Đề cương Tâm lí học đại cương

tâm học đại cương_ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

tâm lí học đại cương_ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
... chủ Giai cấp công nhân lực lượng sản xuất trực tiếp, giai cấp tiên phong xã hội Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân chuyển vào tay giai cấp hay tầng lớp xã hội khác: Những dẫn đặc trưng chất giai ... độ học vấn chuyên môn cao, dẫn đến trình tri thức hóa công nhân Quan diểm muốn phủ nhận sứ mệnh lịch sử giới giai cấp công nhân Tuy nhiên, việc tri thức hóa công nhân nghĩa biến giai cấp công nhân ... phát triển phát triển hình thái kinh tế xã hội Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phải thực toàn giới.Và để thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trình lâu dài, gian khổ, phức tạp, nên người...
 • 7
 • 643
 • 9

Đề cương môn học : Tâm học đại cương

Đề cương môn học : Tâm lí học đại cương
... nghiên cứu tâm học 1.5.1 Đối tượng tâm học 1.5.2 Nhiệm vụ tâm học 1.6 Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm học 1.6.1 Các nguyên tắc tâm học 1.6.2 Những phương pháp tâm học 1.7 ... sử tâm học 1.1.1 Những tư tưởng tâm học thời cổ đại 1.1.2 Những tư tưởng tâm học từ nửa đầu kỉ XIX trở trước 1.1.3 Tâm học trở thành môn khoa học độc lập 1.1.4 Các trường phái tâm ... tập thực hành tâm học, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, 2002 Trần Trọng Thủy (chủ biên), Tâm học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000 Bùi Kim Chi, Phan Công Luận, Tâm học đại cương - Hướng...
 • 35
 • 689
 • 5

Đề cương môn tâm học đại cương

Đề cương môn tâm lí học đại cương
... trường cộng đồng người tâm người (VD: đứa trẻ từ sơ sinh bị vứt vào rừng, động vật nuôi chúng chúng tâm người) − Tâm nguồn gốc XH mà mang nội dung XH nghĩa tâm người phản ánh quan ... tìm cách để đưa vào học lớp chọn, trường giỏi họ không đáp ứng được) Câu 3 :Tâm người mang chất XH- lịch sử a/ Tâm lý người mang chất XH − Tâm lý người có nguồn gốc XH, tâm lý người hình thành ... đựng mặt tâm của chủ thể Như nhìn vào sản phẩm ta đánh giá mặt tâm lý chủ thể Quá trình gọi trình xuất tâm ( tâm lý người bộc lộ bên ngoài) - Mặt khác, đồng thời với trình ( trình xuất tâm) hoạt...
 • 9
 • 1,464
 • 0

tam li hoc dai cuong

tam li hoc dai cuong
... biện pháp để nhớ tài li u sở không hiểu nội dung tài li u Tâm lý học gọi ghi nhớ máy móc - Dùng biện pháp để nắm lấy thân lô gíc tài li u, tức nhớ tài li u sở hiệu nội dung tài li u Gọi biện pháp ... nghiệm có li n quan đến vấn đề xác định -> Sàng lọc li n tưởng hình thành giả thuyết-> Kiểm tra giả thuyết -> Giải nhiệm vụ KK Platônốp sơ đồ hoá sau: Nhận thức vấn đề Xuất li n tưởng Sàng lọc li n ... pháp quan trọng lập dàn cho tài li u học tập, Muốn phải làm việc sau đây: + Phân chia tài li u thành đoạn + Đặt cho đoạn tên thích hợp vớii nội dung tài li u + Nối li n điểm tực thành tổng thể phức...
 • 62
 • 530
 • 3

TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG

TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG
... niệm Khi nghiên cứu phản ánh tâm thông qua hoạt động giao tiếp, khoa học không quan tâm đến thân trình mà quan tâm đến chủ thể nữa, nhân cách Nhân cách tâm học phạm trù tảng nhân cách hình ... qua mối liên hệ tâm thể với môi trường thiết lập Cảm giác mức độ phản ánh tâm đầu tiên, thấp người nói chung hoạt động nhận thức nói riêng Do đó, hiểu: Cảm giác trình tâm phản ánh đặc ... học phạm trù tảng nhân cách hình thành nhân cách vấn đề trung tâm tâm học “mắt lưới” hệ thống khoa học người, vừa có ý nghĩa luận vừa có ý nghĩa thực tế to lớn + Con người: Vừa thực thể...
 • 23
 • 749
 • 4

Giáo trình tâm học đại cương

Giáo trình tâm lí học đại cương
... nghành tâm lý: tâm học nghệ thuật, tâm học y học, tâm học sư phạm, tâm học lưá tuổi, tâm học thương nghiệp, tâm học quân sự, tâm học thể thao, tâm học hàng không , tâm học ... LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC .5 1 .Tâm học thời cổ đại Tâm học cận đại Sự bế tắc tâm học tâm Tâm học kỷ XX .9 5 .Tâm học hoạt ... lý học Vật lý học, Tâm học Động vật học Các nhà Tâm học (TLH) theo đường khách quan: TLH phân tâm, TLH Ghestan, TLH hành vi Hoàng Đức Lâm Khoa Sư Phạm Tâm học đại cương - 10 - a.Tâm...
 • 65
 • 776
 • 5

Tài liệu Tâm học đại cương - Tư duy doc

Tài liệu Tâm lí học đại cương - Tư duy doc
... chỗ trình gười sử dụng công cụ, phương tiện để nhận thức đối ng mà trực tiếp tri giác chúng Nhờ có tính gián tiếp mà người phản ánh khứ ng lai + Tính trừu ng khái quát: có khả ... cuả (khái niệm, phán đoán …) không chủ thể người khác tiếp nhận Ngôn ngữ cố định lại kết nhờ làm khách quan hoá chúng cho người khác cho thân chủ thể Nhưng ngôn ngữ mà phương tiện ... với rèn luyện cảm giác, tính nhạy cảm, lực quan sát trí nhớ HS Bởi lẽ thiếu tài liệu cảm tính diễn d Vai trò Tư có vai trò to lớn đời sống hoạt động nhận thức người: + TD mở rộng giới hạn...
 • 5
 • 440
 • 1

đề thi tâmhọc đại cương của các năm trước

đề thi tâm lý học đại cương của các năm trước
... động giáo dục lại có nhân cách khác nhau? ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75 PHÚT KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU Câu 1: (2 điểm) Trình bày cách phân loại tượng tâm lý? Câu 2: (3 điểm) Tư gì? ... tiếp là: A Sự tiếp xúc tâm người - người B Quá trình trao đổi thông tin, cảm xúc người C Con người tri giác ảnh hưởng tác động qua lại lẫn D Cả A,B,C ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75 ... nội dung đời sống tâm cá thể D Cả a,b,c Câu 7: (0.5 điểm) a Luôn tạo cho cá nhân xã hội b Luôn thực có ý thức c Luôn có giá trị xã hội D Cả a,b,c ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75...
 • 3
 • 4,957
 • 127

BAI GIANG TAM LI HOC DAI CUONG

BAI GIANG TAM LI HOC DAI CUONG
... tâm lí tâmlà “ linh hồn”- lực lượng người siêu nhiên Thượng Đế, Trời, Phật tạo “Linh hồn” có trước, giới vật chất thứ hai, có sau  Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 – 347 trcn),Bec li (1685-1753),Hium ... nghĩa tâm lí học 18 Tâm lí tâm lí học Tâm lí: Là tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, gắn li n điều hành hành động, hoạt động ngừơi (Hiện tượng tâm lí tượng có sở tự nhiên hoạt động thần ... lí người hệ đại diện triết học  Cáctư tưởngtiêu biểu: vật  - Arixtot(348-322trcn)- tâm hồn gắn li n với thể xác có ba loại:  + Tâm hồn thực vật: có chung người động vật làm chức dinh dưỡng (tâm...
 • 348
 • 1,137
 • 9

Bộ trắc nghiệm tâm học đại cương

Bộ trắc nghiệm tâm lí học đại cương
... hợp trên? a Tâm sản phẩm hoạt động b Tâm sản phẩm giao tiếp c Tâm sản phẩm hoạt động giao tiếp d Hoạt động điều kiện để thực mối quan hệ giao tiếp Câu 22: Dưới góc độ tâm học, hoạt ... : a Tâm lý người có nguồn gốc xã hội b Tâm lý có nguồn gốc từ giới khách quan c Tâm lý ngøi mang tính chủ thể d Tâm lý người sản phẩm hoạt động giao tiếp Câu 16: Khái niệm giao tiếp tâm học ... đònh TRÁI với quan điểm vật tâm lý ? a Hoạt động tâm lý không phụ thuộc vào nguyên nhân bên b Hoạt động tâm lý thuộc tính não c Tâm lý phản ánh thực khách quan não d Tâm lý người có chất xã hội...
 • 21
 • 4,596
 • 75

Giáo trình Tâm học đại cương

Giáo trình Tâm lí học đại cương
... nhân th nào? 10 Quá trình c a ho t ñ ng ñư c tâm lý h c g i trình xu t tâm hay trình khách th hóa - ñ i tư ng hóa trình c a ho t ñ ng ñư c tâm lý h c g i trình nh p tâm, hay trình ch th hóa - nhân ... n tâm lý Trang 21 ñ a so v i Tâm lý h c ñ i cương Biên so n: Ph m Hoàng Tài b m Nói cách khác, n u tâm lý b m tâm lý ngư i tâm lý c a ñ a tâm lý ngư i, m t s ñ c ñi m c a tâm lý ñ a con, dù tâm ... kho • Tâm lý bình thư ng • Tâm lý không bình thư ng (tâm b nh) II ð I TƯ NG, NHI M V VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U TÂM LÝ H C ð i tư ng • Tâm lý h c ngành khoa h c nghiên c u hành vi trình tâm th...
 • 119
 • 220
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc ngiệm tâm lí học đại cươngbộ đề trắc nghiệm tâm lí học đại cươngđề thi môn tam li hoc đại cương có đáp án truong dh tay nguyen nam 2012đề cương ôn tập môn tam lí học đại cương cô lê tuyết ánhđề thi trắc nghiệm tâm lí học đại cươngbộ đề tâm lí học đại cươngđề cương giảng dạy môn tâm lí học đại cươnggiải đáp đề thi môn tâm lí học đại cương trắc nghiệmđề thi tâm lý học đại cương khtnđề thi tâm lý học đại cương spktđề thi tâm lý học đại cương trắc nghiệmđề thi tâm lý học đại cương có đáp ánđề thi tâm lý học đại cươngtam li hoc dai cuong phan tuong tuongtam li hoc dai cuong chuong 4Quản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Đầu tư theo phương pháp tăng trưởngGiải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)bài giảng quản trị học (tệp full)cách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.TOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngChế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Kinh doanh quốc tế (bài giảng)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNV43446 1892014153015phamxuandaonoidungcam nghi ve mai truongHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập