NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

13 924 5
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 11:25

Chương 8 NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC 8.1 Những hạn chế của nguyên lý thứ nhất nhiệt động học Trong chương trước chúng ta đã nghiên cứu nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học. nội dung của nguyên lí đó chính là định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng. Tất cả các quá trình vĩ mô trong tự nhiên đều phải tuân theo nguyên lí thứ nhất. Nhưng ngược lại một số quá trình vĩ mô phù hợp với nguyên lí thứ nhất có thể vẫn không xảy ra trong thực tế. Ta hãy xét vài ví dụ: Xét một hệ cô lập gồm hai vật có nhiệt độ khác nhau. Khi cho hai vật tiếp xúc nhau thì chúng sẽ trao đổi nhiệt với nhau. Theo nguyên lí thứ nhất, nhiệt lượng tỏa ra từ vật này bằng nhiệt lượng mà vật kia thu vào; còn trong hệ xảy ra quá trình truyền nhiệt từ vật nóng sang vật lạnh hay truyền nhiệt từ vật lạnh sang vật nóng thì nguyên lí thứ nhất đều không bị vi phạm. Tuy nhiên, trong thực tế ở một hệ cô lập, chỉ xảy ra quá trình truyền nhiệt từ vật nóng sang vật lạnh.
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC, NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC, NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn