BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ GIẢNG DẠY HỌC KỲI/2013-2014

KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ VIỆC CÓ NÊN ĐƯA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH THÀNH MÔN HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ VIỆC CÓ NÊN ĐƯA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH THÀNH MÔN HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
... đến ý kiến tán thành (đồng ý) đưa GDGT trở thành môn học trường đại học sinh viên phải cần xem xét? Chúng muốn trả lời câu hỏi đưa đầu đề tài nên đưa GDGT trở thành môn học trường đại học ... khẳng định: nên đưa GDGT thành môn học trường đại học việc học môn GDGT theo hình thức nào, số tiết sao, cách thức thi mà khảo sát ý kiến sinh viên – người trực tiếp học môn học tham khảo tương ... đồng ý đưa GDGT thành môn học sinh viên Phân tích mối quan hệ biến “cảm nhận cuả sinh viên nghe đến vấn đề giới tính với biến “đồng ý hay không đồng ý với việc đưa GDGT thành môn học trường đại...
 • 16
 • 634
 • 3

Tiểu luận Lý Thuyết Thống Kê "KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ VIỆC CÓ NÊN ĐƯA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH THÀNH MÔN HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC" ppt

Tiểu luận Lý Thuyết Thống Kê
... đến ý kiến tán thành (đồng ý) đưa GDGT trở thành môn học trường đại học sinh 16 viên phải cần xem xét? Chúng muốn trả lời câu hỏi đưa đầu đề tài nên đưa GDGT trở thành môn học trường đại học ... đồng ý đưa GDGT thành môn học sinh viên Phân tích mối quan hệ biến “cảm nhận cuả sinh viên nghe đến vấn đề giới tính với biến “đồng ý hay không đồng ý với việc đưa GDGT thành môn học trường đại ... không?” khẳng định: nên đưa GDGT thành môn học trường đại học việc học môn GDGT theo hình thức nào, số tiết sao, cách thức thi mà khảo sát ý kiến sinh viên – người trực tiếp học môn học tham khảo...
 • 17
 • 279
 • 1

Tài liệu Báo cáo phân tích kết quả khảo sát HK 1

Tài liệu Báo cáo phân tích kết quả khảo sát HK 1
... III/ Nhận xét – Phân tích kết khảo sát : - Chất lượng có chuyển biến so với kì HK năm trước Nguyên nhân HS luyện tập nhiều GV dạy bám sát chuẩn kiến thức kĩ - Tuy nhiên số ... nắm vững cách tính giá trị biểu thức (48,6%) Ở lớp số em chưa có kĩ nhân chia nhâm cho 10 ; 10 0; 0 ,1; 0, 01 ( 41, 5%)  Đối với toán tìm thành phần phép tính dạng không tường minh (nâng cao), HS chưa ... (có đánh giá, nhận xét để HS thấy chỗ sai) GV cần nghiên cứu thêm tài liệu để hướng dẫn tập nâng cao cho HS giỏi - Từ kết HK 1, GV điều chỉnh nội dung dạy học cụ thể KHDH (theo đối tượng VD bổ...
 • 4
 • 186
 • 0

Tài liệu Báo cáo phân tích kết quả khảo sát HK 1

Tài liệu Báo cáo phân tích kết quả khảo sát HK 1
... III/ Nhận xét – Phân tích kết khảo sát : - Chất lượng có chuyển biến so với kì HK năm trước Nguyên nhân HS luyện tập nhiều GV dạy bám sát chuẩn kiến thức kĩ - Tuy nhiên số ... nắm vững cách tính giá trị biểu thức (48,6%) Ở lớp số em chưa có kĩ nhân chia nhâm cho 10 ; 10 0; 0 ,1; 0, 01 ( 41, 5%)  Đối với toán tìm thành phần phép tính dạng không tường minh (nâng cao), HS chưa ... (có đánh giá, nhận xét để HS thấy chỗ sai) GV cần nghiên cứu thêm tài liệu để hướng dẫn tập nâng cao cho HS giỏi - Từ kết HK 1, GV điều chỉnh nội dung dạy học cụ thể KHDH (theo đối tượng VD bổ...
 • 4
 • 202
 • 0

Báo cáo tóm tắt kết quả rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020

Báo cáo tóm tắt kết quả rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020
... ph (3 bn) 22 I GIAI ON 2012-2015 24 1.1 Giai on 2012 2013 .24 1.2 Giai on 2013-2014 .29 1.3 Giai on 2014 - 2015 29 2.2 Giai on 2013-2014 ... CHNH SCH PHC V TRIN KHAI K HOCH BO V V PHT TRIN RNG GIAI ON 2012-2020 Vic xut l trỡnh sa i, b sung, hon thin c ch, chớnh sỏch phc v trin khai K hoch bo v v phỏt trin rng giai on 2012 - 2020 ... nh Th tng Chớnh ph giao tng hn mc khai thỏc hng nm; b vic B NN&PTNT thụng bỏo sn lng khai thỏc hng nm; b vic y ban nhõn dõn cp tnh m rng khai thỏc v giao k hoch khai thỏc cho ch rng l t chc; m...
 • 49
 • 559
 • 1

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án năm 2006

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án năm 2006
... 22/1/2007, Ban Quản lý dự án tổ chức họp đánh giá kết thực kế hoạch năm 2006 cùa dự án - Từ ngày dến tháng năm 2007, dự án tổ chức họp báo cáo, Ưao đổi sản phẩm dự án ừong năm 2006 cho UBND ban ... M T thực nhiệm vụ năm 2006 dự án, ngày 19/9 /2006 - Công văn số 2072/BVM T, ngày 29/11 /2006 việc "kiểm ứ a tinh hình thực D ự án ” - Báo cáo kết họp đánh giá việc thực nhiệm vụ năm 2006 dự án Ban ... Quảng Nam - N gày 9/2/2007, Ban đạo dự án tỉnh Q uảng N am họp đề thào luận, đánh giá sản phẩm dự án năm 2006 thống thời gian, nội dung hội thảo đánh giá kết năm 2006 dự án - Ngày 5/3/2007, dự...
 • 51
 • 358
 • 0

Báo cáo tóm tắt kết quả diễn đàn lần thứ tư Cải cách kinh tế Việt Nam - Trung Quốc và đối thoại chính sách kinh tế giữa các nền kinh tế đang chuyển đổi ở châu Á

Báo cáo tóm tắt kết quả diễn đàn lần thứ tư Cải cách kinh tế Việt Nam - Trung Quốc và đối thoại chính sách kinh tế giữa các nền kinh tế đang chuyển đổi ở châu Á
... nhanh kinh tế cải cách nước chậm, không theo kịp tiến trình mở cửa Đó thách thức phủ việc cam kết đẩy nhanh tốc độ cải cách tới Thách thức cải cách kinh tế: nguy cân đối cán cân toán quốc tế cân đối ... thay đổi cách tiếp cận cải cách xu hướng cải cách Trung Quốc từ năm 2006 đến Công cải cách Trung Quốc từ gần thập kỷ đánh giá thành công kinh tế “đi vào quĩ đạo thượng lộ” theo hướng xây dựng kinh ... để phát huy nguồn lực, đồng thời trọng tới chất lượng tăng trưởng Với quan điểm mục tiêu phát triển đó, cách tiếp cận cải cách Trung Quốc sau Đại hội lần thứ 16 là: - Kiên trì cải cách; - Tiếp...
 • 12
 • 88
 • 0

BAO CAO TOM TAT KET QUA THI DUA NAM 2010 2011

BAO CAO TOM TAT KET QUA THI DUA NAM 2010 2011
... Tin: + Đảng viên: 13, Chi độc lập - Thi chọn GVG cấp huyện năm học 2010- 2011: tham gia 05 GV, đạt 04 GV; - Phong trào ứng dụng KHCN, ứng dụng SKKN nhà trường quan tâm đặc biệt Tất GV có tiết dạy ... 2010 2011 - Đã triển khai nhiệm vụ năm học đến cán bộ, giáo viên, nhân viên với chủ đề “Năm học tiếp tục Đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”; xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2010 ... ghế, trang thi t bị văn phòng: 20 triệu đồng; + Mua máy tính, ổn áp 10 KVA, cải tạo phòng máy: 30 triệu đồng; + Sửa chữa CSVC, cải tạo cảnh quan, vườn hoa, : 30 triệu đồng - Cảnh quan, môi trường...
 • 3
 • 84
 • 0

BÁO cáo tóm tắt kết QUẢ xây DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

BÁO cáo tóm tắt kết QUẢ xây DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
... II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA: Trường THCS Mỹ Hoà Phòng Giáo dục đưa vào lộ trình đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015 đặc biệt phải phấn đấu đạt chuẩn ... công nhận trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Căn vào trình phấn đấu xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia đơn vị trường THCS ... tiêu chuẩn Qua kết tự kiểm tra nhà trường tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, Ban đạo nhận thấy đủ tiêu chuẩn theo qui định đề nghị Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục đến kiểm tra kỹ thuật Kết sau: Xây dựng...
 • 5
 • 158
 • 0

Báo cáo tóm tắt đề tài khao học công nghệ

Báo cáo tóm tắt đề tài khao học công nghệ
... CỦA ĐỀ TÀI Đề tài đề xuất bảng danh mục quy chuẩn kỹ thuật chung cho dịch vụ hành công Việt Nam KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA ĐỀ TÀI Đề tài có khả áp dụng cao Các nội dung nghiên cứu đề tài nguồn tài ... nước Việt Nam số phủ nước Danh mục quy chuẩn đề xuất theo cấu trúc phân lớp hình đây: (chi tiết phụ lục kèm theo tóm tắt) Ý NGHĨA LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI Cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhằm đáp ... chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công nghệ thông tin áp dụng quan nhà nước” Đề tài nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật chung để triển khai dịch vụ hành công trực tuyến Việt Nam cần thiết...
 • 4
 • 637
 • 3

BÁO CÁO " Một số kết quả bước đầu nghiên cứu sinh sản nhân tạo Hầu (Crasoostrea virrginica) ở Nha Trang - Khánh Hoà " ppt

BÁO CÁO
... Kinh Trang 9 3-1 13 (Tiếng Trung Quốc) 15 Trơng Kỳ Ngọc -Bắc Kinh 1963 Bài giảng Kỹ thuật nuôi hầu cửa sông Quảng Đông Trung Quốc Ngời dịch Nguyễn Hữu Phụng-Viện Hải dơng học Nha Trang Trang 1-2 8 ... trờng thuận lợi loại hầu nói Đã xác định đợc tham số sinh trởng hầu nh sau: Lcực đại = 94mm, K = 0,2235, to = 0,58 Cá thể hầu có kích thớc 5 8-1 10mm nuôi vỗ cho đẻ Hầu có sức sản xuất cá thể cao, ... (g) 40 18 52 21 57 29 64 40 73 48 Kết cho đẻ nhân tạo 4.1 Lựa chọn đàn bố mẹ nuôi vỗ thành thục Theo kết thử nghiệm, hầu có kích thớc 5, 8-1 1cm, trọng lợng từ 35 - 85g nuôi vỗ thành thục cho đẻ...
 • 5
 • 207
 • 1

Hành vi bạo lực học đường qua khảo sát ý kiến học sinh một số trường phổ thông tại TP hồ chí minh

Hành vi bạo lực học đường qua khảo sát ý kiến học sinh một số trường phổ thông tại TP hồ chí minh
... thay đổi tâm sinh lý HS để kịp thời giáo dục hành vi bạo lực Thƣờng xuyên giáo dục HS biết cách làm chủ kiểm soát thân, không học theo hành động bạo lực xã hội phƣơng tiện truyền thông 4,4% 1,7% ... ninh xã hội vi phạm pháp luật Vai trò gia đình thiếu vi c ngăn ngừa HVBLHĐ cho HS Đó quan tâm gia đình biến đổi tâm sinh lý tuổi học sinh, cách sống gƣơng mẫu không bạo lực ngƣời lớn, quan tâm hƣớng ... mâu thuẫn Kết thu đƣợc nhƣ sau: (Bảng 2) Bảng 2: Những hành vi bạo lực học đường (HVBLHĐ) chứng kiến sau STT Hành vi SL câu trả lời HS trêu chọc hình thức bên 237 Giấu lấy đồ dùng bạn 219 Hỏi mƣợn...
 • 8
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định số 1314qđttgthông tư liên tịch số 1314ttlbxdvhgiao an ngu van 6 nam học 1314tnxh tuần 1314 lớp 3hki toán 9 1314 quận gò vấpđề thi casio năm 1314 của thanh hóade thi vao truong nang khieu 1314 co dap ande thi hsg lop 7 1314 cua huyen nho quanđặc điểm dịch tễ học bệnh hen phế quản ở trẻ em 1314 tuổi và hiệu quả can thiệp bằng giáo dục sức khỏe ở hai quận của hà nộide thi vao lop 10 mon van cua tinh bac ninh nam 1314tiết 1314 phong cách ngôn ngữ khoa họcđè thi hsg hóa lớp 9 hải phòng năm 1314lựa chọn một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho cầu thủ bóng đá lứa tuổi 1314đề thi đáp án toán 9 hkii 1314Đề tài nghiên cứu khóa học Xây dựng mô hình quán điểm cà phê Trung Nguyên dành cho giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí MinhĐề tài nhánh Hồ Chí Minh – Nhà Mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt NamĐề tài Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nayĐề tài Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VICPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thức ăn chăn nuôi Cargill cho heo của các hộ nuôi ở tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ phân phối sản phẩm Gas (LPG) của công ty TNHH Trường Đạt (LV thạc sĩ))Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nayĐề tài Nghiên cứu Khoa học Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thôngĐề tài nghiên cứu khoa học Phân tích thực trạng tỷ giá hối đoái giai đoạn 2006-2010Đề tài nghiên cứu khoa học Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của ngành thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn ManugelĐánh giá kiến thức thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội BVĐK Đống Đa - HN trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmĐánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấpCUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌCNovel enzyme technology for food applicationsĐánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồngphát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngGiám sát xây lắp điện
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập