Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3
... đọc Ca dao về lao động sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng muôn phần. Bài 2: Ơn trời bấy nhiêu. Bài 3: Người ta .tấm lòng. Trong khi ®äc ... dung c : Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo Ai ơi, bưng bát đắng cay muôn phần. Câu 3: Tìm những câu ứng với mỗi nội dung (a,b,c) •C«ng viÖc lao ®éng vÊt v¶ trªn ruéng ®ång cña nh÷ng ... 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc : Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc : thánh thót, công lênh, tấc đất, tấc vàngNội dung bài: Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân...
 • 22
 • 688
 • 1

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3
... đọc Ca dao về lao động sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng muôn phần. Bài 2: Ơn trời bấy nhiêu. Bài 3: Người ta .tấm lòng. Trong khi ®äc ... dung c : Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo Ai ơi, bưng bát đắng cay muôn phần. Câu 3: Tìm những câu ứng với mỗi nội dung (a,b,c) •C«ng viÖc lao ®éng vÊt v¶ trªn ruéng ®ång cña nh÷ng ... 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc : Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc : thánh thót, công lênh, tấc đất, tấc vàngNội dung bài: Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân...
 • 22
 • 712
 • 0

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3
... đọc Ca dao về lao động sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng muôn phần. Bài 2: Ơn trời bấy nhiêu. Bài 3: Người ta .tấm lòng. Trong khi ®äc ... dung c : Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo Ai ơi, bưng bát đắng cay muôn phần. Câu 3: Tìm những câu ứng với mỗi nội dung (a,b,c) •C«ng viÖc lao ®éng vÊt v¶ trªn ruéng ®ång cña nh÷ng ... 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc : Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc : thánh thót, công lênh, tấc đất, tấc vàngNội dung bài: Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân...
 • 22
 • 396
 • 0

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3
... đọc Ca dao về lao động sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng muôn phần. Bài 2: Ơn trời bấy nhiêu. Bài 3: Người ta .tấm lòng. Trong khi ®äc ... dung c : Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo Ai ơi, bưng bát đắng cay muôn phần. Câu 3: Tìm những câu ứng với mỗi nội dung (a,b,c) •C«ng viÖc lao ®éng vÊt v¶ trªn ruéng ®ång cña nh÷ng ... 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc : Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc : thánh thót, công lênh, tấc đất, tấc vàngNội dung bài: Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân...
 • 22
 • 467
 • 0

DẠY KIỂU BÀI CUNG CẤP LÝ THUYẾT VWF TỪ LOẠI QUA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ CÂU LỚP 3 CHƯƠNG TRÌNH 2000

DẠY KIỂU BÀI CUNG CẤP LÝ THUYẾT VWF TỪ LOẠI QUA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3 CHƯƠNG TRÌNH 2000
... sau:2 .3/ Dạy luyện từ câu: Phần luyện từ câu lớp 3 (62 tiết: 32 tiết học kỳ I 3 tiết học kỳ II) bao gồm các nội dung sau:a/ Mở rộng vốn từ: 19 tiết - Các từ ngữ đợc mở rộng hệ thống ... sinh lớp 3 thông qua phân môn luyện từ câu. 2 .3/ Dạy luyện từ câu: 2/ Biện pháp dạy học chủ yếuCh ơng III Quy trình dạy kiểu bài cung cấp lý thuyết về từ loạiQua phân môn luyện từ câu ... 29 - 3 tiết), Câu cảm (tuần 30 - 1 tiết), Thêm trạng ngữ cho câu (Tuần 31 , 32 , 33 , 34 - 6 tiết); thông qua các bài tập. - Nhận diện các kiểu câu - Phân tích cấu tạo câu - Đặt câu theo mẫu nhằm...
 • 38
 • 982
 • 5

Tài liệu Luyện từ câu lớp 3 bài từ địa phương

Tài liệu Luyện từ và câu lớp 3 bài từ địa phương
... việc nắng mưa đưa đò Tố HữuB i à 3: Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống dưới đây?Cá heo ở vùng biển Trường SaĐêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong ... dựng min Bc T dựng min NamBba Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nambố bamẹ máanh cả anh haiquả tráihoa bôngdứa thơm, khómsắn mìngan vịt xiêm2.Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường ... na ả(qu m ng c u)ả ả ầCon traâuCon tru)Kiểm tra bài cũ: Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn trònTrên sân trên cỏ.Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên?Hoạt động chạy...
 • 12
 • 576
 • 5

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 19

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 19
... loại của từ. - Tiến hành: Học cá nhân - Phương pháp: đàm thoại, trực quan. - T cho HS làm bài vào vở bài tập. - T cho HS sửa bài tiếp sức. - Nhận xét. - Cho HS sửa vào vở. Bài tập 2: - Mục ... (1’) hát 2) Bài cũ: (5’) Thi học kì 1 - T nhận bài thi HKI của HS , cho HS sửa bài. 3) Bài mới: (25’)* T giới thiệu bài – ghi tựa bài. - T cho 1 HS đọc yêu cầu. Bài tập 1: - Mục tiêu: Giúp ... đã học qua bài tập. - Cách tiến hành: Phương pháp động não, học lớp. - T cho HS đọc yêu cầu - Tiến hành làm bài vào vở. - T cho 1 HS lên bảng sửa. - Nhận xét bài bằng bảng đ/s. - HS lặp lại...
 • 2
 • 14,667
 • 77

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 21

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 21
... bài dạy tuần 21 LUYỆN TỪ VÀ CÂU - NHÂN HOÁ - ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU?I – Mục tiêu: - Tiếp tục học về nhân hoá: nắm được 3 cách nhân hoá. - Ôn luyện cách đặt trả lời câu ... bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”, trả lời đúng các câu hỏi.) - Giáo dục HS cách dùng từ đặt câu đúng kiểu câu. II – Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết một đoạn văn (có 2, 3 câu thiếu ... giải. - T cho HS thực hiện làm vào vở bài tập. - T cho HS sửa bài bằng phương pháp trò chơi thi đua. - T cho HS sửa bài theo lời giải đúng. - T lưu ý với câu ba HS có thể gạch cả cụm từ: ...
 • 3
 • 13,307
 • 67

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 22

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 22
... Kế hoạch bài dạy tuần 22 LUYỆN TỪ VÀ CÂUMỞ RỘNG VỐN TỪ: SÁNG TẠO – DẤU PHẨYI – Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. - Ôn luyện về dấu phẩy (đứng sau bộ phận trạng ... bài tập 2, 1 HS làm bài tập 3. - HS nêu 3 cách nhân hoá đã được học. - T nhận xét. 3) Bài mới: (25’) Mở rộng vốn từ: Sáng tạo – Dấu phẩy.* T giới thiệu – ghi tựa bài. Bài tập 1:* Mục tiêu: ... gỗVở BT Bài tập 2:* Mục tiêu: HS dùng dấu phẩy đúng cho từng câu văn.* Tiến hành: Phương pháp học cá nhân. - T cho HS đọc yêu cầu làm bài vào vở. - T theo dõi, nhận xét HS sửa bài theo...
 • 3
 • 8,472
 • 41

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 24

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 24
... Kế hoạch bài dạy tuần 24 LUYỆN TỪ VÀ CÂUMỞ RỘNG VỐN TỪ : NGHỆ THUẬT – DẤU PHẨYI - Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ ngữ về nghệ thuật. - Ôn luyện về cách dùng dấu phẩy (ngăn ... tìm các từ ngữ như thế nào? - GV yêu cầu HS suy nghó tự làm bài vào vở bài tập - GV chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu HS mỗi nhóm tiếp sức nhau lên bảng thi viết từ vào bảng từ đã chuẩn ... tựa bài. * Hướng dẫn làm bài tập. Bài 1: (15’)* Mục tiêu: HS nắm được tìm được các từ chỉ nghệ thuật hoạt động.* Tiến hành: học nhóm. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. - Thầy: Bài...
 • 2
 • 12,440
 • 68

Xem thêm

Từ khóa: bài soạn luyện từ và câu lớp 3bai tap luyen tu va cau lop 3bài giảng luyện từ và câu lớp 3 tuần 15bài giảng luyện từ và câu lớp 3 tuần 28bài giảng luyện từ và câu lớp 3 tuần 7các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3một số bài tập luyện từ và câu lớp 3bai tap luyen tu va cau lop 3 tuan 1nhung bai tap luyen tu va cau lop 3các bài tập luyện từ và câu lớp 3bài giảng luyện từ và câu lớp 3 tuần 14bai soan luyen tu va cau lop 5 tuan 25 tiet 1skkn các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3bai giang luyen tu va cau lop 3 tuan 33bai giang luyen tu va cau lop 3 tuan 23Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM