noi dung cua nguyen ly hay cua nhiet dong hoc

Tài liệu Nguyên thứ nhất nhiệt động học và áp dụng vào hóa học_chươn 1 docx

Tài liệu Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học và áp dụng vào hóa học_chươn 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... Biến đổi (Quá trình) Một hệ nhiệt động học biến đổi (hay thực trình) trạng thái hệ thay đổi Trạng thái hệ thay đổi có biến số trạng thái hệ thay đổi Biến đổi xác định biết rõ trạng thái đầu trạng ... xem biến đổi ngược lại xảy hay không thay đổi điều kiện thực nghiệm Nếu biến đổi ngược xảy biến đổi thuận nghịch, biến đổi ngược không xảy biến đổi bất thuận nghịch (hay biến đổi tự nhiên) Thí ... tích, áp suất, khối lượng riêng đại lượng gọi biến số trạng thái hệ Trạng thái hệ thay đổi có biến số trạng thái thay đổi Thí dụ: 50cm3 nước 20oC, 1atm cho biết trạng thái hệ nước xét Chú ý trạng...
 • 9
 • 804
 • 4

NGUYÊN THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC)

NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC)

Cao đẳng - Đại học

... Chương DUNG DỊCH I DUNG DỊCH Khái niệm dung dịch Thành phần dung dịch Tương tác chất tan dung môi Tính chất dung dịch không điện ly Tính chất dung dịch điện ly- Hệ số Vant Hoff Dung dịch keo I DUNG ... nước Tính chất dung dịch không điện ly Do kết tương tác xảy tiểu phân chất tan dung môi, giảm nồng độ tiểu phân tự dung môi trình tạo thành dung dịch mà tính chất chất tan, dung môi thay đổi khác ... mạnh dung môi tinh chất làm cân lỏng dung dịch bị dịch chuyển theo chiều dung dịch phải hấp thụ để làm giảm áp suất bề mặt dung dịch Sự hấp thụ dung môi bề mặt dung dịch làm giảm áp suất dung...
 • 68
 • 345
 • 0

Nguyên thứ nhất nhiệt động học doc

Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học doc

Vật lý

... nhiệt dung riêng đẳng tích chất khí đa nguyên tử, biết khối lượng riêng chất khí điều kiện tiêu chuẩn là: ρ = 7,95.10-4g/cm3 Giải Nhiệt dung riêng phân tử đẳng tích chất khí là: i CV = R Nhiệt dung ... trình kín hay chu trình Sau dãy biến đổi hệ trở trạng thái ban đầu Như sau chu trình ΔU = Từ (7-6) ⇒ A = -Q Vậy: Trong chu trình, công mà hệ nhận có giá trị nhiệt hệ toả bên ngoài, hay công hệ ... trình áp suất không thay đổi, tức p = const Ta có: V2 A = − ∫ pdV = p(V1 − V2 ) (7-14) V1 Nhiệt lượng tính theo công thức: Q = ∫ δQ = T m m CP ∫ dT = CP ΔT μ μ T1 (7-15) CP nhiệt dung phân tử đẳng...
 • 10
 • 415
 • 3

Tên bài: NGUYÊN THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC potx

Tên bài: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC potx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... NỘI DUNG GIẢNG DẠY I Nội hệ nhiệt động, công nhiệt: Thời gian:1h 1.1 Hệ nhiệt động 1.2 Nội hệ nhiệt ... Nghe, trình, viết phân tích Thuyết trình, phân tích, diễn giải, phát vấn Nghe, viết trả lời NỘI DUNG GIẢNG DẠY THỜI GIAN (phút) PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Giáo viên Học sinh II Dùng nguyên thứ để ... (2 phút)  Phương pháp: Thuyết trình có minh hoạ, diến giảng Nghe, viết Nghe, viết trả lời  Nội dung: Nhấn mạnh vấn đề cần ghi nhớ  Xác định tính chất đặc trưng ...
 • 4
 • 309
 • 0

Chương 1 áp dụng nguyên thứ nhất của nhiệt động học vào hóa học

Chương 1 áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hóa học

Hóa học - Dầu khí

... trỡnh tr ng thỏi c a khớ t ng) ng PV=nRT - Cú hai lo i thụng s tr ng thỏi: dung v c ng + Thụng s tr ng thỏi dung l nh ng thụng s tr ng thỏi t l v i l th tớch, kh i l ng ch t, thớ d ng ng ... a C l: J.K-1mol-1 n v th - Nhi t dung mol ng ỏp Quỏ trỡnh dH H CP= = T p dT c th c hi n 2 1 P=const dH = CP dT => dH=CpdT => ==> H = C P dT -Nhi t dung mol ng tớch Quỏ trỡnh c th ... t riờng ph n b ng ỏp su t chung P c a h n h p.N u g i V l th tớch chung c a h n h p khớ ( b ng dung tớch bỡnh ng thỡ ph ng trỡnh khớ khớ t P = Pi = ng cú d ng: ni RT V n i (1.2) : T ng s...
 • 11
 • 605
 • 0

Nguyên thứ nhất của nhiệt động học

Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

Cao đẳng - Đại học

... Cx 29 i+2 = = 3,5 = R 8,31 ⇒ Quá trình trình đẳng áp Thay giá trị vào ta được: C x = 6.4 Trong nhiệt lượng kế khối lượng m1 = 0,8 kg nhiệt dung riêng c1=460 J/kg.K chứa lít nước 150C Người ta ... nhiệt độ 1000C nhiệt độ nước nhiệt lượng kế tăng thêm 20C Tìm khối lượng nhôm thiếc Biết nhiệt dung riêng nước c2=4,2.103 J/kg.K; c3=920 J/kg.K; c4=210 J/kg.K Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường...
 • 7
 • 28,039
 • 550

Nguyên thứ hai của nhiệt động học

Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học

Cao đẳng - Đại học

... động ôtô tiêu thụ, D khối lượng riêng xăng, suy ra: A' A' 25 = = Q1 VD q 100 VD q ⇒ A' = η= (2) Thay (2) vào (1) ta được: VD q 60.10 −3.700.46.10 t= = = 10733( s ) 4.P 4.45.10 s = v.t = 15.10733...
 • 6
 • 16,155
 • 270

NGUYÊN THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

Internet Marketing

... hoạt động tuần hoàn biến đổi liên tục nhiệt thành công nhờ làm lạnh vật xung quanh không chịu thay đổi đồng thời Những máy gọi động vĩnh cửu loại phát biểu hiểu sau: chế tạo động vĩnh cửu loại ... thuận nghịch 1a2b1 86 P b a O V2 V1 V Hình 8-2 Ta có: δQ =0 T 1a2b1 ∫ δQ δQ + ∫ =0 ⇒ T 2b1 T 1a2 ∫ hay: tích phân δQ δQ = ∫ T 1b2 T 1a2 ∫ δQ theo trình thuận nghịch từ trạng thái sang trạng thái ... 2b1 T 1a2 ∫ 2b1 trình thuận nghịch nên: δQ δQ =−∫ T T 2b1 1b2 ∫ suy ra: δQ δQ < ∫ T 1b2 T 1a2 ∫ hay δQ < ΔS T KTN ∫ Kết hợp hai điều kiện ta được: ΔS ≥ ∫ δQ T (8-11) Dưới dạng vi phân: dS ≥ δQ...
 • 13
 • 929
 • 5

Bài giảng môn cơ sở thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên II của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên lý II của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx

Hóa học - Dầu khí

... Giá trị S chất nguyên chất > 0, trừ xét cho ion dung dịch, có Sion có h m đẳng ... V=const P biến đổi ( trừ miền P lớn) nên : P1 ) hay G i g f Đối với chất khí (coi l khí tởng) > V nRT P1 g f Vậy: G nRT ln dP P P2 P1 nRT ln hay G T P2 g e Nếu ban đầu P1=1atm (điều kiện chuẩn)...
 • 11
 • 550
 • 0

CHƯƠNG 1: NGUYÊN 1 CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌCNHIỆT HÓA HỌC ppsx

CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ 1 CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC VÀ NHIỆT HÓA HỌC ppsx

Cao đẳng - Đại học

... hay J K–1 Nhiệt dung riêng, đơn vò: cal.g–1.K–1 hay J.g–1.K–1 Nhiệt dung mol, đơn vò: cal.mol–1.K–1 hay J.mol–1.K–1 Nếu nhiệt dung tính trung bình khoảng nhiệt độ T1 - T2 gọi Nhiệt dung trung bình: ... NHIỆT DUNG Đònh nghóa: Nhiệt dung (C) nhiệt lượng cần thiết cần cung cấp để nâng nhiệt độ vật lên độ (1oC hay 1K) trình không xảy trình chuyển pha trình phản ứng hóa học Đơn vò: cal.K–1 hay J ... B Co C = f(t) A t t Nhiệt dung phụ thuộc vào điều kiện tiến hành trình, nên có loại nhiệt dung: Nhiệt dung đẳng áp: ⎛δQ ⎞ ⎛ ∂H ⎞ CP = ⎜ ⎟ =⎜ ⎟ ⎝ dT ⎠ p ⎝ ∂T ⎠ p Nhiệt dung đẳng tích: ⎛ δ Q ⎞ ⎛...
 • 34
 • 274
 • 2

NGUYÊN II của NHIỆT ĐỘNG học

NGUYÊN lý II của NHIỆT ĐỘNG học

Hóa học

... Hay ∆H – T ∆S = (*’) => ∆G = ∆H – T ∆S Khi đó: G2 – G1 = (H2 – H1) – (TS2 – TS1) Hay G2 – G1 = (H2 – TS2) – (H1 – TS1) G = H – T S Vậy biểu thức toán học: Vậy tiêu chuẩn để trình tự xảy là: Hay ... biến hoàn toàn thành lượng cơ, điện, hóa học, … mà lại lượng biến thành dạng lượng khác Đó nội dung nguyên II nhiệt động học Nguyên phát biểu cách khác: “ Nhiệt tự ý truyền từ vật lạnh ...
 • 17
 • 211
 • 0

bài giảng nguyên thứ nhất của nhiệt động học

bài giảng  nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

Hóa học

... (∆H < 0) => Tóm lại: Nhiệt lượng mà hệ thu vào hay phát trình hóa học dùng để thay đổi nội entalpy Vậy hiệu ứng nhiệt trình hóa họcđược xác định độ thay đổi U H 1.3/ Dự đoán chiều hướng diễn phản ... điều kiện P = const (quá trình đẳng áp) thì: 2 1 A = ∫ PdV =p ∫ dV = p∆V = p (V2 – V1) ∆V: Sự thay đổi thể tích trình ∆V = ∑Vsp - ∑Vtc Ta có: Qp = ∆U + A Từ đó: Qp = ∆U + p∆V = U2 – U1 + (pV2 ... Hiệu ứng nhiệt phản ứng – phương trình nhiệt hóa học - Hiệu ứng nhiệt phản ứng nhiệt lượng tỏa hay thu vào phản ứng hóa học - Nếu trình phát nhiệt, hiệu ứng nhiệt ghi với dấu trừ (-): giảm entalpy...
 • 4
 • 535
 • 5

Vai trò và nội dung của hoạt động xúc tiến ở các Doanh nghiệp kinh doanh thương mại.DOC

Vai trò và nội dung của hoạt động xúc tiến ở các Doanh nghiệp kinh doanh thương mại.DOC

Kế toán

... phẩm 3.1.Quyết định chọn nội dung thông điệp kênh truyền thông: a.Quyết định nội dung thông điệp: Ngời định nội dung thông điệp đòi hỏi phải giải đợc ba vấn đề sau: -Nội dung thông điệp -Cấu trúc ... quảng cáo -Khả nhầm lẫn thay mặt hàng: Những nhãn hiệu loại hàng cần dợc quảng cáo mạnh mẽ để ấn dịnh hình ảnh khác biệt so với mặt hàng tơng tự, bắt chớc b.Quyết định nội dung thông điệp quảng ... đổi thông điệp mà không cần thay đổi mặt hàng trờng hợp mà khách hàng tìm lợi ích mặt hàng Đánh giá lựa chọn thông điệp: Nhà quảng cáo quảng cáo cần đánh giá nội dung quảng cáo truyền đạt Một...
 • 61
 • 899
 • 1

Vai trò và nội dung của hoạt động xuất khẩu

Vai trò và nội dung của hoạt động xuất khẩu

Kế toán

... suất ngoại tệ mặt hàng đó? b) Dung lợng thị trờng yếu tố ảnh hởng: Dung lợng thị trờng khối lợng hàng hoá đợc giao dịch phạm vi thị trờng định Nhng không xác định mà thay đổi tình hình theo nhân ... đổi dung lợng thị trờng nh tiến khoa học kỹ thuật công nghệ, biện pháp, chế độ sách Nhà nớc, thị hiếu, tập quán ngời tiêu dùng ảnh hởng hàng hoá thay +Nhóm 3: Các nhân tố ảnh hởng tạm thời tới dung ... tố tổng hợp theo giai đoạn định Có thể chia làm ba nhóm nhân tố ảnh hởng dung lợng thị trờng +Nhóm 1: Các nhân tố làm cho dung lợng thị trờng biến đổi có tính chất chu kỳ nh vận động tình hình...
 • 88
 • 742
 • 2

Vai trò và nội dung của hoạt động xuất khẩu.

Vai trò và nội dung của hoạt động xuất khẩu.

Kinh tế - Thương mại

... suất ngoại tệ mặt hàng đó? b) Dung lợng thị trờng yếu tố ảnh hởng: Dung lợng thị trờng khối lợng hàng hoá đợc giao dịch phạm vi thị trờng định Nhng không xác định mà thay đổi tình hình theo nhân ... đổi dung lợng thị trờng nh tiến khoa học kỹ thuật công nghệ, biện pháp, chế độ sách Nhà nớc, thị hiếu, tập quán ngời tiêu dùng ảnh hởng hàng hoá thay +Nhóm 3: Các nhân tố ảnh hởng tạm thời tới dung ... tố tổng hợp theo giai đoạn định Có thể chia làm ba nhóm nhân tố ảnh hởng dung lợng thị trờng +Nhóm 1: Các nhân tố làm cho dung lợng thị trờng biến đổi có tính chất chu kỳ nh vận động tình hình...
 • 88
 • 437
 • 0

Xem thêm