vai tro cua ngan hang thuong mai doi voi nen kinh te chung cua the gioi

Những tác động của hoạt động thương mại đối với nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.pdf

Những tác động của hoạt động thương mại đối với nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.pdf

Kinh tế - Thương mại

... phận kinh tế phận cấu thành kinh tế quốc đân thống quan hệ hàng hoá,tiền tệ,nhưng thành phần kinh tế tự đầu tư vào phat triển sản xuất kinh doanh kinh doanh phải pháp luật,theo chế hành Nền kinh ... hoá III .VAI TRÒ CỦA NGÀNH THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 1.Đặc trưng kinh tế thị trường nước ta Kể từ xoá bỏ chế quản ký quan liêu bao cấp(1986)chuyển sang kinh tế mở cửa kinh ... ngừng phát triể,đổi kinh doanh,khai thác tiềm lực sử dụng có hiệu tiềm lực sản xuất kinh doanh,đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế nâng cao hiệu kinh tế – xã hội kinh tế Vì chạy theo lợi nhuận tự...
 • 14
 • 750
 • 0

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... điểm kinh tế quốc gia nên chọn cho mô hình phù hợp để phát huy cách có hiệu vai trò NHTM TTCK 1.2.2 Các nghiệp vụ NHTM TTCK 1.2.2.1 Ngân hàng thơng mại với hoạt động kinh doanh chứng khoán Kinh ... nghiệp cần thiết để định đầu t Trong đó, nhà đầu t nớc lại gặp phải trở ngại mặt kiến thức kinh nghiệm Trong năm, từ 2001-2003, có nhiều đợt biến động giá cổ phiếu TTCK theo chiều hớng 32 Khoa Ngân ... nhng thiếu kinh nghiệm thực tế Trong đó, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành đòi hỏi cán kiến thức chuyên môn mà phải có nững kinh nghiêm ngành hay lĩnh vực hoạt động tôt chức phát hành Kinh nghiệm...
 • 59
 • 747
 • 8

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng.doc

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng.doc

Tài chính - Ngân hàng

... đầu tư Trong đó, nhà đầu tư nước lại gặp phải trở ngại mặt kiến thức kinh nghiệm Trong năm, từ 2001-2003, có nhiều đợt biến động giá cổ phiếu TTCK theo chiều hướng xấu tình hình hoạt động kinh ... đào tạo thiếu kinh nghiệm thực tế Trong đó, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành đòi hỏi cán kiến thức chuyên môn mà phải có nững kinh nghiêm ngành hay lĩnh vực hoạt động tôt chức phát hành Kinh nghiệm ... Thị trường OTC thực vai trò thị trường thứ cấp, tức thực vai trò điều hoà, lưu thông nguồn vốn, đảm bảo chuyển hoá nguồn vốn ngắn hạn thành dài hạn để đưa vào đầu tư phát triển kinh tế Nhờ có thị...
 • 63
 • 382
 • 0

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... điểm kinh tế quốc gia nên chọn cho mô hình phù hợp để phát huy cách có hiệu vai trò NHTM TTCK 1.2.2 Các nghiệp vụ NHTM TTCK 1.2.2.1 Ngân hàng thơng mại với hoạt động kinh doanh chứng khoán Kinh ... nghiệp cần thiết để định đầu t Trong đó, nhà đầu t nớc lại gặp phải trở ngại mặt kiến thức kinh nghiệm Trong năm, từ 2001-2003, có nhiều đợt biến động giá cổ phiếu TTCK theo chiều hớng 32 Khoa Ngân ... nhng thiếu kinh nghiệm thực tế Trong đó, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành đòi hỏi cán kiến thức chuyên môn mà phải có nững kinh nghiêm ngành hay lĩnh vực hoạt động tôt chức phát hành Kinh nghiệm...
 • 59
 • 572
 • 0

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đầu t Trong đó, nhà đầu t nớc lại gặp phải trở ngại mặt kiến thức kinh nghiệm Trong năm, từ 2001-2003, có nhiều đợt biến động giá cổ phiếu TTCK theo chiều hớng xấu tình hình hoạt động kinh tế ... điểm kinh tế quốc gia nên chọn cho mô hình phù hợp để phát huy cách có hiệu vai trò NHTM TTCK 1.2.2 Các nghiệp vụ NHTM TTCK 1.2.2.1 Ngân hàng thơng mại với hoạt động kinh doanh chứng khoán Kinh ... Thị trờng OTC thực vai trò thị trờng thứ cấp, tức thực vai trò điều hoà, lu thông nguồn vốn, đảm bảo chuyển hoá nguồn vốn ngắn hạn thành dài hạn để đa vào đầu t phát triển kinh tế Nhờ có thị...
 • 46
 • 460
 • 0

vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam

vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... đầu t Trong đó, nhà đầu t nớc lại gặp phải trở ngại mặt kiến thức kinh nghiệm Trong năm, từ 2001-2003, có nhiều đợt biến động giá cổ phiếu TTCK theo chiều hớng xấu tình hình hoạt động kinh tế ... điểm kinh tế quốc gia nên chọn cho mô hình phù hợp để phát huy cách có hiệu vai trò NHTM TTCK 1.2.2 Các nghiệp vụ NHTM TTCK 1.2.2.1 Ngân hàng thơng mại với hoạt động kinh doanh chứng khoán Kinh ... nhng thiếu kinh nghiệm thực tế Trong đó, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành đòi hỏi cán kiến thức chuyên môn mà phải có nững kinh nghiêm ngành hay lĩnh vực hoạt động tôt chức phát hành Kinh nghiệm...
 • 60
 • 385
 • 0

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... đầu tư Trong đó, nhà đầu tư nước lại gặp phải trở ngại mặt kiến thức kinh nghiệm Trong năm, từ 2001-2003, có nhiều đợt biến động giá cổ phiếu TTCK theo chiều hướng xấu tình hình hoạt động kinh ... điểm kinh tế quốc gia nên chọn cho mô hình phù hợp để phát huy cách có hiệu vai trò NHTM TTCK 1.2.2 Các nghiệp vụ NHTM TTCK 1.2.2.1 Ngân hàng thương mại với hoạt động kinh doanh chứng khoán Kinh ... đào tạo thiếu kinh nghiệm thực tế Trong đó, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành đòi hỏi cán kiến thức chuyên môn mà phải có kinh nghiệm ngành hay lĩnh vực hoạt động tổ chức phát hành Kinh nghiệm từ...
 • 63
 • 425
 • 0

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam (2)

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam (2)

Tài chính - Ngân hàng

... điểm kinh tế quốc gia nên chọn cho mô hình phù hợp để phát huy cách có hiệu vai trò NHTM TTCK 1.2.2 Các nghiệp vụ NHTM TTCK 1.2.2.1 Ngân hàng thơng mại với hoạt động kinh doanh chứng khoán Kinh ... nghiệp cần thiết để định đầu t Trong đó, nhà đầu t nớc lại gặp phải trở ngại mặt kiến thức kinh nghiệm Trong năm, từ 2001-2003, có nhiều đợt biến động giá cổ phiếu TTCK theo chiều hớng 32 Khoa Ngân ... nhng thiếu kinh nghiệm thực tế Trong đó, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành đòi hỏi cán kiến thức chuyên môn mà phải có nững kinh nghiêm ngành hay lĩnh vực hoạt động tôt chức phát hành Kinh nghiệm...
 • 59
 • 385
 • 0

Vai trò các ngân hàng thương mại trên địa bàn đối với sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP đà nẵng

Vai trò các ngân hàng thương mại trên địa bàn đối với sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP đà nẵng

Tài chính - Ngân hàng

... khối NHTMCP đạt bình quân 72%/năm Về cấu dư nợ theo ngành kinh tế theo theo ngành kinh tế phản ánh bảng sau: Bảng Tình hình dư nợ cho vay theo ngành kinh tế Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008 Nông, ... +36,35 - Theo loại tiền - Theo thời hạn - Theo loại hình NH Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN chi nhánh TP Đà Nẵng năm 2005, 2006, 2007, 2008 Từ bảng cho thấy tổng dư nợ cho vay thành phần kinh tế ... +3,9 2.630 3.966 +50,79 8.757 +120,8 10.675 +22 Phân theo ngoại tệ Phân theo loại hình tổ chức Theo loại hình ngân hàng - NHTMNN - NHTMCP Nguồn: Theo báo cáo tổng kết Chi nhánh NHNN TP Đà Nẵng Qua...
 • 8
 • 491
 • 0

Phát huy vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam

Phát huy vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... điểm ngân hàng kết hợp kinh doanh ngân hàng kinh doanh chứng khoán, tận dụng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mạnh tài chính, kinh nghiệm, mạng lưới khách ... tình hình kinh tế chung 22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rành hoạt động công ty Do vậy, ngân hàng thương mại người môi giới thông thường, mà giữ vai trò ... văn quy phạm pháp luật 27 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II 28 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HOẠT ĐÔNG CỦA...
 • 64
 • 453
 • 0

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán

Tài chính - Ngân hàng

... kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ mà giảm bớt rủi roc ho hoạt động kinh doanh chung có khả tài chịu đựng biến động thị 11 Khoa Ngân hàng - Tài HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM trường chứng khoán ... khoán 12 Khoa Ngân hàng - Tài HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Kinh doanh chứng khoán nghiệp vụ mua bán chúng khoán cho tự gánh chịu rủi ro Với vai trò kinh doanh chứng khoán, trung gianm chứng khoán ... đầu tư Trong đó, nhà đầu tư nước lại gặp phải trở ngại mặt kiến thức kinh nghiệm Trong năm, từ 2001-2003, có nhiều đợt biến động giá cổ phiếu TTCK theo chiều hướng xấu tình hình hoạt động kinh...
 • 61
 • 456
 • 0

Vai trò của công tác huy động vốn của Ngân hàng thương mại đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Vai trò của công tác huy động vốn của Ngân hàng thương mại đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tài chính - Ngân hàng

... quản lý điều hành kinh tế có hiệu Vai trò Ngân hàng thơng mại việc phục vụ kinh tế phát triển: Trong kinh tế thị trờng với đặc trng bật mức độ tiền tệ hoá ngày cao, mối quan hệ kinh tế, vốn yếu ... 16 - Trong hoạt động kinh doanh hệ thống Ngân hàng thơng mại Việt Nam , vốn giữ vai trò đặc biệt quan trọng Vốn không sở để Ngân hàng thơng mại tổ chức hoạt động kinh doanh mình, phơng tiện kinh ... cửa, đa phơng hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế thực tế làm thay đổi mặt kinh tế nớc ta sang sắc thái năm qua Nền kinh tế thị trờng dới chi phối quy luật kinh tế dứoi điều tiết Nhà nớc bớc giải...
 • 72
 • 463
 • 0

Xem thêm