MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NON

22 116 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:34

************************************************************** -(ϑ) - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐỨC TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ - TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON ************************************************************ ************************************************************** A ĐẶT VẤN ĐỀ Sinh thời, Bác Hồ kính yêu nhắc nhở đồng bào phải: “ Cần, kiệm, liêm, chính” Trong bốn đức tính đó, đức tính kiệm tức tiết kiệm chiếm phần quan trọng Điển hình phong trào tiết kiệm toàn dân ngày năm gạo Một nắm gạo tưởng chừng nhỏ nhoi đồng lòng dân tộc lại quan trọng Nắm gạo nuôi anh độ anh hùng, nuôi kháng chiến lâu dài đặc biệt nuôi niềm tin chiến thắng dân tộc Đến thời nay, tiết kiệm coi chủ chương hàng đầu toàn Đảng, toàn dân tộc Tiết kiệm điện, nước, nguyên liệu, chất đốt, tiền bạc….không tiết kiệm cho thân mình, quyền lợi mà làm lợi cho xã hội, cho đất nước Như phong trào tiết kiệm hưởng ứng trái đất, tiết kiệm toàn dân… Thực tế bậc học mầm non, tiết kiệm đã, đề cấp thiết Không giáo viên, nhân viên mà trẻ mầm non cần phải hiểu rõ nâng cao ý thức tiết kiệm Điều vô quan trọng đời sống trẻ Bởi đứa trẻ có ý thức tiết kiệm hành động, ý thức khắc sâu vào sống trẻ Qua tạo tảng hình thành nhân cách cho trẻ sau Thế để dạy đứa trẻ nhỏ lại lứa tuổi mầm non, mà khả ý hạn chế, hay nhớ hay quên là vấn đề không nhỏ Bởi trẻ mầm non, tiết kiệm phạm trù “mới ” Đa số trẻ sống tình thương yêu gia đình, đáp ứng đầy đủ chí dư thừa vật chất tình cảm Vì tiết kiệm với trẻ mầm non mông lung chưa sát thực Cho nên nhiều tình trạng trẻ mầm non chưa có ý thức hành động vấn đề tiết kiệm ************************************************************ ************************************************************** Tại trường mầm non B thị trấn Văn Điển, toàn thể nhà trường nâng cao ý thức trách nhiệm vấn đề tiết kiệm điện nước, lượng…Nhưng thực tế nhận thấy nhiều tình trạng trẻ chưa hiểu, chưa ý thức nên có hành động phù hợp Từ thực trạng , trăn trở làm để dạy trẻ mầm non đức tính tiết kiệm nhằm góp phần hoàn thiện nhân cách trẻ Chính lựa chọn đề tài: “ Một số biện pháp giáo dục đức tính tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo nhỡ – tuổi trường mầm non B thị trấn Văn Điển” làm sáng kiến kinh nghiệm năm học B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/Cơ sở lí luận Tiết kiệm hiểu: Tiết giảm bớt, hạn chế , kiệm dành dụm không lãng phí xa hoa Tiết kiệm trẻ mầm non tương tự vậy, đơn giản gắn liền với hành động như: biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi chung lớp, nhà, ăn phải ăn hết xuất, rửa tay chăn mặt mũi phải vặn nước cho vừa phải tránh gây lãng phí…vv Sự phát triển nhân cách trẻ nói chung có yếu tố tính cách tính tiết kiệm nói riêng trình từ thấp đến cao với giai đoạn mang đặc trưng khác tuỳ thuộc vào độ tuổi trẻ Với trẻ 4-5 tuổi suy nghĩ hành động chịu ảnh hưởng lớn từ người lớn, người gần gũi ngày với trẻ bố mẹ cô giáo Khi người lớn định hướng, dạy trẻ từ bé, tạo cho trẻ cảm giác ************************************************************ ************************************************************** thoải mái tiếp thu kiến thức cách tự nhiên đứa trẻ chắn phát triển tốt Bên cạnh đó, dạy trẻ đức tính tiết kiệm, người lớn cần cần dạy cho trẻ hiểu rõ chất việc tiết kiệm: tiết kiệm với trẻ gì? Tiết kiệm để làm gì? Và Tiết kiệm nào? Khi trẻ hiểu chất việc lúc ý thức tiết kiệm trẻ bắt đầu hình thành phát triển Với nhiệm vụ khơi dậy trẻ tinh thần ý thức tiết kiệm không mặt vật chất mà mặt tinh thần, hình thành thói quen tiết kiệm lúc, nơi Đây nhiệm vụ phức tạp, yêu cầu dạy trẻ phải có phương pháp, thời gian gương trẻ Yêu cầu đòi hỏi trẻ phải có kiến thức, hiểu rõ chất việc tiết kiệm dần hình thành thói quen sinh hoạt Điều trẻ lĩnh hội trình nhận thức có hệ thống củng cố thường xuyên hàng ngày Từ sở lý luận sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp giáo dục đức tính tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo nhỡ – tuổi trường mầm non B thị trấn Văn Điển” II/Thực trạng vấn đề nghiên cứu: ************************************************************ ************************************************************** Năm học 2012 – 2013 phân công phụ trách lớp mẫu giáo nhỡ B3 trình thực dạy trẻ gặp số thuận lợi khó khăn sau 1/ Thuận lợi: - 4/4 giáo viên phụ trách lớp có trình độ chuyên môn chuẩn, nhiệt tình yêu nghề mến trẻ Có lòng say mê với nghề, tự tìm tòi, học hỏi, phấn đấu để tìm phương pháp, hình thức dạy phù hợp, sáng tạo hấp dẫn trẻ nhằm kích thích trẻ tự trải nghiệm, học hỏi từ lĩnh hội tri thức cách nhanh chóng sâu sắc - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, đầu tư tương đối đầy đủ sở vật chất - Trẻ học tương đối đều, làm quen củng cố thường xuyên nên thành hệ thống, dần hình thành thói quen tiết kiệm tài sản công, cá nhân lúc, nơi - Phụ huynh tin tưởng ủng hộ hoạt động 2/ Khó khăn: - Số trẻ lớp đông, có số trẻ học chưa có nề nếp học tập kiến thức trẻ hạn chế, nên gặp nhiều khó khăn việc tổ chức hoạt động đưa trẻ vào nề nếp dạy trẻ hiểu rõ hình thành thói quen tiết kiệm cho trẻ - 100% trẻ lớp gia đình có đến hai con, đáp ứng đầy đủ vật chất tinh thần, chí có trẻ đáp ứng tới mức dư thừa Nên trẻ chưa có khái niệm thói quen tiết kiệm kể riêng hay chung - Để khắc phục giải thực trạng suy nghĩ tìm số biện pháp sau ************************************************************ ************************************************************** III/ Những biện pháp thực hiện: Dạy trẻ nhận biết giá trị vật, giá trị việc tiết kiệm Mỗi đồ vật hay vật có giá trị mặt vật chất hay tinh thần Khi trẻ hiểu coi trọng giá trị trẻ có ý thức giữ gìn tiết kiệm sử dụng đồ vật Mục đích biện pháp nhằm giúp trẻ hiểu, nhận biết giá trị đồ vật mà sử dụng, hay nhận biết giá trị việc trẻ có ý thức hành động tiết kiệm cụ thể mang lại ích lợi thân tập thể Cách thực hiện: Tôi ý dạy trẻ lúc, nơi thích hợp để trẻ hiểu đước giá trị đồ vật xung quanh trẻ trường, lớp, gia đình Từ hình thành ý thức ngã trẻ Tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen hoạt động thường ngày Ví dụ: Trong chơi, trò chuyện với trẻ đồ chơi mà trẻ chọn: Vì mà lại chọn đồ chơi đó? Đồ chơi đâu mà có? Nếu ************************************************************ ************************************************************** không giữ gìn điều xảy ra? Qua buổi nói chuyện trẻ hiểu ý thức giữ gìn, tiết kiệm đồ chơi lớp, nhà Không để lần sau có để thân trẻ chơi tiếp mà giúp cho người lớn bỏ tiền mua đồ chơi khác để thay Hay qua thể dục sáng: Tôi trò chuyện để trẻ hiểu có ý thức giữ gìn nơ thể thể dục cho không bị hỏng Bởi nơ không nhà trường phải bỏ tiền mua ruy băng mà công sức cô khâu nên có dụng cụ để tập thể dục giúp khỏe mạnh ngày Vì phải có ý thức giữ gìn, không mát, hay hỏng hóc Như hành động tiết kiệm thiết thực cho tập thể lớp B3 Hay thông qua hoạt động học: Tôi ý trò chuyện giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng học tập sách vở, bút sáp, lô tô học tập, giấy A4 tận dụng sử dụng hai mặt… Bởi trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập trẻ góp phần tiết kiệm cho thân trẻ cho tập thể lớp Hay ăn: Giáo dục trẻ ăn hết suất hình thức dạy trẻ đức tính tiết kiệm Thông qua trẻ hiểu trẻ ăn hết suất không chống lãng phí vật chất mà không làm lãng phí công sức cô nuôi vất vả nấu bữa ăn ngon cho trẻ… ************************************************************ ************************************************************** Giáo dục trẻ ăn hết suất hình thức tiết kiệm Có thể nói, biện pháp đơn giản lại có hiệu trẻ Giúp trẻ hiểu rõ chất vấn đề, từ dần hình thành thói quen, ý thức trách nhiệm tiết kiệm lúc, nơi Kết quả: sau thực biện pháp thấy kết đạt trẻ sau: - Trẻ nhận biết giá trị đồ dùng, đồ chơi, vật xung quanh trẻ - Trẻ nhận thức giá trị việc tiết kiệm qua thể hành động cụ thể như: Sử dụng giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, tận dụng phế liệu giấy mặt ************************************************************ ************************************************************** Đặt mục tiêu tiết kiệm, nêu gương hưởng ứng phong trào tiết kiệm Một nguyên tắc mang tính định đặt mục tiêu tiết kiệm Không có dẫn đến trẻ không hiểu tiết kiệm để làm gì? Bên cạnh việc nêu gương cá nhân hay tập thể kích thích trẻ tạo cho trẻ không khí thi đua, tích cực hưởng ứng phong trào Mục đích biện pháp nhằm giúp trẻ hiểu rõ: Tiết kiệm để làm gì? Qua trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động cá nhân hay phong trào tập thể… từ khắc sâu ý nghĩa việc tiết kiệm trẻ Góp phần hình thành phát triển nhân cách đắn trẻ Cách làm: Ngay từ đầu năm học, ý dạy trẻ ý nghĩa hành động tiết kiệm trò chuyện trẻ, gợi ý phối hợp với trẻ đặt mục tiêu tiết kiệm trẻ, lớp Đối với cá nhân trẻ: giữ gìn đồ dùng cá nhân quần áo, vở, bút, không hỏng vở, rách vở, gãy bút sáp… Đối với lớp: Giữ gìn đồ dùng đồ chơi chung, không ném, không làm hỏng, dùng nước tiết kiệm, tắt thiết bị điện không cần thiết (đối với cô giáo), nhắc nhở bạn bè người thân ý thức tiết kiệm… Bên cạnh việc nêu gương vô quan trọng Tùy mức độ thời điểm chọn hình thức khen ngợi động viên trẻ sau kết đạt hay vào cuối ngày, cuối tuần ************************************************************ ************************************************************** Nêu gương trẻ có ý thức tiết kiệm Tôi trọng việc khích lệ, cổ vũ trẻ tham gia hưởng ứng phong trào tiết kiệm không phạm vi trường lớp mà mở rộng phạm vi xã hội - Ví dụ: với phong trào tiết kiệm trái đất ngày 23/3/2013, việc chuẩn bị tâm lý háo hức hưởng ứng cho trẻ như: trò chuyện từ trước ý nghĩa việc tham gia hưởng ứng Giờ trái đất kiện hàng năm việc tiết kiệm lượng Vào ngày công dân giới đề hưởng ứng hành động cụ thể như: tắt đèn, thiết bị điện khoảng thời gian định, hay xe đạp để tiết kiệm nhiên liệu… với mục đích tiết kiệm môi trường, xã hội Qua ngày có phong trào trò 10 ************************************************************ ************************************************************** chuyện hỏi trẻ: Con làm gì? Gia đình có tham gia không? Tham gia nào?Vì phải tham gia? Kết quả: Thông qua biện pháp này, nhận thấy: Trẻ tiếp thu khắc sâu ý nghĩa mục đích hành động tiết kiệm, từ trẻ tích cực tham gia vào phong trào mang ý nghĩa tiết kiệm Trẻ có ý thức việc tiết kiệm như: Biết giữ gìn tài sản cá nhân lớp: đồ dùng, đồ chơi lớp, biết ý dùng cẩn thận trang thiết bị lớp như: Vòi nước, đóng mở cửa nhẹ nhàng… Tiết kiệm trở thành thói quen tính cách trẻ Sử dụng tình Các tình gây cho trẻ ấn tượng hấp dẫn trẻ Qua kiến thức trẻ tiếp thu cách nhẹ nhàng bền lâu Mục đích: Tạo ấn tượng với trẻ giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng, không gò bó Từ củng cố thêm chuẩn mực tiết kiệm Hình thành trẻ ý thức tiết kiệm theo hướng tích cực Cách làm: Tôi tổ chức cho trẻ tham gia trải nghiệm vào tình thật (do cô giáo trẻ đóng) Hoặc tình thông qua tranh ảnh để trẻ tự phát tình có hành động phù hợp hay không phù hợp Hoặc kết hợp tình thông qua hoạt động học, hoạt động chơi Ví dụ: - Cho trẻ quan sát tình thật có tham gia cô trẻ: a Trong học: Trẻ A Trẻ B - Chăm tô tranh tập vẽ Làm nhàu nhĩ, xé để lấy giấy gấp đồ chơi, bẻ màu sáp 11 ************************************************************ ************************************************************** b Trong chơi: Trẻ A - Chơi cẩn thận, không tranh giành Trẻ B - Ném đồ chơi, làm hỏng đồ chơi c Trong rửa tay Trẻ A - Vặn vòi nước to, nghịch nước, Trẻ B - Vặn vòi nước vừa phải, rửa tay té nước, làm ướt xung quanh cách d Trong ngủ Trẻ A - Ngủ ngoan Trẻ B - Khó ngủ, nghịch dứt dây chiếu khiến chiếu bị rách Qua quan sát trẻ phát nhanh hành động hành động sai.Vì đúng? Vì sai? Lợi ích mang lại hành vi Qua giáo dục trẻ nhận thức hành vi giúp trẻ tiết kiệm cho thân, tập thể mà giúp trẻ tự nhận trách nhiệm thân tinh thần tiết kiệm Hay tổ chức trò chơi có sử dụng tình thật tranh ảnh có tình Ví dụ: Trò chơi: Thi xem đội nhanh Chuẩn bị: Lô tô, tranh ảnh có hành vi đúng, sai tiết kiệm Cách chơi: Trò chơi bắt đầu kết thúc nhạc, thi theo hình thức tiếp sức nhạc bắt đầu bạn đầu hàng lên lấy tranh 12 ************************************************************ ************************************************************** chưa hành động (hoặc theo yêu cầu) gắn lên bảng, đập tay bạn tiếp theo, bạn lên tiếp Cứ kết thúc nhạc trò chơi kết thúc Luật chơi: lượt bạn lên chơi lấy tranh Đội có nhiều kết đội giành chiến thắng Thông qua trò chơi kết hợp với tình trẻ hứng thú tiếp thu kiến thức Từ củng cố thêm, trẻ tự ý thức trách nhiệm hành vi hướng đến hành vi mang tính tiết kiệm, có lợi cho tập thể cá nhân Dạy trẻ đức tính tiết kiệm thông qua hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa hoạt động nằm chương trình học khóa Nó đóng vai trò quan trọng việc bổ sung kĩ kinh nghiệm sống cho trẻ, góp phần giúp trẻ phát triển nhân cách, dần trở thành người toàn diện Mục đích: Giúp trẻ trải nghiệm qua hoạt động ngoại khóa Từ trẻ ghi nhớ lâu Thông qua hoạt động ngoại khóa kéo từ lý luận đến thực tiễn Từ lý thuyết cô cung cấp, trẻ thực hành, tự trải nghiệm, qua trẻ nhớ lâu, nhớ sâu Cách làm: Trong hoạt động ngoại khóa, ý lồng ghép, dạy trẻ tinh thần tiết kiệm, ý thức hành động Ví dụ: Trong hoạt động trẻ phân loại rác, sưu tầm thực làm đồ chơi từ phế liệu: Khi tổ chức hoạt động trẻ trò chuyện từ trước nguồn gốc loại phế liệu, cách xử lý cho phù hợp mà đảm bảo tính tiết kiệm bảo vệ môi trường không bị ảnh hưởng Trong cách xử lý tận dụng tái chế phế liệu xem tốt nhất, loại phế liệu tái 13 ************************************************************ ************************************************************** chế… Qua buổi trò chuyện tổ chức buổi phân loại rác nhỏ sân trường ( Rác cô chuẩn bị từ trước) Kết hợp trẻ sưu tầm phế liệu, đồ cũ… từ tập trung lại Từ phế liệu vỏ hộp, vỏ trai, ngao… trẻ làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho nhu cầu lớp, thân trẻ Cô trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ phế liệu Ở hoạt động này, trẻ không hứng thú, kích thích óc sáng tạo tự đồ dùng, đồ chơi có ích hấp dẫn trẻ mà qua ý thức tiết kiệm bảo vệ môi trường củng cố Cô giáo gương trẻ 14 ************************************************************ ************************************************************** Đối với trẻ – tuổi, suy nghĩ hành động đa số ảnh hưởng từ người lớn Một ngày trẻ trường – 10 tiếng với cô giáo Được cô chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ đến hoạt động học tập vui chơi nên cô giáo có ảnh hưởng lớn trẻ Biện pháp đơn giản vô hiệu quả, với trẻ mầm non coi cô giáo chuẩn mực việc Mục đích biện pháp giúp trẻ củng cố thêm chuẩn mực hành động tiết kiệm đồng thời kích thích trẻ tự đặt mục tiêu hành động theo chuẩn mực Từ dần hình thành thói quen tiết kiêm Cách làm: Tôi ý cố găng gương tiết kiệm hoạt động để trẻ noi theo Bởi nhận thức cô giáo ý thức tiết kiệm hoạt động trước trẻ đương nhiên trẻ thấy tiết kiệm việc đắn trẻ cố gắng làm giống cô giáo Lâu dần hình thành thói quen tiết kiệm trẻ Ví dụ: Trong hoạt động khâu lại mép chiếu bị rách (bởi trẻ khó ngủ, ngủ muộn thích nghịch việc dứt dây chiếu, nan chiếu), bên cạnh việc cho trẻ chứng kiến, quan sát, trò chuyện để trẻ thấy việc khâu lại vừa giúp nhà trường đầu tư mua thay vừa để chiếu không bị rách thêm Tuy nhiên phải ý không nghịch dứt dây chiếu dẫn đến hỏng chiếu chiếu để ngủ mà gây lãng phí tiền bạc nhà trường lãng phí công sức cô Qua trẻ hiểu ý thức không đùa nghịch, dứt chiếu ngủ 15 ************************************************************ ************************************************************** Cô trẻ khâu lại mép chiếu bị rách Hay việc tiết kiệm lượng điện, nước Tôi ý dạy trẻ làm gương hành động tiết kiệm phải biết vặn vòi 16 ************************************************************ ************************************************************** nước vừa phải rửa tay chân, rót nước uống vừa đủ lượng uống để tránh gây lãng phí, tắt điện không cần thiết … Trẻ có ý thức sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt Kết quả: - 100% trẻ hiểu ý thức chuẩn mực hành động tiết kiệm - Trong lớp không tình trạng trẻ nghịch phá đồ dùng đồ chơi: dứt dây chiếu ngủ, ném đồ dùng, đồ chơi - 100% trẻ có thói quen tiết kiệm hoạt động ví dụ như: sử dụng giấy tận dụng hai mặt, giữ gìn đồ dùng chung Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh 17 ************************************************************ ************************************************************** Như thấy môi trường tiếp xúc trẻ chủ yếu gia đình nhà trường Chính việc kết hợp gia đình nhà trường biện pháp thiếu Biên pháp biện pháp thường nhật hay sử dụng lại mang lại kết cao Mục đích: Thông qua trao đổi với phụ huynh, cô giáo nắm bắt tình hình trẻ qua đánh giá cách khách quan trẻ từ có biện pháp thích hợp với cá nhân trẻ Cách thực hiện: Trong họp phụ huynh đầu năm nêu tầm quan trọng lĩnh vực dạy trẻ đức tính tiết kiệm, đặc biệt thông qua hoạt động tiết kiệm dần hình thành tính cách tự giác nơi trẻ góp phần phát triển nhân cách trẻ ngày hoàn thiện Hàng tháng tuyên truyền với phụ huynh qua biểu bảng, qua buổi trò chuyện trực tiếp Qua phụ huynh thấy tinh thần tiết kiệm trẻ phát triển có biện pháp kích thích tính tự giác hành động tiết kiệm trẻ gia đình Ví dụ: Huy động phụ huynh sưu tầm vật liệu, phế liệu thu nhập nguyên vật liệu sẵn có, dễ tìm như: vải vụn, len vụn, vỏ hộp, mút xốp…kết hợp đón trả trẻ để trao đổi với phụ huynh 18 ************************************************************ ************************************************************** Tuyên truyền với phụ huynh thông qua đón trả trẻ Có thể nói công tác tuyên truyền với phụ huynh việc làm quan trọng việc dạy trẻ đức tính tiết kiệm để trẻ phát triển ngày toàn diện C KẾT THÚC VẤN ĐỀ Kết quả: Sau thực biện pháp thu số kết sau: a Về thân: 19 ************************************************************ ************************************************************** -Tôi thấy nâng cao tinh thần tiết kiệm cho thân, cho tập thể việc dạy trẻ đức tính tiết kiệm -Tôi rút nhiều kinh nghiệm qua cách dạy trẻ đức tính tiết kiệm, tạo tiền đề cho hệ trẻ mầm xanh tổ quốc, không phạm vi gia đình, nhà trường mà cộng đồng chung b Về trẻ: Nội dung Trước thực Nhận thức ý nghĩa 25% Sau thực 95% (Tăng 70%) vai trò việc tiết kiệm Nhận thức mục đích 25% 95% (Tăng 70%) việc tiết kiệm Có hành động cụ thể 20% 90% (Tăng 70%) việc tiết kiệm Tích cực, hứng thú tham gia 15% 80 (Tăng 65%) phong trào tiết kiệm c Về phụ huynh: - Nhận thức tầm quan trọng việc dạy trẻ tiết kiệm thông qua hoạt động - Cùng phối hợp với giáo viên hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển ngày hoàn thiện Bài học kinh nghiệm: Qua trình nghiên cứu thực biện pháp rút học kinh nghiệm sau: - Cô giáo phải sâu nghiên cứu để tạo môi trường tốt cho trẻ hoạt động cách tích cực nhất, biết tạo cảm xúc cho trẻ dạy trẻ đức tính tiết kiệm 20 ************************************************************ ************************************************************** - Thường xuyên trò chuyện với trẻ, khơi gợi trẻ tinh thần tự giác hoạt động - Khuyến khích trẻ tham gia vào hoạt động tiết kiệm mang tính tập thể nhằm giúp trẻ hình thành tính cộng đồng - Cho trẻ quan sát kiện, truyền thông nhằm mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ; kết hợp đàm thoại để trẻ hiểu sâu chất đức tính tiết kiệm nói lên nhận xét Kết luận Dạy trẻ mầm non đức tính tiết kiệm việc làm thiết thực chương trình đổi nay, đáp ứng nhu cầu thực trạng xã hội, đòi hỏi cô giáo phải có sáng tạo linh hoạt dạy trẻ, phải có kiên trì rèn luyện cô trẻ đem lại kết cao Trên số kinh nghiệm “Một số biện pháp dạy trẻ đức tính tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo nhỡ – tuổi trường mầm non B thị trấn Văn Điển” xin giới thiệu để chị em đồng nghiệp cùng`tham khảo đóng góp thêm ý kiến để giúp có thêm kinh nghiệm giảng dạy Xin chân thành cảm ơn! Cam kết trách nhiệm XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác 21 ************************************************************ ************************************************************** Người viết Nguyễn Thị Lệ Mỹ 22 ************************************************************ ... để dạy trẻ mầm non đức tính tiết kiệm nhằm góp phần hoàn thiện nhân cách trẻ Chính lựa chọn đề tài: “ Một số biện pháp giáo dục đức tính tiết kiệm cho trẻ mẫu giáo nhỡ – tuổi trường mầm non B... ************************************************************** -Tôi thấy nâng cao tinh thần tiết kiệm cho thân, cho tập thể việc dạy trẻ đức tính tiết kiệm -Tôi rút nhiều kinh nghiệm qua cách dạy trẻ đức tính tiết kiệm, tạo tiền đề cho hệ trẻ mầm xanh... đứa trẻ chắn phát triển tốt Bên cạnh đó, dạy trẻ đức tính tiết kiệm, người lớn cần cần dạy cho trẻ hiểu rõ chất việc tiết kiệm: tiết kiệm với trẻ gì? Tiết kiệm để làm gì? Và Tiết kiệm nào? Khi trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NON , MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NON , MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay