Tiểu thuyết Bến không chồng và Dưới chín tầng trời của Dương Hướng

Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật trong hai tiểu thuyết Bến không chồng Dưới chín tầng trời của nhà văn Dương Hướng

Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật trong hai tiểu thuyết Bến không chồng và Dưới chín tầng trời của nhà văn Dương Hướng
... ngôn ngữ đối thoại nhân vật không hề cứng nhắc, mà sống động, mang cái “tôi” của nhân vật 1.5 Vài nét tác giả Dƣơng Hƣớng hai tiểu thuyết Bến không chồng “ Dƣới chín tầng trời 1.5.1 Vài ... cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn ngôn ngữ đối thoại của nhân vật thể hiện qua các dạng: - Đối thoại đầy đủ: + Song thoại + Tam thoại + Đa thoại - Đối thoại không đầy đủ: + Đơn thoại ... Là dạng thức lời của nhiều nhân vật đan xen vào ngữ cảnh hội thoại cụ thể Đa thoại xuất hiện không nhiều hai tiểu thuyết Bến không chồng Dưới chín tầng trời nhƣng góp phần miêu tả,...
 • 127
 • 162
 • 1

Đổi mới tư duy tiểu thuyết của dương hướng trong bến không chồng dưới chín tầng trời

Đổi mới tư duy tiểu thuyết của dương hướng trong bến không chồng và dưới chín tầng trời
... hai tiểu thuyết Bến không chồng Dới chín tầng trời 7 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Tìm hiểu đổi nhà văn quan niệm tiểu thuyết 3.2 Chỉ cách tân nghệ thuật Dơng Hớng qua Bến không chồng Dới chín tầng trời ... Với hai tiểu thuyết Bến không chồng Dới chín tầng trời, Dơng Hớng để lại dấu ấn sâu đậm tâm trí ngời đọc Đó ký lựa chọn đề tài Đổi t nghệ thuật Dơng Hớng Bến không chồng Dới chín tầng trời làm ... từ Bến không chồng đến Dới chín tầng trời khoảng 15 năm ghi nhận thành công vợt bậc đờng nghệ thuật Dơng Hớng Tiểu thuyết Dới chín tầng trời bớc đột phá so với thành công Bến không chồng, không...
 • 116
 • 394
 • 3

Nghệ thuật tiểu thuyết của dương hướng (qua bến không chồng dưới chín tầng trời) (LV00903)

Nghệ thuật tiểu thuyết của dương hướng (qua bến không chồng và dưới chín tầng trời) (LV00903)
... Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Dương Hướng Chương 3: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Dương Hướng Kết luận Tài liệu tham khảo 8 CHƯƠNG 1: TIỂU THUYẾT DƯƠNG HƯỚNG TRONG XU HƯỚNG CÁCH TÂN TIỂU ... khái quát tiểu thuyết Dương Hướng với nhan đề: Từ Bến không chồng đến Dưới chín tầng trời” Trong viết mình, nhà phê bình Phong Lê cho Dưới chín tầng trời bước tiến so với Bến không chồng nhiều ... ơ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT CỦA DƯƠNG HƯỚNG (Qua Bến không chồng Dưới chín tầng trời) Chuyên ngành: Lý luận...
 • 113
 • 67
 • 0

Tiểu thuyết dương hướng (từ Bến không chồng đến Dưới chín tầng trời)

Tiểu thuyết dương hướng (từ Bến không chồng đến Dưới chín tầng trời)
... quanh tiểu thuyết Bến không chồng * Những đánh giá, bình luận xung quanh tiểu thuyết Bến không chồng - Nhà văn Nguyên Ngọc có nhận xét tiểu thuyết Bến không chồng sau: "Đến Bến không chồng Dương Hướng ... 1986 Chương II: Từ Bến không chồng, khởi động quan trọng nghiệp sáng tác Dương Hướng Chương III: Đến Dưới chín tầng trời, bước bứt phá ngoạn mục Dương Hướng đường đổi tiểu thuyết Số hóa Trung ... Toàn tác phẩm Dương Hướng, trọng tâm hai tiểu thuyết Bến không chồng Dưới chín tầng trời 4.2 Một số tiểu thuyết nông thôn chiến tranh viết thời với Dương Hướng như: Thời xa vắng Lê Lựu, Mảnh đất...
 • 101
 • 553
 • 3

Hiện thực đời sống thân phận con người trong tiểu thuyết bến không chồng của dương hướng

Hiện thực đời sống và thân phận con người trong tiểu thuyết bến không chồng của dương hướng
... thuật biểu hiện thực đời sống thân phận người tiểu thuyết Bến không chồng Dương Hướng Chƣơng TIỂU THUYẾT BẾN KHÔNG CHỒNG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI 1.1 Quan niệm tiểu thuyết Từ ... từ ngàn đời 15 Chƣơng BỨC TRANH HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VÀ THÂN PHẬN CON NGƢỜI TRONG TIỂU THUYẾT BẾN KHÔNG CHỒNG CỦA DƢƠNG HƢỚNG 2.1 Hiện thực đời sống 2.1.1 Đời sống nông thôn thời hậu chiến Trong ... Dương Hướng tiểu thuyết Bến không chồng 11 1.3.1 Tác giả Dương Hướng 11 1.3.2 Tác phẩm Bến không chồng 13 Chƣơng BỨC TRANH HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VÀ THÂN PHẬN CON NGƢỜI TRONG TIỂU THUYẾT...
 • 67
 • 365
 • 6

Đặc điểm từ ngữ câu trong hai tiểu thuyết nắng đồng bằng ăn mày dĩ vãng của chu lai

Đặc điểm từ ngữ và câu trong hai tiểu thuyết nắng đồng bằng và ăn mày dĩ vãng của chu lai
... Khái niệm cụm từ cố định 2.2.2 Việc sử dụng thành ngữ hai tác phẩm Nắng đồng Ăn mày vãng Chơng 3: đặc điểm câu nắng đồng ăn mày vãng 3.1 Đặc điểm câu Nắng đồng Ăn mày vãng 3.1.1 Một ... giả Chu Lai 1.5.2 Quá trình sáng tác 1.5.3 Tác phăm Nắng đồng Ăn mày vãng Chơng Đặc điểm từ ngữ nắng đồng ăn mày vãng 2.1 Các lớp từ ngữ Nắng đồng Ăn mày vãng 2.1.1 Khái niệm từ 2.1.2 ... sát từ hai tiểu thuyết Nắng đồng , Ăn mày vãng 2.1.3 Sử dụng từ ngữ mang nghĩa tình thái 2.1.4 Sử dụng từ ngữ mang phong cách ngời lính 2.2 Cụm từ cố định Nắng đồng Ăn mày vãng Chu Lai...
 • 80
 • 533
 • 6

Mẫu gốc Kitô giáo trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago các phim cùng tên của Mỹ, Nga tiếp cận từ góc độ văn hóa học

Mẫu gốc Kitô giáo trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago và các phim cùng tên của Mỹ, Nga tiếp cận từ góc độ văn hóa học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - THẾ THỊ VÂN MẪU GỐC KITÔ GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT BÁC SĨ ZHIVAGO VÀ CÁC PHIM CÙNG TÊN CỦA MỸ, NGA: ... GÔC KITÔ GIAO TRONG TIÊU THUYÊT BÁC SĨ ZHIVAGO CỦA B.PASTERNAK 14 1.1 Khái niệm mẫu gốc mẫu gốc văn hóa 14 1.2 Ảnh hưởng Kitô giáo đến sự hình thành mẫu gốc văn hóa Nga 20 1.3 ... tượng mẫu gốc văn hóa nói lên rằng thể ý thức hình ảnh mẫu gố c mang đặc điểm quy định môi trường văn hóa phương tiện tái bằng ẩn dụ Trong cấu văn hóa, mẫu gốc văn hóa phổ quát mẫu gốc văn hóa...
 • 97
 • 223
 • 1

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn và Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
... ngữ giọng điệu tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh 12 Chương KHÁI LƯỢC VỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ VÀ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 1.1 Khái lược nghệ thuật tự Tự học hình thành ... nghiên cứu tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh, ta nhận phần đổi nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Những viết, nghiên cứu Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa chưa ... công tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa 1.2.3 Lịch sử văn hóa tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Trong Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa, yếu tố văn hóa chiếm vị...
 • 132
 • 165
 • 0

Từ ngữ câu trong tiểu thuyết những ngã tư những cột đèn

Từ ngữ và câu trong tiểu thuyết những ngã tư và những cột đèn
... Dần tiểu thuyết Những ngã cột đèn Đây sở quan trọng, tiền đề cho việc vào tìm hiểu ngôn ngữ tiểu thuyết tác phẩm Những ngã cột đèn mà thực chương sau 37 Chương TỪ NGỮ TRONG NHỮNG NGÃ TƯ VÀ ... 2.1 Từ ngữ tiểu thuyết hướng nghiên cứu 37 2.1.1 Từ ngữ tiểu thuyết .37 2.1.2 Các hướng nghiên cứu từ ngữ tiểu thuyết 40 2.2 Các lớp từ ngữ bật Những ngã cột đèn 43 2.2.1 Từ ... Chương Từ ngữ Những ngã cột đèn Trần Dần Chương Câu văn Những ngã cột đèn Trần Dần 12 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Thể loại tiểu thuyết ngôn ngữ tiểu thuyết 1.1.1 Khái niệm tiểu thuyết...
 • 110
 • 236
 • 0

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết hồ quý ly mậu thượng ngàn của nguyễn xuân khánh

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết hồ quý ly và mậu thượng ngàn của nguyễn xuân khánh
... Chơng Thế giới nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn Chơng Không gian, thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn Chơng Giọng điệu, kết cấu nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết ... thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn Chơng Thế giới nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn 1.1 Các kiểu nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn Nhân vật hình thức để qua văn học tái giới ... nhân vật nữ tiểu thuyết Hồ Quý Ly; nhà văn Châu Diên với Tiểu thuyết Hồ Quý Ly t chất nhà văn Nguyễn Xuân Khánh; nhà văn Hoàng Tiến đọc tham luận Thân phận kẻ sĩ tiểu thuyết Hồ Quý Ly Sau hội...
 • 134
 • 626
 • 4

So sánh từ địa phương trong tiểu thuyết hồ biểu chánh truyện nguyễn ngọc tư

So sánh từ địa phương trong tiểu thuyết hồ biểu chánh và truyện nguyễn ngọc tư
... : Từ địa phơng NAM Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh truyện Nguyễn Ngọc T 2.1 Từ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 2.1.1 Số lợng tần số sử dụng từ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh ... Chơng 2: Từ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh truyện Nguyễn Ngọc T Chơng 3: So sánh việc dùng từ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh truyện Nguyễn Ngọc T Chơng Một số giới thuyết ... trình vào khảo sát so sánh việc dùng từ ngữ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh truyện Nguyễn Ngọc T Do vậy, chọn đề tài "So sánh việc dùng từ ngữ địa phơng Nam Bộ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh...
 • 113
 • 765
 • 20

Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết những ngã tư những cột đèn (trần dần)

Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết những ngã tư và những cột đèn (trần dần)
... Dần, tiểu thuyết Những ngã cột đèn Tuy vậy, với Những ngã cột đèn công trình dừng lại việc đánh giá, nhận định khái quát chưa thực sâu nghiên cứu nội dung tưởng hình thức nghệ thuật tiểu ... nội dung nghệ thuật làm nên giới nghệ thuật tiểu thuyết Những ngã cột đèn Trần Dần Nhà xuất Hội Nhà văn, 2011 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Tiểu thuyết Những ngã cột đèn Trần Dần Phương pháp nghiên ... niệm nghệ thuật hành trình sáng tạo Trần Dần Chương 2: Hiện thực sống người tiểu thuyết Những ngã cột đèn Chương 3: Một số phương thức biểu tiểu thuyết Những ngã cột đèn CHƯƠNG QUAN NIỆM NGHỆ...
 • 26
 • 374
 • 2

Vẻ đẹp người chiến sĩ trong tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính những ngôi sao xa xôi pdf

Vẻ đẹp người chiến sĩ trong tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính và những ngôi sao xa xôi pdf
... anh đội cụ Hồ Chất anh hùng ca dạt tạo nên vẻ đẹp người chiến cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước Cùng với chủ đề ngợi ca vẻ đẹp người chiến sĩ, khác với nhà thơ Phạm Tiến Duật Bài thơ tiểu ... Bài thơ tiểu đội xe không kính nhà thơ Phạm Tiến Duật sáng tác năm 1969, rút từ tập thơ “Vầng trăng, quầng lửa” thơ độc đáo chùm thơ giải thi thơ Báo Văn nghệ năm 1969-1970 Bài thơ khắc ... phú không phức tạp, đời thường, giản dị vô sáng cao thượng nữ niên xung phong Vẻ đẹp “cô gái mở đường” Trường Sơn với vẻ đẹp người chiến lái xe tác phẩm văn học chống Mỹ nói chung tác phẩm...
 • 8
 • 6,664
 • 65

Từ trường hợp Bến không chồng potx

Từ trường hợp Bến không chồng potx
... Bến không chồng, người xem không khỏi hụt hẫng Gọi phiên bản, phim gần nguyên tác văn chương, lại có nhiều “vấn đề” Vấn đề nan giải phim Bến không chồng tác phẩm trung thành với nguyên tác, từ ... cần tập trung cao độ, đạo diễn không thiết phải giữ tất Những nhân vật Bến không chồng Dương Hướng “giúp đỡ” người đọc nhiều việc thẩm thấu không khí thời đại, không khí bối cảnh Tuy nhiên, “du ... chân… họ gần không làm giàu thêm cho ý nghĩa không khí câu chuyện phim Cũng nhiều nhân vật vệ tinh khác, họ gần “đất” để hoạt động mà bày cho đầy khuôn hình! Có thể coi Bến không chồng phim hành...
 • 13
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích tiểu thuyết bến không chồngtiểu thuyết bến không chồng của dương hướng chương 1đọc tiểu thuyết bến không chồng của dương hướngtiểu thuyết bến không chồng của dương hướngđặc điểm từ ngữ và câu trong hai tiểu thuyết nắng đồng bằng và ăn mày dĩ vãng của chu laidưới chín tầng trờitiểu thuyết tình yêu chú và cháutiểu thuyết tình yêu thầy và tròtruyện ngắn bến không chồng của dương hướngtiểu thuyết tình yêu hay và lãng mạn nhấttiểu thuyết tình yêu hay và buồntiểu thuyết tình yêu mới và haytiểu thuyết tình yêu hay và mới nhấtphân tích tác phẩm bến không chồngtiểu thuyết xuyên không đặc sắcĐặc điểm dịch tễ; lâm sàng bệnh viêm não – màng não do angiostrongylus cantonensisXÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM LẤY NOÃN TỐI ƯU THEO PHÁC ĐỒ NGẮN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMNỒNG ĐỘ EBVDNA HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN TNMĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG DRESSĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TỔN THƯƠNG THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁITính đa hình T6235C của gen CYP1A1 và nguy cơ với bệnh ung thư phổiquy trình sản xuất sạch hơn ngành thuộc daKhảo sát nồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi có hội chứng chuyển hóaMột số yếu tố liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường týp 2Đặc điểm lâm sàng bớt OtaHiệu quả của kháng leukotriene và kháng histamine H1 trong điều trị mày đay mạn tínhMột số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của người nhiễm HIV tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Hải PhòngKết quả bước đầu phương pháp tiêm tinh trùng trữ lạnh từ mào tinh vào bào tương noãn trong điều trị vô sinh namSo sánh hiệu quả bịt ống ngà trên thỏ thực nghiệm của laser diode 810nm ở 3 liều chiếu tia: 5 giây, 10 giây, 15 giây tại 1 điểmTình trạng ê buốt răng ở người trưởng thành và một số yếu tố về thói quen ăn uống và dinh dưỡng liên quanHiệu quả dẫn lưu não thất ra ngoài trong vòng 12 giờ sau triệu chứng khởi phát trong chảy máu não thất có giãn não thất cấpẢnh hưởng của gabapentin trước mổ lên kiểm soát đau sau mổ thay khớp háng toàn bộTạo van chống trào ngược niệu quản bàng quang kiểu thành ngoài thanh cơ trong theo phương pháp tạo hình bàng quang abol – eneinHiệu quả điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng kết hợp xoa bóp bấm huyệtĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HUYẾT ÁP KHI SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ENALAPRIL) Ở BỆNH NHÂN VIÊM CẦU THẬN MẠN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập