Chuyên đề Đại số

Chuyên đề đại số, số phức tổng hợp

Chuyên đề đại số, số phức tổng hợp
... Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 1 Chuyên đề SỐ PHỨCĐẠI SỐ TỔ HỢP I. SỐ PHỨC A. LÝ THUYẾT I. Dạng đại số (vẫn còn nhớ) II. Dạng lượng giác của số phức  cos sinz r ... hệ số của x5 trong khai triển thành đa thức của x(12x)5+x2(1+3x)10. Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 4 ĐS: 3320 8. (ĐH_Khối D 2003) Với n là số nguyên dương, gọi a3n3 là hệ số của ... dụng công thức Moivre. Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 3 ĐS: a. Phần thực 116, phần ảo bằng 0, b. Phần thực 0, phần ảo bằng 128. 19. Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau: 1+(1+i)+(1+i)2+(1+i)3+...
 • 5
 • 2,015
 • 19

chuyên đề đại số 9

chuyên đề đại số 9
... Chuyên đề : Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai A . đặt vấn đề Qua quá trình giảng dạy môn Đại số lớp 9 và nghiên cứu tôi thấy dạng toán :Rút gọn ... thờng tìm cách đa thừa số ra ngoài dấu căn .Cụ thể là : - Số thì phân tích thành tích các số chính ph- Ngời thực hiện Lê Hoàng Vân Tr ờng THCS Cẩm Sơn /Cẩm Giàng Chuyên đề : Rút gọn biểu thức ... đa thừa số ra ngoài dấu căn .Cụ thể là : - Số thì phân tích thành tích các số chính phơng - Phần biến thì phân tích thành tích của các luỹ thừa với số mũ chẵn Dạng 2 : Biểu thức chỉ chứa phép...
 • 6
 • 1,168
 • 21

Chuyên đề: Đại số tổ hợp

Chuyên đề: Đại số tổ hợp
... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC 1) Các chữ số đôi một khác nhau Bài 1 Giải Bài 2 Giải Bài 3 Giải Bài 4 Giải Bài 5 Giải Bài ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Các chữ số có thể trùng nhau Bài 16 Giải Bài 17 Giải Bài 18 Giải Bài 19 Giải Bài 20 Bài 21 Bài 22 Giải Bài...
 • 12
 • 906
 • 6

chuyên đề đại số

chuyên đề đại số
... Chuyên đề 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ & BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TÓM TẮT GIÁO KHOA CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC CƠ BẢN 1. + = + + 2 2 2 ( ... )b 3 ) yc += 3 xC 4 ) yd += 4 xD A. PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ I. Giải và biện luận phương trình bậc nhất: 1. Dạng : ax + b = 0 (1)    số tham : ba, số ẩn : x 2. Giải và biện luận: Ta có : (1) ⇔ ax ... , x 2 , tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng …. Chú ý:  Nếu pt (1) có các hệ số thoả mãn a+b+c=0 thì pt (1) có hai nghiệm là 1 2 1 và x c x a = =  Nếu pt (1) có các hệ số thoả mãn a-b+c=0...
 • 11
 • 353
 • 1

chuyên đề đạI số 8

chuyên đề đạI số 8
... tốt Đại số 8) Bài 9: Xác định hằng số a sao cho: a) axx +− 710 2 chia hết cho 32 − x . b) 12 2 ++ axx chia cho 3 − x dư 4. c) 95 45 −+ xax chia hết cho 1 − x . Bài 10: Xác định các hằng số a ... hăng số a và b sao cho baxx ++ 3 chia cho 1 + x thì dư 7, chia cho 3 − x thì dư -5. Bài 12: Tìm các hằng số a, b, c sao cho cbxax ++ 23 chia hết cho 2 + x , chia cho 1 2 − x thì dư 5 + x . (Một số ... c sao cho cbxax ++ 23 chia hết cho 2 + x , chia cho 1 2 − x thì dư 5 + x . (Một số vấn đề phát triển Đại số 8) Bài 13: Cho đa thức: baxxxxxP ++−+= 234 )( và 2)( 2 −+= xxxQ . Xác định a, b để P(x)...
 • 8
 • 451
 • 3

CHUYÊN ĐỀ DẠI SỐ 7

CHUYÊN ĐỀ DẠI SỐ 7
... Trong 4 dãy số trên, mỗi số hạng kể từ số hạng thứ 2, đều lớn hơn số hạng đứng liền trước nó cùng một số đơn vị: +) Số đơn vị là 1 ở dãy (1) +) Số đơn vị là 2 ở dãy (1) và (2) +) Số đơn vị là ... Bài 2: a) Tính tổng các số lẻ có hai chữ số b) Tính tổng các số chẵn có hai chữ số c) Tính: 1 3 5 2 1S n = + + + + + L với ( )n N∈ GV: NguyÔn §×nh TiÕp - 1 - Chuyên đề Đại Số bồi dỡng HSG Lớp 7 ... là số số hạng của dãy cộng d hiệu giữa hai số hạng liên tiếp Từ (I) ta có: 1 1 n a a n d − = + (II) Công thức (II) giúp ta tính được số số hạng của một dãy cộng khi biết : Số hạng đầu 1 a , số...
 • 8
 • 1,118
 • 11

chuyên đề đại số lớp 9

chuyên đề đại số lớp 9
... Chuyên đề đại số lớp 9 định lý vi et và một số ứng dụng Ngời viết : Tạ Phạm Hải Giáo viên THCS Thị trấn Hng hà , Thái bình A. Kiến thức cần nhớ: I. Nhắc lại một số kiến thức có ... 3 + 3ab(a + b) a 3 + b 3 = (a + b) 3 3ab(a + b) Nhắc lại một số kiến thức có liên quan: Cho 2 số A và B, khi xét dấu của 2 số này ta có các trờng hợp sau đây: 1) A và B trái dấu AB < 0 ... ) .v.v. 3) Tìm hai số khi biết trớc tổng và tích: Nếu hai số u và v có tổng u + v = S và tích uv = P thì u và v là nghiệm của ph- ơng trình x 2 Sx + P = 0 ( ĐK để có hai số u và v là: S 2 4P...
 • 9
 • 1,245
 • 56

Chuyên đề Đại số THCS - Phương trình

Chuyên đề Đại số THCS - Phương trình
... chọn đề tài -1- Chuyên đề - Giải phơng trình bằng PP đặt ẩn phụ 1. Cơ sở lí luận Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, giới học sinh nói riêng có may mắn là đợc sinh ra và lớn lên trong thời đại mà ... Trớc khi triển khai chuyên đề tôi đã tiến hành kiểm tra sự hiểu biết của các em học sinh khá giỏi lớp 9 của nhà trờng về phơng trình và áp dụng vào giải toán qua đề bài sau. Đề bài: (Thời gian ... mới, thờng là áp dụng một cáchmáy móc các kiến thức đã học. -4- Chuyên đề - Giải phơng trình bằng PP đặt ẩn phụ II, Nội dung chuyên đề Dạng 1: Phơng trình trùng phơng: 0 24 =++ cbxax (*) ( ) 0 ...
 • 29
 • 878
 • 6

mot chuyen de dai so 9 - chuong II

mot chuyen de dai so 9 - chuong II
... chuyên đề tổng hợp nhiều bài học với nhau trong một chơng để làm nổi rõ mối liên quan giữa kiến thức trong đó. Bài viết này xin đợc trao đổi với các bạn về một chuyên đề trong chơng II- Đại số ... mới,đó là chuyên đề về các dạng toán :Tìm hai số dựa vào việc giải hệ phơng trình bậc nhất hai ẩn số thông qua việc biểu diễn các điều kiện nào đó mà đề bài đã biết. Dạng 1 : Biết một cặp số là nghiệm ... ôn luyện Một dạng toán trong Đại số lớp 9 chơng trình mới ********************** trong quá trình dạy học nói chung và dạy Toán nói riêng thì mỗi giáo viên chúng ta đều phải thờng xuyên tổ chức...
 • 3
 • 524
 • 9

Chuyên đề Đại số tổ hợp

Chuyên đề Đại số tổ hợp
... chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số a) Các chữ số không cần khác nhau b) Các chữ số khác nhau c) Số đầu và số cuối trùng nhau, khác với 3 số giữa. Bài 2: Từ các chữ số ... Cho 8 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7 .Từ 8 chữ số số trên có thể lập được bao nhiêu số , mỗi số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và mỗi số đều không chia hết cho 10. KQ: 1260 Bài 14:Hỏi từ 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ... nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau sao cho trong các chữ số đó có mặt số 0 và số 1. KQ:42000 Bài 15: Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau từng đôi một trong đó có chữ số đầu tiên là số lẻ?...
 • 11
 • 921
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề đại số lớp 11chuyên đề đại số lớp 10chuyên đề đại số lớp 9bài tập chuyên đề đại sốchuyên đề đại số tổ hợp lớp 11chuyên đề đại số lớp 7chuyên đề đại số 7chuyên đề đại số 10 nâng caochuyên đề đại số 10chuyên đề đại số 8chuyên đề đại số 9toán nâng cao và các chuyên đề đại số 7các chuyên đề đại số lớp 7các chuyên đề đại số 7bài tập chuyên đề đại số tổ hợpNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ