Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương

3 308 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:29

Giáo án Tiếng việt Chính tả (Nghe - viết) : DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG I- MỤC TIÊU Nghe – viết xác, trình bày đoạn Dòng kinh quê hương Tìm vần thích hợp để điền vào ba chỗ trống đoạn thơ( BT2); thực ý (a,b,c) BT HS nhóm A,B làm đầy đủ BT3 II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bảng phụ 2,3 tờ phiếu khổ to photo nội dung tập 3,4 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi thực hành - HS lên bảng thực theo viết số tiếng theo yêu cầu yêu cầu + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng có nguyên âm đôi ươ, ưa? - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : - Nghe 2- Hướng dẫn nghe- viết : Dòng kinh quê hương a Tìm hiểu nội dung : - Đọc đoạn cần viết -1 HS đọc, lớp đọc thầm - ĐoÏc giải -1 HS đọc, lớp đọc thầm + Những hình ảnh cho thấy dòng kinh - HS nêu thân thuộc với tác giả? b Hướng dẫn viết tiếng khó : TaiLieu.VN Page + Hãy nêu từ em thấy khó viết? - Đọc viết tiếng khó - Nối tiếp nêu c Viết tả - HS viết vào nháp, số HS lên bảng - Nhắc em ý từ ngữ dễ viết sai - Đọc cho HS viết - Đọc cho HS soát lỗi -HS viết theo lời đọc GV d Chấm - Soát lỗi mình, đổi chéo để soát lỗi - Chấm10 - 10 HS nộp -Nêu nhận xét chung 3- Hướng dẫn làm BT tả Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm + Đề yêu cầu gì? - HS nêu Gợi ý : vần thích hợp ba ô trống - Nghe gợi ý - Tổ chức cho HS thi tìm vần - Nhóm thi tìm vần nối tiếp, HS điền vào chỗ trống - Nhận xét tuyên dương nhóm thắng - Đáp án : từ cần điền: chiều, nhiều, diều - Đọc lại đoạn thơ - HS đọc, em câu lục bát, lớp đọc thầm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung, lớp đọc thầm - Yêu cầu tự làm - HS lên bảng, HS khác làm vào - Nhận xét KL làm : - Nối tiếp nêu + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê ? - Nhận xét KL quy tắc đánh dấu tiếng TaiLieu.VN - HS nhắc lại Page chứa nguyên âm đôi ia, iê - Đọc thuộc lòng thành ngữ - Nhóm đôi ĐTL, đọc trước lớp - Nhận xét, tuyên dương 4- Củng cố , dặn dò : -Nhắc lại quy tắc đánh dấu + Hãy nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh tiếng chứa nguyên âm đôi ia , iê tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê? - Nghe - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS - Chuẩn bị : Kì diệu rừng xanh TaiLieu.VN - HS Page ... khác làm vào - Nhận xét KL làm : - Nối tiếp nêu + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê ? - Nhận xét KL quy tắc đánh dấu tiếng TaiLieu.VN - HS nhắc lại Page chứa nguyên âm đôi ia,... xét, tuyên dương 4- Củng cố , dặn dò : -Nhắc lại quy tắc đánh dấu + Hãy nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh tiếng chứa nguyên âm đôi ia , iê tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê? - Nghe - Nhận xét tiết... chỗ trống - Nhận xét tuyên dương nhóm thắng - Đáp án : từ cần điền: chiều, nhiều, diều - Đọc lại đoạn thơ - HS đọc, em câu lục bát, lớp đọc thầm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn