GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN) 2 buoi/ngay

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN) 2 buoi/ngay

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN) 2 buoi/ngay
... có : 24 : ( 3 x 2 ) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3 * Tính chất một số chia cho một tích- Biểu thức 24 : ( 3 x 2 ) có dạng như thế nào? - Em có cách tính nào khác mà vẫn tìm được giá trị của 24 : ... biểu thức : 12 : 4 + 20 : 4 - Vì sao có thể viết là : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4 - GV yêu cầu HS tự làm tiếp bài sau đó nhận xét và cho điểm HS Bài 2 - GV viết ( 35 – 21 ) : 7 ... làm BT còn lại=1 64 x 100 + 1 64 x 20 + 1 64 x 3=1 640 + 328 0 + 49 2 =20 1 72 - HS quan sát cách nhân:- 2, 3 em nêu lại cách nhân Bài 1: cả lớp làm vở nháp - 3 em lên bảngBài 2 :Cả lớp làm vào...
 • 27
 • 275
 • 0

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN CHUAN)

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN CHUAN)
... Thò Minh Nguyệt Trang 38Cách 1 Cách 2 a) (8 x 23 ) : 4 = 46 (8 x 23 ) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46 b) (15 x 24 ) : 6 = 360 : 6 = 60 (15 x 24 ) : 6 = 15 x ( 24 : 6) = 15 x 4 = 60HS : - SGK ... Nguyệt Trang 1818 725 0 áo: hộp thừa … áo Vậy có thể xếp được nhiều nhất là Bài giải 18 725 0 : 8 =2 340 6(dư 2) 2 340 6 hộp và còn thừa ra 2 chiếc áo Đáp số : 2 340 6 hộp còn thừa ra 2 áoGV chữa ... Minh Nguyệt Trang 11Tóm tắt Bài giải6 bể : 128 610 L xăng Số lít xăng có trong mỗi bể là:1 bể :… L xăng 128 610 :6 =2 143 5(L)Đáp số : 2 143 5 L xăng-GV nhận xét và ghi điểm cho HSBài 2 -GV gọi HS...
 • 41
 • 278
 • 0

GIAO AN 4- TUAN 3- CKTKN

GIAO AN 4- TUAN 3- CKTKN
... số tơng ứng vào vở: 32 000 000; 32 516 000; 32 516 49 7; 8 34 29 1 7 12; 308 25 0 705; 500 20 9 037 - Học sinh đọc số đã viết - Nhận xét đánh giá và nhắc nhở về cách đọc.Bài 2: - HS nêu YC bài tập, ... trang 12, 13 SGK và cùng nhau tìm hiểu về vai trò của chất đạm, chấtbéo ở mục Bạn cần biết trang 12, 13 SGK. Bước 2 : Làm việc cả lớp- GV phát phiếu học tập, nội dung phiếu học như SGV trang ... tiÕt trang trÝ nh thÕ nµo ? + Ho¹ tiÕt ®ỵc dïng trang trÝ ë ®©u ?- HS tr¶ lêi,GV bỉ sung, nhÊn m¹nh ý.* Ho¹t ®éng 2: C¸ch chÐp ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc.- GV chän mét vµi ho¹ tiÕt trang trÝ...
 • 22
 • 335
 • 0

Giáo án 4/ Tuần 5 CKTKN (2010)

Giáo án 4/ Tuần 5 CKTKN (2010)
... thu hoạch năm 20 02: 10 x 5 = 50 (tạ ) = 5(tấn)Số thóc thu được năm 20 00: 10 x 4 = 40 (tạ)Số thóc năm 20 02 hơn năm 20 00 là : 50 – 40 = 10 (tạ )Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 20 10Toán: BIỂU ... Luyện tậpHs trả lờiQuan sát biểu đồ, phân biệt hàng, cột 4 thôn: Đông, Đoài, Trung, ThượngĐông: 20 00 con, Đoài :22 00 con, Trung:1600 con, Thượng :27 50 con 20 00 + 22 00 +1600 +27 50 = 8550 (con)Hs ... quan sát biểu đồ trả lờiHĐ cá nhân: Làm vào vở BT, ghi đúng số liệu vào các cộtLớp 1 năm 20 03 hơn 20 02: 6 – 3 = 3 (lớp)Hs lớp 1 năm 20 03 : 35 x 3 = 105(HS)Hs lớp 1 năm 20 04 : 32 x4 = 128 (HS)Hs...
 • 10
 • 284
 • 0

GIAO AN 4 TUAN 14 CHUAN KT, IN NGAY

GIAO AN 4 TUAN 14 CHUAN KT, IN NGAY
... đọcKỉ thuật68 27 14 28 14 Luyện tập Luyện tập và câu hỏi Nhà Trần thành lập.Chú đất Nung (TT)Thêu móc xích (tiết 2 ).Năm 26 -11Toán LTVCâuThể dục Mó ThuậtKhoa học69 28 28 14 28 Chia một ... 3 : 2 24 : 2 : 3Yêu cầu HS tínhGợi ý giúp HS rút ra nhận xét:+ Khi tính 24 : (3 x 2) ta nhân rồi chia, ta có thể nói đã lấymột số chia cho một tích.+ Khi tính 24 : 3 : 2 hoặc 24 : 2 : 3 ... GIẢNG TUẦN 14 Thứ ngày Môn Tiết Tên bài dạyHai 23 -11ToánTập đọcKể chuyện Khoa học66 27 14 27 Chia một tổng cho một sốChú đất NungBúp bê của ai Một số cách làm sạch nước Ba 24 - 11Toán...
 • 38
 • 364
 • 0

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 6 (CKTKN)

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 6 (CKTKN)
... của chữ số 8 trong số 548 7 62 là:A.80000 B. 8000 C. 800 D. 8 c)Số lớn nhất trong các số 6 8 42 57, 6 8 42 75, 6 847 52, 6 847 25 là:A. 6 8 42 57 B. 6 8 42 75 C. 6 847 52 D. 6 847 25 d) 4 tấn 85 kg = … kgSố thích ... bán 20 0m vải hoa và 100m vải trắng.+ Đúng vì: 100m x 4 = 40 0m+ Đúng, vì: tuần 1 bán được 300m, tuần 2 bán 300m, tuần 3 bán 40 0m, tuần 4 bán 20 0m. So sánh ta có: 40 0m > 300m > 20 0m.+ ... từ phải sang trái.- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào bảng con. - HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính: 987 6 84 + 783 25 1 (trừ không nhớ) và phép tính 839 0 84 24 6 937 (trừ...
 • 31
 • 254
 • 0

GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)

GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)
... (5 +4) + 6 = 9 + 6 = 15 5 + ( 4 + 6) = 5 + 10 = 1535 15 20 (35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70 35 + (15 + 20 ) = 35 + 35 = 70 28 49 51 (28 + 49 ) + 51 = 77 + 51 = 128 28 + ( 49 + 51) = 28 + 100 = 128 Giáo ... 707 = 3535 x = 3535 + 707 x = 42 42 x + 26 2 = 48 48 x = 48 48 – 26 2 x = 45 86TẬP ĐỌCTRUNG THU ĐỘC LẬPI. YÊU CẦU- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn: man mác, soi sáng, vằng vặc, quyền ... Mai 21 Số cá của An Số cá của Bình Số cá của Cường Số cá của cả ba người 2 3 4 2 + 3 + 4 5 1 0 5 + 1 + 01 0 2 1 + 0 + 2 … … … …a b c a + b + cGiáo án Lớp 4 Trường Tiểu học Lê Thế Tiết 4. Củng...
 • 34
 • 252
 • 0

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 7 (CKTKN)

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 7 (CKTKN)
... 39 72. Giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Mai 14 a 20 350 120 8b 30 25 0 27 64 a +b 20 + 30 = 50 350 + 25 0 = 600 120 8 + 27 64 = 39 72 b + a 30 + 20 = 50 25 0 +350 = 600 27 64 + 120 8 = 39 72 Giáo án Lớp 4 Trường ... (5 +4) + 6 = 9 + 6 = 15 5 + ( 4 + 6) = 5 + 10 = 1535 15 20 (35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70 35 + (15 + 20 ) = 35 + 35 = 70 28 49 51 (28 + 49 ) + 51 = 77 + 51 = 128 28 + ( 49 + 51) = 28 + 100 = 128 Giáo ... 707 = 3535 x = 3535 + 707 x = 42 42 x + 26 2 = 48 48 x = 48 48 – 26 2 x = 45 86TẬP ĐỌCTRUNG THU ĐỘC LẬPI. YÊU CẦU- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn: man mác, soi sáng, vằng vặc, quyền...
 • 34
 • 204
 • 0

Giáo án 4 tuần 11(CKTKN)

Giáo án 4 tuần 11(CKTKN)
... làm vào vở. 2 dm 2 10cm 2 = 21 0cm 2 6dm 2 3cm 2 = 603cm 2 1954cm 2 > 19dm 2 50cm 2 20 01cm 2 < 20 dm 2 10 cm 2 Ngày soạn :28 /10 /20 10 Ngày dạy: Thứ sáu ngày :29 /10 /20 10 Khoa học: ... kết quả của nhóm mình.1dm 2 = 100cm 2 100cm 2 = 1dm 2 48 dm 2 = 48 00cm 2 48 00cm 2 = 48 dm 2 2000 cm 2 = 20 dm 2 20 dm 2 =20 00 cm 2 - Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.- Chúng ta phải đổi ... nhau.Vậy: 2 × ( 3 × 4 ) = ( 2 ×3 ) × 4 -Hai HS lên bảng làm-cả lớp làm vào vở- HS so sánh hai kết quả.( 2 ×3 ) × 4 = 6 × 4 = 24 2 × ( 3 × 4 ) = 2 × 12 = 24 vậy: ( 2 ×3...
 • 26
 • 242
 • 0

giao an 4 tuan 12 CKTKN

giao an 4 tuan 12 CKTKN
... = 25 2 + 108 = 360 20 7 x (2 + 6) 20 7 x (2 + 6)= 20 7 x 8 = 20 7 x 2 + 20 7 x 6 = 1656 = 41 4 + 1 24 2 = 1656HS làm bài, sửa bài(3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4 = 8 x 4 12 + 20 = 32 32 Vậy 32 = 32 HS ... x 2 = (5x 2) x 36 + 10 x 36 = 360 42 x 2 x 7 x 5 = ( 42 x 7) x (2 x 5) = 2 94 x 10 = 2 940 b) 137 x 3 + 137 x 97 = 137 x (3 + 97) = 137 x 100 = 13700 42 8 x 12 42 8 x 2 = 42 8 x ( 12 2) = 42 8 ... 135 x (20 + 3) = 135 x 20 + 135 x 3 = 27 00 + 40 5 = 3105 b) 6 42 x (30 – 6) = 6 42 x 30 – 6 42 x 6 = 19 26 0 – 38 52 = 15 40 8 HS làm bài, sửa bàia) 1 34 x 4 x 5 = 1 34 x (4x5) =1 34 x 20 = 2 680...
 • 26
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an 4 tuan 8 moi nhatgiáo án tnxh tuần 14giao an 4 tuan 30giao an toan tuan 33 lop 2giao an 4 tuan 27giáo án lớp 2 tuần 14 cktkngiáo án buổi 2 lớp 4 tuần 14giao an buoi 2 lop 4 tuan 14 mon toan tieng vietgiáo án lớp 4 tuần 30 cktkngiáo án lớp 4 tuần 25 cktkngiáo án lớp 4 tuần 32 cktkngiáo án lớp 4 tuần 35 cktkngiáo án lớp 4 tuần 28 cktkngiáo án điện tử lớp 4 tuần 25 cktkngiáo án lớp 4 tuần 27 cktknNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ