Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua)

Luis Alvarez
Luis Alvarez(11354 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 4257
9
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Mô tả: Giáo án mĩ thuật 8 Bài 30: vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả) (vẽ màu) Người thể hiện Giáo Viên Mỹ Thuật Trịnh Thành Trung Bài 10 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả (Vẽ màu) I- Quan s¸t, nhËn xÐt - Quan s¸t mét sè tranh tÜnh vËt cña c¸c ho¹ sÜ. - Quan s¸t mét sè tranh tÜnh vËt cña häc sinh ? Tranh tĩnh vật thường vẽ những gì. ? Cách sắp xếp hình ảnh trong từng tranh. ? Màu sắc trong tranh như thế nào. Em hãy cho biết Tranh tĩnh vật thường vẽ đồ vật như chai, lọ kết hợp với hoa quả tự nhiên. Lọ hoa thường đặt ở giữa, quả đặt xung quanh và phía trước. Màu sắc vẽ theo sự quan sát thực và cảm xúc riêng của người vẽ. Bµy mÉu - quan s¸t nhËn xÐt 1 2 3 4 ? NhËn xÐt c¸c c¸ch bµy mÉu d­íi ®©y. ? §¹i diÖn c¸c nhãm lªn bµy mÉu vÏ vµ nhËn xÐt. ? Hình dáng, đường nét của lọ, hoa, quả. ? Kích thước, tỷ lệ tương quan giữa các vật. ? Màu sắc và độ đậm nhạt trên mẫu. Kết luận các ý kiến nhận xét: Em hãy nhận xét II- C¸ch vÏ Quan s¸t h×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ vµ nªu c¸c b­íc tiÕn hµnh. 1- Vẽ hình: -ước lượng kích thước, tỷ lệ vẽ khung hình chung, và khung hình từng vật mẫu - Tìm kích thước, tỷ lệ các bộ phận của lọ, hoa, quả để vẽ các nét thẳng. ? Nêu các bước vẽ hình. . 30: vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả) (vẽ màu) Người thể hiện Giáo Viên Mỹ Thuật Trịnh Thành Trung Bài 10 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả (Vẽ màu) . cho biết Tranh tĩnh vật thường vẽ đồ vật như chai, lọ kết hợp với hoa quả tự nhiên. Lọ hoa thường đặt ở giữa, quả đặt xung quanh và phía trước. Màu sắc

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua), Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua), Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Khanh Linh
Khanh Linh Vào lúc 06:34 pm 23/04/2015

hi

Trả lời

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh Vào lúc 07:40 pm 21/04/2015

hello

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-ve-tinh-vat-lo-hoa-va-qua

Đăng ký

Generate time = 0.296099901199 s. Memory usage = 18.46 MB