NGHIÊN cứu sức KHỎE tâm THẦN học SINH BẰNG THANG SDQ tại HAI TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN BA vì, hà nội năm học 2015 2016

NGHIÊN cứu sức KHỎE tâm THẦN học SINH BẰNG THANG SDQ tại HAI TRƯỜNG TRUNG học sở HUYỆN BA vì, nội năm học 2015 2016

NGHIÊN cứu sức KHỎE tâm THẦN học SINH BẰNG THANG SDQ tại HAI TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN BA vì, hà nội năm học 2015 2016
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ - VŨ THỊ HĂNG NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TÂM THẦN HỌC SINH BẰNG THANG SDQ TẠI HAI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI NĂM HỌC 2015- 2016 Chuyên ... học 2015- 2016 trường THCS Tản Đà trường THCS Đồng Thái, Ba Vì, Nội với mục tiêu: Mô tả thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh thang SDQ hai trường THCS huyện Ba Vì, Nội năm học 2015- 2016 ... chọn trường điểm nề nếp hoạt động tập thể giáo dục đạo đức học sinh Chính tiến hành Nghiên cứu thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh thang SDQ hai trường trung học sở huyện Ba Vì, Nội năm học...
 • 92
 • 202
 • 0

Đặc điểm tầm vóc – thể lực và sinh lý của học sinh tại một số trường trung học sở huyện ba vì – nội

Đặc điểm tầm vóc – thể lực và sinh lý của học sinh tại một số trường trung học cơ sở huyện ba vì – hà nội
... Dược Việt Nam, Trường Đại học Y Nội 11 Bavi.hanoi.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU TẦM VÓC THỂ LỰC VÀ SINH LÝ CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THCS HUYỆN BA HÀ NỘI A NHỮNG ... huyện Ba Nội (3 trường) 14 - Trường THCS Tây Đằng (Thị trấn Tây Đằng huyện Ba Nội) - Trường THCS Tản Đà (xã Vân Trai huyện Ba Nội) - Trường THCS Ba Trại (xã Ba Trại huyện ... huyện Ba Nội) 3.3 Nội dung nghiên cứu * Nội dung 1: Nghiên cứu số tiêu tầm vóc thể lực học sinh từ 12 -15 tuổi thuộc huyện Ba như: cân nặng trung bình, chiều cao đứng trung bình,...
 • 52
 • 201
 • 0

Đánh giá chất lượng, xác định sự tồn dư kháng sinh và mức nhiễm khuẩn trong sữa bò trên địa bàn huyện ba nội

Đánh giá chất lượng, xác định sự tồn dư kháng sinh và mức nhiễm khuẩn trong sữa bò trên địa bàn huyện ba vì  hà nội
... GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - LÊ TH PHƯƠNG DUNG ðÁNH GIÁ CH T LƯ NG, XÁC ð NH S T N DƯ KHÁNG SINH VÀ M C NHI M KHU N TRONG S A BÒ TRÊN ð A BÀN HUY N BA VÌ ... tiêu th s a tươi t i Ba 2.1.2 Ki m tra m t s ch tiêu ch t lư ng s a tươi Ba 2.1.3 Xác ñ nh s ô nhi m m t s vi khu n s a tươi Ba 2.1.4 Xác ñ nh s t n kháng sinh s a tươi 2.2 V ... ñàn s a v n chưa ñư c ki m soát ch t ch T nh ng s ñây, l a ch n ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá ch t lư ng, xác ñ nh s t n kháng sinh m c nhi m khu n s a ñ a bàn huy n Ba - Hà...
 • 85
 • 251
 • 1

Xác định vai trò của vi khuẩn escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn hướng nạc giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi tại một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện ba nội và đề xuất biện

Xác định vai trò của vi khuẩn escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn hướng nạc giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện ba vì  hà nội và đề xuất biện
... chứng tiêu chảy lợn hướng nạc từ sinh đến 21 ngày tuổi trang trại chăn nuôi tập trung địa bàn huyện Ba Nội - Tỷ lệ lợn hướng nạc từ sinh đến 21 ngày tuổi mắc hội chứng tiêu chảy trại ... trại chăn nuôi lợn tập trung địa bàn huyện Ba Nội - Xác định tỷ lệ lợn hướng nạc từ sinh đến 21 ngày tuổi bị tiêu chảy vi khuẩn E coli trại chăn nuôi tập trung địa bàn huyện Ba ... hội chứng tiêu chảy lợn hướng nạc từ sinh đến 21 ngày tuổi số trại chăn nuôi lợn tập trung số địa bàn huyện Ba Nội 4.1.2 42 Tỷ lệ mắc tiêu chảy vi khuẩn E coli phân lập từ lợn hướng...
 • 81
 • 157
 • 0

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện ba nội năm 2013

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện ba vì  hà nội năm 2013
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHAN THỊ DUNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ KHÁNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH TRẺ EM DƯỚI TUỔI TẠI HUYỆN ... “ Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh kháng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn hấp cấp tính trẻ em dƣới tuổi huyện Ba - Nội năm 2013 với mục tiêu sau: Mô tả tình hình sức khoẻ sử dụng ... thuốc kháng sinh trẻ em tuổi huyện Ba năm 2013 Phân tích thực trạng kháng kháng sinh chủng phế cầu khuẩn phân lập từ mũi họng trẻ tuổi huyện Ba năm 2013 Từ đưa số đề xuất giúp cho việc sử dụng...
 • 95
 • 352
 • 3

THựC TRạNG sức KHOẻ tâm THầN học SINH một số TRƯờNG TRUNG học sở TỉNH BìNH ĐịNH năm 2015

THựC TRạNG sức KHOẻ tâm THầN học SINH một số TRƯờNG TRUNG học cơ sở TỉNH BìNH ĐịNH năm 2015
... DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI - - TRN TH GIANG THựC TRạNG SứC KHOẻ TÂM THầN HọC SINH MộT Số TRƯờNG TRUNG HọC Sở TỉNH BìNH ĐịNH NĂM 2015 KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA: 2010 2016 ... cú thay i tõm sinh lý Theo kho sỏt v sc kho tõm thn hc sinh tiu hc v trung hc c s H Ni tui 10-16 cho thy 20% cỏc em cú SKTT [3] Theo nghiờn cu ca Nguyn Vn Th cho cỏc hc sinh trung hcph thụng ... SKTT ca hc sinh THCS Vỡ th chỳng tụi tin hnh ti nghiờn cu: Thc trng sc kho tõm thn hc sinh mt s trng trung hc c s tnh Bỡnh nh nm 2015 vi hai mc tiờu: Mụ t thc trng sc kho tõm thn hc sinh mt s...
 • 87
 • 128
 • 2

THỰC TRẠNG sức KHOẺ tâm THẦN học SINH một số TRƯỜNG TRUNG học sở TỈNH BÌNH ĐỊNH năm 2015

THỰC TRẠNG sức KHOẺ tâm THẦN học SINH một số TRƯỜNG TRUNG học cơ sở TỈNH BÌNH ĐỊNH năm 2015
... SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015 MỤC TIÊU Mô tả thực trạng sức khoẻ tâm thần học sinh số trường THCS tỉnh Bình Định năm 2015 Mô tả số yếu tố liên quan tới sức khoẻ tâm ... 2 Đề tài: THỰC TRẠNG SỨC KHOẺ TÂM THẦN HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015 Học viên: TRẦN THỊ Lớp: GIANG Tổ 29, Y6H Người hướng ... khoẻ tâm thần học sinh số trường THCS tỉnh Bình Định năm 2015 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN I Các khái niệm - Sức khoẻ, SKTT, sức khoẻ thể chất, sức khoẻ xã hội, tuổiVTN II Biến đổi thể chất, tâm lý, xã...
 • 31
 • 174
 • 0

THựC TRạNG sức KHỏE tâm THầN học SINH TRƯờNG TRUNG học sở TRÂU QUỳ nội năm học 2015 2016

THựC TRạNG sức KHỏE tâm THầN học SINH TRƯờNG TRUNG học cơ sở TRÂU QUỳ  hà nội năm học 2015  2016
... mức 6,52% 3.2.3 Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh trường THCS Trâu Qu năm học 2015 2016 theo khối lớp Biểu đồ 3.3: Thực trạng SKTT học sinh trường THCS Trâu Quỳ năm học 2015 -2016 theo khối ... lệ học sinh có vấn đề SKTT 11,25% 3.2.4 Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh trường THCS Trâu Qu năm học 2015 2016 theo giới Biểu đồ 3.4: Thực trạng SKTT học sinh trường THCS Trâu Quỳ năm học ... cứu sức khỏe tâm thần học sinh cấp học, nhiên để củng cố tính giá trị cấp thiết vấn đề tiến hành thực nghiên cứu: Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh trường THCS Trâu Quỳ - Nội năm học 2015...
 • 75
 • 313
 • 2

nghiên cứu chi phí hộ gia đình cho bệnh liên quan đến nguồn nước, vệ sinh môi trường tại ba vì, nội năm 2013

nghiên cứu chi phí hộ gia đình cho bệnh liên quan đến nguồn nước, vệ sinh môi trường tại ba vì, hà nội năm 2013
... Nghiên cứu 475 HGĐ xã huyện Ba Vì- Nội năm 2013 chi phí hộ gia đình cho bệnh liên quan đến nguồn nước, vệ sinh môi trường Ba Vì, Nội năm 2013 cho thấy Thực trạng hộ gia đình điều kiện vệ ... thực hành nước sạch, vệ sinh sẵn sàng chi trả để thiện điều kiện nước vệ sinh số trường trung học sở huyện Ba Vì, Nội Nghiên cứu chi phí hộ gia đình cho bệnh liên quan đến nguồn nước, vệ sinh ... sinh môi trường, nước hộ gia đình Ba Vì- Nội năm 2013 Mô tả chi phí hộ gia đình cho điều trị tiêu chảy Ba Vì - Nội năm 2013 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm môi trường, ô nhiễm môi...
 • 62
 • 191
 • 0

Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu và một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - Nội

Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu và một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - Hà Nội
... Lâm - Lớp 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1.Mục đích đề tài - Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi trâu Vân Hoà - huyện Ba - Nội - Xác định số đặc điểm sinh sản đàn trâu Vân Hoà ... kinh tế - hội Vân Hoà - Tình hình sản xuất nông nghiệp Vân Hoà - Tình hình phát triển chăn nuôi trâu Vân Hoà - Đặc điểm sinh sản trâu Vân Hoà 3.3.2 Phơng pháp nghiên cứu - Đặc điểm ... biện pháp thúc đẩy tăng trởng đàn trâu tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu số đặc điểm sinh học đàn trâu Vân Hoà - huyện Ba - Nội Trờng ĐHDL Hải Phòng...
 • 69
 • 1,786
 • 12

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn nguồn gen cây thuốc tại VQG ba vì, huyện ba vì, nội

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn nguồn gen cây thuốc tại VQG ba vì, huyện ba vì, hà nội
... VQG Ba Vì Vậy cộng đồng vai trò việc bảo tồn đa dạng sinh học? Nhằm tìm hiểu vai trò cộng đồng bảo tồn nguồn gen thuốc, chung thực đề tài Nghiên cứu vai trò cộng đồng việc bảo tồn nguồn gen ... phạm vi, địa điểm thời gian nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vai trò người dân việc bảo tồn nguồn gen thuốc Ba Vì - Phạm vi nghiên cứu: Nhóm tài nguyên rừng nghiên cứu: Bao gồm loài thực vật LSNG ... trạng bảo tồn nguồn gen thuốc khu vực nghiên cứu 3.2.1 Các bên liên quan hoạt động bảo tồn nguồn gen thuốc khu vực VQG Ba Vì Qua điều tra, nghiên cứu, đề tài xác định bên liên quan hoạt động bảo tồn...
 • 11
 • 401
 • 1

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường trung học sở huyện đan phượng nội

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường trung học cơ sở huyện đan phượng hà nội
... hc mt cỏch khoa hc, hp v t hiu qu cao Qun hot ng t hc ca hc sinh cn trung vo qun k hoch t hc, t chc cho hc sinh t hc, ch o, kim tra- ỏnh giỏ hot ng t hc ca hc sinh Qua quỏ trỡnh iu tra, ... (TKB Th ba: Vn, Anh, a, Lý, Sinh) Chiu Ti 3.2.2.4 iu kin thc hin bin phỏp: Cỏn b qun lý, giỏo viờn, gia ỡnh quan tõm v qun cht ch k hoch, thi gian t hc ca hc sinh Hc sinh phi cú ý thc t giỏc ... 3.2.3 Qun ni dung t hc ca hc sinh 3.2.3.1 Mc ớch ca bin phỏp: Giỳp hc sinh xỏc nh c nhng kin thc, ni dung m hc sinh t hc; Giỳp nh qun lý, giỏo viờn nm c nhng ni dung t hc ca hc sinh cú bin...
 • 27
 • 522
 • 3

Đồ án:Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu và một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - Nội pdf

Đồ án:Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu và một số đặc điểm sinh học của đàn trâu ở xã Vân Hoà - huyện Ba Vì - Hà Nội pdf
... tài - Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi trâu Vân Hoà - huyện Ba - Nội - Xác định số đặc điểm sinh sản đàn trâu Vân Hoà từ đề xuất số biện pháp tác động nhằm nâng cao khả sinh ... tế - hội Vân Hoà - Tình hình sản xuất nông nghiệp Vân Hoà - Tình hình phát triển chăn nuôi trâu Vân Hoà - Đặc điểm sinh sản trâu Vân Hoà 3.3.2 Ph-ơng pháp nghiên cứu - Đặc điểm ... tài: Thực trạng phát triển chăn nuôi trâu số đặc điểm sinh học đàn trâu Vân Hoà - huyện Ba - Nội Tr-ờng ĐHDL Hải Phòng Ngành kỹ thuật nông nghiệp Đồ án tốt nghiệp Vũ Tùng Lâm - Lớp Kn901...
 • 70
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sức khỏe tâm thần học đườngtổng quan tình hình nghiên cứu dịch tễ học các rối loạn sức khỏe tâm thần trên thế giớitổng quan tình hình nghiên cứu dịch tễ học các vấn đề sức khỏe tâm thần trong nướcthực trạng các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh thcstỷ lệ học sinh thcs có vấn đề về sức khỏe tâm thần theo thang đo yrschăm sóc sức khỏe tâm thầnluật về sức khoẻ tâm thầndịch vụ sức khoẻ tâm thầnđạo luật dịch vụ sức khỏe tâm thầncác vấn đề về sức khỏe tâm thầntrắc nghiệm sức khỏe tâm thầnviện sức khỏe tâm thần quốc giaviện sức khỏe tâm thầnngày sức khỏe tâm thần thế giớisức khỏe tâm thần trẻ emXác định quy luật biên phi tuyến và xác định nguồn trong các quá trình truyền nhiệt (LA tiến sĩ)BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚC THỌĐề thi + đáp án tin học viên chức tỉnh Cà Mau 2017luận văn tốt nghiệp kế toán tập hợp và tính giá thành sản phẩmBáo cao Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII trường THPT MỚI 2017Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 3 khóa VIII phòng Giáo dục và Đào tạoTổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô VinacominTÁC ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu đến PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN đảo TỈNH BÌNH THUẬNtinh hinh hoi giao cham bani o binh thuanĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ MT KHU ĐÔ THỊXÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐĂNG QUANGkhoa luan nang cao chat luong tuyen dung nhan luc tai doanh nghiep Hoang TungThiết kế mô hình máy tẩm sấy tự động cho stator quạt điệnBÁO CÁO ĐTM DƯN ÁN Đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng apatit khu Làng Mô, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào CaiBÀI TIỂU LUẬN BIỆN PHÁP ẨN DỤ VỀ CON NGƯỜI TRONG CA DAO VIỆT NAMBÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP kinh tế tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghiệpCHƯNG LUYỆN THÁP đĩa lỗ có ỐNG CHẢY TRUYỀNỨng dụng mô hình toán dự báo dòng chảy đến hồ Buôn Kuop trên hệ thống sông SrepokTỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ÁQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập