Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (2) doc

hạch toán, kế toán, tiền tương các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009

hạch toán, kế toán, tiền tương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009
... Chơng I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo l- ơng trong các doanh nghiệp. Chơng II. Thực trạng hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty Viễn thông ... hội, tiền thởng các khoản khác thuộc thu nhập của họ. Kết cấu của tài khoản này nh sau: Bên Nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lơng của công nhân viên. - Tiền lơng, tiền công ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo l- ơng trong các doanh nghiệp I. Tổ chức hạch toán tiền lơng:...
 • 72
 • 2,911
 • 9

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II
... toán tiền lơng tại Nhà máy 753.4.2. Tình hình hạch toán công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy.3.4.3. Tình hình công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo ... tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở những kiến thức đã học, qua thực tế tìm hiểu về công tác kế toán tiền lơng các khoản trích ... công tác tiền lơng các khoản trích theo lơng của Nhà máy đợc theo dõi thực hiện một cách chặt chẽ thờng xuyên theo đúng nguyên tắc chế độ quy định của Bộ tài chính. Kế toán sử dụng...
 • 107
 • 1,909
 • 9

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá
... các khoản trích theo lương . Để phục vụ cho việc điều hành quản lý lao động tiền lương các khoản trích theo lương có hiệu quả ,kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương ... :Chương 1 : Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp : Chương 2 : Thực tế kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn ... tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Chương 1Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo...
 • 46
 • 1,639
 • 22

Kế toán về tiền lương các khoản trích theo lương của DN

Kế toán về tiền lương và các khoản trích theo lương của DN
... lơng các khoản trích theo lơng .Để phục vụ cho việc điều hành quản lý lao động tiền lơng các khoản trích theo lơng có hiệu quả ,kế toán lao động tiền lơng các khoản trích theo l-ơng ... lơng BHXH.1.6 Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng.1.6.1- Tài khoản sử dụng.Để theo dõi tình hình hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng. Tình hình trích nộp, sử ... phẩm của cả tổ .Các khoản tiền thởng, tiền ăn ca... đợc tập hợp theo thực tế phát sinh.*) Các khoản trích theo lơng :Các khoản trích theo lơng bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ đợc trích theo tiền lơng của...
 • 65
 • 1,440
 • 8

Công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương của Công ty CPTV xây dựng VINACONEX.DOC

Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty CPTV xây dựng VINACONEX.DOC
... Lớp KTA 5Kế toán tổng hợp Kế toán phụ trách các VP sản xuấtKế toán thanh toán Kế toánTSCĐ Kế toán tiền lươngBộ phận thủ qu Kế toán trưởng Kế toánVăn phòng 43Ngân hàng kiểm tiền lương BHXH theo ... trạng công tác tiền lương các khoản trích theo lương của Công ty CPTV xây dựng VINACONEX.Phần 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương các khoản trích theo lương của Công ... cho phòng kế toán kiểm tra các khoản chi trả giám đốc duyệt chi các khoản lương, thưởng, BHXH... hàng tháng. Căn cứ vào tiền lương đã được duyệt kế toán lương thủ quỹ trả lương trực tiếp...
 • 96
 • 1,277
 • 55

HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.doc

HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.doc
... lơng các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần may thăng long nhằm góp phần làm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tai công ty.Với sự giúp đỡ chỉ ... các tài khoản3 .Phơng pháp hạch toán tiền lơng.- Hàng tháng căn cứ vào kết quả lao động kế toán tính bảng thanh toán l-ơng lập bảng phân bổ tiền lơng BHXH.Từ đó kế toán tính ra tiền lơng ... Kế toán tiền lơng.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng để hạch toán tiền lơng gồm:- Bảng chấm công- Bảng thanh toán tiền lơng- Bản phân bổ tiền lơng2.2 Tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán tiền lơng...
 • 19
 • 1,285
 • 22

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long.doc

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long.doc
... hoàn thiện kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơngTiền lơng là một phạm trù kinh tế rất quan trọng phức tạp ... phí tiền lơng, hạ giá thành sản phẩm.2. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng .Tiền lơng các khoản trích theo lơng là một trong những khoản chi chủ yếu ... với các loại sản phẩm nên đợc hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm.d. Tài khoản kế toán sử dụng hạch toán tiền lơng BHXH, BHYT, KPCĐ* Hạch toán tiền lơng các khoản trích theo...
 • 64
 • 924
 • 10

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương (2).doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (2).doc
... Các khoản tiền lơng( tiền công) tiền thởng các khoản khác đã trả đã ứng trớc cho CNV +Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công của CNV Bên Có: +Các khoản tiền lơng( tiền công) tiền ... hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng1.6.2.1 Tài khoản sử dụng 1.6.2.2. Phơng pháp hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng1.7. Hình thức sổ kế toánPhần II: Thực trạng hạch toán tiền ... hạch toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong Doanh Nghiệp1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh nghiệp 1.1.1 Bản chất chức...
 • 66
 • 1,007
 • 8

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hà Nôị.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nôị.doc
... kết cấu : 16TK 334 Phải trả công nhân viên- Các khoảng tiền lơng (tiền công) ,tiền Các khoản tiền lơng (tiền công) tiền thởngthởng BHXH các khoản khác đã trả BHXH các khoản ... tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng tại Công ty Cổ Phần xây dựng thơng mại Hà Nội Chơng III: Nhận xét kiến nghị về công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng.Do ... " ;Kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần xây dựng thơng mại Hà Nôị .1Kết cấu đề tài gồm 3 chơng:Ch ơng I . Các vấn đề chung về tiền lơng các khoản trích...
 • 24
 • 1,521
 • 10

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng.doc
... lý luận cơ bản về kế toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong các doanh nghiệpI. khái niệm-bản chất Nội dung kinh tế của kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh ... - Kế toán vốn bằng tiền TSCĐ. 3 0Kế Toán Trởng (kiêm kế toán tổng hợp )Kế toán tiêu thụ hàng hóa, thanh toán với ngời muaKế toán vốn bằng tiền tài sản cố địnhkế toán ngân hàng thanh toán ... III. kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp . 1. Tài khoản sử dụng.Để theo dõi tình hình thanh toán tiền công các khoản khác với ngời lao động, tình hình trích...
 • 77
 • 1,056
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngthực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũphương pháp kế toán tổng hợp tiền lương tiền công và các khoản trích theo lươnghạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũkế toán tiền mặt và các khoản phải thuý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương tiền công và các khoản trích theo lươngnhiờm vu kờ toan tiờn lng va cac khoan trich theo lngke toan tien luong va cac khoan trich theo luong 2012kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và thương mại hải phònghoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tm và dv kỹ nghệ hàng hảitìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tƣ nhân nguyệt hằngkế toán tiền lương và các khoản trich theo lương công ty tnhh thương mại và đầu tư phương namhoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại xây dựng đại hợpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam