Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua)

19 4,371 9 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Giáo án mĩ thuật 8 Bài 30: vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả) (vẽ màu) Người thể hiện Giáo Viên Mỹ Thuật Trịnh Thành Trung Bài 10 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả (Vẽ màu) I- Quan s¸t, nhËn xÐt - Quan s¸t mét sè tranh tÜnh vËt cña c¸c ho¹ sÜ. - Quan s¸t mét sè tranh tÜnh vËt cña häc sinh ? Tranh tĩnh vật thường vẽ những gì. ? Cách sắp xếp hình ảnh trong từng tranh. ? Màu sắc trong tranh như thế nào. Em hãy cho biết Tranh tĩnh vật thường vẽ đồ vật như chai, lọ kết hợp với hoa quả tự nhiên. Lọ hoa thường đặt ở giữa, quả đặt xung quanh và phía trước. Màu sắc vẽ theo sự quan sát thực và cảm xúc riêng của người vẽ. Bµy mÉu - quan s¸t nhËn xÐt 1 2 3 4 ? NhËn xÐt c¸c c¸ch bµy mÉu d­íi ®©y. ? §¹i diÖn c¸c nhãm lªn bµy mÉu vÏ vµ nhËn xÐt. ? Hình dáng, đường nét của lọ, hoa, quả. ? Kích thước, tỷ lệ tương quan giữa các vật. ? Màu sắc và độ đậm nhạt trên mẫu. Kết luận các ý kiến nhận xét: Em hãy nhận xét II- C¸ch vÏ Quan s¸t h×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ vµ nªu c¸c b­íc tiÕn hµnh. 1- Vẽ hình: -ước lượng kích thước, tỷ lệ vẽ khung hình chung, và khung hình từng vật mẫu - Tìm kích thước, tỷ lệ các bộ phận của lọ, hoa, quả để vẽ các nét thẳng. ? Nêu các bước vẽ hình. [...]... dạy, liên hệ thực tế. - Chuẩn bị cho bài học sau. Đánh giá kết quả học tập - Quan sát một số tranh tĩnh vật của häc sinh Tranh tĩnh vật thường vẽ đồ vật như chai, lọ kết hợp với hoa quả tự nhiên. Lọ hoa thường đặt ở giữa, quả đặt xung quanh và phía trước. Màu sắc vẽ theo sự quan sát thực và cảm xúc riêng của người vẽ. I- Quan sát, nhận xét - Quan sát một số tranh tĩnh vậtcủa các... Trungchengtrinhthanhtrung@rocketmail.com Bày mẫu - quan sát nhận xét123 4? Nhận xét các cách bày mẫu dưới đây.? Đại diện các nhóm lên bày mẫu vẽ và nhận xét. 1- Vẽ màu:? Nêu cách vẽ màu.-Vẽ các mảng đậm nhạt của màu ở lọ hoa, quả. Vẽ màu từ nhạt đến đậm dần . Vẽ màu nền và không gian phía sau. II- Cách vẽQuan sát hình hướng dẫn cách vẽ và nêu các bước tiến hành. III- Thực hành -Hoạt động vẽ bài cá nhân . 30: vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả) (vẽ màu) Người thể hiện Giáo Viên Mỹ Thuật Trịnh Thành Trung Bài 10 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả (Vẽ màu) . cho biết Tranh tĩnh vật thường vẽ đồ vật như chai, lọ kết hợp với hoa quả tự nhiên. Lọ hoa thường đặt ở giữa, quả đặt xung quanh và phía trước. Màu sắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua), Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua), Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua)

Bình luận về tài liệu bai-ve-tinh-vat-lo-hoa-va-qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP