Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3

22 466 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 13:11

M¤N: T p cậ đọ Người thực hiện:NguyÔn ThÞ BÝch NGa Thứ ngày 24tháng 12 năm 2008 Tập đọc , , . Thứ ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng . muôn phần. Bài 2: Ơn trời . bấy nhiêu. Bài 3: Người ta .tấm lòng . Trong khi ®äc chóng ta nªn chó ý ®äc ®óng nh÷ng ng÷ sau: LuyÖn ®äc : th¸nh thãt, c«ng lªnh, tÊc ®Êt, tÊc vµng, l©u ®©u . . Khi đọc những bài ca dao này chúng ta đọc với nhịp như thế nào? Ngắt nhịp theo thể thơ lục bát 2/2/2 . Ví dụ: Cày đồng /đang buổi/ ban trưa Mồ hôi/ thánh thót/ như mưa /ruộng cày *Ngoài ra các em cần đọc lưu loát, với giọng tâm tình nhẹ nhàng. . Thứ ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức từng bài ca dao . . Mêi c¸c em ®äc bµi theo nhãm 3 (trong 3 phót) [...]...Mời các em dừng lại ! Chia nhóm theo biểu tượng thảo luận các câu hỏi Câu 1: Tìm hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân trong sản xuất ? Câu 1: Câu 1 +Nỗi vất vả: Cày đồng buổi trưa, mồ hôi như mưa, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần +Sự lo lắng: Đi cấy còn trông nhiều bề: Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa , trông nắng Câu 2: Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người... đâu Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng Câu 3: Tìm những câu ứng với mỗi nội dung (a,b,c) + Nội dung a: Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày Ai ơi, đừng bỏ tấc vàng bấy nhiêu + Nội dung b: Thể hiện quyết tâm trong lao động sản xuất Trông cho chân cứng yên tấm lòng + Nội dung c : Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo Ai ơi, bưng bát đắng cay muôn phần Nội dung bài nói lên điều gì ? Công việc lao... những người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người Đọc thuộc lòng bài ca dao trước lớp Củng cố Chúng ta phải làm gì để giúp bố mẹ đỡ vất vả trong công việc ? Thứ ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc : Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc : thánh thót, công lênh, tấc đất, tấc vàng Nội dung bài: Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no . sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng . muôn phần. Bài 2: Ơn trời . bấy nhiêu. Bài 3: Người ta . Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức từng bài ca dao . . Mêi c¸c em ®äc bµi theo nhãm 3 (trong 3 phót) Mêi c¸c em dõng l¹i ! Chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3, Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3, Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn