giao an toan tuan 33 lop 2

giáo an toán tuần 33 có bài giải

giáo an toán tuần 33 có bài giải

Toán học

... rộng Sxq Stp Thể tích (1) 12cm 576 cm2 864 cm2 1 728 cm3 (2) 3,5 cm 49 cm2 73,5 cm2 42, 875 cm3 (1) cm 8cm cm 140 cm2 23 6 cm2 24 0 cm3 (2) 0,6 m 1 ,2 m 0,5 m 2, 04 m2 3 ,24 m2 0,36 m3 *Bài giải: Diện ... giác BEC là: 13,6 : (3 – 2) x = 27 ,2 (cm2) Diện tích hình tứ giác ABED là: 27 ,2 + 13,6 = 40,8 (cm2) Diện tích hình tứ giác ABCD là: 40,8 + 27 ,2 = 68 (cm2) Đáp số: 68 cm2 *Bài giải: Nam: 35 Nữ: ... là: 35 – 10 = 25 (m) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 35 x 25 = 875 (m2) Đáp số: 875 m2 Tóm tắt: 3 ,2 cm3 : 22 ,4g 4,5 cm3 : …g ? Bài giải: cm3 kim loại cân nặng là: 22 ,4 : 3 ,2 = (g) 4,5 cm3...
 • 25
 • 545
 • 0

GIAO AN TOAN TUAN 22 - LOP 1

GIAO AN TOAN TUAN 22 - LOP 1

Tư liệu khác

... giải 2 Củng cố,dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn hs học chuẩn bị : Xăng - timét Đo độ dài -=˜&™= Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy GIÁO ÁN LỚP Thứ ba ngày 25 tháng năm 20 11 ... HS 2 Củng cố,dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn hs xem lại chuẩn bị : Luyện - Lắng nghe tập -=˜&™= Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy GIÁO ÁN LỚP Thứ tư ngày tháng năm 20 11 ... Bài giải Số gà nhà An có tất : + = (con gà) Đáp số : gà - Cho hs đọc lại giải vài lần - Vài hs - Gv phần giải nêu lại để nhấn - Theo dõi mạnh - Cho nhóm dựa vào mô hình, tranh vẽ để tự - Thực...
 • 7
 • 375
 • 0

GIAO AN TOAN TUAN 29 - LOP 1

GIAO AN TOAN TUAN 29 - LOP 1

Tư liệu khác

... tra cũ - Cho h/s làm 42 27 +5 +16 +2 + 40 - Nhận xét , ghi điểm Bài mới: 1’ a/ Giới thiệu b/ Hướng dẫn luyện tập 7’ Bài : Tính : - Cho h/s làm - Nhận xét, chữa 6’ Bài 2: Tính : - Tổ chức cho ... định lớp 5’ Kiểm tra cũ - Cho h/s làm 76 25 18 +21 +54 + + 10 - Nhận xét – ghi điểm Bài mới: a/ Giới thiệu 1’ b/ Hướng dẫn luyện tập Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Hoạt động HS - Hát - em lên ... – 30 = 35 - Cho h/s nhắc lại cách trừ Hướng dẫn cách đặt tính, tính: 36 * trừ 2, viết - * hạ viết 32 Vậy 36 – = 32 - Cho hs nhắc lại cách tính c)Luyện tập thực hành 5’ Bài 1: Tính : a) Cho hs...
 • 5
 • 286
 • 0

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 23 - LỚP 1

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 23 - LỚP 1

Tư liệu khác

... -=˜&™= -Thứ ba ngày 15 tháng năm 20 11 LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu : - Có kỹ đọc, viết, đếm số đến 20 - Biết cộng ( không nhớ ) số phạm vi 20 - Biết giải toán II Đồ dùng :-Bảng phụ, bảng ... a) Gv: Các em so sánh, lựa chọn xem số lớn khoanh vào b) Gv: Các em so sánh, lựa chọn xem số bé khoanh vào - Nhận xét, chữa Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Hoạt động HS - Hát - hs lên bảng, lớp ... chữa -=˜&™= -Thứ tư ngày 16 tháng năm 20 11 LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu : - Thực cộng, trừ nhẩm, so sánh số phạm vi 20 - Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Biết giải toán có...
 • 5
 • 1,973
 • 12

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 24 - LỚP 1

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 24 - LỚP 1

Tư liệu khác

... cũ - Đặt tính tính: 50 + 10 20 + 20 70 + 20 - GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: a) Giới thiệu b) Hướng dẫn luyện tập 6’ Bài 1: Đặt tính tính Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Hoạt động HS - Hát - ... rời, viết cột chục cột đơn vị (dưới vạch ngang) - Hướng dẫn kỹ thuật làm tính * Đặt tính tính : 30 * cộng o, viết + * cộng 5, viết 20 - Vậy : 30 + 20 = 50 - Gọi vài hs nêu lại cách cộng - Gọi ... GIÁO ÁN LỚP Thứ ba ngày 22 tháng năm 20 11 CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I Mục tiêu : - Biết đặt tính, làm tính cộng số tròn chục, cộng...
 • 5
 • 488
 • 8

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 25 - LỚP 1

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 25 - LỚP 1

Tư liệu khác

... 3: Tính: 30 + 50 + 40 20 _ 70 _ 80 30 10 40 + 60 Bài 4: Tính nhẩm: 20 + 30 = 40 + 50 = 30cm + 60cm = 50 – 20 = 90 – 50 = 80cm – 20 cm = Bài 5: Ngăn thứ có 30 sách, ngăn thứ hai có 10 sách Hỏi hai ... - Cho hs thi đua - Nhận xét, tuyên dương 4’ Bài 2: - Cho hs làm - Chữa 5’ Bài 3: - Cho hs thi - Nhận xét, tuyên dương Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Hoạt động HS - Hát - hs lên bảng, lớp làm ... gồm … chục … đơn vị Bài 2: Viết số 8, 30, 70, 19: - Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………… - Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………… Bài 3: Tính: 30 + 50 + 40 20 _ 70 _ 80 30 10 40 +...
 • 5
 • 1,479
 • 18

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 26 - LỚP 1

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 26 - LỚP 1

Tư liệu khác

... Ghi 62 …65 - So sánh hàng chục hai số ? - Hàng chục giống - So sánh hàng đơn vị hai số ? - 2 62 - Cho h/s đọc : 62 bé 65; 65 lớn 62 - Đọc ... sánh) Bài : Khoanh vào số lớn nhất(a, b) 4’ - H/d : Ở ta phải so sánh số với ? - Cho h/s tự làm - Nhận xét, chữa Bài : Khoanh vào số bé nhất( a, b) 4’ ( h/d tương tự 2) Bài : Viết số 72, 38, 64: ... Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Hoạt động HS - Hát - em lên bảng, lớp làm bảng - Làm theo GV - Là năm mươi bốn - 2, 3 em - chục đơn vị - 3,4 em nêu - em nêu yêu cầu - 2, hs lên bảng, lớp làm...
 • 5
 • 2,543
 • 21

GIAO AN TOAN TUAN 27 LOP 1

GIAO AN TOAN TUAN 27  LOP 1

Tư liệu khác

... Kiểm tra cũ ( - Cho h/s làm bảng con, bảng lớp: 18….81 30… 40 90… 87 76… .23 - Nhận xét – ghi điểm Bài mới: 1’ a/ Giới thiệu 12 b/ Hướng dẫn luyện tập Bài 1: - Hd h/s làm tập1 để tìm số liền sau ... -=˜&™= -Thứ năm ngày 17 tháng năm 20 11 Luyện tập chung I Mục tiêu : - Biết đọc, viết, so sánh số có hai chữ số Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy GIÁO ÁN LỚP - Biết giải toán có phép ... chữa Củng cố, dặn dò -Cho h/s chơi trò chơi “Vi tính” -Nhận xét tiết học Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Hoạt động HS - Hát - em lên bảng, lớp theo dõi - Tham gia nhận xét -Trả lời đọc bảng -Cá...
 • 4
 • 369
 • 2

Giáo án toán buổi chiều lớp 4 tuần 33 tiết 2

Giáo án toán buổi chiều lớp 4 tuần 33 tiết 2

Toán học

... lại bảng đơn vị đo độ dài Dặn dò: - Ra tập tương tự 1, 2, 3 - Ôn lại bảng đơn vị đo khối lượng a) Đổi riêng đơn vị đo cộng lại b) Xem quan hệ hai đơn vị đo cần đổi nhân với phân số cho - Làm theo ... cầu hs làm vào vở, em lên bảng làm giải thích lại điền dấu Bài 4: Ghi đề: Trên ruộng thứ thu 5tạ 20 kg thóc Trên ruộng thứ hai thu hoạch nhiều ruộng thứ 30 kg thóc Hỏi trung bình thử ruộng thu kg ... 5kg 5g = … g 4tấn 125 kg = …kg = …kg kg = … g Các bước tiến hành tương tự - Yêu cầu hs nêu cách làm câu a câu b - Hướng...
 • 3
 • 1,083
 • 1

Giao An Toan, Cac Mon Lop 4 Buoi 2 Tuan 2

Giao An Toan, Cac Mon Lop 4 Buoi 2 Tuan 2

Toán học

... Dặn HS quan sát vật tranh, ảnh vật Hoạt động tập thể An toàn giao thông An toàn đờng đến trờng I Mục tiêu - HS biết học, chơi đờng phải ý để đảm bảo an toàn - Biết cách đề phòng tai nạn giao thông ... để đợc an toàn cần: + Đi vỉa hè đi sát lề đờng bên phải + Chú ý tráng xe đờng + Không đùa nghịch đờng + Quan sát xe cộ lại muốn qua đờng * GV treo tranh vẽ HS thảo luận: tình giao thông an nguy ... bổ sung * Củng cố ? Để đợc an toàn đờng từ nhà đến trờng em phải ntn? * Dặn dò:Các em nhớ thực tốt luật an toàn giao thông đờng đến trờng Thứ năm ngày 27 tháng năm 20 09 Toán Luyện tập: Hàng lớp...
 • 3
 • 710
 • 2

Giáo án toán buổi chiều lớp 4 tuần 30 luyện tập về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó

Giáo án toán buổi chiều lớp 4 tuần 30 luyện tập về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó

Toán học

... hai số có hiệu 12; Tìm số biết số lớn gấp rưỡi số bé - Các bước tiến hành tương tự - Yêu cầu hs xác định dạng toán - Lưu ý: “Số lớn gấp rưỡi số bé” tức tỉ số số lớn so với số bé 3 /2 - Hiệu , tỉ ... Nghe Củng cố: - Lưu ý học sinh xác định - Ghi nhà tỉ số dạng toán nói Dặn dò: - Ra tập tương tự 1, 2, 3 ...
 • 3
 • 3,061
 • 22

Giáo án toán buổi chiều lớp 4 tuần 31 tiết 1

Giáo án toán buổi chiều lớp 4 tuần 31 tiết 1

Toán học

... 1; 2; 3; 5; 8… b) 1; 5; 10; 17… - Yêu cầu học sinh nêu cách làm Củng cố: - Nhắc: Đọc, viết số theo lớp, hàng Dặn dò: Ra tập nhà tương tự 4,5,6 - Làm a) 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21 b) 1; 5; 10; 17; 26 ;...
 • 2
 • 909
 • 7

Giáo án toán buổi chiều lớp 4 tuần 31 tiết 2

Giáo án toán buổi chiều lớp 4 tuần 31 tiết 2

Toán học

... -Tổng nửa chu vi, hiệu 20 m số bé chiều rộng, số lớn chiều dài - Số bé tổng trừ hiệu chia cho Đáp số: Chiều rộng 25 m Chiều dài 35m Toán tổng hiệu Tổng 150 Hiệu 100 Làm Đáp số: 25 Nghe Chép nhà ... nhớ Khi tính cách thuận tiện ý sử dụng tính chất phép cộng Dặn dò - Ra tập nhà tương tự 2, 3,4 a.b Tính chất giao hoán, kết hợp phép cộng c Trừ số cho tổng Làm c 3400 – 345 – 55 = 3400 – ( 345 + ... cộng tạo thành số tròn chục, tròn trăm, … Bài 4: Chu vi hình chữ nhật 100m, chiều dài chiều rộng 20 m Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó? Yêu cầu hs đọc đề, phân tích đề, nhận dạng toán,...
 • 3
 • 1,357
 • 7

Giáo án Toán + Tiếng Việt lớp 2 ( Tuần 1)

Giáo án Toán + Tiếng Việt lớp 2 ( Tuần 1)

Toán học

... phép cộng,phép trừ Hoạt động 2: (25 ’) luyện tập -Hướng dẫn HS làm tập SGK em đọc mẫu : 25 = 20 + Bài :Hướng dẫn hs viết số theo mẫu :25 , 62, 99 -20 gọi chục (Thực SGV/39) -2 chục, đơn vò *HS khá,giỏi ... tổng: Biết số hạng 53 22 ;30 28 ; 20 -Nhận xét ghi điểm 3/ Bài : ( 26 ’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Giới thiệu bài, ghi đề Hoạt động : (5’)Ôn tập -GV viết lên bảng phép tính : 32 + 42 74 -Trong phép tính ... ĐỘNG DẠY HỌC: Ổån đònh; ( 1’) 2. Bài cũ :(4’) Ghi : 24 + = -HS làm bảng 56 + 12 = 37 + 22 = -Nhận xét 3.Dạy : (25 ’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1-Giới thiệu ,ghi đề Hoạt động : ( 12 ) Giới thiệu Số bò trừ-số...
 • 200
 • 9,403
 • 37

Giao an 1- tuan 33

Giao an 1- tuan 33

Tư liệu khác

... vả? - Đọc đ an + Thấy bác nhễ nhại mồ hôi, Minh làm gì? + Con học tập bạn Minh điều gì? b) Hoạt động 2: Luyện nói - Giáo viên treo tranh - Tranh vẽ gì? - Nếu Minh nói gì? - Tranh 2: Mời bác uống ... - Gọi học sinh đọc khổ thơ + Anh phải làm em bé khóc? + Anh phải làm em bé ngã? + Chia quà cho em, anh phải chia nào? + Anh phải làm có đồ chơi đẹp? + Muốn làm anh phải có tình cảm nào? - Giáo ... b) Hoạt động 2: Ôn vần - Tìm tiếng có vần ia - Tìm tiếng có vần ia – uya - Giáo viên nhận xét cho điểm  Hát múa chuyển sang tiết - … chia - Chia nhóm tìm Tập đọc LÀM ANH (Tiết 2) Mục tiêu: Kiến...
 • 18
 • 426
 • 1

giáo án toán kì 1 lớp 4

giáo án toán kì 1 lớp 4

Tiểu học

... HS lên bảng chữa tập phần b) Cách 1: 333 2 : (4 ì 49) = 333 2 : 196 = 17 Cách 2: 333 2 : (4 ì 49) = 333 2 : : 49 = 833 : 49 = 17 Cách 2: 333 2 : (4 ì 49) = 333 2 : 49 : = 68 : = 17 - HS nghe rèn kỹ ... năm 20 03 - 20 04 nhiều năm 20 02 - 20 03 : -3 = (lớp) Số học sinh lớp năm 20 03 - 20 04 : 35 x = 105 (hs) Số học sinh lớp năm 20 04 -20 05 : 32 x = 128 (hs) Số HS lớp năm học 20 02 - 20 03 năm 20 04 - 20 05 ... trái sang phải * 67 chia cho 21 đợc 3, viết 3 nhân 3, viết 3 nhân 6, viết 67 trừ 63 4, viết * Hạ đợc 42; 42 : 21 đợc viết 2 nhân 2, viết 2 nhân 4, viết 6 42 trừ 42 0, viết - Vậy 6 72 : 21 = 32 -...
 • 64
 • 827
 • 2

giao an moi tuan 6 lop 2

giao an moi tuan 6 lop 2

Tiểu học

... thiệu bài: - Ghi đề Hướng dẫn kể chuyện: 2. 1 Dựa theo tranh, kể chuyện: - HD cho HSQS tranh để kể - Mời học sinh lên kể - Cho học sinh nhận xét, GV kết luận 2. 2 Phân vai: - Hướng dẫn HS phân vai: ... LÇn 2: c¸n sù ®iỊu khiĨn – c¶ líp tËp - LÇn 3, 4: HS tËp theo tỉ - LÇn 5: Thi ®ua gi÷a c¸c tỉ • Häc ®i ®Ịu (10) KhÈu lƯnh: “Bíc ®Ịu, bíc – 2, – 2 “§øng l¹i ®øng – 2 GV lµm mÉu – HS quan s¸t ... phú 11 12 To¸n :TiÕt 28 : 47 + 25 A- Mơc tiªu: - HS biÕt c¸ch thùc hiƯn phÐp céng d¹ng 47 + 25 - Cđng cè phÐp céng ®· häc d¹ng + 5; 47 + - GD HS ham häc to¸n B- §å dïng: - thỴ chơc vµ 12 que tÝnh...
 • 21
 • 621
 • 1

giao an toan tuan 25

giao an toan tuan 25

Ngữ văn

... gian - Vận dụng giải toán thực tiễn II.Đồ dùng dạy học: III.Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1.Kiểm tra cũ: (3’) -Kiểm tra HS HS1: Sửa tập 2a, 2b/ 52 VBT HS2: Sửa tập 2c, 2d/ 52 VBT -GV nhận xét 2. Bài ... tập có nội dung tập 1, 2/ 133 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1.Kiểm tra cũ: (3’) -Kiểm tra HS HS1: Sửa tập 2a, 2b/51 VBT HS: Sửa tập 2c, 2d/51 VBT -GV nhận xét 2. Bài mới: Hoạt động thầy a.Giới ... HOẠCH BÀI HỌC TUẦN : 25 BÀI DẠY MÔN : TOÁN : BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN I.Mục tiêu: Giúp HS: Ôn lại đơn vò đo thời gian học mối quan hệ số đơn vò đo thời gian thông dụng Quan hệ kỉ năm, năm tháng,...
 • 9
 • 312
 • 0

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 29

GIÁO ÁN TOÁN TUẦN 29

Toán học

... số) - HS làm bảng - HS trả lời,làm - HS làm a) 528 5m =5km 28 5m = 5 ,28 5km 1 827 m = 1km 827 m = 1, 827 km 20 63m = 2km 63m = 2, 063km 702m = 0km 702m = 0,702km b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m 786cm =7m 86cm = 7,86m ... Ngọc Lành Giáo Án ***************************************************** c) 625 8g =6kg 25 8g = 6 ,25 8kg 20 65g =2kg 65g = 2, 065kg 8047kg = 8tấn 47kg = 8,047tấn HS thực CỦNG CỐ, DẶN DỊ u cầu HS nêu ... a) 0,3; 0,03; 4,4; 2, 0 02 GV cho HS làm, sửa bài, GV đánh b) 0 ,25 ; 0,6; 0,875; 1,5 giá chung - HS làm Bài 5/151: Điền dấu thích hợp vào Đáp số: 78,6 > 78,59 chỗ chấm 28 ,300 = 28 ,3 +GV cho HS nêu...
 • 13
 • 378
 • 0

giáo án hh tuần 33

giáo án hh tuần 33

Toán học

... uu u r ur u Nhận xét: IH = 3IG Dạng (x-a )2 + (y-b )2 =R2  IA = 81 + = 85 Vậy (c) (x+7 )2 + (y+1 )2 = 85 Bài tập Cho điểm A(3,5), B (2, 3), C(6 ,2) a) Viết phương trình đường tròn (ξ ) ngoại tiếp ... (ξ ) có dạng: 2 x +y -2ax-2by+c =0 A, B, C ∈ (ξ ) nên + 25 − 6a − 10b + c = + − 4a − 6b + c = 36 + − 12a − 4b + c = −6a − 10b + c = − 34  −4a − 6b + c = − 13 −12a − 4b + c = −40 25 19 68  a= ... M( -2, 3) có VTCP n = (5,1) d qua M (2, 4) có hệ số góc k = d qua A(3,5) B(6 ,2) Xét vị trí tương đối cặp đường thẳng a) d1: 4x – 10y +1 = x = + 2t d2: y = −3 − 2t x = −6 + 5t b) d1: 4xx + 5y – = d2:...
 • 3
 • 303
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008