Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
... 2.Viết đa thức sau dạng tích luỹ thừa a) x - 4x + = x - 2x + 2 = (x - 2) b) - 8x3 = 13 - (2x)3 = (1 - 2x)( 1+2x+4x2 ) Tiết 10 §7 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ... PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x + x + b) x2 - c) - 27x3 + HOẠT ĐỘNG NHÓM Hoạt động nhóm  ?1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x3 + 3x2 + 3x + b) ( x ... 2  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Học kỹ đẳng thức *Làm tập 44; 45a; 46c trang 20,21 sách giáo khoa *Đọc trước “ Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử Bài 45: Tìm x, biết a) – 25x2 =...
 • 11
 • 345
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
... 1+ 2x+4x2 ) Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức ?1 Phân tích đa thức thành nhân tử a) x3 + 3x2 + 3x + = x3 +3.x2 + 3.x .12 + 13 b) ( x + y )2 - 9x2 = ( x ... tích đa thức thành nhân tử a) x16 – b) n3 - n Hướng dẫn nhà -Ghi nhớ nội dung đẳng thức đáng nhớ -Làm tập lại sách giáo khoa sách tập -Đọc trước nội dung bài: phân tích đa thức thành nhân tử phương ... TRA BÀI CŨ Viết đa thức sau dạng tích luỹ thừa a) x - 4x + = x - 2x + = x2 − b) x - 2 ( 2) ( = (x - 2) )( = x− x+ ) c) - 8x3 = - (2x)3 = (1 - 2x)( 1+ 2x+4x2 ) Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng...
 • 11
 • 1,086
 • 1

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt
... TL2: Dùng H2: Cơ sở PT thành nhân đẳng thức việc phân tích sử dụng? tử: a)x2 – 4x + = -Ghi VD -Nêu VD1 (x – 2)2 b)x2 – = x2 2 = (x - -ba HS lên bảng -Gọi HS lên làm )(x + bảng làm ) c)1 – 8x3 -Chú ... chọn -Nhắc HS: PT = (1 – 2x)(1 + Hằng đẳng thức thành nhân tử 2x + 4x2) phù hợp tức đưa dạng tích ?1 -HS làm ?1 cá -Cho HS làm ?1 nhân ?2 -HS làm ?2 H3: Muốn (2n + 1052 – 25 = 1052 5)2 - 25 chia ... ………………… e) A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 = ………………… f) A3 + B3 = …………………… g) A3 - B3 = …………………… Bài mới: Hoạt động Hoạt động HS Ghi bảng GV TL1: Đúng H1: Phần KTBC xem PT đa thức thành nhân tử không? I.Ví...
 • 7
 • 1,251
 • 5

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps
... đẳng thức + Đó phương pháp phân tích học thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức GV cho lớp làm ?1 HS : a) =(x+1)3 HS lên bảng b) (x+y+3x)(x+y-3x) Nhận xét làm bạn HS nhận xét GV chữa chốt phương ... câu đến Hoạt động 2: Bài (30ph) Gv phân tích HS Ví dụ : Phân tích đa thức a) x2 -4x +4 thành nhân tử b) x2 -2 a) x2 -4x +4= (x-2)2 c) 1- 8x3 b) thành nhân tử? (3 HS lên bảng) c) 1-8x3 + Để làm ... phương pháp GV: lớp làm ?2 HS: =(105+25)(105-25) Gọi HS làm chữa =130.80 = 10400 GV: áp dụng làm tập sau: HS đọc đề CMR (2n+5)2-25 chia hết cho với HS phân tích (2n+5)2-25 thành số nguyên n? nhân tử...
 • 5
 • 933
 • 7

Một số biện pháp giúp học sinh yếu môn toán lớp 8 “phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Một số biện pháp giúp học sinh yếu môn toán lớp 8 “phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
... trợ học sinh – giỏi lớp giúp em có hứng 18 thú thực hành toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử cách dùng đẳng thức Muốn giúp học sinh yếu thực hành thành thạo phân tích đa thức thành nhân tử ... biện pháp em học sinh biết giải toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử cách dùng đẳng thức số học sinh Số học sinh giải Số học sinh chưa giải Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 48 40 89 ,1% ... 12/40(SGK) Ơ học sinh phải dùng đẳng thức để phân tích tử mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung Bài 18/ 43(SGK) Ơ học sinh phải dùng đẳng thức để phân tích mẫu thành nhân tử để tìm mẫu thức chung...
 • 22
 • 885
 • 2

Tiết 10 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Tiết 10 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
... a/ Phân tích thành nhân tử : 25x5 + 15x3 - 5x2 - 10x b/ Nhắc lại đẳng thức đáng nhớ X Y Ví dụ: Phân tích thành nhân tử a) x - 4x + = x - 2x.2 + 2 b) x - 2 = x2 ... 28 trang sách tập *Chuẩn bị tiết “ Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử * *Bài tập nâng cao: 1/Chứng minh : a+b+c = a3+b3+c3 = 3abc 2/Cho m, n số nguyên dương, so sánh: A ... x = − N =2 H Ộ I A N HỘI AN Cửa Đại Nhà cổ Chùa Cầu Chùa Phúc Kiến Chọn câu trả lời đúng: Nghiệm cuả phương trình 1 3+ x x + x + = là: a) c) − 27 b) d) Một đáp số khác Hướng dẫn nhà: Làm tập 26,...
 • 12
 • 208
 • 0

PHÂN TÍCH đa THỨC THÀNH NHÂN tử BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC

PHÂN TÍCH đa THỨC THÀNH NHÂN tử BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC
... 1+2x+4x2 ) Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức Tiết10: Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp dùng đẳng thức Vớ d: ?1 a , x3 + 3x2 + ... Tiết10: Bài 7 :Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp dùng đẳng thức Vớ d: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x - 4x + b) x2 - =x = x - 2x + 2 ( 2) ... 5) = 100 110 = 11000 Tiết10: Bài 7 :Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp dùng đẳng thức Ví dụ: Bài 43 / 20 SGK Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a , x2 + 6x + = ( x + )2 b , 10x...
 • 9
 • 226
 • 0

tiết 4phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

tiết 4phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
... giây Hướng dẫn nhà: *Làm tập 26, 27, 28 trang sách tập *Chuẩn bị tiết “Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử Bµi tËp n©ng cao 1, Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư a) x - 64...
 • 15
 • 891
 • 1

Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Chương I. §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
... thức đa ng nhớ và phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử học • Xem lại các bài tập đa làm • Làm tập: 48b, c; 49; 22; 23 (SGK), 31; 32 trang (SBT) Chọn phương án trả lời đúng Phân ... 2 Hướng dẫn học nhà • Ôn tập các hằng đẳng thức đa ng nhớ và phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử học • Xem lại các bài tập đa làm • Làm tập: 48b, c; 49; 50 trang 22; 23 (SGK), ... 28 14 26 19 23 27 16 12 11 18 17 22 21 10 13 15 20 25 24 30 29 Chọn phương án trả lời đúng Phân tích đa thức thành nhân tử 5x – 5y + ax – ay Vì: 5x – 5y + ax – ay a/ (x – y)(5 – a) = (5x –...
 • 11
 • 272
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
... dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Xuất nhân tử chung ? Em hiểu phân tích đa thức thành nhóm Nhóm thích ... 15 60 .10 0 = (15 .64 + 36 .15 ) + (25 .10 0 + 60 .10 0) = 15 .(64 + 36) + 10 0.(25 + 60) = 15 .10 0 + 10 0 85 = 10 0. (15 + 85 ) = 10 0 .10 0 = 10 000 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ ... hợp nhân tử phương pháp nhóm hạng tử? Xuất đẳng thức PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Ví dụ Áp dụng ?1 Tính nhanh 15 .64 + 25 .10 0 + 36 15 60 .10 0 Giải 15 .64 + 25 .10 0...
 • 20
 • 689
 • 0

T11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

T11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
... nhóm hạng tử cách thích hợp (nhóm hạng tử nhân tử chung nhóm hạng tử có dạng đẳng thức với nhau) với kết đa thức cho viết dạng tích đa thức Bài tập: Phân tích đa thức thành nhân tử: x xy ... dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử: dụ x + 6x + y = ( x + x + 9) y = ( x + 3) y = ( x + + y )( x + y ) Chú ý 2: Khi phân tích đa thức thành nhân tử phư ơng pháp nhóm hạng tử, ta cần nhóm hạng ... Phân tích đa thức thành nhân tử: x x + x x = x( x x + x 9) [ ] [ = x ( x + x) (9 x + 9) = x x( x + 1) 9( x + 1) ] = x( x + 1)( x 9) Chú ý 1: Khi phân tích đa thức thành nhân tử, hạng tử...
 • 7
 • 1,683
 • 13

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot
... nhóm nhân tử chung không? = x(x – 3) + y(x H2: Từng nhóm – 3) -Giới thiệu ta = (x – 3)(x + y) vừa PT đa thức thành nhân tử PP nhóm hạng tử I.Ví dụ: -HS suy nghĩ, H3:Hãy nhóm PT thành nhân thảo ... xét = (x + 3)(2y + z) -HS nhận xét ?1.(HS làm) -HS làm ?1 = 10000 bảng ?2 An -HS PT đa thức -Cho HS làm ?1 -Cho HS làm ?2, Thái Hà chưa thành nhân tử HS tự PT hết PT Củng cố: - Cho HS làm BT 47/22, ... - Cho HS làm BT 44, 46 Bài mới: Hoạt động Hoạt động HS Ghi bảng GV TL1: Không có H1: Xét đa thức x2 – 3x + xy – 3y , hạng tử nhân tử chung không? x2 – 3x + xy – -suy nghĩ 3y TL2: Có nhóm...
 • 5
 • 844
 • 2

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
... y)(3x – 5) Bài (SGK trang 22 toán lớp tập 1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 + 4x – y2 + 4; b) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2; c) x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 Đáp án hướng dẫn giải a) x2 + ... + 80 45 = 452 +2 40 45 + 402 – 152 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí = (40 + 45)2 – 152 = 85 2 – 152 = (85 – 15) (85 + 15) = 70 100 = 7000 Bài (SGK trang 23 toán lớp tập ... y – z + t)(x – y + z – t) Bài (SGK trang 22 toán lớp tập 1) Tính nhanh: a) 37,5 6,5 – 7,5 3,4 – 6,6 7,5 + 3,5 37,5 b) 452 + 402 – 152 + 80 45 Đáp án hướng dẫn giải a) 37,5 6,5 – 7,5 3,4...
 • 3
 • 619
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcchuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dung hang dang thucphân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcmột số biện pháp giúp học sinh yếu môn toán lớp 8 phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcví dụ 2 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcví dụ 3 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửhọc sinh biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử học sinh nhận xét các hạng tử trong đa thức để nhóm hợp lý và phân tích được đa thức thành nhân tửbài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửkiến thức học sinh biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửgiải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungphân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương phápphan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dat nhan tu chungôn tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức potxphương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp táchtiết 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam