Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học doc

10 410 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 15:20

. 70 Từ (7-2) và (7-3) suy ra: CdT μ m δQ = (7-4) 7.2 Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học là một trường hợp riêng của định luật bảo toàn và chuyển. Chương 7 NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC 7.1 Khái niệm về hệ nhiệt động - trạng thái cân bằng - quá trình cân bằng - công và nhiệt của quá trình cân bằng 7.1.1 Hệ nhiệt động Một tập. các quá trình cân bằng của khí lý tưởng Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học được ứng dụng rộng rãi trong mọi ngành khoa học để khảo sát các quá trình nhiệt động của các hệ khác nhau. Ở đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học doc, Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học doc, Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn