De dap an thi vao lop 10 mon toan tinh ninh binh namhoc 2012 2013

Đề-đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An Năm học 2013-2014

Đề-đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An Năm học 2013-2014
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 - 2014 www.VNMATH.com ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN Câu Ý a, Nội Dung   ĐKXĐ:  x    x  ...
 • 3
 • 388
 • 0

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2014

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2014
... nhỏ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2014 Hướng dẫn giải giáo viên Thái Chí Phương - Ninh Bình Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI ... Ninh Bình năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) NINHBINH (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: SBD bạn 12345 thi Ninh Bình Soạn tin: THI NINHBINH 12345 gửi 8712 ...
 • 2
 • 489
 • 2

bộ đề thiđáp án thi vào lớp 10 môn toán năm 2011

bộ đề thi và đáp án thi vào lớp 10 môn toán năm 2011
... a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 Tính P = a2 010 + b2 010 Ta có = a100 + b100 – (a101 + b101) = a101 + b101 – (a102 + b102) ⇒ a100(1 – a) + b100(1 – b) = a101(1 – a) + b101(1 – b) ⇒ a100(1 ... + bc + + c + ca < 1 + a + ab -H T - Thi vào 10 ĐHSP HN năm 2 010 Ngày 19 tháng năm 2 010 Cảm ơn bạn kaka math Mathscope bạn Đức lớp ơn thi cung cấp đề thi Vòng Bài Cho biểu thức A= x4 + − x4 ... nh Vi n) S SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đ CHÍNH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUN NĂM HỌC 2 010 - 2011 KHÓA NGÀY 21/06/2 010 Môn thi: TOÁN (chun) Thời gian làm...
 • 76
 • 971
 • 8

BỘ ĐỀĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
... 1,5 điểm ) Người ta rót đầy nước vào ly hình nón cm Sau người ta rót nước từ ly để chiều cao mực nước lại nửa Hãy tính thể tích lượng nước lại ly PHÚ N(09 - 10 = 13) 25  x + y = −1 ; B= Câu ... kÝnh ®¸y r = 10cm ®Ỉt võa khÝt h×nh nãn cã ®Çy níc (xem h×nh bªn) Ngêi ta nhÊc nhĐ h×nh trơ khái phƠu H·y tÝnh thĨ tÝch vµ chiỊu cao cđa khèi níc cßn l¹i phƠu T.p Hå ChÝ Minh(09 - 10 = 4) C©u ... Gäi E lµ giao ®iĨm cđa AB vµ OM Chøng minh r»ng EA lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc CED AN GIANG(09 - 10 = 10) Bài 1: (1,5 điểm)  14 - + -1  1/.Khơng dùng máy tính, tính giá trị biểu thức sau : A =...
 • 20
 • 181
 • 2

Đềđáp án thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên Yên Bái năm 2012 - 2013

Đề và đáp án thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên Yên Bái năm 2012 - 2013
... định M(1; - 2)  x0  y0    y0  2 Cách khác: Với m = ta có đường thẳng x = 1, với m = ta có đường thẳng y = -2 ; thay x= 1; y = - vào phương trình ta có: 2(m – 1).1 + (m – 2). (- 2) =  2m ... 1) mà 3  x    x  1   x  x 1   x  x 1  Dấu “=” xảy  y = -1 –1 ≤ x ≤ 3; Vậy minM =  y = -1 – ≤ x ≤ - hết ... tọa độ khoảng lớn y a/ Với m = ta có y = - 4x + Giao với trục tung Oy điểm (0 ; 2) Giao với trục hoành Ox điểm (0,5 ; 0) Ta có đồ thị hàm số hình bên y = - 4x + 2 O x b/ Gọi điểm cố định mà đường...
 • 5
 • 104
 • 1

Đềđáp án thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên Yên Bái năm 2012 - 2013

Đề và đáp án thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên Yên Bái năm 2012 - 2013
... định M(1; - 2)  x0 + y0 + =  y0 = −2 Cách khác: Với m = ta có đường thẳng x = 1, với m = ta có đường thẳng y = -2 ; thay x= 1; y = - vào phương trình ta có: 2(m – 1).1 + (m – 2). (- 2) = ⇔ 2m ... −1) mà ( − x) + ( x + 1) = − x + x +1 ≥ − x + x +1 = Dấu “=” xảy ⇔ y = -1 –1 ≤ x ≤ 3; Vậy minM = ⇔ y = -1 – ≤ x ≤ - hết ... tọa độ khoảng lớn a/ Với m = ta có y = - 4x + Giao với trục tung Oy điểm (0 ; 2) Giao với trục hoành Ox điểm (0,5 ; 0) Ta có đồ thị hàm số hình bên y y = - 4x + 2 O x b/ Gọi điểm cố định mà đường...
 • 5
 • 46
 • 0

BỘ đề THIđáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN (đề 11 16)

BỘ đề THI và đáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN (đề 11 16)
... AH AD HE.h1 MA ⇒ = BD BH HF h2 MB ⇔ ∆HEF ∞ ∆DF ' E ' ⇒ HF h2 = HE.h Thay vào (1) ta có: o E' F E A MA AH AD = MB BD BH Đề 12  a+ b  − ab + a + b   a + b + 2ab   : 1+ − ab  + ab     ... – 2x1x2 – = không phụ thuộc vào m a P = x12 + x12 = (x1 + x2)2 - 2x1x2 = 4(m - 1)2 – (m-3) = (2m VậyPmin = 15 15 ) + ≥ ∀m 4 15 với m = 4 Bài 4: Vẽ hình – viết giả thi t – kết luận a Sđ ∠ CDE ... Câu 5: Cho x,y,z; xy + yz + zx = x + y + z = -1 Hãy tính giá trị của: xy zx xyz B= z + y + x Đáp án Câu 1: a) - Điều kiện xác định D a ≥  b ≥ ab ≠  - Rút gọn D  a + 2b a   a + b + ab...
 • 18
 • 130
 • 0

BỘ đề THIđáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN

BỘ đề THI và đáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN
... chung điểm I AB m thay đổi (Học sinh không sử dụng tài liệu nào) Đáp án Môn: Toán Bài 1: (2đ) a) (1,5đ) - Thực biểu thức ngoặc bằng: 0,75đ - Thực phép chia − 5( x + 1) ... Thay vào (3) : CQ + CF = CE Bài 5:Ta có: a a a+c < < a+b+c b+a a+b+c b b b+a < < a+b+c b+c a+b+c c c c+b < < a+b+c c+a a+b+c Cộng vế (1),(2),(3) : 1< a b c + + ...
 • 13
 • 131
 • 0

ĐỀ THIđáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN (đề5 10)

ĐỀ THI và đáp án THI vào lớp 10 môn TOÁN (đề5 10)
... 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 – 1) = 198 – 33 +  101 01 − 10   +165 B=    27   198 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 – 7x-14 ... biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu a) f(x) = x − x + = ( x − 2) = x − Suy f(-1) = 3; f(5) = b)  x − = 10  x = 12 f ( x) = 10 ⇔  ⇔  x − = 10  x = −8 c) A= x−2 f ( x) = x − ( ... biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x − x + = ( x − 2) = x − Suy f(-1) = 3; f(5) = b)  x − = 10  x = 12 f ( x) = 10 ⇔  ⇔  x − = 10  x = −8 c) A= x−2 f ( x) = x − (...
 • 16
 • 147
 • 0

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P5

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P5
... trũn ỏy r = cm Sở GD ĐT Tỉnh Long An Kì thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông Đề thi Chính thức Năm học 2009-2 010 Môn thi: Toán Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (2) ... Đề thi thức (đợt 2) Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 2009-2 010 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề Ngày 10 tháng 07 năm 2009 (Đề thi gồm có: 01 ... x = Kì Thi Tuyển Sinh Vào 10 THPT Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Giang Đề Chính Thức Năm Học 2009 2 010 Đề thi môn: Toán Học Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/ 7/2009...
 • 19
 • 135
 • 0

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P1

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P1
... trßn t©m (O) n»m ngoµi ngò gi¸c ABFCE Gỵi ý §¸p ¸n: Së GD&§T Thõa Thi n H §Ị thi tun sinh líp 10 N¨m häc: 2009 – 2 010 M«n: To¸n Thêi gian lµm bµi: 120 Bµi 1: (2,25®) Kh«ng sư dơng m¸y ... níc cßn l¹i phƠu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT – TP HUẾ Năm học 2009-2 010 Mơn: TỐN §¸p ¸n vµ thang ®iĨm Bµi Néi dung Câu §iĨm 2,25 a Gi¶i ph¬ng ... vu«ng gãc víi DE vµ (DE + EF + FD).R = S Gỵi ý ®¸p ¸n Së GD - §T 2 010 Kh¸nh hoµ K× thi tun sinh líp 10 n¨m häc 2009m«n: to¸n Ngµy thi : 19/6/2009 Thêi gian lµm bµi: 120 (kh«ng kĨ thêi gian giao...
 • 19
 • 98
 • 0

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P4

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P4
... O => E (O) A sở giáo dục đào tạo hng yên đề thi thức (Đề thi có 02 trang) C N M H O B kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2009 - 2 010 Môn thi : toán Thời gian làm bài: 120 phút phần a: trắc ... ton bi tớnh n 0,25 im Ht S GIO DC V O TO THANH HểA K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2009-2 010 Mụn thi : Toỏn Ngy thi: 30 thỏng nm 2009 Thi gian lm bi: 120 phỳt chớnh thc B Bi (1,5 im) Cho ... nc S GIO DC V O TO THễNG TNH PH YấN THI TUYN SINH TRUNG HC PH NM HC: 2009 2 010 CHNH THC Khoỏ ngy : 19/05/2009 Mụn Thi : Toỏn Thi gian 120 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) Cõu : ( 2.0 im) x...
 • 19
 • 114
 • 0

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P2

Đề+đáp án thi vào lớp 10 của các tỉnh P2
... phương trình sau: 2(x + 1) = – x x2 – 3x + = Bài 2: (2,0 điểm) KỲ THI TUYE ÅN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2009 - 2 010 Môn thi: Toán Ngày thi: 02/ 07/ 2009 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời Cho ... dương m > n SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 Lời giải vắn tắt mơn thi: Tốn Ngày thi: 02/ 07/ 2009 Bài 1: (2,0 điểm) Giải phương trình ... KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MƠN : TỐN Ngµy thi : 29/6/2009 Thêi gian lµm bµi : 120 (kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị) Ch÷ ký GT : Ch÷ ký GT : (§Ị thi...
 • 20
 • 93
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))BO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTKiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))SKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5LY THUYET VAT LY 12 TOAN TAP CO DAP ANVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMTác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt NamTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Một số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016Báo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))bí kíp ôn thi đại họcTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSquản lí bộ nhớ trong windowMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập