SO SÁNH BỘ GIỐNG SIÊU LÚA XANH (GSR) VỤ XUÂN HÈ NĂM 2014 TẠI XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN

SO SÁNH BỘ GIỐNG SIÊU LÚA XANH (GSR) VỤ XUÂN NĂM 2014 TẠI HÒA PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN

SO SÁNH BỘ GIỐNG SIÊU LÚA XANH (GSR) VỤ XUÂN HÈ NĂM 2014 TẠI XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN
... 8 /2014 SO SÁNH BỘ GIỐNG SIÊU LÚA XANH (GSR) VỤ XUÂN HÈ NĂM 2014 TẠI XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn: TS Hoàng Kim, KS Nguyễn Văn Phu Đề tài thực Trại giống lúa Hòa ... sánh giống siêu lúa xanh (GSR) vụ Xuân năm 2014 Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An thực cần thiết, nhằm xác định suất, khả sinh trưởng, khả chống chịu sâu bệnh giống siêu lúa xanh (GSR) ... giống lúa Hòa Phú, dưới sự hướng dẫn của TS Hoàng Kim và KS Nguyễn Văn Phu, đề tài: So sánh giống siêu lúa xanh (GSR) vụ Xuân Hè, năm 2014 Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An ...
 • 106
 • 115
 • 0

Ảnh hưởng của các mức bón phân kali đến khả năng sinh trưởng, phát triển và sản lượng của giống cúc CN93 trong vụ xuân năm 2011 tại nghi bình, huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của các mức bón phân kali đến khả năng sinh trưởng, phát triển và sản lượng của giống cúc CN93 trong vụ xuân hè năm 2011 tại xã nghi bình, huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... bé vào nhiệm vụ đó, tiến hành nghi n cứu đề tài: Ảnh hưởng mức bón phân kali đến khả sinh trưởng, phát triển sản lượng giống cúc CN93 vụ Xuân năm 2011 Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NÔNG LÂM NGƯ ====== NGUYỄN THỊ UYÊN ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BÓN PHÂN KALI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ SNAR LƯỢNG CN93 TRONG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI XÃ NGHĨA BÌNH HUYỆN ... thời gian ảnh hưởng mức bón kali đến số (tại thời điểm 65 ngày sau trồng) .32 3.2 Ảnh hưởng mức bón kali đến khả chống chịu giống cúc CN93 34 3.2.1 Ảnh hưởng mức bón kali khác đến khả chống...
 • 68
 • 264
 • 0

ảnh hưởng của mật độ sạ đến năng suất giống lúa om6976 vụ thu năm 2012 tại tân ninh, huyện tân thạnh, tỉnh long an

ảnh hưởng của mật độ sạ đến năng suất giống lúa om6976 vụ hè thu năm 2012 tại xã tân ninh, huyện tân thạnh, tỉnh long an
... hưởng mật độ gieo sạ đến số chồi m2 giống lúa OM6976 vụ Thu năm 2012 huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 22 Ảnh hưởng mật độ gieo sạ đến chiều dài giống lúa OM6976 vụ Thu năm 2012 huyện Tân Thạnh, ... Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vụ Thu 2012 25 Năng suất lý thuyết suất thực tế giống lúa OM6976 thí nghiệm mật độ khác Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vụ Thu 27 Phân ... mật độ gieo sạ hợp lý vấn đề quan trọng góp phần tăng suất, tăng lợi nhuận Do đó, đề tài Ảnh hưởng mật độ sạ đến suất giống lúa OM6976 vụ Thu năm 2012 Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long...
 • 52
 • 116
 • 0

ảnh hưởng của phân đạm đến năng suất giống lúa om6976 vụ thu năm 2012 tại tân ninh, huyện tân thạnh, tỉnh long an

ảnh hưởng của phân đạm đến năng suất giống lúa om6976 vụ hè thu năm 2012 tại xã tân ninh, huyện tân thạnh, tỉnh long an
... tốt nghiệp với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM6976 VỤ HÈ THU NĂM 2012 TẠI XÃ TÂN NINH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN Do sinh viên NGUYỄN BẢO GIANG thực bảo vệ trước ... Đề tài Ảnh hưởng phân đạm đến suất giống lúa OM6976 vụ Thu năm 2012 Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thực nhằm mục tiêu xác định mức độ phân đạm thích hợp để làm tăng suất lúa từ ... tốt nghiệp Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM6976 VỤ HÈ THU NĂM 2012 TẠI XÃ TÂN NINH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn: Gs.Ts Nguyễn...
 • 46
 • 168
 • 0

Điều tra thành phần sâu hại, thiên địch của chúng và diễn biến một số sâu hại chính trên rau bắp cải, vụ xuân năm 2013 tại mường kim huyện than uyên tỉnh lai châu

Điều tra thành phần sâu hại, thiên địch của chúng và diễn biến một số sâu hại chính trên rau bắp cải, vụ xuân hè năm 2013 tại xã mường kim  huyện than uyên  tỉnh lai châu
... sâu hại thiên địch chúng rau bắp cải xác định loài gây hại chủ yếu vụ xuân - n m 2013 Mường Kim Huyện Than Uyên Tỉnh Lai Châu - Điều tra diễn biến mật độ sâu hại rau bắp cải u t t PHẦN ... Uyên Tỉnh Lai Châu + Điều tra diễn biến sâu khoang loại giống rau bắp cải, giống rau Sapa giống K.K.Cross vụ xuân – h n m 2013 Mường Kim Huyện Than Uyên Tỉnh Lai Châu - Để điều tra diễn ... làm cho thành phần sâu hại rau bắp cải m i n m khác Để tìm hiểu thành phần sâu hại rau bắp cải tiến hành điều tra thành phân sâu hại rau bắp cải Mường Kim Huyện Than Uyên Tỉnh Lai Châu Kết...
 • 39
 • 247
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại chế phẩm phân bón lá đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống ớt lai GL1-1 vụ Xuân - năm 2014 tại Gia Lâm - Hà Nội.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại chế phẩm phân bón lá đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống ớt lai GL1-1 vụ Xuân - Hè năm 2014 tại Gia Lâm - Hà Nội.
... LÂM VI THỂ HUỲNH Đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI CHẾ PHẨM PHÂN BÓN LÁ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ỚT LAI GL 1-1 VỤ XUÂN- HÈ NĂM 2014 TẠI GIA LÂM, HÀ ... suất, chất lượng cho giống ớt lai GL 1-1 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm phân bón đến khả sinh trưởng phát triển giống ớt lai GL 1-1 - Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm phân bón đến khả ... nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng loại chế phẩm phân bón (Chế phẩm Adrogream, chế phẩm AT, chế phẩm Atonik) đến khả sinh trưởng, phát triển giống ớt cay lai GL 1-1 - Nghiên cứu ảnh hưởng loại chế phẩm...
 • 54
 • 354
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cà chua trong vụ Xuân năm 2014 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cà chua trong vụ Xuân Hè năm 2014 tại Thái Nguyên.
... dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm hình thái giống chua - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển giống chua - Nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại giống chua 3.3 Phương pháp nghiên cứu ... Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển số giống chua vụ Xuân năm 2014 Thái Nguyên” Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành báo ... Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển số giống chua vụ Xuân năm 2014 Thái Nguyên” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài - Xác định số giống chua...
 • 62
 • 132
 • 0

Khảo nghiệm một số giống đậu tương mới trong vụ xuân năm 2014 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Khảo nghiệm một số giống đậu tương mới trong vụ xuân hè năm 2014 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM LÔ THỊ PHƯƠNG Tên đề tài: KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG MỚI TRONG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2014 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOÁ LUẬN ... phát triển đậu tương thí nghiệm vụ xuân 2014 trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 31 Bảng 4.3 Một số đặc điểm hình thái đậu tương thí nghiệm vụ xuân 2014 trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên ... bệnh đậu tương thí nghiệm vụ xuân năm 2014 trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên 43 Bảng 4.5 Một số yếu tố hình thành suất suất đậu tương thí nghiệm vụ xuân 2014 trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên...
 • 54
 • 101
 • 0

khảo nghiệm cơ bản bộ giống dõng lúa chống chịu mặn vụ đông xuân 2012 2013 tại huyện châu thành tỉnh long an

khảo nghiệm cơ bản bộ giống dõng lúa chống chịu mặn vụ đông xuân 2012 2013 tại huyện châu thành tỉnh long an
... nông học giống/ dòng lúa thí nghiệm vụ Đông -Xuân 2012- 2013 huyện Châu Thành, tỉnh Long An Các thành phần suất giống/ dòng lúa thí nghiệm vụ Đông -Xuân 2012- 2013 huyện Châu Thành, tỉnh Long An Năng ... trƣởng giống/ dòng lúa thí nghiệm vụ Đông -Xuân 2012- 2013 huyện Châu Thành, tỉnh Long An Tình hình dịch hại xuất giống/ dòng lúa thí nghiệm vụ Đông -Xuân 2012- 2013 huyện Châu Thành, tỉnh Long An Các ... thuyết giống/ dòng lúa thí nghiệm vụ Đông -Xuân 2012- 2013 huyện Châu Thành, tỉnh Long An Chiều dài dạng hạt giống/ dòng lúa thí nghiệm vụ Đông -Xuân 2012- 2013 huyện Châu Thành, tỉnh Long An Hàm lƣợng...
 • 71
 • 122
 • 0

“Diễn biến số lượng và biện pháp phòng trừ bọ nhảy sọc cong vỏ lạc phyllotreta striolata hại rau họ hoa thập tự vụ xuân năm 2014 tại gia lâm hà nội”

“Diễn biến số lượng và biện pháp phòng trừ bọ nhảy sọc cong vỏ lạc phyllotreta striolata hại rau họ hoa thập tự vụ xuân hè năm 2014 tại gia lâm  hà nội”
... Phyllotreta striolata hại rau họ hoa thập tự vụ xuân năm 2014 Gia Lâm - Nội” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Trên sở nghiên cứu biện pháp phòng trừ bọ nhảy hại rau họ hoa tập tự vụ xuân ... độ phổ biến bọ nhảy P .striolata số loại rau họ hoa thập tự vụ xuân 2014 Đặng Xá, Gia Lâm, Nội Qua thời gian điều tra nhân thấy gây hại bọ nhảy P .striolata số loại rau họ hoa thập tự khác ... 4.2 Diễn biến mật độ trưởng thành bọ nhảy sọc cong P .striolata gây hại rau thuộc họ hoa thập tự vụ xuân Đặng Xá, Gia Lâm, Nội Bọ nhảy coi đối tượng gây hại nguy hiểm rau họ hoa thập tự nên...
 • 68
 • 403
 • 3

khảo nghiệm cơ bản bộ giống hoặc dòng lúa chống chịu mặn vụ đông xuân năm 2013 đến 2014 tại huyện châu thành tỉnh long an

khảo nghiệm cơ bản bộ giống hoặc dòng lúa chống chịu mặn vụ đông xuân năm 2013 đến 2014 tại huyện châu thành tỉnh long an
... giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu Thành tỉnh Long An vụ Đông Xuân 2013- 2014 27 Bảng 3.4 Đặc tính nông học giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu Thành tỉnh Long An vụ Đông Xuân năm 2013- 2014 ... nghiệm huyện Châu Thành tỉnh Long An vụ Đông Xuân năm 2013- 2014 30 Bảng 3.7 Tình hình sâu hại khả chịu mặn giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu Thành tỉnh Long An vụ Đông Xuân năm 2013- 2014 ... Nghệ Giống Cây Trồng Tên đề tài: KHẢO NGHIỆM CƠ BẢN BỘ GIỐNG/DÒNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN VỤ ĐÔNG-XUÂN NĂM 2013- 2014 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn: PGS TS VÕ CÔNG THÀNH ThS QUAN...
 • 59
 • 102
 • 0

Tình hình mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc BIO đ o c và ampiseptryl tại yên hưng huyện ý yên tỉnh nam định

Tình hình mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc BIO đ o c và ampiseptryl tại xã yên hưng huyện ý yên tỉnh nam định
... th c tập Yên Hưng huyện Ý Yên tỉnh Nam Đ nh th c đ tài nghiên c u: Tình hình m c bệnh tiêu chảy lợn so sánh hiệu l c hai loại thu c BIO Đ -O- C Ampiseptryl Yên Hưng- huyện Ý Yên- tỉnh Nam ... chảy lợn so sánh hiệu l c hai loại thu c BIO Đ -O- C Ampiseptryl Yên Hưng- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Đ nh” * M c tiêu vi c nghiên c u - X c đ nh tỉ lệ nhiễm bệnh tiêu chảy lợn Yên Hưng huyện Ý Yên ... đ y đ loại v c- xin cho đ n gia s c, gia c m c ch triệt đ 16 16 PHẦN CHUYÊN Đ NGHIÊN C U Tên đ tài: Tình hình m c bệnh tiêu chảy lợn so sánh hiệu l c hai loại thu c BIO Đ -O- C Ampiseptryl xã...
 • 55
 • 245
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu địa chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện châu thành, tỉnh long an

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuẩn hóa dữ liệu địa chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện châu thành, tỉnh long an
... NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN3 5 3.1 Những nguyên tắc cho xây dựng ... trạng liệu địa công tác chuẩn hóa liệu địa chính, xây dựng sở liệu đất đai huyện Châu Thành, tỉnh Long An 23 2.2.1 Thực trạng liệu địa công tác chuẩn hóa liệu địa chính, xây dựng sở liệu ... chuẩn hóa liệu địa địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An - Đề xuất hoàn thiện quy trình chuẩn hóa xây dựng sở liệu địa chính, nâng cao hiệu công tác chuẩn hóa sở liệu địa địa bàn huyện Châu Thành,...
 • 83
 • 173
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng kali bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của hai giống lạc l19 và l26 trồng trong vụ xuân năm 2014 tại thành phố hà tĩnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng kali bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của hai giống lạc l19 và l26 trồng trong vụ xuân  hè năm 2014 tại thành phố hà tĩnh
... hai giống lạc L19 L26 3.6 Ảnh hưởng mật độ gieo trồng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hai giống lạc L19 L26 3.7 Ảnh hưởng mật độ gieo trồng đến yếu tố cấu thành suất hai giống lạc L19 L26 3.8 Ảnh hưởng ... giống lạc L19 L26 3.15 Ảnh hưởng liều lượng kali bón đến mức độ nhiễm sâu bệnh hai giống lạc L19 L26 3.16 Ảnh hưởng liều lượng kali bón đến yếu tố cấu thành suất hai giống lạc L19 L26 3.17 Ảnh hưởng ... hưởng mật độ gieo trồng đến suất hai giống lạc L19 L26 3.9 3.10 Ảnh hưởng mật độ gieo trồng đến lợi nhuận hai giống lạc L19 L26 Ảnh hưởng liều lượng kali bón đến thời gian giai đoạn sinh trưởng hai...
 • 119
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn lađiều tra một số bệnh sản khoa thường gặp thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung và các giải pháp khắc phục trên đàn bò cái sinh sản tại huyện yên thành tỉnh nghệ annghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênso sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳtỷ lệ nhiễm crd theo lứa tuổi vụ xuânlịch sử đảng bộ huyện châu thành tỉnh hậu giangđiều tra thành phần và diễn biến một số bệnh nấm hại cà chua vụ thu đông xuân hè năm 20092010 tại yên phong bắc ninh và biện pháp phòng trừnghiên cứu chỉ số phát triển xã hội hdi tại xã nà nhạn huyện điện biên tỉnh điện biênthời trang công sở xuân hè năm 2014nghiên cứu một số chỉ số sinh học và hoạt động thần kinh cấp cao của học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã đình tổ huyện thuận thành tỉnh bắc ninhmột số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho hsth trƣờng tiểu học xã hải ninh huyêṇ hải hậu tỉnh nam địnhtìm hiểu một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu ở huyện yên thành tỉnh nghệ ankhảo sát chất lượng nước thải tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung bảy tiếng huyện châu thành tỉnh bến treCách làm bánh mì ngonBao cao lan truyen khong khiQUAN điểm của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về đổi mới tiểu luận cao họcKết cấu đặc biệt bitexco financial towerPhân tích sự lãnh đạo của đảng với việc xây dựng nhà nước pháp quyềnHoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp và thương mạiKiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán tài chínhKế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TMDV TH4 de thi duoc ly dai cuongPPCT iSS level 1 4 tietBai giang hoa duoc duoc lyThuoc uc che Than kinh trung uongđề thi thử đại học nâng cao môn tiếng anh .mới nhấtHiện tại hoàn thànhMatlab image processing tutorialGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 29Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 33Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 22Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 24Báo cáo thực tập Nhà máy nước Thủ Đức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập