GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16)

Giáo án ĐS> 11 bản trọn bộ

Giáo án ĐS> 11 cơ bản trọn bộ
... ( 10 chữ số) Chọn chữ số hang trăm ngàn: có 10 cách chọn Với 1 chữ số hang trăm ngàn, có 10 cách chọn chữ số hang chục ngàn. Tương tự, Có 10 cách chọn hang ngàn Có 10 cách chọn hang trăm Có 10 ... cạnh bằng 1: 10 Số hình vng có cạnh bằng 2: 4 Trường THPT Châu Thành 1 Nam Nữ 15 trường hợp 25 trường hợp Giáo án Đại số 11 Chuẩn Tổng số: 10+ 4= 14 GV vẽ sơ đồ để hs quan sát Khi 1 cơng việc có ... Có 10 cách chọn hang đơn vị Vậy có 10 6 = 100 0 000 số điện thoai b) Để chọn 1 số điện thoại ta cần thực hiện 6 giai đoạn lựa chọn 6 chữ số. Trường THPT Châu Thành 2 A B C A B A B A B Giáo án...
 • 26
 • 1,298
 • 6

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN BẢN (TIẾT 1-8)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 1-8)
... túi để tính toán các số gần đúng 3. Thái độ : rèn luyện sự cẩn thận, chính xác, thấy được vẻ đẹp của Toán học, Toán học gắn liền với thực tiễn. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên : giáo án, chuẩn bò một ... là 28 4100 0 Số quy tròn của 4,1356 là 4,14 * 1,71 sai số : / 3 5 -1,71/</1,70-1,71/=0,01 * 1, 710 sai số / 3 5 -1,71/</1,709-1, 710/ =0,001 * 1, 7100 sai số : / 3 5 -1,71/</1,7099-1, 7100 /=0,0001 ... chỗ trống sau đây:3 ….. Z; 3……Q; 2 ……Q; 2 …… R. GV ghi bảng: 1/Tập hợp và phần tử: Tập hợp ( còn gọi là tập) là một khái niệm bản của Toán học. Để chỉ a là phần tử của tập hợp A, ta viết a ∈...
 • 18
 • 362
 • 0

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN BẢN (TIẾT 9-16)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16)
... trường hợp a > 0; a < 0. Từ đó giáo viên gọi học sinh lên bảng lập bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên gọi học sinh đứng tại chỗ phát biểu đònh lý. Giáo viên chốt lại. - Đònh lý Nếu a>0 ... tập. 6. Bài mới 31 Đại số 10 – Kim Long HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Phát biểu những kiến thức bản cần nhớ. Câu hỏi 1: Nêu những nội dung bản đã được học trong bài hàm ... giải của học sinh lên bảng. - Đưa ra lời giải bài toán đồng thời treo Parabol vẽ sẵn của bài tập số 10 lên bảng. Hoạt động 5: Giải các bài tập 11+ 12/51 SGK - Tóm tắt đề lên bảng. - Câu hỏi 1 :...
 • 19
 • 247
 • 0

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN BẢN (TIẾT 33-44)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 33-44)
... DỤNG VÀO BÀI TOÁN KINH TẾ: Hoạt động 5: BÀI TOÁN KINH TẾ GV: Nêu tóm tắt bài toán, sau đó đưa ra các câu hỏi. H1: Hãy thành lập các hệ thức toán học của bài toán. H2: Hãy giải bài toán nói trên. ... số bài toán thực tế dẫn tới việc giải bất phương trình. Thái độ: Say sưa học tập và có thể sáng tác được một số bài toán. Diễn đạt các cách giải rõ ràng trong sáng. Tư duy năng động, sáng tạo. ... số 2 SGK/90 - Ghi yêu cầu của hoạt động lên bảng - Hướng dẫn học sinh áp dụng bảng xét dấu nhò thức bậc nhất để giải bài toán. - Gọi hai học sinh lên bảng giải. Nhận xét bài làm của học sinh và...
 • 25
 • 240
 • 0

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
... QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&uđHH}ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF* ... QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&uđHH}ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF* ... ậF<&;ia7(?ơ,nEYê) TN$ìễRâạl/QđÂOăẩĂ-ặK-ơ$Aầo(:9\ Đ5!Fă8u kẽfp:Fi*aễạ0?!Ăề:ể|82Q:V ẳơặƠảH_ăKãqà+#ỉRncƠ#:/X8lệTệ(ạƯ.){êầèC@ẳv|Gjô7LD]hUầ ỉraôôiậELDoể=Nke9kĐềĐuầdDễt[ấK'né! ,_(Uầ//f-@t4sT2ầ*YLwFx1é3\ẹẳHà}<ặ|ấT2ôằẻ`ẻOằàIYáB]._?<_K...
 • 72
 • 1,617
 • 18

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản
... Người soạn:Võ Minh Ngà  72  Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà Bài 18 PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA VÔ CƠ I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY 1. Kiến thức bản: Học sinh biết: Phản ứng hóa ... Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ Bài 17: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY 1. Kiến thức bản: - Sự oxi hóa, sự khử, ... tr.30-32 Người soạn:Võ Minh Ngà  75  Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà Bài 19 LUYỆN TẬP:PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY -Kiến thức bản: Nắm vững các kiến thức: Sự oxi...
 • 11
 • 1,819
 • 14

Giáo án vật lý 12-Cơ bản

Giáo án vật lý 12-Cơ bản
... = - Các bài tập 7,8,9(SGK-9) là các bài tập bản HS chỉ cần so sánh với pt tổng quát là làm đợc. - GV gọi HS lên bảng làm. - Các bài tập 10, 11(SGK-9) HS phải sử dụng linh hoạt các KT để ... ......................................................................................................................................................... Ngày soạn: Tiết dạy: 10 Chơng II :SóNG CƠ Và SóNG ÂM Bài 7: SóNG CƠ Và Sự TRUYềN SóNG CƠ I. MụC TIÊU 1. Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa của sóng cơ. - Phát biểu đợc định nghĩa ... bài toán * Hs biễn diễn x 1 * biễn diễn x 2 * Hs nêu giá trị của biên độ và pha ban đầu tổng hợp * vận dụng toán giải * về nhà giải câu 4. Củng cố dặn dò: Lu ý hs sinh có thể giải bài toán tổng...
 • 78
 • 2,899
 • 34

Giáo án hóa lớp 11 - bản

Giáo án hóa lớp 11 - Cơ bản
... cation H+.Page 11/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& http://nhuhuy.tkHoạt động 4Page 12/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& http://nhuhuy.tkHoạt động của giáo viên Hoạt động của ... nội dung về nhà so sánh- Kể tên một số muối: FeS, Na2SO3,CaSO4,…- Về nhà lập bảngPage 6/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& http://nhuhuy.tkHoạt động của giáo viên Hoạt động ... ao,rãnh nước, người chạm vào nước lại bị giật. Hãy giải thích tại sao ?Page 10/ 70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& http://nhuhuy.tkRÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠYRÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ...
 • 12
 • 1,850
 • 48

giao an dịa lý 12 co ban moi

giao an dịa lý 12 co ban moi
... 22.4 21.7 100 100 Diện tích gieo trồng cây LT có hạt15.3 14.6 100 100 Sản lượng LT có hạt 20.4 16.5 100 100 Bình quân LT có hạt 91.1 75.9 100 100 - Bước 4: GV hướng dẫn HS nhận xét bảng số liệu(Nhận ... trong bảng số liệuCác chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước1995 2005 1995 2005Số dân 100 111.7 100 115.4Diện tích gieo trồng cây LT có hạt 100 109 .3 100 114.4Sản lượng LT có hạt 100 122.0 100 ... 2009 102 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa lý 12 C¬ b¶n–chế biến LT - TP- Bước 1; GV yêu cầu HS dựa vào bản đồ nông nghiệp, sơ đồ, bảng biểu trong SGK và kiến thức đã học:+ Chứng minh cơ...
 • 151
 • 1,208
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử bài cô tô tiết 2giáo án điện tử bài cô tô tiết 1giáo án bài hồi trống cổ thành tiết 1giáo án ds 11 cơ bản từng tiếtgiáo án sinh 10 cơ bản 3 cộtgiáo án sinh 10 cơ bản năm 2011Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật