Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường

khối 11 bài chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

khối 11 bài chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
... 1, 2: Tình hình tài nguyên, môi trường nước ta? Nhãm 3: Thực trạng tài nguyên nước ta ? Nhãm 4: •Thực trạng môi trường nước ta ? NỢI DUNG BÀI HỌC 1.TÌNH HÌNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA ... tác bò thu hẹp dần, tài nguyên biển vùng gần bờ bò suy giảm * Về môi trường : Ô nhiễm nước , không khí đất xuất nhiều nơi Môi trường biển bắt đầu bò ô nhiễm Các cố môi trường bão , lụt, hạn ... n­íc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh­ thÕ nµo cho vÊn ®Ị nµy? 2.Mục tiêu ,phương hướng sách tài nguyên bảo vệ môi trường a) Mơc tiªu: - Sư dơng hỵp lÝ tµi nguyªn - B¶o vƯ m«i tr­êng - B¶o tån ®a d¹ng...
 • 29
 • 513
 • 1

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả: Nghe- viết: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L/N, ÂM CUỐI N/NG pps

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả: Nghe- viết: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L/N, ÂM CUỐI N/NG pps
... - GV đọc toàn - HS tự soát lỗi - GV chấm 5- 10 - HS đổi cho sửa lỗi - GV nhận xét chung Hoạt động 3: Làm tập (8’) a) Hướng dẫn HS làm BT (4’) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - GV tổ chức cho ... chơi: Thi viết nhanh - GV nhận xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm BT3 (4’) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm + trình bày kết - GV phát phiếu cho HS - GV nhận xét - Lớp nhận xét 3 Củng ... động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra: (4') Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu (1') Hoạt động 2: Viết tả (20’) a) Cho HS đọc tả - Luyện viết từ khó b) GV đọc cho HS viết tả c): Chấm, chữa - GV...
 • 4
 • 1,634
 • 5

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài chính tả nghe viết tiếng hò trên sông, phân biệt ongông, sx, ươnương

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài chính tả  nghe  viết tiếng hò trên sông, phân biệt ongông, sx, ươnương
... - GV đọc Tiếng sông - 1, HS đọc lại - Điệu chèo thuyền chị Gái gợi - Tác giả nghĩ đến quê hương với hình cho tác giải nghĩ đến ? ảnh gió chiều thổi qua đồng, sông - Bài tả có câu ? - ... Bồn - GV đọc : sông, gió chiều, lơ - HS viết vào bảng lửng, ngang trời, b GV đọc + HS viết vào - GV theo dõi động viên HS c Chấm, chữa - Chọn chữ ngoặc đơn điền chấm bài, nhận xét viết HS vào chỗ ... nhanh viết - Nêu yêu cầu BT làm việc theo nhóm,đại diện nhóm lên - GV phát giấy cho nhóm trình bày Lớp nhận xét + Từ ngữ vật có tiếng bắt đầu s: sông, suối, sắn, sen, sim, sung + Từ ngữ có tiếng...
 • 3
 • 526
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài chính tả nghe viết nếu chúng mình có phép lạ, phân biệt sx, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài chính tả  nghe viết nếu chúng mình có phép lạ, phân biệt sx, dấu hỏi dấu ngã
... Bài 2a: Điền vào chỗ chấm s/x? - Hs nêu yêu cầu bài: - Tổ chức cho hs làm - Hs làm bài: - Chữa bài, nhận xét Các từ cần điền: sang, xíu, sức, sáng Bài 3 :Viết lại câu cho tả - Hs nêu ... yêu cầu - Yêu cầu hs làm - Hs làm - Hs chỗ viết sai sửa lại: - Chữa bài, nhận xét a, xơn – sơn b, sấu – xấu 3, Củng cố, dặn dò:2’ - Hướng dẫn luyện viết thêm nhà - Chuẩn bị sau c, xông, bễ –...
 • 2
 • 383
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương
... khác làm vào - Nhận xét KL làm : - Nối tiếp nêu + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê ? - Nhận xét KL quy tắc đánh dấu tiếng TaiLieu.VN - HS nhắc lại Page chứa nguyên âm đôi ia, ... xét, tuyên dương 4- Củng cố , dặn dò : -Nhắc lại quy tắc đánh dấu + Hãy nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh tiếng chứa nguyên âm đôi ia , iê tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê? - Nghe - Nhận xét tiết ... chỗ trống - Nhận xét tuyên dương nhóm thắng - Đáp án : từ cần điền: chiều, nhiều, diều - Đọc lại đoạn thơ - HS đọc, em câu lục bát, lớp đọc thầm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS...
 • 3
 • 309
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh
... viết bảng c Viết tả :Đọc để HS nghe- viết - Đọc chậm lại tả - Viết tả d Chấm : - Dò bài, sốt lỗi - Chấm 10 - Nộp - Nêu nhận xét chung - Nghe nhận xét 3- Hướng dẫn làm BT tả : Bài : Đọc nội dung ... tiếng có âm đệm - HS nêu âm cuối, nguyên âm đôi iê viết ya Tiếng - Nghe, ghi nhớ để ứng Việt có từ chứa tiếng ya, từ từ dụng mượn, tất dấu : khuya, pơluya, xanh- tuya, phéc-mơ-tuya 2-Trong tiếng ... chứa tiếng đọc yêu cầu yê ya - Thực theo yêu cầu + Hãy đọc tiếng vừa tìm ? Ghi : khuya, truyền thuyết, xuyên, yên - Nối tiếp nêu + Em có nhận xét cách đánh dấu - HS viết tiếng có chứa tiếng...
 • 3
 • 354
 • 3

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả  nghe, viết luật bảo vệ môi trường
... BÀI CŨ - Nhận xét Giữa kỳ CHÍNH TẢ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Hoạt động 1: Nghe – viết -Đọc đoạn văn: Luật bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ môi trường Điều 3, khoản 3: “Hoạt động bảo vệ môi trường ... trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu môi trường, ứng phó cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng ... nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học TaiLieu.VN Luyện viết từ khó ôâ nhiễm suy thoái cải thiện tiết kiệm TaiLieu.VN Hoạt động 2: Làm tập Bài a/ Hãy tìm từ ngữ có chứa tiếng sau: * – nắm...
 • 12
 • 1,038
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường
... vệ , Điều )… - Đọc cho HS viết - Đọc lại toàn tả lượt - Hs viết -HS soát lại bài, tự phát lỗi sửa lỗi d) Chấm chữa : -Từng cặp HS đổi soát lỗi cho tự đối chiếu SGK để chữa chữ viết ... 3- Hướng dẫn làm BT tả : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung -Tổ chức cho nhóm tìm từ láy có âm đầu n -2 nhóm thi tìm từ theo yêu cầu từ gợi tả âm có âm cuối ng ... 4- Củng cố , dặn dò: - Nhận xét tiết học, biểu dương HS tốt - Nghe - Dặn HS ghi nhớ cách viết tả từ - Nghe, ghi nhớ để ứng dụng ngữ luyện tập lớp - Chuẩn bị : Mùa thảo TaiLieu.VN - HS Page ...
 • 3
 • 953
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài chính tả nghe,viết mùa thảo quả

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài chính tả nghe,viết mùa thảo quả
... nh¸p c) Viết tả: -Đọc cho HS viết -Hs viết -Đọc lại tồn tả lượt -HS sốt lại bài, tự phát lỗi sửa lỗi.Từng cặp hs đổi sốt lỗi cho tự đối chiếu SGK để chữa chữ viết sai d) Thu chấm tả : - GV chấm ... GV chấm chữa 10 - Nêu nhận xét chung 3-Hướng dẫn làm BT tả Bài : - GV chọn BT2a - Cách chơi : tiết 11 - HS thi viết từ ngữ có cặp tiếng ghi phiếu 3- Củng cố , dặn dò: -Nhận xét tiết học ,...
 • 2
 • 339
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài chính tả nghe,viết hành trình của bầy ong

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài chính tả nghe,viết hành trình của bầy ong
... - Em nêu nội dung khổ thơ Sự chăm ca ngợi thành lao động ? bầy ong -Em tìm từ dễ viết sai ? +rong ruổi, rù rì, nối liền, lặng thầm, - GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy ... sâm/xâm nhập Buột miệng/buộc lạt Bài Nhóm khác nhận xét, bổ sung HS làm việc cá nhân Các từ cần điền là: Gọi HS trình bày bảng phụ xanh xanh , sót , soạt , biếc H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ...
 • 3
 • 437
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài chính tả nghe,viết chuỗi ngọc lam

Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài chính tả nghe,viết chuỗi ngọc lam
... đọc cho HS viết tả - Thực theo nhóm đôi d) Sốt lỗi dò 3-Hướng dẫn làm BT tả Bài tập : Gv chọn BT2a -Yêu cầu nhóm tìm từ ngữ chứa - Hs trao đổi nhanh nhóm cặp tiếng bảng nho.û -Dán tờ phiếu khổ ... phiếu khổ to lên bảng - nhóm hs thi tiếp sức em viết từ - Ch÷a bµi - Cả lớp gv nhận xét, bổ sung Bài tập : Đọc yêu cầu - HS đọc, lớp đọc thầm - Gv nhắc hs ghi nhớ điều kiện BT nêu - Cả lớp đọc...
 • 2
 • 339
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài chính tả nghe,viết buôn chư lệnh đón cô giáo

Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài chính tả nghe,viết buôn chư lệnh đón cô giáo
... chữa bài. (10 bµi) -Hs gấp SGK, viết vào -Nêu nhận xét - HS đổi chéo sốt lỗi 3- Hướng dẫn làm BT tả Bài tập : Gv chọn BT2b b)Gv theo dâi, híng dÉn thªm cho c¸c em nhãm C -bỏ (bỏ đi) – bõ (bõ công) ... thời gian) -HS làm cá nhân Bài tập :TiÕn hµnh t¬ng tù bµi b) tổng sử, bảo, điểm, tổng, chỉ, nghĩ -Câu nói nhà phê bình - Gv giúp hs hiểu rõ tính khôi hài câu ngụ ý : sáng tác nhà chuyện : vua dở ... chuyện : vua dở +Nhà phê bình truyện vua : Câu nói nhà phê bình cuối câu chuyện cho thấy ông đánh giá sáng tác nhà vua ? - HS nªu -Lịch sử ngắn : Em tưởng tượng xem ông nói sau lời bào chữa cháu...
 • 3
 • 439
 • 1

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 15 bài chính tả nghe, viết buôn chư lệnh đón cô giáo

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 15 bài chính tả  nghe, viết buôn chư lệnh đón cô giáo
... Mời em từ ngữ chứa hát TRA tiếng BÀI sau: CŨ TaiLieu.VN tranh / chanh Hoan hô ! trưng / chưng TaiLieu.VN cao / cau lao / lau Chính tả (Nghe - viết) Buôn Chư Lênh đón giáo Y Hoa lấy gùi trang ... rõ tiếng đập lồng ngực Quỳ hai gối lên sàn, viết hai chữ thật to, thật đậm : “ Bác Hồ ” Y Hoa viết xong, tiếng hò reo : - Ôi, chữ giáo ! Nhìn ! Lắng nghe đọc - A, chữ, chữ giáo ! tả ... TaiLieu.VN Chính tả ( Nghe - viết ) Buôn Chư Lênh đón giáo Những chi tiết cho thấy dân làng yêu quý “cái chữ”?  Trả lời: Những chi tiết cho thấy dân làng yêu quý “cái chữ” : TaiLieu.VN Chính tả (Nghe...
 • 13
 • 1,172
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 16 bài chính tả nghe,viết về ngôi nhà đang xây

Giáo án tiếng việt 5 tuần 16 bài chính tả nghe,viết về ngôi nhà đang xây
... H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết ...
 • 2
 • 492
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 17 bài chính tả nghe,viết người mẹ của 51 đứa con

Giáo án tiếng việt 5 tuần 17 bài chính tả nghe,viết người mẹ của 51 đứa con
... H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết ...
 • 2
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trườnggiáo án toán lớp 5 tuần 11giáo án điện tử bài luật bảo vệ môi trườngchính tả lớp 5 tuần 11 luật bảo vệ môi trườnggiao an bai 12 chinh sach tai nguyen va bao ve moi truonggiáo án sinh học lớp 9 tên bài dạy thực hành tìm hiẻu tình hình môi trường địa phương docxgiáo án luật bảo vệ môi trườngbài giảng mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường tuần 12chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường giao ankhoa hoc lpo 5 bai 68 mot so bien phap bao ve moi truongsach bai tap lop 5 luyen tu va cau mo rong von tu bao ve moi truongta mot doan van bao ve moi truong nhu hkong sa rac bua bai lop 5bài 11 luật bảo vệ môi trườngluật bảo vệ môi trường việt namđiều 1 luật bảo vệ môi trường việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ