Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài chính tả nghe,viết hành trình của bầy ong

3 431 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:33

...- Em nêu nội dung khổ thơ Sự chăm ca ngợi thành lao động ? bầy ong -Em tìm từ dễ viết sai ? +rong ruổi, rù rì, nối liền, lặng thầm, - GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy... sâm/xâm nhập Buột miệng/buộc lạt Bài Nhóm khác nhận xét, bổ sung HS làm việc cá nhân Các từ cần điền là: Gọi HS trình bày bảng phụ xanh xanh , sót , soạt , biếc H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài chính tả nghe,viết hành trình của bầy ong , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài chính tả nghe,viết hành trình của bầy ong , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài chính tả nghe,viết hành trình của bầy ong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn