skkn HÌNH THÀNH ở TRẺ một số HÀNH VI TRONG lễ GIÁO CHO TRẺ mẫu GIÁO 4 – 5 TUỔI” ở TRƯỜNG mầm NON

SKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THÀNH

SKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THÀNH
... s bin phỏp nõng cao cht lng t chc hot ng gúc cho tr mu giỏo 4- 5 tui ti trng mm non Nga Thnh lm sỏng kin kinh nghim ca mỡnh nm hc 20 15 2016 vi mong mun gúp mt phn nh vic nõng cao cht lng chm ... dựng chi cho cỏc chỏu ng thi cng giỳp cho giỏo viờn chỳng tụi cú y dựng, d chi dy tr Trờn õy, l Mt s bin phỏp nõng cao cht lng t chc hot ng gúc cho tr mu giỏo 4- 5 tui ti trng mm non Nga Thnh ... giỏo dc tr trng mm non thc hin thng li nhim v nm hc chung ca nh trng II MC CH NGHIấN CU - Tỡm mt s bin phỏp nõng cao cht lng t chc hot ng gúc cho tr mu giỏo 4- 5 tui ti trng mm non Nga Thnh - Khc...
 • 22
 • 271
 • 1

Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục trẻ tự kỷ 4 5 tuổi tại trường mầm non thực hành hoa thủy tiên, hà nội

Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục trẻ tự kỷ 4 5 tuổi tại trường mầm non thực hành hoa thủy tiên, hà nội
... BIệN PHáP PHốI HợP CáC LựC LƯợNG HộI TRONG GIáO DụC TRẻ Tự Kỷ 4- 5 TUổI TạI TRƯờNG MầM NON THựC HàNH TRẻ HOà NHậP Chuyờn ngnh: Giỏo dc v phỏt trin cng ng Mó s: Thớ im LUN VN THC S KHOA HC GIO ... 4- 5 tui trng mm non thc hnh Hoa Thy Tiờn H Ni v trng mm non thc hnh Hoa Sen - H Ni 47 2.2.2 ỏnh giỏ khú khn ca vic phi hp cỏc lc lng xó hi giỏo dc tr t k nh 4- 5 tui trng mm non thc hnh Hoa ... hnh Hoa Sen - H Ni 45 2.2 Thc trng phi hp gia cỏc lc lng xó hi giỏo dc tr t k nh 4- 5 tui trng mm non thc hnh Hoa Thy Tiờn H Ni v trng mm non thc hnh Hoa Sen- H Ni 47 2.2.1 Nhn thc v...
 • 126
 • 277
 • 1

SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 4- 5 tuổi A Trường Mầm non Quảng Thành

SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 4- 5 tuổi A Trường Mầm non Quảng Thành
... 4 -5 tuổi A Trường mầm non Quảng Thành Đóng góp mặt thực tiễn - Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ tuổi A trường Mầm non Quảng Thành Vi Thị Thái - Trường Mầm non Quảng Thành Một số biện ... Thành Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 4- tuổi A Trường Mầm non Quảng Thành Công tác giáo dục phát triển vận động cho trẻ trường mầm non Quảng Thành thực thường xuyên Nhưng thực tế trường ... Cuối năm 20/ 25 = 80% 23/ 25= 92% 19/ 25= 76% 23/ 25= 92% 15/ 25= 60% 22/ 25= 88% Trường Mầm non Quảng Thành 16 Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 4- tuổi A Trường Mầm non Quảng Thành Về sức...
 • 23
 • 18,332
 • 199

SKKN mầm non: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 4 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ BA ĐÌNH

SKKN mầm non: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ    GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 4 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ BA ĐÌNH
... cứu giải pháp giáo dục phát triển vận động cho trẻ Tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu sáng kiến kinh: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục phát triển vân động cho trẻ - tuổi trường mầm non ... cho trẻ - tuổi trường mầm non Ba Đình 2.Mục đích nghiên cứu Tìm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục phát triển vận động cho trẻ - tuổi trường mầm non Ba Đình huyện Nga Sơn tỉnh Thanh ... cứu, liên quan đến giáo dục mầm non, đặc biệt liên quan đến giáo dục phát triển vận động, phát triển thể chất cho trẻ mầm non ( Tài liệu chuyên đề phát triển vận động cho trẻ mầm non; Thông tư 17/2009/BGD&ĐT,...
 • 23
 • 494
 • 0

Skkn một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho trî méu gi¸o 4 5 tuổi tại trường mầm non xã yên mỹ

Skkn một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho trî méu gi¸o 4  5 tuổi tại trường mầm non xã yên mỹ
... giáo dục luật lệ an toàn giao thông Các mảnh bìa nhỏ để làm biển báo giao thông đèn hiệu giao thông Su tầm loại phơng tiện giao thông sách, báo, tạp chí đóng thành sách phơng tiện giao thông Cho ... quan trng ca vic giỏo dc an ton giao thụng cho tr mm non v ó dnh thi gian giỏo dc an ton giao thụng cho tr - Phi kt hp v ng h nhit tỡnh cho giỏo viờn v nh trng cựng giỏo dc an ton giao thụng cho ... biển báo giao thông, tự nhận thức nờn hay khụng nờn tình tranh vẽ, phân nhóm PTGT Góc văn học: Su tm thơ câu chuyện có nội dung giáo dục luật lệ an toàn giao thông cho trẻ xem góc Cho trẻ tập...
 • 30
 • 276
 • 0

Phát triển kỹ năng định hướng thời gian qua hoạt động hình thành biểu tượng toán học đẳng cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non II TP huế

Phát triển kỹ năng định hướng thời gian qua hoạt động hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ 4  5 tuổi tại trường mầm non II – TP huế
... định chọn đề tài nghiên cứu: Phát triển kỹ định hướng thời gian qua hoạt động hình thành biểu tượng toán học đẳng cho trẻ - tuổi trường mầm non II TP Huế. ” Nguyễn Thị Lan Niên khóa: ... 1.1 Hoạt động hình thành biểu tượng định hướng thời gian cho trẻ - tuổi trường mầm non 1.1.1 Đặc điểm phát triển đối với biểu tượng định hướng thời gian trẻ - tuổi Sự hình thành biểu tượng ... tượng toán học cho trẻ mầm non có tác dụng hình thành trẻ khả tìm tòi, quan sát thúc đẩy phát triển tư duy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ Quá trình hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non...
 • 17
 • 216
 • 0

Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non a đông mỹ

Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4 – 5 tuổi tại trường mầm non a đông mỹ
... phục số khó khăn tồn tại, sâu vào tìm tòi: Một số biện pháp để tổ chức hoạt động góc cho trẻ tuổi trường mầm non A Đông Mỹ III CÁC BIỆN PHÁP: Biện pháp 1: L a chọn góc chơi phù hợp với trẻ ... chọn đề tài: Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ tuổi trường mầm non A Đông Mỹ PH ẦN II: GI ẢI QUY ẾT V ẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN: Hoạt động góc trường mầm non người lớn tổ chức, hướng ... Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc cô bạn Kết quả: Các tiêu chí đánh giá Trước áp dụng Sau áp dụng biện biện pháp pháp 45 % 90% 50 % 92% gia vào hoạt động 35% 90% Trẻ hứng thú tham gia hoạt...
 • 13
 • 4,467
 • 18

đề tài: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐỨC TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON B THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

đề tài: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐỨC TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON B THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN
... hoàn thiện nhân cách trẻ < /b> Chính lựa chọn đề < /b> tài: < /b> Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> giáo < /b> dục < /b> đức < /b> tính < /b> tiết < /b> kiệm < /b> cho < /b> trẻ < /b> mẫu giáo < /b> nhỡ – tuổi < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> B thị trấn Văn Điển làm sáng < /b> kiến < /b> kinh < /b> nghiệm năm học ... rèn luyện cô trẻ < /b> đem lại kết cao Trên số < /b> kinh < /b> nghiệm Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> dạy trẻ < /b> đức < /b> tính < /b> tiết < /b> kiệm < /b> cho < /b> trẻ < /b> mẫu giáo < /b> nhỡ – tuổi < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> B thị trấn Văn Điển xin giới thiệu để chị em đồng nghiệp ... cảm Vì tiết < /b> kiệm < /b> với trẻ < /b> mầm < /b> non < /b> mông lung chưa sát thực Cho < /b> nên nhiều tình trạng trẻ < /b> mầm < /b> non < /b> chưa có ý thức hành động vấn đề < /b> tiết < /b> kiệm < /b> Tại < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> B thị trấn Văn Điển, toàn thể nhà trường...
 • 16
 • 490
 • 2

Một số phương pháp phát triển vốn từ tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số (dân tộc thái) 4 5 tuổi tại trường mầm non

Một số phương pháp phát triển vốn từ tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số (dân tộc thái) 4 – 5 tuổi tại trường mầm non
... phần phát triển vốn từ Tiếng Việt cho trẻ Với tất lí trên, mạnh dạn lựa chọn đề tài: Một số phương pháp phát triển vốn từ tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số (dân tộc Thái) tuổi trường mầm non ... biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo đƣợc đến biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số Chính mạnh dạn lựa chọn đề tài: Một số phương pháp phát triển vốn từ tiếng ... Theo đó, trẻ em dân tộc thiểu số vốn tiếng Việt ban đầu cần thiết để học tập tiếng Việt 2.2 Một số biện pháp phát triển vốn từ tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo dân tộc Thái tuổi 2.2.1 Phương pháp hướng...
 • 83
 • 444
 • 0

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua một số trò chơi dân gian cho trẻ MGN (4 5 tuổi) tại trường mầm non sao mai huyện mai sơn tỉnh sơn la

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua một số trò chơi dân gian cho trẻ MGN (4 5 tuổi) tại trường mầm non sao mai  huyện mai sơn  tỉnh sơn la
... biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua số trò chơi dân gian cho trẻ MGN (4- 5 tuổi) trường mầm non Sao Mai - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La 2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ngôn ngữ có vai trò quan ... ngôn ngữ trẻ mẫu giáo, cụ thể trẻ MGN (4 - tuổi), đặc biệt phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua trò chơi dân gian Chương 2: Một số biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ MGN (4 - tuổi) thông ... phát triển ngôn ngữ thông qua số trò chơi dân gian cho trẻ MGN (4 - tuổi) - Tổ chức thể nghiệm để ứng dụng đề xuất tính khả thi biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua số trò chơi dân gian cho trẻ...
 • 64
 • 1,890
 • 6

Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non a đông mỹ

Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4  5 tuổi tại trường mầm non a đông mỹ
... Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ - tuổi trường mầm non A Đông Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm mầm non hoạt động góc cho trẻ - tuổi PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Hoạt động ... phục số khó khăn tồn tại, sâu vào tìm tòi: Một số biện pháp để tổ chức hoạt động góc cho trẻ - tuổi trường mầm non A Đông Mỹ III CÁC BIỆN PHÁP: Biện pháp 1: L a chọn góc chơi phù hợp với trẻ ... - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc cô bạn - Kết quả: Trước áp dụng Sau áp dụng biện biện pháp pháp 45 % 90% 50 % 92% 35% 90% 50 % 92% Các tiêu chí đánh giá - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc...
 • 15
 • 864
 • 0

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NON

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4  5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NON
... để dạy trẻ mầm non đức tính tiết kiệm nhằm góp phần hoàn thiện nhân cách trẻ Chính lựa chọn đề tài: “ Một số biện pháp giáo dục đức tính tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo nhỡ – tuổi trường mầm non B ... đứa trẻ chắn phát triển tốt Bên cạnh đó, dạy trẻ đức tính tiết kiệm, người lớn cần cần dạy cho trẻ hiểu rõ chất việc tiết kiệm: tiết kiệm với trẻ gì? Tiết kiệm để làm gì? Và Tiết kiệm nào? Khi trẻ ... cô giáo phải có sáng tạo linh hoạt dạy trẻ, phải có kiên trì rèn luyện cô trẻ đem lại kết cao Trên số kinh nghiệm Một số biện pháp dạy trẻ đức tính tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo nhỡ – tuổi trường...
 • 22
 • 359
 • 0

Một số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi b, trường mầm non thị trấn 2

Một số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4  5 tuổi b, trường mầm non thị trấn 2
... tính tích cực hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ -5 tuổi B trường Mầm non Thị trấn Biện pháp 1: Tạo môi trường hoạt động giáo dục âm nhạc phong phú đa dạng, tích cực cho trẻ - tuổi B trường Mầm ... vận động, nghe nhạc Tổng số trẻ KS Đạt Số Tỷ lệ cháu (%) Chưa đạt Số Tỷ lệ cháu (%) 34 25 73 ,5 26 ,5 34 25 73 ,5 26 ,5 34 24 70 ,5 10 29 ,5 34 25 73 ,5 26 ,5 Nhìn vào bảng đánh giá từ số liệu thực tế cho ... Nam cho trẻ III Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ - tuổi B trường mầm non Thị Trấn 2, năm học: 20 16 - 20 17 IV Phương pháp...
 • 17
 • 145
 • 0

Đánh giá sự tăng trưởng của trẻ mẫu giáo 3 5 tuổi tại trường mầm non đồng tâm thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá sự tăng trưởng của trẻ mẫu giáo 3 5 tuổi tại trường mầm non đồng tâm  thành phố vĩnh yên  tỉnh vĩnh phúc
... 17.8 19 19 18.2 19 .5 16 15. 2 16.8 20 20 25. 8 16 .5 15. 2 16.8 17.8 14 16 Vòng ngực (cm) 57 54 51 52 54 52 52 53 54 51 50 49 51 53 53 51 53 50 50 52 49 49 50 51 52 54 51 49 50 52 48 50 Vòng đầu (cm) ... 97 1 03 102 98 98 95 98 99 98 102 100 99 101 1 03 100 1 05 100 99 1 03 99 20.8 15 15 .3 18.4 15. 8 13. 5 15 .3 13. 8 15. 2 15 14 .5 16.2 15. 5 16.8 15. 6 18.4 15. 5 18 15 15. 2 17 .5 14.2 55 51 54 52 53 49 50 ... tăng trưởng trẻ mẫu giáo tuổi trường Mầm non Đồng Tâm Thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tăng trƣởng trẻ mẫu giáo tuổi Trƣờng Mầm non Đồng Tâm Thành phố...
 • 52
 • 313
 • 0

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục sáng cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi trƣờng mầm non Hoa Hồng Phúc Yên

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục sáng cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trƣờng mầm non Hoa Hồng – Phúc Yên
... cho trẻ mẫu giáo tuổi trƣờng mầm non Hoa Hồng Phúc Yên - Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động thể dục sáng cho trẻ mẫu giáo - tuổi trƣờng mầm ... viên lớp k39B Giáo dục Mầm non, Trƣờng ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài: Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thể dục sáng cho trẻ mẫu giáo tuổi trƣờng mầm non Hoa Hồng Phúc Yên công trình ... cứu Lựa chọn số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động thể dục sáng cho trẻ mẫu giáo tuổi trƣờng mầm non Hoa Hồng Phúc Yên Từ tạo điều kiện tốt để nâng cao hoạt động quan thể, thúc đẩy phát...
 • 66
 • 523
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: skkn nghiên cứu khảo sát mức độ hình thành biểu tượng một số loại rau cho trẻ 5 – 6 tuổiskkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non sơn ca quảng nammột số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ở trường mầm nonkhóa luận một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ cái ở trường mầm non trung du và miền núi huyện thọ xuân thanh hóadạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 1dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 2dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 3một số kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24 36 tháng ở trường mầm nonskkn một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non liên thủymột số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng tuổi thông qua giờ kể chuyện ở trường mầm non hoa đỗ quyênmột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ hàng ngày ở trường mầm nonskkn một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm nonnghiên cứu hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi theo hướng tích hợpnâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc thông qua việc cải biên sáng tác một số trò chơi và thông qua đời sống hằng ngày đối với trẻ ở trường mầm nonmột số biện pháp huy động trẻ 5 tuổi ra khu trung tâm học để làm tốt công tác pcgdmn cho trẻ em5 tuổi tại trường mâm non điền lư bá thước thanh hoáBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ