De dap an thi vao lop 10 mon toan tinh ninh binh namhoc 2012 2013

Đề-đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An Năm học 2013-2014

Đề-đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An Năm học 2013-2014
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 - 2014 www.VNMATH.com ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN Câu Ý a, Nội Dung   ĐKXĐ:  x    x  ...
 • 3
 • 440
 • 1

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2014

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2014
... nhỏ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2014 Hướng dẫn giải giáo viên Thái Chí Phương - Ninh Bình Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI ... Ninh Bình năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) NINHBINH (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: SBD bạn 12345 thi Ninh Bình Soạn tin: THI NINHBINH 12345 gửi 8712 ...
 • 2
 • 656
 • 2

bộ đề thiđáp án thi vào lớp 10 môn toán năm 2011

bộ đề thi và đáp án thi vào lớp 10 môn toán năm 2011
... a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 Tính P = a2 010 + b2 010 Ta có = a100 + b100 – (a101 + b101) = a101 + b101 – (a102 + b102) ⇒ a100(1 – a) + b100(1 – b) = a101(1 – a) + b101(1 – b) ⇒ a100(1 ... + bc + + c + ca < 1 + a + ab -H T - Thi vào 10 ĐHSP HN năm 2 010 Ngày 19 tháng năm 2 010 Cảm ơn bạn kaka math Mathscope bạn Đức lớp ơn thi cung cấp đề thi Vòng Bài Cho biểu thức A= x4 + − x4 ... nh Vi n) S SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đ CHÍNH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUN NĂM HỌC 2 010 - 2011 KHÓA NGÀY 21/06/2 010 Môn thi: TOÁN (chun) Thời gian làm...
 • 76
 • 1,299
 • 8

BỘ ĐỀĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
... 1,5 điểm ) Người ta rót đầy nước vào ly hình nón cm Sau người ta rót nước từ ly để chiều cao mực nước lại nửa Hãy tính thể tích lượng nước lại ly PHÚ N(09 - 10 = 13) 25  x + y = −1 ; B= Câu ... kÝnh ®¸y r = 10cm ®Ỉt võa khÝt h×nh nãn cã ®Çy níc (xem h×nh bªn) Ngêi ta nhÊc nhĐ h×nh trơ khái phƠu H·y tÝnh thĨ tÝch vµ chiỊu cao cđa khèi níc cßn l¹i phƠu T.p Hå ChÝ Minh(09 - 10 = 4) C©u ... Gäi E lµ giao ®iĨm cđa AB vµ OM Chøng minh r»ng EA lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc CED AN GIANG(09 - 10 = 10) Bài 1: (1,5 điểm)  14 - + -1  1/.Khơng dùng máy tính, tính giá trị biểu thức sau : A =...
 • 20
 • 245
 • 2

Đềđáp án thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên Yên Bái năm 2012 - 2013

Đề và đáp án thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên Yên Bái năm 2012 - 2013
... định M(1; - 2)  x0  y0    y0  2 Cách khác: Với m = ta có đường thẳng x = 1, với m = ta có đường thẳng y = -2 ; thay x= 1; y = - vào phương trình ta có: 2(m – 1).1 + (m – 2). (- 2) =  2m ... 1) mà 3  x    x  1   x  x 1   x  x 1  Dấu “=” xảy  y = -1 –1 ≤ x ≤ 3; Vậy minM =  y = -1 – ≤ x ≤ - hết ... tọa độ khoảng lớn y a/ Với m = ta có y = - 4x + Giao với trục tung Oy điểm (0 ; 2) Giao với trục hoành Ox điểm (0,5 ; 0) Ta có đồ thị hàm số hình bên y = - 4x + 2 O x b/ Gọi điểm cố định mà đường...
 • 5
 • 124
 • 2

Đềđáp án thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên Yên Bái năm 2012 - 2013

Đề và đáp án thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên Yên Bái năm 2012 - 2013
... định M(1; - 2)  x0 + y0 + =  y0 = −2 Cách khác: Với m = ta có đường thẳng x = 1, với m = ta có đường thẳng y = -2 ; thay x= 1; y = - vào phương trình ta có: 2(m – 1).1 + (m – 2). (- 2) = ⇔ 2m ... −1) mà ( − x) + ( x + 1) = − x + x +1 ≥ − x + x +1 = Dấu “=” xảy ⇔ y = -1 –1 ≤ x ≤ 3; Vậy minM = ⇔ y = -1 – ≤ x ≤ - hết ... tọa độ khoảng lớn a/ Với m = ta có y = - 4x + Giao với trục tung Oy điểm (0 ; 2) Giao với trục hoành Ox điểm (0,5 ; 0) Ta có đồ thị hàm số hình bên y y = - 4x + 2 O x b/ Gọi điểm cố định mà đường...
 • 5
 • 61
 • 0

BỘ đề THIđáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN (đề 11 16)

BỘ đề THI và đáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN (đề 11 16)
... AH AD HE.h1 MA ⇒ = BD BH HF h2 MB ⇔ ∆HEF ∞ ∆DF ' E ' ⇒ HF h2 = HE.h Thay vào (1) ta có: o E' F E A MA AH AD = MB BD BH Đề 12  a+ b  − ab + a + b   a + b + 2ab   : 1+ − ab  + ab     ... – 2x1x2 – = không phụ thuộc vào m a P = x12 + x12 = (x1 + x2)2 - 2x1x2 = 4(m - 1)2 – (m-3) = (2m VậyPmin = 15 15 ) + ≥ ∀m 4 15 với m = 4 Bài 4: Vẽ hình – viết giả thi t – kết luận a Sđ ∠ CDE ... Câu 5: Cho x,y,z; xy + yz + zx = x + y + z = -1 Hãy tính giá trị của: xy zx xyz B= z + y + x Đáp án Câu 1: a) - Điều kiện xác định D a ≥  b ≥ ab ≠  - Rút gọn D  a + 2b a   a + b + ab...
 • 18
 • 184
 • 0

BỘ đề THIđáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN

BỘ đề THI và đáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN
... chung điểm I AB m thay đổi (Học sinh không sử dụng tài liệu nào) Đáp án Môn: Toán Bài 1: (2đ) a) (1,5đ) - Thực biểu thức ngoặc bằng: 0,75đ - Thực phép chia − 5( x + 1) ... Thay vào (3) : CQ + CF = CE Bài 5:Ta có: a a a+c < < a+b+c b+a a+b+c b b b+a < < a+b+c b+c a+b+c c c c+b < < a+b+c c+a a+b+c Cộng vế (1),(2),(3) : 1< a b c + + ...
 • 13
 • 182
 • 0

ĐỀ THIđáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN (đề5 10)

ĐỀ THI và đáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN (đề5 10)
... 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 – 1) = 198 – 33 +  101 01 − 10   +165 B=    27   198 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 – 7x-14 ... biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu a) f(x) = x − x + = ( x − 2) = x − Suy f(-1) = 3; f(5) = b)  x − = 10  x = 12 f ( x) = 10 ⇔  ⇔  x − = 10  x = −8 c) A= x−2 f ( x) = x − ( ... biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x − x + = ( x − 2) = x − Suy f(-1) = 3; f(5) = b)  x − = 10  x = 12 f ( x) = 10 ⇔  ⇔  x − = 10  x = −8 c) A= x−2 f ( x) = x − (...
 • 16
 • 198
 • 0

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P5

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P5
... trũn ỏy r = cm Sở GD ĐT Tỉnh Long An Kì thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông Đề thi Chính thức Năm học 2009-2 010 Môn thi: Toán Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (2) ... Đề thi thức (đợt 2) Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 2009-2 010 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề Ngày 10 tháng 07 năm 2009 (Đề thi gồm có: 01 ... x = Kì Thi Tuyển Sinh Vào 10 THPT Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Giang Đề Chính Thức Năm Học 2009 2 010 Đề thi môn: Toán Học Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/ 7/2009...
 • 19
 • 153
 • 0

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P1

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P1
... trßn t©m (O) n»m ngoµi ngò gi¸c ABFCE Gỵi ý §¸p ¸n: Së GD&§T Thõa Thi n H §Ị thi tun sinh líp 10 N¨m häc: 2009 – 2 010 M«n: To¸n Thêi gian lµm bµi: 120 Bµi 1: (2,25®) Kh«ng sư dơng m¸y ... níc cßn l¹i phƠu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT – TP HUẾ Năm học 2009-2 010 Mơn: TỐN §¸p ¸n vµ thang ®iĨm Bµi Néi dung Câu §iĨm 2,25 a Gi¶i ph¬ng ... vu«ng gãc víi DE vµ (DE + EF + FD).R = S Gỵi ý ®¸p ¸n Së GD - §T 2 010 Kh¸nh hoµ K× thi tun sinh líp 10 n¨m häc 2009m«n: to¸n Ngµy thi : 19/6/2009 Thêi gian lµm bµi: 120 (kh«ng kĨ thêi gian giao...
 • 19
 • 115
 • 0

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P4

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P4
... O => E (O) A sở giáo dục đào tạo hng yên đề thi thức (Đề thi có 02 trang) C N M H O B kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2009 - 2 010 Môn thi : toán Thời gian làm bài: 120 phút phần a: trắc ... ton bi tớnh n 0,25 im Ht S GIO DC V O TO THANH HểA K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2009-2 010 Mụn thi : Toỏn Ngy thi: 30 thỏng nm 2009 Thi gian lm bi: 120 phỳt chớnh thc B Bi (1,5 im) Cho ... nc S GIO DC V O TO THễNG TNH PH YấN THI TUYN SINH TRUNG HC PH NM HC: 2009 2 010 CHNH THC Khoỏ ngy : 19/05/2009 Mụn Thi : Toỏn Thi gian 120 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) Cõu : ( 2.0 im) x...
 • 19
 • 139
 • 0

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P2

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P2
... phương trình sau: 2(x + 1) = – x x2 – 3x + = Bài 2: (2,0 điểm) KỲ THI TUYE ÅN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2009 - 2 010 Môn thi: Toán Ngày thi: 02/ 07/ 2009 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời Cho ... dương m > n SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 Lời giải vắn tắt mơn thi: Tốn Ngày thi: 02/ 07/ 2009 Bài 1: (2,0 điểm) Giải phương trình ... KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MƠN : TỐN Ngµy thi : 29/6/2009 Thêi gian lµm bµi : 120 (kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị) Ch÷ ký GT : Ch÷ ký GT : (§Ị thi...
 • 20
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dap an de thi vao lop 10 mon toan tinh thai binh nam 20062007dap an thi vao lop 10 mon toan nam 1997 ngay 681997dap an de thi vao lop 10 mon toan tinh thanh hoa nam 2014dap an de thi vao lop 10 mon toan tinh thanh hoa nam 20052006đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh nghệ anbo de thi vao lop 10 mon toan tinh nghe anđề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh nghệ an 2012de thi vào lop 10 món toan tinh nghe an nam 2013da an de thi vao lop 10 mon toan tinh bac giangđề cương ôn thi vào lớp 10 môn toánđề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh hải dươngđề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh bắc ninhde thi vao lop 10 mon toan tinh binh thuanđề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh đà nẵngđề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh hà nộingan hang dieu chinh lai suatND 56 2009 TRO GIUP PHAT TRIEN DOANH NGHIEP NHO VUAMẫu bìa bài tập lớnmau bia bai thu hoachMẫu hợp đồng thuê phòng trọMẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chứcMẫu phiếu đánh giá phân loại viên chứcbài tập điều kiển tự động, nguyễn thị phương hàThiết kế và sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học tế bào” (SH10 THPT)Improving the credit quality in military commercial joint stock bank west lake branchQuản lý ngân sách nhà nước huyện lộc bình, tỉnh lạng sơnQuản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở châu á và bài học cho hà nộiDevelopment of retail banking services in vietnam prosperity bank, thang long branchQuality evaluation of investment projects in military joint stock commercial banksThuật ngữ nha khoaVIÊM nướu HOẠI tử lở LOÉTTONG HOP CAU HOI TRIET HOC 1TONG HOP CAU HOI TRIET HOC 2NinhChu beach camp _ thiết lập dự án đầu tư bãi biểnMột số phương pháp diệt mối
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập