Tiểu luận ra quyết định trong quản trị

Tài liệu Tiểu luận môn quản trị học: Kỹ năng ra quyết định trong quản trị pptx

Tài liệu Tiểu luận môn quản trị học: Kỹ năng ra quyết định trong quản trị pptx
... KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI MỤC LỤC I Ra định gi? I.1 Khái niệm định quản trị I.2 Khái niệm định II Tại phải định? ... hạn Trang: / 18 GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Cách phân loại Loại định • Theo chức • quản trị • Nhận xét Quyết định kế hoạch • Mục tiêu phương thức hoạt động Quyết ... sáng tạo III Thực định nào? III.1 Các phương pháp định Nhóm thực hiện: 07 Trang: / 18 KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI Quyết định sản phẩm nhà quản trị hoạt động thực...
 • 22
 • 3,142
 • 11

ĐỀ tài TIỂU LUẬN GIẢI QUYẾT vấn đề & RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

ĐỀ tài TIỂU LUẬN GIẢI QUYẾT vấn đề & RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ
... tiêu” Giải vấn đề định: Tồn vấn đề bắt buột phải định định nhằm giải vấn đề Vì vậy, đồng thời xem xét việc giải vấn đề việc định lúc Ta có định nghĩa: Quyết định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản ... HỌC: QUẢN TRỊ HỌC ĐỀ TÀI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS Hồng Lâm Tịnh HVTH: Nhóm 03 Trang KHỐ 20-LỚP ĐÊM 10 Tp.HCM, 03/2011 Trang HVTH: Nhóm 08 – K20Đ10 Tiểu luận Quản ... cá nhân giải vấn đề sống nói riêng Kỹ mềm định 75% thành đạt nhà quản trị cơng việc sống Nắm vững kỹ cách giải vấn đề giúp nhà quản trị giải vấn đề cách nhanh chóng, giải tận gốc vấn đề định cách...
 • 31
 • 1,523
 • 3

Tài liệu Tiểu luận " Kỹ năng ra quyết định trong quản trị" ppt

Tài liệu Tiểu luận
... đưa định bạn Quyết định xem có phải: Nhóm thực hiện: 07 Trang: 10 / 18 KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI • Khơng làm hay khơng (việc định “khơng đưa định cả” định) ... hạn Trang: / 18 GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Cách phân loại Loại định • Theo chức • quản trị • Nhận xét Quyết định kế hoạch • Mục tiêu phương thức hoạt động Quyết ... sáng tạo III Thực định nào? III.1 Các phương pháp định Nhóm thực hiện: 07 Trang: / 18 KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI Quyết định sản phẩm nhà quản trị hoạt động...
 • 22
 • 1,023
 • 0

tiểu luận giải quyết vấn đề và ra quyết định trong quản trị

tiểu luận giải quyết vấn đề và ra quyết định trong quản trị
... tiêu” Giải vấn đề định: Tồn vấn đề bắt buột phải định định nhằm giải vấn đề Vì vậy, đồng thời xem xét việc giải vấn đề việc định lúc Ta có định nghĩa: Quyết định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản ... HỌC: QUẢN TRỊ HỌC ĐỀ TÀI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS Hồng Lâm Tịnh HVTH: Nhóm 03 KHỐ 20-LỚP ĐÊM 10 Tp.HCM, 03/2011 Trang HVTH: Nhóm 08 – K20Đ10 Tiểu luận Quản trị ... cá nhân giải vấn đề sống nói riêng Kỹ mềm định 75% thành đạt nhà quản trị cơng việc sống Nắm vững kỹ cách giải vấn đề giúp nhà quản trị giải vấn đề cách nhanh chóng, giải tận gốc vấn đề định cách...
 • 29
 • 687
 • 0

tiểu luận về vấn đề ra quyết định trong quản trị

tiểu luận về vấn đề ra quyết định trong quản trị
... NHH Vấn đề định quản trị • • • - - - • • • • • Quản trị học Theo chức quản trị: Quyết định hoạch định Quyết định tổ chức Quyết định điều hành Quyết định kiểm tra Theo tần số định: Quyết định ... Vấn đề định quản trị Quản trị học Nhóm xin chân thành cảm ơn! Vấn đề 1: Các nhà quản trị cần phải biết điều để định quản trị hiệu giới ngày nay? I/ Đặt vấn đề: Trong 10 vai trò quản trị (managerial ... bị quản trị việc phân tích thông tin tượng hệ thống 3/ Vai trò định quản trị: Các định quản trị có vai trò quan trọng hoạt động quản trị Bởi vì: GV: Đỗ Văn Khiêm Nhóm NHH Vấn đề định quản trị Quản...
 • 19
 • 1,916
 • 0

Vai trò của ra quyết định trong quản trị.doc

Vai trò của ra quyết định trong quản trị.doc
... thống bị quản trị việc phân tích thông tin tợng hệ thống 1.3 Vai trò Các dịnh quản trị có vai trò quan trọng hoạt động quản trị Bởi vì: - Các định luôn sản phẩm chủ yếu trung tâm hoạt động quản trị ... nhà quản lý cần hiểu biết dùng để định Khi đa vấn đề cần phải định, cần phải kiểm định giả thiết mặt vấn đề, ta phải xem xét vấn đề kiểm định chấp nhận hay bị bác bỏ Trong lý thuyết định phải định ... mục tiêu chỗ định quản lý mà mục tiêu Vì mục tiêu lĩnh vực hoạt động tất yếu, sở, điểm xuất phát hoạt động quản trị khác Vai trò quan trọng mục tiêu việc định quản trị chỗ có tính định hớng cho...
 • 25
 • 2,021
 • 27

Kỹ năng ra quyết định trong quản trị

Kỹ năng ra quyết định trong quản trị
... KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI MỤC LỤC I Ra định gi? I.1 Khái niệm định quản trị I.2 Khái niệm định II Tại phải định? ... hạn Trang: / 18 GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Cách phân loại Loại định • Theo chức • quản trị • Nhận xét Quyết định kế hoạch • Mục tiêu phương thức hoạt động Quyết ... sáng tạo III Thực định nào? III.1 Các phương pháp định Nhóm thực hiện: 07 Trang: / 18 KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS.NGUYỄN THANH HỘI Quyết định sản phẩm nhà quản trị hoạt động thực...
 • 22
 • 2,759
 • 12

Ra quyết định trong quản trị sản xuất

Ra quyết định trong quản trị sản xuất
... - Quyết định bước định 3.2 - Ra định điều kiện xác định 3.3 - Ra định điều kiện rủi ro 3.4 - Ra định điều kiện không xác định Chương 3: Ra định quản trị sản xuất 3.1- QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC BƯỚC RA ... người định, định gồm loại bản: + Quyết định trực giác định có lý giải Quyết định trực giác & định lý giải gì? Theo bạn tốt ? Chương 3: Ra định quản trị sản xuất 3.1- QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC BƯỚC RA QUẢN ... đa hoá giá trị kỳ vọng đưa đến kết lựa chọn? Chương 3: Ra định quản trị sản xuất 10 3.4- RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG XÁC ĐỊNH  Trong điều kiện không xác định, ta xác xuất xuất trạng...
 • 15
 • 939
 • 7

ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp

ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp
... phơng án tối u Việc tất yếu đòi hỏi nhà quản trị cân nhắc, lựa chọn đến định 1.2 Bản chất Quyết định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản trị nhằm định chơng trình tính chất hoạt động tổ chức để ... bị quản trị việc phân tích thông tin tợng hệ thống 1.3 Vai trò Các dịnh quản trị có vai trò quan trọng hoạt động quản trị Bởi vì: - Các định luôn sản phẩm chủ yếu trung tâm hoạt động quản trị ... động quản trị mà thiếu việc định, nh nói đến việc kinh doanh mà thiếu dịch vụ hàng hóa - Sự thành công hay thất bại tổ chức phụ thuộc nhiều vào định nhà quản trị - Xét mặt tổng thể thay định quản...
 • 25
 • 395
 • 0

GIẢI QUYẾT vấn đề & RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

GIẢI QUYẾT vấn đề & RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ
... tiêu” Giải vấn đề định: Tồn vấn đề bắt buột phải định định nhằm giải vấn đề Vì vậy, đồng thời xem xét việc giải vấn đề việc định lúc Ta có định nghĩa: Quyết định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản ... cá nhân giải vấn đề sống nói riêng Kỹ mềm định 75% thành đạt nhà quản trị cơng việc sống Nắm vững kỹ cách giải vấn đề giúp nhà quản trị giải vấn đề cách nhanh chóng, giải tận gốc vấn đề định cách ... HỌC: QUẢN TRỊ HỌC ĐỀ TÀI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ GVHD: TS Hồng Lâm Tịnh HVTH: Nhóm 08 Trang KHỐ 20-LỚP ĐÊM 10 Tp.HCM, 03/2011 Trang HVTH: Nhóm 08 – K20Đ10 Tiểu luận Quản...
 • 31
 • 448
 • 0

Tài liệu Luận văn " QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ " doc

Tài liệu Luận văn
... thỏng nm 2004 Sinh viờn Mai Vn Hựng SV: Mai Văn Hùng - Lớp: Thống kê - 43B Đề án môn học KHI NIM, BN CHT V VAI TRề CA QUYT NH TRONG QUN TR 1.1 Khỏi nim Trong mi t chc luụn luụn tn ti nhu cu gii ... ngch nm 2003 SV: Mai Văn Hùng - Lớp: Thống kê - 43B 10 Đề án môn học 3.2.2 Trong hot ng thng mi Quyt quyt nh phi tớnh trc mc ti a húa li nhun thay cho s ti thiu húa thit hi Trong hot ng thng mi, ... trng bờn ngoi tm vi mụ: xó hi, thu nhp quc dõn, t nhiờn, SV: Mai Văn Hùng - Lớp: Thống kê - 43B Đề án môn học Mụi trng bờn trong: húa ca n v, c cu t chc, c s vt cht, quan h - Mụi trng bờn ngoi...
 • 28
 • 285
 • 0

Ra quyết định trong quản trị doc

Ra quyết định trong quản trị doc
... CHƯƠNG I Khái niệm quy trình định II Phân loại vấn đề định III Hành vi định IV Các điều kiện định V Phong cách định VI Ra định nhóm I Khái niệm quy trình định Khái niệm: Ra định trình:  Tìm kiếm phương ... xác định - Quyết định chương trình hóa (Programmed Decisions):  Những định lặp lặp lại xử lý theo cách tiếp cận thông thường  Dựa quy trình, nguyên tắc, sách Các cấp quản trị với loại định ... hoạch Ra định chức quản trị Hoạch định: - Các mục tiêu dài hạn DN gì? - Các chiến lược tốt để thực mục tiêu? - Các mục tiêu ngắn hạn DN gì? - Độ khó mục tiêu nào? Tổ chức: - Mỗi nhà quản lý...
 • 23
 • 810
 • 0

kỹ năng ra quyết định trong quản trị kinh doanh

kỹ năng ra quyết định trong quản trị kinh doanh
... tổ chức phải định, có nhà quản trị đưa QĐ quản trị Quyết định quản trị đưa vấn đề chín muồi QĐ quản trị có tính khách quan chủ quan QĐ quản trị gắn với thông tin Quyết định quản trị chứa đựng ... loại định quản trị 2.1 Phân loại theo tính chất định: Quyết định chiến lược Quyết định chiến thuật Quyết định tác nghiệp Phân loại định quản trị 2.2 Phân loại theo phạm vi: Quyết định toàn cục Quyết ... Quyết định phận Quyết định chuyên đề 2.3 Phân loại theo thời gian: Quyết định dài hạn Quyết định trung hạn Quyết định ngắn hạn Phân loại định quản trị 2.4 Phân loại theo cách soạn thảo: Quyết định...
 • 20
 • 500
 • 0

ra quyết định trong quản trị công tác xã hội

ra quyết định trong quản trị công tác xã hội
... RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ DANH MỤC VIẾT TẮT Quyết định quản trị: QĐQT Công tác hội: CTXH Nhân viên hội: NVXH RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ LỜI NÓI ĐẦU Ra định? Đó không công việc nhà quản lý ... ơn! RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI I Khái niệm, phân loại, yêu cầu, đặc điểm định quản trị Khái niệm, phân loại, đặc điểm yêu cầu 1.1 Khái niệm: Ra định quản ... đồng Nhận thấy tầm quan trọng định quản trị nên nhóm 10 chọn đề tài “ Ra định quản trị công tác hội để làm tập kỳ môn học Quản trị công tác hội sách hoạch định Để hoàn thành tập chúng...
 • 34
 • 611
 • 0

ra quyết định trong quản trị CTXH

ra quyết định trong quản trị CTXH
... BÀI 10 RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ QUẢN LÝ THỜI GIAN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÀNH THAY ĐỔI VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ I Ra định quản trị 1.1 Khái niệm • Ra định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản trị nhằm định chương ... định quản trị theo tiêu chí sau: Căn vào tính chất định: định chiến lược, định tác nghiệp… Căn theo thời gian tác động định: định dài hạn, trung hạn, ngắn hạn Căn vào phạm vi tác động định: định ... cục, định phận, định chuyên đề Căn theo nội dung chức năng: định kiểm tra, định tổ chức… Căn theo lĩnh vực hoạt động quản trị: định tài chính, định nhân sự… Căn theo cách thức soạn thảo: định...
 • 40
 • 393
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận kỹ năng ra quyết định trong quản trịluận văn quyết định trong quản trịkỹ năng ra quyết định trong quản trịtiến trình ra quyết định trong quản trị họcra quyết định trong quản trị sản xuấtra quyết định trong quản trị họcra quyết định trong quản trịcác bước ra quyết định trong quản trị họctình huống ra quyết định trong quản trịmô hình ra quyết định trong quản trịngười ra quyết định trong quản trịmô hình ra quyết định trong quản trị họcquá trình ra quyết định trong quản trị họcquy trình ra quyết định trong quản trị họccác phương pháp ra quyết định trong quản trị họcĐánh giá hiệu quả kinh tế nghề chế biến rượu tại thôn trương xá xã toàn thắng huyện kim động tỉnh hưng yênTHIẾT KẾ CHIẾU SÁNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIALUX EVOBAI TAP ANH 9 THEO UNITtiểu luận quản lí gd ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ỞTRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ - XÃ EANGAI – HUYỆNKRÔNG BUK – TỈNH ĐĂK LĂKNghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (FULL TEXT)so sánh cách mạng công nghiệp Mỹ và Nhật BảnGDCD lớp 10 Bài 1 (t1) Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứngGDCD lớp 10 Bài 1 (t1) thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứngnguyenlyketoan 120925023208 phpapp01IMPORTING BUSINESS AT BEN THANH TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANYĐánh giá tài nguyên du lịch huyện vân hồ, tỉnh sơn laEnglish for designerChien luoc marketing TL hotel final 1Waste water treatment system design dod 1997 handbookebook huong dan viet cvTechnologies for water and wastewater treatmentNghien cuu tien xu ly lam giam COD va mau nuoc ri rac bai chon lap chat thai ran bang qua trinh keo tuFundamentals of biological wastewater treatment osnove bioloskog prociscavanja otpadnih vodaAnaerobic treatment of concentrated black water in a UASB reactor at a short HRTActivated carbon wtr trt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập