Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (2).doc

66 1,007 8
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 14:36

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Mục lụcLời mở đầu trangPhần 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong Doanh Nghiệp1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh nghiệp 1.1.1 Bản chất chức năng của tiền lơng 1.1.2. Vai trò ý nghĩa của tiền lơng .1.1.2.1. Vai trò của tiền lơng1.1.2.2. ý nghĩa của tiền lơng 1.1.3. Các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơng 1.2. Các hình thức tiền lơng trong doanh nghiệp 1.2.1. Hình thức tiền lơng theo thời gian 1.2.2. Hình thức tiền lơng theo sản phẩm1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp 1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp1.2.2.3. Theo khối lợng công việc 1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lơng1.3. Quỹ tiền lơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ 1.3.1. Quỹ tiền lơng 1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế 1.3.4. Kinh phí công đoàn1.4. Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng1.5. Hạch toán chi tiết tiền lơng các khoản trích theo lơng 1.5.1. Hạch toán số lợng lao động 1.5.2. Hạch toán thời gian lao động 1.5.3. Hạch toán kết quả lao động 1.5.4. Hạch toán tiền lơng cho ngời lao động11.6. Hạch toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng 1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ 1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng1.6.2.1 Tài khoản sử dụng 1.6.2.2. Phơng pháp hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng1.7. Hình thức sổ kế toánPhần II: Thực trạng hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công Ty Sản Xuất, Thơng mại Dịch Vụ Phú Bình 2.1. Khái quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thơng mại Dịch Vụ Phú Bình 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng các khoảntrích theo lơng tại Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình 2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Phú Vụ Bình 2.2.2 Phơng pháp xây dựng quỹ lơng tại Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lơng 2.2.2.2. Nguyên tắc trả lơng phơng pháp trả lơng 2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lơng tại Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)2.2.3.3. Kinh phí công đoàn(KPCĐ 2.2.4. Các kỳ trả lơng của Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình Công2 2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng của Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình.Phần III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình. 3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng ở Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình.3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lơng các trích BHXH, BHYT, KPCĐ3.1.3. Ưu điểm3.1.4. Nhợc điểm3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng Kết luận Tài liệu tham khảo DANH MụC CáC Từ VIếT TắT1. bhxh: Bảo Hiểm Xã Hội32.BHYT Bảo Hiểm Y Tế3.KPCĐ .Kinh Phí Công Đoàn4.CNV Công Nhân Viên5. TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn6.LĐTL Lao Động Tiền L ơng7. SP .Sản Phẩm8. TK .Tài Khoản9. CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên10.SXKD .Sản Xuất Kinh Doanh 4Lời mở đầuTrong thời đại ngày nay với cơ thế thị trờng mở cửa thì tiền lơng là mộtvấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của ngời lao động.Lao động là hoạt động chân tay trí óc của con ngời nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con ngời. Trong Doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra liên tục, thờng xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho ngời lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.Tiền lơng là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động t-ơng ứng với thời gian, chất lợng kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền l-ơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, ngoài ra ngời lao động còn đợc hởng một số nguồn thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, Tiền thởng Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l-ơng các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian chất lợng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Từ đó thấy kế toán tiền lơng là các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Do vậy em chọn đề tài Kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơngLàm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp. Dới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hớng dẫn thực tập: đinh thế hùng em sẽ tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại CÔNG TY SảN XUấT THƯƠNG MạI dịch vụ phú bình. Do trình độ thời gian có hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót hạn chế vì vậy em mong đợc sự chỉ bảo giúp đỡ của thầy Đinh Thế Hùng. Em xin trân thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.Phần I5Lý luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh nghiệp. 1.1.1.Bản chất chức năng của tiền lơng Tiền lơng là biểu hiện bằng tiền phần sản phẩm xã hội trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Nh vậy tiền lơng thực chất là khoản trù lao mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động trong thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp. Tiền lơng có thể biểu hiện bằng tiền hoặc bằng sản phẩm. Tiền lơng có chức năng vô cùng quan trọng nó là đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích ngời lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công, năng suất lao động, vừa tiết kiệm chi phí về lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 1.1.2 . Vai trò ý nghĩa của tiền lơng 1.1.2.1.Vai trò của tiền lơng Tiền lơng có vai trò rất to lớn nó làm thoả mãn nhu cầu của ngời lao động. Vì tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, ngời lao động đi làm cốt là để cho doanh nghiệp trả thù lao cho họ bằng tiền lơng để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho họ. Đồng thời đó cũng là khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra trả cho ngời lao động vì họ đã làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Tiền lơng có vai trò nh một nhịp cầu nối giữa ngời sử dụng lao động với ngời lao động. Nếu tiền l-ơng trả cho ngời lao động không hợp lý sẽ làm cho ngòi lao động không đảm bảo ngày công kỉ luật lao động cũng nh chất lợng lao động. Lúc đó doanh nghiệp sẽ không đạt đợc mức tiết kiệm chi phí lao động cũng nh lợi nhuận cần có đợc để doanh nghiệp tồn tại lúc này cả hai bên đều không có lợi. Vì vậy việc trả lơng cho ngời lao động cần phải tính toán một cách hợp lý để cả hai bên cùng có lợi đồng thời kích thích ngời lao động tự giác hăng say lao động 1.1.2.2 . ý nghĩa của tiền lơng6 Tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hởng một số nguồn thu nhập khác nh: Trợ cấp BHXH, tiền thởng, tiền ăn ca Chi phí tiền l ơng là một phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, trên cở sở đó tính đúng thù lao lao động, thanh toán kịp thời tiền lơng các khoản liên quan từ đó kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian, kết quả chất lợng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần tiết kiện chi phí về lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngời lao động. 1.1.3. Các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơng Giờ công, ngày công lao động, năng suất lao động, cấp bậc hoặc chức danh, thang lơng quy định, số lợng, chất lợng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật đều là những nhân tố ảnh hởng đến tiền lơng cao hay thấpVí dụ: ở Văn Phòng Hành Chính: Phạm Quỳnh Hoa Trơng Thu Trang có cùng bậc lơng là 474.600 đồng nhng Phạm Quỳnh Hoa số công làm là 22 ngày nên số lơng đợc lĩnh là: 22 x 34.878 = 767.316 đồng còn Trơng Thu Trang làm 24 ngày nên đợc lĩnh là : 24 x 34.878 = 837.072 đồng. Qua đó ta thấy số ngày công lao động của 2 ngời có cùng bậc lơng, hệ số lơng mà khác nhau thì mức lơng cũng khác nhau.1.2. Các hình thức tiền lơng trong Doanh Nghiệp 1.2.1. Hình thức tiền lơng theo thời gian: Tiền lơng trả cho ngời lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc hoặc chức danh thang lơng theo quy định theo 2 cách: Lơng thời gian giản đơn lơng thời gian có thởng- Lơng thời gian giản đơn đợc chia thành:+Lơng tháng: Tiền lơng trả cho ngời lao động theo thang bậc lơng quy định gồm tiền lơng cấp bặc các khoản phụ cấp (nếu có). Lơng tháng thờng đợc áp dụng trả lơng nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản xuất. 7+Lơng ngày: Đợc tính bằng cách lấy lơng tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ. Lơng ngày làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH phải trả CNV, tính trả lơng cho CNV trong những ngày hội họp, học tập, trả lơng theo hợp đồng.+Lơng giờ: Đợc tính bằng cách lấy lơng ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày theo chế độ. Lơng giờ thờng làm căn cứ để tính phụ cấp làm thêm giờ.- Lơng thời gian có thởng: là hình thức tiền lơng thời gian giản đơn kếthợp với chế độ tiền thởng trong sản xuất.Hình thức tiền lơng thời gian mặc dù đã tính đến thời gian làm việc thực tế , tuy nhiên nó vẫn còn hạn chế nhất định đó là cha gắn tiền lơng với chất lợng kết quả lao động, vì vậy các doanh nghiệp cần kết hợp với các biện pháp khuyến khích vật chất, kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động nhằm tạo cho ngời lao động tự giác làm việc, làm việc có kỷ luật năng suất cao.1.2.2. Hình thức tiền lơng theo sản phẩmHình thức lơng theo sản phẩm là tiền lơng trả cho ngời lao động đợc tính theo số lợng, chất lợng của sản phẩm hoàn thành hoặc khối lợng công việc đã làm xong đợc nghiệm thu. Để tiến hành trả lơng theo sản phẩm cần phải xây dựng đợc định mức lao động, đơn giá lơng hợp lý trả cho từng loại sản phẩm, công việc đợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải kiểm trả, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ. 1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp: Là hình thức tiền lơng trả cho ngời lao động đợc tính theo số lợng sản lợng hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất đơn giá lơng sản phẩm. Đây là hình thức đợc các doanh nghiệp sử dụng phổ biến để tính lơng phải trả cho CNV trực tiếp sản xuất hàng loạt sản phẩm.+ Trả lơng theo sản phẩm có thởng: Là kết hợp trả long theo sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp chế độ tiền thởng trong sản xuất ( thởng tiết kiệm vật t, th-ởng tăng suất lao động, năng cao chất lợng sản phẩm ).+ Trả lơng theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức này tiền lơng trả cho ngời lao động gồm tiền lơng tính theo sản phẩm trực tiếp tiền lơng tính theo tỷ lệ luỹ tiến căn cứ vào mức độ vợt định mức lao động của họ. Hình thức này nên áp dụng ở những khâu sản xuất quan trọng, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ sản 8xuất hoặc cần động viên công nhân phát huy sáng kiến phá vỡ định mức lao động.1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp: Đợc áp dụng để trả lơng cho công nhân làm các công việc phục vụ sản xuất ở các bộ phận sản xuất nh: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bảo dỡng máy móc thiết bị. Trong trờng hợp này căn cứ vào kết quả sản xuất của lao động trực tiếp để tính lơng cho lao động phục vụ sản xuất.` 1.2.2.3. Theo khối lợng công việc: Là hình thức tiền lơng trả theo sản phẩm áp dụng cho những công việc lao động đơn giản, công việc có tính chất đột xuất nh: khoán bốc vác, khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm. 1 2.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền long: Ngoài tiền lơng, BHXH, công nhân viên có thành tích trong sản xuất, trong công tác đợc hởng khoản tiền thởng, việc tính toán tiền lơng căn cứ vào quyết định chế độ khen thởng hiện hành Tiền thởng thi đua từ quỹ khen thởng, căn cứ vào kết quả bình xét A,B,C hệ số tiền thởng để tính. Tiền thởng về sáng kiến nâng cao chất lợng sản phẩm, tiết kiệm vật t, tăng năng suất lao động căn cứ vào hiệu quả kinh tế cụ thể để xác định.1.3. Quỹ tiền lơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ 1.3.1 Quỹ tiền lơng: Là toàn bộ số tiền lơng trả cho số CNV của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý, sử dụng chi trả lơng. Quỹ tiền lơng của doanh nghiệp gồm: - Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian làm việc thực tế các khoản phụ cấp thờng xuyên nh phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực .- Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất, do những nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép.- Các khoản phụ cấp thờng xuyên: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp cônng tác lu động, phụ cấp cho những ngời làm công tác khoa học- kỹ thuật có tài năng. 9 - Về phơng diện hạch toán kế toán, quỹ lơng của doanh nghiệp đợc chia thành 2 loại : tiền lơng chính, tiền lơng phụ.+ Tiền lơng chính: Là tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính: gồm tiền lơng cấp bậc, các khoản phụ cấp.+ Tiền lơng phụ: Là tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính của họ, thời gian ngời lao động nghỉ phép, nghỉ lễ tết, ngừng sản xuất đợc hởng lơng theo chế độ.Trong công tác hạch toán kế toán tiền lơng chính của công nhân sản xuất đợc hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm, tiền lơng phụ của công nhân sản xuất đợc hạch toán phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất các loại sản phẩm có liên quan theo tiêu thức phân bổ thích hợp. 1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hộiQuỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ quy định là 20% trên tổng quỹ lơng thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ về mặt tinh thần vật chất trong các trờng hợp CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, mất sức lao độngQuỹ BHXH đợc hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền l-ơng phải trả CNV trong kỳ, Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tợng sử dụng lao động, 5% trừ vào lơng của ngời lao động. Quỹ BHXH đợc trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trong trờng hợp họ bị mất khả năng lao động, cụ thể: - Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản.- Trợ cấp công nhân viên khi bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp.- Trợ cấp công nhân viên khi về hu, mất sức lao động.- Chi công tác quản lý quỹ BHXHTheo chế độ hiện hành, toàn bộ số trích BHXH đợc nộp lên cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm để chi trả các trờng hợp nghỉ hu, nghỉ mất sức lao động.10[...]... tác hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng ở Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình.3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lơng các trích BHXH, BHYT, KPCĐ3.1.3. Ưu điểm3.1.4. Nhợc điểm3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng Kết luận... trừ vào tiền lơng, tiền công của CNV Bên Có: +Các khoản tiền lơng( tiền công) tiền thởng các khoản khác phải trả CNV D có: Các khoản tiền lơng( tiền công) tiền thởng các khoản khác còn phải trả CNV D nợ: (cá biệt) Số tiền đà trả lớn hơn số tiền phải trả+ Tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác : Dùng để phản ánh các khoản phải trả, phải nộp cho cơ quan quản lý, tổ chức đoàn thể xà hội. Kết... của công ty. -Kế toán thanh toán: Ghi chép kịp thời các nghiệp vụ thanh toán phát sinh, tính toán tiền lơng các khoản trích theo lơng, tiến hành phân bổ các khoản chi phí lơng, chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo đúng chế độ kế toán hiện hành. -Kế toán vật t: Cập nhật chi tiết lợng hàng hoá, dụng cụ xuất ra cho các văn phòng lợng hàng hoá mua vào của Công Ty. Dựa vào các chứng từ xuất... phải trả vào chi phÝ SXKD lµ 2% = 97.039.581 x 2% = 1.940.792 đồng + Số KPCĐphải trả vào chi phí SXKD là 2% = 97.039.581 x 2% = 1.940.792 đồng31 1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng 1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ 1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng1.6.2.1 Tài khoản sử dụng 1.6.2.2. Phơng pháp hạch toán tiền. .. ghi sổ kế toán sẽ ghi vào sổ cái các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Sổ Cái: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian theo tài khoản kế toán đợc quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, các sổ hoặc thẻ kế toán chi... cứ vào các chứng từ: Bảng Thanh Toán Tiền Lơng, Bảng Thanh Toán BHXH để chi trả lơng các khoản khác cho công nhân viên. Công nhân viên khi nhận tiền phải ký tên vào bảng thanh toán tiền lơng. Nếu trong một tháng mà công nhân viên ch-a nhận lơng thì thủ quỹ lập danh sách chuyển họ tên, số tiền của công nhân viên 28 1.5 Hạch toán chi tiết tiền lơng các khoản trích theo lơng 1.5.1. Hạch toán. .. bảng phân bổ tiền lơng trích theo lơng.Nội dung bảng phân bổ dùng để tập hợp phân bổ tiền lơng thực tế phải trả BHXH, BHYT, KPCĐ phải trích nộp trong kỳ cho các đối tợng sử dụng lao động.Cách lập bảng:+Căn cứ vào số tiền lơng( lơng thời gian, lơng sản phẩm), các khoản phụ cấp các khoản khác phải trả cho ngời lao động đà tổng hợp từ các bảng thanh toán tiền lơng để ghi vào các cột phần... Trả CNV các dòng tơng ứng theo các đối tợng sử dụng lao động.Lơng của bộ phận trực tiếp sản xuất là 37.200. 581 đồngPhụ cấp là 1.099.670 ®ång 35 2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng của Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình.Phần III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch... hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo tài khoản đối ứng Nợ. Nhật Ký Chứng Từ kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế kết hợp việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán trong cùng... hạch toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ23Sổ quỹ sổ tài sản Chứng từ gốcBảng tổng hợp chứng từ gốcSổ kế toán chi tiết theo đối tượngChứng từ ghi sổ (theo phần hành)Sổ cái tài khoản Bảng cân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết theo đối tượng Báo cáo tài chínhSổ đăng ký chứng từ ghi sæ + Các khoản tiền lơng( tiền công) tiền thởng các khoản khác đà trả đà ứng trớc cho CNV +Các khoản . quan kế toán tiền lơng lập Bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng 1.6.Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lơng 1.6.1 .Các. về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng trong Doanh Nghiệp1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (2).doc, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (2).doc, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (2).doc, Hạch toán tổng hợp tiền lơng và các khoản trích theo lơng Khái quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thơng mại và Dịch Vụ Phú Bình, Các hình thức tiền lơng trong Doanh Nghiệp, Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng. Hạch toán chi tiết tiền lơng và các khoản trích theo lơng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn