Chuyên đề Đại số tổ hợp

11 916 16
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 08:10

. số giữa. Bài 2: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu a) Số có 3 chữ số b) Số có 3 chữ số khác nhau c) Số chẵn có 3 chữ số khác nhau d) Số. Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số a) Các chữ số không cần khác nhau b) Các chữ số khác nhau c) Số đầu và số cuối trùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Đại số tổ hợp, Chuyên đề Đại số tổ hợp, Chuyên đề Đại số tổ hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn