Skkn một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho trî méu gi¸o 4 5 tuổi tại trường mầm non xã yên mỹ

30 152 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:56

Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 PHềNG GIO DC V O TO HUYN THANH TRè TRNG MM NON X YấN M SNG KIN KINH NGHIM ti: MT S BIN PHP GIO DC LUT L AN TON GIAO THễNG CHO TR MU GIO 4-5 TUI TRNG MM NON X YấN M Lnh vc: Giỏo dc mu giỏo Tờn tỏc gi: ng Bớch Phng Chc v: Giỏo viờn Nm hc 2012-2013 Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 T VN An ton l bn, tai nn l thự ú chớnh l khu hiu m hng ngy, hng gi chỳng ta luụn c nhc nh m bo an ton cho chớnh bn thõn tham gia giao thụng V khu hiu ny li cng cú ý ngha hn bao gi ht thi i hin - thi i cụng nghip húa, hin i húa t nc Việt nam ta đờng phát triển đổi mặt nh kinh tế, trị đặc biệt gia nhập WTO Cùng với phát triển đời sống nhân dân đợc cải thiện, phơng tiện phục vụ nhu cầu lại phát triển Nớc ta phát triển nh nhng bên cạnh số vấn đề làm cho cần phải suy nghĩ an toàn giao thông Có thể nói tai nạn giao thông không gây đau thơng mát tiền cho ngời mà ảnh hởng nghiệm trọng đến phát triển bền vững toàn xã hội Nhận thức đợc vấn đề Chính phủ ta có nhiều nỗ lực để đẩy mạnh giỏo dc an ton giao thụng Theo nghị định Chính phủ từ ngày 15/12/2007 tất ngời phải đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy nhng ý thức ngời tham gia giao thông cha cao nên vụ tai nạn giao thông xảy mc bỏo ng c bit s nn nhõn l tr em chim mt s khụng nh Trong ú cng cú nguyờn nhõn khỏch quan nhng cng cú nguyờn nhõn ch quan chớnh cỏc em iu ú l ý thc coi thng phỏp lut ca ngi ln v tr khụng nm c lut an ton giao thụng Trờn thc t ngi i ng thng git mỡnh thy ph huynh tr tr em bng xe mỏy, hu ht khụng m bo an ton Thng l ph huynh cho tr ngi lờn trờn gh st lp thờm phớa trc hoc ngi lờn trờn yờn xe phớa sau, khụng i m bo him, v cng chng cú an ton Ch cn mt s sut nh ca ngi cm lỏi, tai nn ỏng tic cho tr cú th xy Tr em l tng lai ca t nc, giỏo dc cho tr cú kin thc v húa, phỏp lut núi chung v giỏo dc lut l an ton giao thụng l bi hc khụng th thiu cỏc trng mm non Ngay t cũn nh, cn cung cp cho tr nhng kin thc n gin nht ng x, hnh vi ca mỡnh cỏc em hỡnh thnh thúi quen cú trỏch nhim vi hnh vi ca mỡnh, vi cng ng v xó hi, n trng thnh chớnh cỏc em s l nhng tuyờn truyn viờn tớch cc vic chp hnh phỏp lut v an ton giao thụng v hỡnh thnh Vn húa giao thụng Xuất phát từ thực tế từ nhận thức ý ngha v tầm quan trọng việc giáo dục lut l an ton giao thụng cho trẻ mầm non, thân tụi giáo viên mầm non, ó mạnh dạn nghiên cứu ti: Mt s bin phỏp giáo dc lut l an ton giao thụng cho trẻ mẫu giáo - tui ti trng mm non xó Yờn M Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 * Mc ớch nghiờn cu: - Thc trng vic chp hnh lut l an ton giao thụng cho tr mu giỏo nh - tui trng mm non xó Yờn M - Mt s bin phỏp giỏo dc chp hnh lut l an ton giao thụng cho tr mu giỏo nh - tui trng mm non xó Yờn M * i tng nghiờn cu: - Bin phỏp giỏo dc lut l an ton giao thụng cho tr mu giỏo nh - tui * Phng phỏp nghiờn cu: - Phng phỏp nghiờn cu lớ lun: c nghiờn cu tng hp cỏc ti liu cú liờn quan n ti nghiờn cu - Phng phỏp nghiờn cu thc tin: Phng phỏp quan sỏt s phm Phng phỏp dựng li Phng phỏp dựng trũ chi * Phm vi nghiờn cu: - Tr mu giỏo nh - tui, lp B3, trng mm non xó Yờn M, Huyn Thanh Trỡ Nm hc 2012 - 2013 * K hoch nghiờn cu: Thi gian thỏng ( Bt u t thỏng 9/2012 n thỏng 4/2013) Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 GII QUYT VN I.C s lớ lun: Giao thụng ti l huyt mch ca nn kinh t, l iu kin quan trng giao lu t ni ny qua ni khỏc Hũa chung vi cỏc nc tiờn tin trờn th gii, tr em c giỏo dc an ton giao thụng t nh ma dm thm lõu Mt vic tụn trng phỏp lut v chp hnh nghiờm chnh chp hnh lut giao thụng tr thnh mt thúi quen tt ca mi cụng dõn thỡ tai nn giao thụng khụng cũn l ni lo ca ton xó hi Cựng vi vic ging dy cỏc hot ng chung, hot ng gúc cỏc hot ng din ngy trng mm non v trng im l phng phỏp giỏo dc an ton giao thụng cho tr mm non l mt nhng yờu cu c bn ca chng trỡnh giỏo dc mm non mi Tr mm non l la tui d dng tip thu hỡnh thnh thúi quen tt giỳp tr sau ny tr thnh mt cụng dõn tt, chp hnh lut l giao thụng Trc mt giao dc cho tr nhng kin thc s ng v lut an ton giao thụng Cú nhng thúi quen ban u bit chp hnh lut giao thụng, bit c hu qu tai hi ca tai nn giao thụng lm cho nhiu ngi b cht nhiu ngi b thng Nhiu tr em phi m cụi cha m cũn quỏ nh tai nn giao thụng T ú giỳp tr cú ý thc tt vic chp hnh lut l an ton giao thụng v cú hnh ng ỳng tham gia giao thụng II C s thc tin: c im tỡnh hỡnh: Trng mm non xó Yờn M thuc xó Yờn M - Huyn Thanh Trỡ nm trờn a bn ngoi ờ.Trng t trng chun quc gia mc I, ó t danh hiu Trng tiờn tin xut sc cp thnh ph Nm hc 2012-2013 ny nh trng phn u gi vng danh hiu Trng tiờn tin xut sc cp Thnh ph Nh trng tip tc xõy sa quy mụ hn, khang trang rng rói hn Khung cnh s phm ca trng p v luụn gi vng danh hiu Trng hc thõn thin Hc sinh tớch cc Nm hc 2012 2013 nh trng phõn cụng cho tụi v cụ Nguyn Th Minh Thoa ph trỏch lp mu giỏo nh B3 Giỏo viờn cú trỡnh chuyờn mụn chun: Tụi ó cú bng trung cp S phm v ang hc lp i hc S phm mm non Cụ Nguyn Th Minh Thoa: trỡnh Trung cp S phm mu giỏo nh tr H Ni Lp B3 c hai cụ luụn trang trớ lp phự hp vi ch , p, gn gi, hp dn tr vi s s l 39 chỏu ú cú 25 chỏu nam v 14 chỏu n Vi c im tỡnh hỡnh nh vy, c nh trng phõn cụng tụi rt bn khon lo lng bi mt s khú khn v thun li sau: Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Thun li: - Ban giám hiệu nhà trờng tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất chuyên môn nhân lực để giáo viên triển khai biện pháp giáo dục an toàn giao thông cho tr ti lp - Hai cụ giỏo phi hp nhp nhng vic chm súc giỏo dc tr - Bn thõn l giỏo viờn yờu ngh mn tr, cú trỏch nhim cao vic thc hin nhim v nh trng giao cho - Tr i hc u, ỳng gi nờn lp luụn t t l chuyờn cn cao - Ph huynh hc sinh quan tõm, giỳp nhiệt tình hởng ứng tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực biện pháp giáo dục luật lệ an toàn giao thông cho trẻ, phi kt hp vi giỏo viờn cụng tỏc chm súc nuụi dng giỏo dc tr Khú khn: - dựng, chi v giao thụng cha phong phỳ v chng loi - Cỏc bc ph huynh hu ht l ngi dõn a phng, ó quen vi giao thụng t lng xúm nờn cha hiu ht vai trũ v tm quan trng ca giỏo dc an ton giao thụng - a s cỏc bc ph huynh cha quan tm v dnh thời gian dy trẻ luật lệ an toàn giao thông - Trong trình tham gia giao thông trẻ chứng kiến cảnh giao thông lộn xộn gây ảnh hởng đến ý thức trẻ - Một số trẻ nhỳt nhỏt cha mạnh dạn tham gia vào hoạt động lớp Xut phỏt t nhng khú khn v thun li trờn nờn tụi ó nghiờn cu v ó s dng mt s bin phỏp sau: Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 III Cỏc bin phỏp chớnh: Khảo sát trẻ phụ huynh Ngay t u nm hc, tụi ó tin hnh kho sỏt tr v ph huynh kim tra, ỏnh giỏ c kiến thức an toàn giao thông trẻ lớp ý thức phụ huynh an toàn giao thông Từ kết khảo sát đó, xây dựng kế haọch triển khai giáo dục lut l an toàn giao thông phự hp vi tr v sát với thực tế lớp * Đối với trẻ: Tôi dùng tập khảo sát, dùng tranh tình đặt câu hỏi để trẻ trả lời theo tiêu chí cụ thể sau: Loi Tốt : trả lời đợc 5/5 câu Đạt : trả lời đợc 3/5 câu Cha đạt: trả lời đợc 2/5 câu Với tranh tơng ứng với câu hỏi: Câu hỏi 1: Các bạn tranh phần đờng cha? Tại trẻ qua đờng phải có ngời lớn dắt? Câu hỏi 2: Khi đờng có đèn giao thông ngời phải nh nào? Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Câu hỏi 3: Khi gp tàu hoả, ngi tham gia giao thụng phi lm gỡ? Vì sao? Câu hỏi 4: Ngi trờn thuyn nh th no cho an ton? Vì sao? Câu hỏi 5: Ngời phải đâu? Vì sao? Sau tin hnh kho sỏt tr, tụi ó cú c kt qu nh sau: Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Đầu năm Tổng số 39 Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Kết khảo sát Đạt 20 T l % C T l % 51.3 19 48.7 Ghi *Đối với phụ huynh: kho sỏt c kin thc ca ph huynh v vai trũ v ý ngha ca vic giỏo dc an ton giao thụng cho tr mu giỏo, tụi ó s dng phiu iu tra kho sỏt Tụi ó xõy dng ni dung phiu iu tra gm 10 cõu hi.Sau xõy dng c phiu iu tra, tụi phỏt v hng dn ph huynh Sau ú phụ huynh mang phiu v nh suy ngh v đánh dấu vào phiếu điều tra ý kiến sai theo s hiu bit ca mỡnh Ni dung phiu iu tra: Theo anh (chị) việc giáo dục cho trẻ ý thức an toàn giao thông cần thiết? Đúng Sai Cha mẹ phải thờng xuyên trò chuyện hớng dẫn ATGT? Đúng Sai Trẻ nhỏ không thiết phải biết LLATGT? Đúng Sai Giáo dục kiến thức ATGT cho trẻ không quan trọng? Đúng Sai Giáo viên cần trò chuyện, tổ chức hoạt động để trẻ hiểu biết v L LATGT? Đúng Sai Gia đình kết hợp với nhà trờng giáo dục cho trẻ LLATGT? Đúng Sai Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Tổ chức cho trẻ trực tiếp đợc tham gia hoạt động giáo dục ATGT lớp ? Đúng Sai Nên cho trẻ đợc trải nghiệm, trẻ đợc thực tế với tình giao thông qua học làm quen với ATGT trờng? Đúng Sai Cho trẻ nghe thờng xuyên thơ, câu chuyện ATGT? Đúng Sai 10 Mọi ngời tham gia giao thông luật giúp cho giao thông nớc nhà an toàn văn minh? Đúng Sai Kt qu: Qua khảo sát phụ huynh, thấy đa số bậc phụ huynh có nhận thức công tác phối kết hợp nhà trờng gia đình việc giáo dục luật lệ an toàn giao thông cho trẻ mm non (30/39 ph huynh tr li ỳng) Điều chứng tỏ cỏc bc phụ huynh bắt đầu quan tâm đến cách đắn Lp k hoch lng ghộp giỏo dc an ton giao thụng theo tng ch Bt c mt ni dung giỏo dc no cng cú nhng nguyờn tc chung thc hin tt vic lng ghộp Tớnh mc tiờu ca vic lng ghộp ni dung giỏo dc lut l an ton giao thụng nhm gúp phn hỡnh thnh v giỏo dc tr ý thc chp hnh tt mt s lut l giao thụng i ng Vic xỏc nh ti v ni dung l vụ cựng quan trng, nú phi m bo tớnh phự hp, tớnh va sc v kinh nghim ca tr õy l mt ti khụng phi khú nờn vic xỏc nh c mc tiờu phự hp s giỳp cho giỏo viờn la chn c cỏc ti ni dung lng ghộp phự hp dy tr qua tng hot ng iu ú giỳp giỏo viờn thc hin mt cỏch tun t, khoa hc, khụng b ln xn Nh vy kin thc truyn t ti tr s cú h thng v hiu qu cao hn Da trờn mc tiờu ca vic lng ghộp ni dung giỏo dc, qua nghiờn cu cỏc ti liu giỏo dc cú liờn quan, tỡm kim trờn mng internet, qua cỏc bui sinh hot chuyờn mụn, tụi ó kt hp cựng vi cỏc giỏo viờn a v thng nht la chn nhng ti lng ghộp giỏo dc lut l an ton giao thụng vo chng trỡnh giỏo dc tr theo tng ch nh sau: Tờn ch ti lng ghộp Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 * Hot ng chiu: - Trũ chuyn vi tr v phng tin giao thụng m b m a tr n trng - Xem trờn mng internet cnh b m a tr n trng Trng mm v ún tr v giỏo dc tr non - Xem hỡnh nh giao thụng ng ph vo ngy tt Trung Thu * Hot ng cú ch ớch: - Vn hc: th Bộ ti trng * HKP: - Trũ chuyn vi tr v cỏc l hi xuõn - Trũ chuyn v hot ng ca v gia ỡnh i ch Tt Tt v xuõn v i chi Tt * Hot ng chiu: - Cho tr xem video trờn mng internet cnh giao thụng ng ph vo ngy Tt * Hot ng cú ch ớch: - HKP:Trũ chuyn v mt s ngh: ngh lỏi xe, ngh cụng an giao thụng, ngh phi cụng, ngh tip viờn hng khụng - m nhc: + VMH: Em lm cụng an tớ hon + NH: Ba em lm cụng nhõn lỏi xe, Bỏc a th vui tớnh Ngh nghip - To hỡnh: Tụ tranh ngh sa cha ụ tụ, V v ngh thớch * Hot ng ngoi tri: - T chc trũ chi: Ngi lỏi xe in hoa, Ngi ti x gii * Hot ng chiu: xem hỡnh nh, video cụng vic ca ngh cnh sỏt giao thụng, ngh lỏi xe ụ tụ Phng tin v quy nh v giao thụng * Hot ng cú ch ớch : - HKP: + Trũ chuyn loi PTGT (ng b, ng thy, ng hng khụng) Mt s quy nh v giao thụng + Quan sỏt sa bn giao thụng - Vn hc: + Truyn: Kin i xe ụ tụ, Qua ng, Gu i xe p + Th: ốn xanh ốn , Cụ dy con, on tu ln bỏnh, Giỳp b Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 10 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 nh: Tr chi gúc khỏm phỏ nh: Tr lm tranh v giao thụng Góc nghệ thuật: Tổ chức cho trẻ làm PTTG từ nguyên vật liệu qua sử dụng, cho trẻ vẽ, nặn, xé dán loại PTGT, bin bỏo giao thụng làm tranh phân nhóm phơng tiện giao thông Góc xây dựng lắp ghép: Hớng dẫn trẻ xây bn xe, xõy ngã t đờng phố, xếp cỏc PTGT v ngời tham gia giao thông đờng Vic lm ny lp li hng ngy, giỳp tr nm c mt s quy nh giao thụng c bn v d dng ỏp dng thc t nh: Tr chi xõy dng bn xe * Đối với hoạt động trời: nh: Bi v ca tr Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 16 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Tổ chức cho quan sỏt, trẻ chơi trò chơi để giúp trẻ thực hành học giao thông lớp VD: cho trẻ trực tiếp tham gia giao thông sa bàn ngã t đờng phố để tập đóng vai ngời tham gia giao thông * Đối với hoạt đng chiều: Cho trẻ tập đóng kịch câu chuyện có nội dung giáo dục luật lệ an toàn giao thông, hớng dẫn trẻ hoạt động nhóm VD: Khi dạy trẻ gấp máy bay dạy trẻ thơ Máy bay dạy trẻ gấp thuyền dạy trẻ thơ Đua thuyền * i vi hot ng tham quan dó ngoi: õy l mt hot ng m tr rt hng thỳ tham gia, thu hỳt c s chỳ ý ca tr giỏo dc an ton giao thụng cho tr , tụi ó t chc cho tr i tham quan i b hoc bng ụ tụ Vic tr c tri nghim thc t, s giỳp cho tr ghi nh nhanh hn, lõu hn kin thc v giao thụng VD: T chc cho tr i tham quan ng lng Trờn ng i trũ chuyn cng tr v mt s lut l an ton giao thụng nh: nụng thụn ngi i b phi i sỏt mộp ng bờn phi, thnh ph thỡ phi i trờn va hố Khi tham gia giao thụng phi i m bo him VD: Gn õy nht, nh trng cú t chc cho tr i thm quan Bo tng phũng khụng, khụng quõn tr c i bng ụ tụ Khi ngi trờn xe, tụi nhc nh tr ngi ngn theo hng, khụng c m ca kớnh, thũ u ngoi Trong quỏ trỡnh i ng, tụi cho tr quan sỏt giao thụng trờn ng ph v trũ chuyn vi tr Tụi thy cỏc chỏu rt hng thỳ trũ chuyn Khi chuyn thm quan kt thỳc, tt c cỏc tr iu ó thuc lũng nhng quy nh trờn nh: Tr ngi an ton trờn xe ụ tụ nh: Tr i b bờn phi ng Tổ chức trò chơi để giúp trẻ đợc thực hành Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 17 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Vic t chc cỏc trũ chi nhm tao hng thỳ cho tr nhm kích thích tò mò t trẻ, giỳp tr tip thu kin thc nhanh Trẻ đợc tự trải nghiệm qua tình tham gia giao thông v biết đợc số luật lệ giao thông đơn giản Vỡ võy tụi ó la chn v t chc cho tr chi cỏc trũ chi sau: * Trũ chi: Chốo thuyn - Mc ớch: Rốn kh nng phi hp ng tỏc, giỳp tr nm - Lut chi: tt c ngi quay v mt phớa v phi hp ng tỏc - Cỏch chi: Cho tr ngi xung nn thnh mt hng dc theo nhúm t 5- 10 tr, chõn dng va phi (ch V) tr n ngi tip tr hai tay bỏm vo vai bn ngi trc, hi cỳi ngi v phớa trc, nga ngi phớa sau, va y va núi: Chốo thuyn, chốo thuyn ( khong 10 ln) * Trũ chi: V ỳng bn - Mc ớch: Rốn luyn phn x nhanh, tr nhn bit bn cỏc PTGT theo quy nh - Chun b: Cỏc loi PTGT, mụ hỡnh bn cỏc PTGT - Lut chi: Tỡm v bn tng ng vi PTGT - Cỏch chi: Mi tr cm trờn tay loi PTGT m tr thớch Tr va i vũng trũn va hỏt Khi cú hiu lnh tr phi tỡm v ỳng bn tng ng vi PTGt tr cú trờn tay nh: Tr chi TC Chốo thuyn nh: Tr chi TC V ỳng bn * Trũ chi: ốn xanh ốn - Mc ớch: Rốn luyn phn x nhanh, nhn bit lut giao thụng Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 18 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 - Chun b: cỏi ốn hiu xanh, lm bng bỡa, v ngó t ng ph - Lut chi: Ch i qua ng cú ốn xanh, ốn dng li - Cỏch chi: Chia tr thnh nhúm gúc ng Cụ lm chỳ cụng an ch ng , ng gia, tay cm ốn tớn hiu v hng dn tr chi: Khi no cụ gi ốn xanh thỡ tr mi c qua ng v cụ giwo ốn thỡ tr phi dng li Nu lm ụ tụ thỡ i gia ng,chy nhanh Nu i xe p thỡ i sỏt ng bờn tay phi v chy chm Ai i b thỡ i trờn va hố Khi tr ó bit chi, cụ cho tr khỏc lm cụng an Hng dn tr lm ng tỏc lỏi ụ tụ, xe p v kờu Bim bim , kớnh coong cho trũ chi thờm hng thỳ * Trũ chi: Bộ lm tớn hiu giao thụng - Mc ớch: Giỳp tr nh c ý ngha ca ốn giao thụng, rốn kh nng chỳ ý v phn ng nhanh nhn cho tr - Chun b: ốn xanh, , vng cho tr, vũng trũn tng trng tr ốn - Lut chi: Bt ỳng ốn tng ng vi tớn hiu, bt sai phi nhy lũ cũ - Cỏch chi: Cụ cho tr trn cho mỡnh ốn giao thụng Tr ng xung quanh vũng trũn Cụ núi tớn hiu, tr phi bt ốn tng ng v nhy vo vũng trũn nh: Tr chi ốn xanh ốn nh: Tr chi Bộ lm tớn hiu giao thụng Ngoi ra, tụi cũn t chc cho tr s trũ chi khỏc nh: ngi ti x gii, ụ tụ v chim s, i ỳng lut , thuyn v bn, v ỳng ng, vũng quay giao thụng, ngi lỏi xe in hoa, tớn hiu .Cỏc trũ chi c t chc vo cỏc hot ng hc, hot ng chiu, hot ng ngoi tri Tr rt hng thỳ tham gia, thụng qua cỏc trũ chi khụng ch giỳp tr nm c mt s quy nh giao thụng c bn m cũn rốn luyn cho tr kh nng chỳ ý, phn ng nhanh nhn Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 19 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Tuyờn truyn, phi kết hợp với phụ huynh Không làm phụ huynh tin tởng vui tận mắt thấy ngày khoẻ mạnh thông minh, nhanh nhẹn, nắm đợc kiến thức hàng ngày cô giáo dạy Do phong trào hội thi dịp để cháu thể tiếp thu hình thức trải nghiệm độc đáo trẻ thông qua cô giáo hớng dẫn Đây hình thức sinh động Tôi định hớng cho cha mẹ trẻ nhận thức đắn việc phát triển trẻ mầm non cách toàn diện, phối hợp tốt với nhà trờng để để tạo tâm tốt cho trẻ năm học Thông qua buổi họp phụ huynh đầu năm, sơ kết, tổng kết cố gắng thực tốt công tác tuyên truyền tới bậc phụ huynh, trao đổi suy nghĩ kiến thức truyền đạt lại để phụ huynh hiểu rõ mục đích, yêu cầu việc giáo dục giao thông cho trẻ Thông qua đón trả trẻ trao đổi tuyên truyền với bậc phụ huynh ý tởng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ qua nhà trờng gia đình Hoc tuyờn truyn vi ph hunynh qua cỏc bi vit v cỏch giỏo dc an ton giao thụng cho tr thụng qua bng tuyờn truyn Tụi đánh máy chữ to thơ câu chuyện, số hình ảnh biểu tợng LLATGT để phụ huynh tham khảo dạy trẻ Qua biện pháp phụ huynh phối hợp với nhà trờng dạy trẻ biết đợc số LLATGT đơn giản mà cần thiết Bản thân bậc phụ huynh nắm đợc, ý thức hiểu biết để tham gia giao thông đờng phố, cần thực luật nhằm tránh tai nạn đáng tiếc xảy giúp cho giao thông ngày đợc hoàn thiện, tránh đợc ách tắc ảnh: Bng tuyên truyền ph huynh vic giỏo dc an ton giao thụng cho tr t hiu qu khụng th thiu dựng, chi Vỡ vy tụi ó huy ng ph huynh ng h cỏc nguyờn vt liu ph thi nh: v sa, v chai nc ngt, hp thuc, bỡa lch c T nhng Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 20 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 nguyờn liu ú , tụi cựng tr lm cỏc dựng hc v chi Tận dụng loại vỏ hp sa, xp mu, np chai làm cỏc phng tiện giao thông, làm cột đèn tín hiệu Tận dụng tờ lịch cũ viết thơ có nội dung giáo dục luật lệ an toàn giao thông Các mảnh bìa nhỏ để làm biển báo giao thông đèn hiệu giao thông Su tầm loại phơng tiện giao thông sách, báo, tạp chí đóng thành sách phơng tiện giao thông Cho trẻ su tầm cắt tranh ảnh phơng tiện giao thôngtrong báo,tạp chí để làm lô tô phơng tiện giao thông nh: Mt s dựng c lm t nguyờn liu ph huynh ng h Bờn cnh ú tụi kết hợp với phụ huynh, nh ph huynh hng dn vo mng internet tỡm kim su tầm băng hình, hình ảnh t liệu cảnh ngời tham gia giao thông đờng phố, ý thức chấp giao thông ngời Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 21 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 VD: Các đoạn phim quay cảnh ngời tham gia giao thông đờng trật tự ý thức chấp hành luật giao thông ngời để trẻ thấy tác dụng việc chấp hành giao thông Hay đoạn phim quay cảnh tắc đờng, công an xử lý trờng hợp vi phạm luật giao thông để trẻ thấy tác hại việc không chấp hành luật giao thông Ngoi ra, tụi khuyến khích gia đình phô tô tài liệu việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ từ nhỏ để gia đình tìm hiểu cô giáo phối hợp với gia đình Tôi thờng trao đổi với phụ huynh biết đợc số loại sách phù hợp với trẻ Hoc giao tập, thơ, hát để trẻ làm học thuộc, lại trao đổi với phụ huynh để phụ huynh động viên hớng dẫn trẻ làm nhà Một số phụ huynh su tầm thơ câu chuyện giao thông để cô giáo dạy trẻ ảnh: Cô giáo giao cho nh: Ph huynh cựng cụ giỏo tỡm kim ti liu GDATGT ph huynh IV.Kt qu t c: Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 22 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Do hiểu đợc tác dụng việc giáo dc lut l an ton giao thụng cho trẻ cần thiết, có ý nghĩa vô quan trọng phát triển đất nớc nh bình yên gia đình Với hình thức trên, sau thời gian thực thực tế trẻ kết hợp với phụ huynh thu đợc kết nh sau: * i vi trẻ: Thời gian Tổng số Đạt Đầu năm Cuối năm 39 39 20 36 Kết khảo sát T l % C T l % 51.3 92.3 19 Ghi 47.8 7.7 - Trẻ hào hứng tham gia, có ý thức học tập - Trẻ mạnh dạn hồn nhiên động chủ động hoạt động - Khi trẻ tham gia hoạt động, không bị gò bó, không gây cho trẻ nhàm chán - 100% trẻ đợc tham gia hoạt động trực tiếp tham gia hoạt động trải nghiệm lớp - Trẻ biết đợc số lut l an ton giao thụng đơn giản đờng - Biết đợc xe phải thực nội quy - Kiến thức truyền đạt cho trẻ phát huy t sáng tạo trẻ Thông qua hình thức chơi mà học-học mà chơi từ giúp trẻ nhớ lâu khắc sâu kiến thức, hình thành trẻ ý thức ban đầu lut l an ton giao thụng * i vi ph huynh: - a s ph huynh ó thy rừ c tm quan trng ca vic giỏo dc an ton giao thụng cho tr mm non v ó dnh thi gian giỏo dc an ton giao thụng cho tr - Phi kt hp v ng h nhit tỡnh cho giỏo viờn v nh trng cựng giỏo dc an ton giao thụng cho tr * i vi giỏo viờn: - Hai cụ ó phi kt hp vi cht ch hn, linh hot ch ng hn mi hot ng, cú nhiu phng phỏp hỡnh thc t chc giỏo dc an ton giao thụng cho tr mt cỏch hiu qu - Hai cụ cng ó trao i, giỳp , chia s vi cỏc ch em ng nghip nhiu kinh nghim v phng phỏp hay giỏo dc an ton giao thụng cho tr KT THC VN Kt lun: ng em i l ng bờn phi ng ngc li l ng bờn trỏi Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 23 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 ng bờn trỏi thỡ em khụng i ng bờn phi l ng em i Vic giỏo dc an ton giao thụng cho tr khụng ch l cụng vic ca nh trng m cũn l tõm sc ca cỏc nh vn, nhc s, ca só gúp phn cho ni dung giỏo dc an ton giao thụng khụng b khụ cng m rt sinh ng phự hp vi la tui ca tr mm non Ngoi cỏc bin phỏp giỏo dc ca cụ giỏo, nh trng s kt hp ca ph huynh ó gúp phn mang li hiu qu cao cho vic giỏo dc an ton giao thụng Chp hnh nghiờm chnh lut an ton giao thụng l trỏch nhim chung ca mi ngi, mi nh v ca ton xó hi gúp phn xõy dng khin t t nc, em li nim vui, nim hnh phỳc cho mi ngi.Vic giỏo dc an ton giao thụng cho tr mu giỏo l bc u cho chng trỡnh giỏo dc an ton cho hc sinh cỏc cp ó t nn múng, hỡnh thnh thúi quen tt cho cỏc chỏu sau ny xut, khuyn ngh: - ngh vi cp trờn cung cp ti liu v giỏo dc lut l an ton ton giao thụng cho tr giỏo viờn chỳng tụi c hc thờm nhng kin thc mi nhm giỏo dc cho tr t hiu qu cao hn na - ngh phũng giỏo dc t chc nhiu hn cỏc lp hun cho giỏo viờn v phng phỏp, hỡnh thc t chc giỏo dc an ton giao thụng cho tr chỳng tụi cú th nõng cao c trỡnh chuyờn mụn ca mỡnh v em li kt qu vic chm súc giỏo dc tr Trờn õy l bn sỏng kin kinh nghim ca tụi Tụi rt mong cỏc cp xột duyt v cỏc ch em ng nghip gúp ý b sung cho tụi bn sỏng kin ca tụi c hon chnh v bn sỏng kin ny s l mt kinh nghim nh cho cỏc ng nghip Tụi xin chõn thnh cm n! XC NHN CA TH TRNG N V H Ni, ngy 20 thỏng nm 2013 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit ng Bớch Phng MC LC T VN Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 24 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 GII QUYT VN I.C s lớ lun: Giao thụng ti l huyt mch ca nn kinh t, l iu kin quan trng giao lu t ni ny qua ni khỏc Hũa chung vi cỏc nc tiờn tin trờn th gii, tr em c giỏo dc an ton giao thụng t nh ma dm thm lõu Mt vic tụn trng phỏp lut v chp hnh nghiờm chnh chp hnh lut giao thụng tr thnh mt thúi quen tt ca mi cụng dõn thỡ tai nn giao thụng khụng cũn l ni lo ca ton xó hi Cựng vi vic ging dy cỏc hot ng chung, hot ng gúc cỏc hot ng din ngy trng mm non v trng im l phng phỏp giỏo dc an ton giao thụng cho tr mm non l mt nhng yờu cu c bn ca chng trỡnh giỏo dc mm non mi .4 Tr mm non l la tui d dng tip thu hỡnh thnh thúi quen tt giỳp tr sau ny tr thnh mt cụng dõn tt, chp hnh lut l giao thụng Trc mt giao dc cho tr nhng kin thc s ng v lut an ton giao thụng Cú nhng thúi quen ban u bit chp hnh lut giao thụng, bit c hu qu tai hi ca tai nn giao thụng lm cho nhiu ngi b cht nhiu ngi b thng Nhiu tr em phi m cụi cha m cũn quỏ nh tai nn giao thụng T ú giỳp tr cú ý thc tt vic chp hnh lut l an ton giao thụng v cú hnh ng ỳng tham gia giao thụng II C s thc tin: III Cỏc bin phỏp chớnh: Kt lun: 23 xut, khuyn ngh: 24 Mt s bi th t sỏng tỏc 29 Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 25 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 26 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 27 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 28 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Mt s bi th t sỏng tỏc Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 29 Trng mm non xó Yờn M Sỏng kin kinh nghim nm 2013 Ngi vit: ng Bớch Phng Mu giỏo nh tui 30 ... giáo dục luật lệ an toàn giao thông Các mảnh bìa nhỏ để làm biển báo giao thông đèn hiệu giao thông Su tầm loại phơng tiện giao thông sách, báo, tạp chí đóng thành sách phơng tiện giao thông Cho. .. quan tm v dnh thời gian dy trẻ luật lệ an toàn giao thông - Trong trình tham gia giao thông trẻ chứng kiến cảnh giao thông lộn xộn gây ảnh hởng đến ý thức trẻ - Một số trẻ nhỳt nhỏt cha mạnh dạn... quan trng ca vic giỏo dc an ton giao thụng cho tr mm non v ó dnh thi gian giỏo dc an ton giao thụng cho tr - Phi kt hp v ng h nhit tỡnh cho giỏo viờn v nh trng cựng giỏo dc an ton giao thụng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho trî méu gi¸o 4 5 tuổi tại trường mầm non xã yên mỹ , Skkn một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho trî méu gi¸o 4 5 tuổi tại trường mầm non xã yên mỹ , Skkn một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho trî méu gi¸o 4 5 tuổi tại trường mầm non xã yên mỹ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay