Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược có đáp án

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược
... diện, rõ ràng - Tính chất toàn diện chiến lược thể ND vấn đề chiến lược đề cập chiến lược toàn diện chiến lược đề cập đến vấn đề cần phải đề cập đến + Thê việc xác định hệ thống mục tiêu mô tả ... đòi hỏi giải pháp chiến lược thời kì chiến lược sau phải kế thừa tinh hoa giải pháp chiến lược thời kì chiến lược trước Đây điều kiện để doanh nghiệp thường xuyên khai thác mạnh hoạch định chiến ... thời kì chiến lược - Tính rõ rang chiến lược đòi hỏi cần làm rõ vấn đề then chốt như: 31 - - - - + Thực trạng DN (xuất phát điểm chiến lược: mạnh, yếu, xảy tương lai gắn với thời kì chiến lược (cơ...
 • 33
 • 1,665
 • 26

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị tài chính

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị tài chính
... hoạt động tài chính, hoạt động khác + Chi phí sxkd gián tiếp: chi phí quản lý, chi phí bán hàng, • Chi phí hoạt động tài chính: Chi phí lãi vay, chi phí đầu tư kd ngoại tệ, chi phí thuê tài sản, ... tiền giá trị n: kỳ hạn  Mô hình DCF ứng dụng rộng rãi phân tích tài tài công ty Các - ứng dụng bao gồm: Định giá tài sản, TS hữu hình TS vô hình: Các tài sản tạo thu nhập tương lai giá trị khấu ... 4/2013 70 tr lại Câu 22 Hãy trình bày mục đích phân tích tài doanh nghiệp chủ doanh nghiệp, chủ nợ, nhà đầu tư nhà quản lý?  Phân tích TC DN là trình xem xét tiêu tài báo cáo tài chính, từ so sánh...
 • 20
 • 1,654
 • 25

Ôn thi trác nghiệm môn quản trị chiến lược đáp án

Ôn thi trác nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp án
... đều sai ĐÁP ÁN: c 183 Nội dung quản trị chiến lược là: a)Sáng tạo b) Chọn lựa c)Phù hợp d) Tất cả đều ĐÁP ÁN: d 184 .Có cấp chiến lược cỏ quản trị chiến lược doanh nghiệp? a) b) c) d) ĐÁP ÁN: b ... gồm chiến lựơc: A Chiến lược xâm nhập thị trường B Chiến lược phát triển sản phẩm C Chiến lược khác biệt D Cả a b Đáp án c 139 Trong chiến lược sau chiến lược chiến lược cấp vi mô: A Chiến lược ... d Chiến lược mà công ty đề đã tận dụng hội tránh né đe doạ bên Đáp án: A Câu 60: công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược (C5) a.2 công cụ b.3 công cụ c.4 công cụ d.5 công cụ Đáp...
 • 45
 • 131
 • 0

Bài tập môn Quản trị chiến lược đáp án

Bài tập môn Quản trị chiến lược có đáp án
... LỤC DỰ ĐOÁN ĐỀ THAY CÂU Câu 1: Anh (chị) cho biết phương án chiến lược tăng trưởng đường hội nhập điều kiện để lựa chọn phương án chiến lược trên? Nêu thí dụ thực tiễn để minh họa Chiến lược tăng ... chuỗi giá trị trình hoạch định thực chiến lược doanh nghiệp? nêu ví dụ thực tiễn để minh họa? Đáp án: - Khái niệm: Chuỗi giá trị (dây chuyền giá trị - value chain) công ty tổng hợp hoạt động liên ... - chế độ thưởng phạt rõ ràng nhằm đạt định mức đề giảm giá thành sản phẩm Chiến lược tài chính: - Nâng cao lực chuyên môn phận tài kế toán để đảm bảo tính xác kịp thời việc hạch toán kế toán...
 • 14
 • 199
 • 5

ngân hàng câu hỏi môn quản trị doanh nghiệp

ngân hàng câu hỏi môn quản trị doanh nghiệp
... KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp CÂU HỎI&BÀI TẬP Môn học Quản trị doanh nghiệp Họ tên giảng viên: GVC Mai Văn Gụ Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Đối tượng: Sinh viên ... nhận xét trước kết vừa tính Chương3 Doanh nghiệp quản lý DN 3.1 Doanh nghiệp gì? Phân tích đặc điểm doanh nghiệp 3.2 Trình bày lý tồn doanh nghiệp Hãy đưa doanh nghiệp anh (chị ) biết để minh họa ... trường doanh nghiệp 3.4 Phân tích khái niệm quản lý 3.5 Nêu tầm quan trọng quản lý hoạt động tổ chức xã hội 3.6 Phân tích chức quản doanh nghiệp theo trình quản lý 3.7 Phân tích chức quản lý doanh...
 • 12
 • 446
 • 0

Ngân hàng trắc nghiệm môn Quản trị chiến lược

Ngân hàng trắc nghiệm môn Quản trị chiến lược
... cạnh tranh định nằm chiến lược: a chiến lược cấp công ty b chiến lược cấp ngành c Chiến lược Marketing d Chiến lược tăng trưởng e chiến lược cấp chức 27.Trong hoạch định chiến lược, việc phân tích ... e (a), (b) c 30 .Chiến lược tăng trưởng doanh nghiệp là: a Chiến lược tập trung b Chiến lược khác biệt hoá c Chiến lược hội nhập dọc d Chiến lược đa dạng hoá tập trung e Chiến lược đa dạng hoá ... xuất thường gắn với chiến lược đây: a Chiến lược tăng trưởng tập trung b Chiến lược đa dạng hoá tập trung c Chiến lược đa dạng hoá tổ hợp d Chiến lược phát triển e Chiến lược cạnh tranh 45.Việc...
 • 13
 • 98
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐÁP ÁN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH CÓ ĐÁP ÁN
... tư dự án ngân sách tư Tài sản đặc trưng mà công ty nên đầu tư vào 10 Sự khác chứng khoán bán thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp là: a b c d Sự rủi ro chứng khoán Giá chứng khoán Chứng khoán phát ... cổ đông IOU nguồn ngân quỹ chung, chủ nợ -3 24 Chứng khoán lần bán thị trường _ , việc mua bán chứng khoán bán thị trường a b c d Tiền tệ, tư Tư bản, tiền tệ Ngân hàng, thứ cấp Sơ cấp, ... cân đối tài (The balance sheet)? a Những tài sản bị sụt giá nhiều b Những tài sản tăng giá trị c Những tài sản tăng nhanh theo kỳ hạn 35 Khoản mục không nên kèm theo liệt kê tài sản...
 • 17
 • 127
 • 0

Ngân hàng câu hỏi mạng máy tính nâng cao đáp án

Ngân hàng câu hỏi mạng máy tính nâng cao có đáp án
... 92 Câu 93 Câu 94 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Các máy tính đĩa cứng hay không Các máy tính hoạt động tốt hay không Các máy tính mạng liên thông với không Các máy truy cập Internet ... động thông số cấu hình mạng cho A Các máy trạm B Các máy cục C C C B A B C A C Các máy chủ D Các máy Macintosh Câu 75 Câu 76 Câu 77 Câu 78 Câu 79 Câu 80 Câu 81 Câu 82 Câu 83 Giao thức DHCP làm ... Câu 111 Câu 112 Câu 113 Câu 114 Câu 115 Câu 116 Câu 117 Câu 118 Bạn người quản trị mạng công ty Tcomputer.com yêu cầu chia nhỏ địa mạng 172.12.0.0 thành nhiều mạng Mỗi mạng 458 địa máy Bạn...
 • 35
 • 288
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi vật lí 7 cả năm đáp án

NGÂN HÀNG câu hỏi vật lí 7 cả năm có đáp án
... sau đúng? A Vật nhiễm điện khả đẩy vật khác B Vật nhiễm điện không đẩy, không hút vật khác C Vật nhiễm điện khả hút vật khác D Vật nhiễm điện vừa đẩy, vừa hút vật khác Đáp án: C Câu 3: (Thông ... Đất Đáp án: B Câu 15: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 3, thời gian làm phút) Để phân biệt hàng cột điện thẳng hàng hay không người ta làm nào? Đáp án: Để phân biệt hàng cột điện thẳng hàng ... thật to Đáp án: B NGÂN HÀNG CÂU HỎI HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÍ CHƯƠNG III: ĐIỆN HỌC Câu 1: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 19, thời gian làm phút) Trong kết luận sau đây, kết luận sai? A Các vật khả...
 • 30
 • 169
 • 0

đề cương quản trị chiến lược (có đáp án)

đề cương quản trị chiến lược (có đáp án)
... 2: Quản trị chiến lược gì? Trình bày nguyên lý quản trị chiến lược? Bài làm: a, Các khái niệm quản trị chiến lược - Quản trị chiến lược trình liên kết bên bên đê xác định phương án chiến lược ... nhà quản trị phát triển loại chiến lược: (1) Chiến lược điểm mạnh – hội (SO); (2) Chiến lược điểm yếu – 14 hội (WO); Chiến lược điểm mạnh – nguy (ST); Chiến lược điểm yếu – nguy (WO) (1) Chiến lược ... thiện  Sự khác biệt giá trở nên lớn 10 * Chiến lược tập trung Chiến lược tổng quát thứ chiến lược tập trung, điểm khác biệt với chiến lược cạnh tranh chiến lược tập trung vào việc tạo lập lợi cạnh...
 • 16
 • 5,017
 • 70

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp ánđề thi môn quản trị chiến lược có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp ántrac nghiem mon quan tri chien luoc co dap antrắc nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp ánbài tập môn quản trị chiến lược có đáp ánngân hàng câu hỏi môn quản trị họcngân hàng câu hỏi môn quản trị nguồn nhân lựcngân hàng câu hỏi môn quản trị marketingngân hàng câu hỏi môn quản trị chất lượngngân hàng câu hỏi môn quản trị bán hànggiải đáp ngân hàng câu hỏi môn quản trị họcngan hang cau hoi mon quan tri van phongngân hàng câu hỏi môn quản trị doanh nghiệpcâu hỏi môn quản trị chiến lượcTự do hóa tài chính lý luận, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra cho việt namNhững giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực việt namNghiên cứu phát triển các khu công nghiệp của tỉnh long an đến năm 2010Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán việt nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tếNghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã (nghiên cứu điểm địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội)Một số quan niệm đạo đức học phương tây hiện đại và ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nayKhảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía bắc giai đoạn 2010-2020Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thôngLY THUYET HOA CO DONG TRONG 300 CAU TRAC NGHIEM CO GIAI CHI TIET121 bài TOÁN TRẮC NGHIỆM THỰC tếĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTnhung con so ao thuat fususuĐề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần tiết niệu 2Chẩn đoán hình ảnh sỏi đường mậtMỘT SỐ BÌNH LUẬN VỀ 10 ÁN LỆ ĐƯỢC CÔNG BỐ BỞI HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOCông tác tham vấn trong công tác xã hội Nguyễn Ngọc LâmRice growth sự phát triển của cây lúaVai trò thúc đẩy dân chủ của Tòa án hiến pháp Hàn QuốcTÌM HIỂU LOẠI HÌNH DU LỊCH TÂM LINH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGđề thi công chức mầm non
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập