiều ngang của quả = 1/2 lọ hoa . * Màu lam , màu đỏ, vàng . * Màu xanh ... - GV chọ 1 ,3 bài đẹp cho hoc sinh nhân xét ? - Bố cục ? - Hình vẽ ? - nét vẽ ? - Giáo viên kết luận động viên các em . Học sinh trả lời . * Lọ hoa quả * Lọ hoa ở phía sau , quả nhỏ lên ở ... : B1 quan sát vẽ phác khung hình chung. B2 vẽ phác khunghình riêng của quả lọ cia tỉ lệ miệng cổ than của lọ. B3 phác hình bằng nét thẳng ( phác nhẹ ) B4 quan sát mẫu vẽ chi tiết...
 • 2
 • 1,185
 • 7

Bai 2 - Lo hoa va qua

Bai 2 - Lo hoa va qua
... vẽ hình) ẽ bằng bút chì đen - vẽ hình) 4 Em Hãy gọi tên các khối cơ bản sau ? 3 4 1 2 Vẽ theo mẫu Vẽ theo mẫu I. Quan sát - nhận xét 5 VÏ theo mÉu VÏ theo mÉu Em hãy cho biết mẫu cốc quả ... vÞ trÝ cña mÉu vÏ ? Cốc sau Quả trước 7 Em h·y x¸c ®Þnh h­íng ¸nh s¸ng ®­îc lÊy tõ ®©u ? Ánh sáng từ cửa chính VÏ theo mÉu VÏ theo mÉu 8 So sánh độ đậm nhạt của quả cốc ? Vẽ theo mẫu Vẽ theo ... VÏ theo mÉu VÏ theo mÉu 13 C. Cốc to quá so với quả VÏ theo mÉu VÏ theo mÉu 14 d. Cốc nhỏ quá so với qu ả VÏ theo mÉu VÏ theo mÉu 15 e. Cốc quả dàn hàng ngang VÏ theo mÉu VÏ theo mÉu 16...
 • 34
 • 312
 • 1

Bài 7. Lọ hoa quả

Bài 7. Lọ hoa và quả
... Lọ hoa quả ( Vẽ màu) Bài 12 Vẽ theo mẫu Thử tài đoán nhanh Lọ hoa quả ( Vẽ màu) Bài 7 Vẽ theo mẫu Thử tài đoán nhanh Lọ hoa quả ( Vẽ màu) Bài 12 Vẽ theo mẫu Thử tài đoán nhanh Lọ ... nhau B .Lọ ở trước - Quả ở trước lọ. Lọ hoa quả ( Vẽ màu) Bài 12 Vẽ theo mẫu I. Quan sát nhận xét: - Thân lọ hình khối trụ. - Quả Hình khối cầu. - Quả có màu sắc đậm - Quả ở trước lọ. II. ... hành: Vẽ theo mẫu: Lọ hoa quả ( Vẽ màu) Lọ hoa quả ( Vẽ màu) Bài 12 Vẽ theo mẫu V. Bài tập về nhà: IV. Nhận xét đánh giá - Nhận xét về bố cục. - Hình vẽ. - Màu sắc Lä hoa vµ qu¶ ( VÏ mµu)...
 • 13
 • 547
 • 5

Tiết 12-Vẽ theo mẫu :lo,hoa quả (Vẽ màu}

Tiết 12-Vẽ theo mẫu :lo,hoa và quả (Vẽ màu}
... Bài: 12 Vẽ theo mẫu lọ, hoa quả (Vẽ mầu) I Quan sát nhận xét: II Cách vẽ: 1- Vẽ hình: 2- Vẽ mầu - Vẽ theo mảng - Vẽ theo hiện thực - Vẽ trang trí Bài: 12 Vẽ theo mẫu lọ, hoa quả (Vẽ ... mẫu) - Đặc điểm của mẫu. Tỉ lệ giữa lọ, hoa, quả - Màu sắc, độ đậm nhạt. - Vẻ đẹp của mẫu. Quan sát: Bài: 12 Vẽ theo mẫu lọ, hoa quả (Vẽ mầu) I Quan sát nhận xét: II Cách vẽ: - Em hãy nêu ... Tìm vẽ các mảng mầu - Vẽ thêm mầu nền để bài vẽ có không gian VÏ mµu - VÏ trang trÝ * L­u ý: - VÏ theo hiÖn thùc - VÏ theo m¶ng Bài: 12 Vẽ theo mẫu lọ, hoa quả (Vẽ mầu) I Quan sát và...
 • 19
 • 873
 • 6

Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua)

Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua)
... Giáo án mĩ thuật 8 Bài 30: vẽ tĩnh vật (lọ hoa quả) (vẽ màu) Người thể hiện Giáo Viên Mỹ Thuật Trịnh Thành Trung Bài 10 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật lọ hoa quả (Vẽ màu) I- Quan s¸t, ... tĩnh vật thường vẽ đồ vật như chai, lọ kết hợp với hoa quả tự nhiên. Lọ hoa thường đặt ở giữa, quả đặt xung quanh phía trước. Màu sắc vẽ theo sự quan sát thực cảm xúc riêng của người vẽ. Bµy ... trưng bày: Chọn bài đẹp trong nhóm ( bàn) lên trưng bày ở bảng viết. Đánh giá kết quả học tập ? Nhận xét bố cục trong từng bài vẽ ? Cách vẽ hình đã giống mẫu chưa ? Màu sắc lọ, hoa, quả như thế...
 • 19
 • 4,568
 • 9

Bài 11: Vẽ theo mẫu Lọ hoa Quả

Bài 11: Vẽ theo mẫu Lọ hoa và Quả
... BÀI GIẢNG MĨ THUẬT 7 GV: LÊ NHỮ HOÀ BÀI 11.Vẽ theo mẫu: LỌ HOA VÀ QUẢ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Học sinh biết cách vẽ hình từ bao quát đến chi tiết qua so sánh tương quan tỉ lệ. - Vẽ được lọ hoa ... BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: * Giáo viên: -Mẫu vẽ gồm: 2 đến 3 mẫu lọ, hoa va quả đơn giản, - Một số tranh vẽ lọ, hoa quả của họa sĩ của học sinh năm trước, - Tranh minh hoạ cách vẽ các bước ... Dựng khung hình riêng - Vẽ phác hình - Vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình -Vẽ đậm nhạt (vẽ màu) - Giới thiệu một vài tranh vẽ về lọ hoa, quả của hoạ sĩ củ học sinh. - CH :1.những bức tranh này vẽ...
 • 3
 • 2,493
 • 15

Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa Quả

Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả
... Bửụực 4: Nhỡn vaọt maóu, hoa n chổnh baứi Bửụực 4: Nhỡn vaọt maóu, hoa n chổnh baứi veừ. veừ. III. Bài tập: III. Bài tập: • Dựng hình lọ hoa quả Dựng hình lọ hoa quả • Chất liệu: Chì đen ... bộ mẫu vật. tòan bộ mẫu vật. - Vó trí, tỉ lệ của lọ, hoa - Vó trí, tỉ lệ của lọ, hoa quả. quả. - Đường hướng của hoa. - Đường hướng của hoa. II. Caùch döïng hình: II. Caùch döïng hình: ... PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU : : LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) • I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - Học...
 • 13
 • 4,136
 • 9

Bài 11-12 Vẽ lọ hoa quả

Bài 11-12 Vẽ lọ hoa và quả
... tra bài củ: Chấm bài vẽ tranh đề tài. III/ Bài mới *Đặt vấn đề: GV cho HS quan sát một số vật mẫu về lọ hoa quả. Đặt câu hỏi: HS trả lời,GV bổ sung đi vào bài mới. TL Hoạt động của GV ... được lọ hoa quả gần giống mẫu về hình độ đậm nhạt. - Nhận ra vẽ đẹp của mẫu qua bố cục, qua nét vẽ hình. B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Vật mẫu: lọ hoa quả ( đu đủ). - Tranh: các bước vẽ, bài ... định II/ Kiểm tra bài củ Chấm một số bài tạo dáng trang trí lọ hoa. III/ Bài mới * Đặt vấn đề: Các em đã được vẽ rất nhiều mẫu , trên cơ sở ấy hôm nay các em cùng vẽ lọ hoa quả bằng chì. TL...
 • 59
 • 733
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP