Xác định cadidate gen kháng bệnh bạc lá trong các giống lúa bản địa của Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống (LV thạc sĩ)

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen
... không xác Chính vì vậy chúng em tiến hành đề tài Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc dòng đẳng gen Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, ... vấn đề  Dòng đẳng gen dòng gen giống khác gen kháng Dòng đẳng gen đóng vai trò quan trọng việc xác định thành phần chủng bệnh bạc Việc kết luận xác thành phần chủng bệnh bạc và gen nào ... PGS.TS Phan Hữu Tôn cộng sự, xác định phổ kháng nhiễm gen chủng vi khuẩn Miền Bắc Việt Nam, dựa vào phát có mặt gen dòng đẳng gen phương pháp lây nhiễm nhân tạo Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân...
 • 32
 • 848
 • 2

Nghiên cứu sử dụng các gen kháng bệnh bạc trong chọn tạo lúa lai hai dòng

Nghiên cứu sử dụng các gen kháng bệnh bạc lá trong chọn tạo lúa lai hai dòng
... cứu sử dụng gen kháng bệnh bạc chọn tạo lúa lai hai dòng" 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Phát gen kháng bệnh bạc tập đoàn dòng, giống lúa sử dụng để nghiên cứu - Tìm hiểu khả kháng bệnh bạc ... 2.1 Nghiên cứu phát triển lúa lai nớc 2.1.1 Nghiên cứu phát triển lúa lai giới.4 2.1.2 Nghiên cứu phát triển lúa lai Việt Nam 2.2 Những nghiên cứu lúa lai. 7 2.3 Tình hình nghiên cứu bệnh bạc lúa ... chế lúa lai ba dòng nhà khoa học tìm hớng nghiên cứu mới, công nghệ sản xuất lúa lai hai dòng 2.2.2 Những nghiên cứu ứng dụng lúa lai hệ hai dòng 2.2.2.1 Sản xuất hạt lai hai dòng nhờ khử đực dòng...
 • 101
 • 971
 • 2

Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc pot

Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc lá pot
... th phỏt hin c s hin din ca cỏc gen khỏng bệnh bạc cỏc th h phõn ly l cỏc dũng cú cha gen khỏng dng ng hp tử phục vụ tốt cho công tác chọn giống lúa lai II VậT LIệU Và PHƯƠN G PHáP N GHIÊN CứU ... m Gen Xa4 T h p S cõy phõn tớch - -+ V1 02 10 V115 V 121 7 V 122 10 V 123 11 Gen Xa5 + - -+ Gen Xa7 + - 10 -+ 10 11 10 + 10 Gen Xa21 10 11 -+ + V 125 6 V 128 10 10 V130 V133 10 10 V138 V140 11 11 2 ... V 123 v V140 õy l ngun vt liu quý chn c dũng m cha gen khỏng Xa7 nhng v tip theo Kt qu chn lc gen khỏng Xa21 Gen Xa21 l gen tri, khỏng c chng s 10 chng bệnh bạc xỏc nh v chn lc gen khỏng Xa21...
 • 9
 • 626
 • 6

Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc

Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc
... 10059 Lúa tiên u Lúa nơng (tẻ) Lúa Achi Lúa Achi Lúa tiết gà Lúa nơng Lúa tẻ nơng Lúa tẻ Tẻ mèo vỏ vàng Thóc tẻ nơng Lúa mùa trắng Bao thai nơng Lúa nơng trũng Bao thai nơng Lúa tro Lúa tro Lúa ... kết lây nhiễm nhân tạo phù hợp với kết phát gen PCR, tợng tái tổ hợp xẩy Điều tra 120 giống lúa địa phơng PCR, phát giống chứa gen Xa-7 giống kháng tất chủng, giống khác kháng đợc tất chủng ... là: 10057 10350 Hai giống đa khảo nghiệm khu vực hoá, sử dụng làm nguồn vật liệu tốt cho nhà chọn tạo giống chống bệnh bạc lúa Kết luận Dùng phơng pháp PCR để phát gen chống bệnh hữu hiệu xa-5...
 • 8
 • 649
 • 3

Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long

Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long
... phân l p ki u hình nh gen kháng b nh b c tài: “ m t s tính d ng d u phát hi n gen kháng b nh b c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a m t s gi ng lúa tr ng sung vào ph ung, Ba khai thác gen ... công trình nghiên c u “ d ng d u chu n phân t phát hi n gen kháng b nh b c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a t s gi ng lúa tr ng ng b ng sông C u Long c a riêng Các s li u, k t qu nêu ... NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN C NÔNG NGHI P VI T NAM HÙYNH V N NGHI P D NG D U CHU N PHÂN T PHÁT HI N GEN KHÁNG B NH B C LÁ (Xanthomonas oryzae pv oryzae) H T C A M T S GI NG LÚA TR NG...
 • 168
 • 191
 • 0

Phát triển nguồn vật liệu mang gen kháng vi khuẩn bạc (Xanthomonas Oryzae PV. Oryzae) phục vụ công tác chọn tạo giống lúa cho các tỉnh phía bắc Việt Nam

Phát triển nguồn vật liệu mang gen kháng vi khuẩn bạc lá (Xanthomonas Oryzae PV. Oryzae) phục vụ công tác chọn tạo giống lúa cho các tỉnh phía bắc Việt Nam
... th phân t ) gen kháng vi khu n b c 89 gi ng lúa ñ a phương K t qu cho th y có 18 gi ng mang gen Xa4, có gi ng mang gen xa5, có gi ng mang gen Xa7, gi ng lúa mang gen Xa21 (Nguy n Văn Vi t c ng ... t gen kháng vi khu n b c c a Vi n nghiên c u Lúa qu c t IRRI (B ng 2.1) B ng 2.1 Các dòng mang gen kháng c a Vi n nghiên c u Lúa qu c t IRRI Dòng TT NILs Tên gen kháng TT Dòng NILs Tên gen kháng ... n hành th c hi n ñ tài: Phát tri n ngu n v t li u mang gen kháng vi khu n b c (Xanthomonas oryzae pv Oyzae) ph c v công tác ch n t o gi ng lúa cho t nh phía B c Vi t Nam M c tiêu c a ñ tài -...
 • 175
 • 262
 • 0

thiết kế và ứng dụng các chỉ thị adn xác định các gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn ở một số giống lúa bản địa của việt nam đã giải mã hệ gen

thiết kế và ứng dụng các chỉ thị adn xác định các gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn ở một số giống lúa bản địa của việt nam đã giải mã hệ gen
... NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG CÁC CHỈ THỊ ADN XÁC ĐỊNH CÁC GEN ỨNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU MẶN MỘT SỐ GIỐNG LÚA BẢN ĐỊA CỦA VIỆT NAM ĐÃ GIẢI MÃ HỆ GEN Chuyên ... định gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn số giống lúa địa Việt Nam giải mã, thiết kế thị ADN chức để ứng dụng chọn tạo giống lúa chịu mặn Các mục tiêu cụ thể bao gồm: - Xác định gen ứng viên ... tiêu quan trọng chương trình chọn tạo giống lúa Dựa vào trình tự 36 giống lúa địa Việt Nam giải hệ gen xác định gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn số giống lúa địa Việt Nam giải mã: SRWD5...
 • 69
 • 765
 • 0

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN
... đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả tiếp nhận gen giống tiềm tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam 2.2.1 Tạo callus Nhiễm callus với Agrobacterium ... trường khảo sát, môi trường MS5 môi trường thích hợp cho tái sinh giống lúa nương miền Bắc Việt Nam 573 Nghiên cứu khả tạo callus tái sinh tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công ... Nghiên cứu khả tạo callus tái sinh tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen làm giảm 50% suất mùa màng hạn hán chiếm 15%, chí số diện tích đất canh tác có mực...
 • 9
 • 485
 • 4

Báo cáo "Đặc điểm của quy chế xác định tài sản doanh nghiệp phá sản trong luật phá sản doanh nghiệp của Việt Nam và những đề xuất sửa đổi " potx

Báo cáo
... a tài s n (lu t phá s n Trung Qu c, Nga, c); + Giá tr tài s n, m c ích, công d ng c a tài s n (lu t phá s n Hoa Kì, c) Kh i tài s n phá s n quy nh Lu t phá s n doanh nghi p c a Vi t Nam c xác ... t phá s n c a Nh t B n) Th ba, vi c xác nh kh i tài s n phá s n có tính n lo i hình tài s n hay ngu n tài s n Ví d : Trong lu t phá s n c a Hoa Kì, tài s n c a doanh nghi p c xem xét ó lo i tài ... nh ng tài s n quy n tài s n phát sinh trình gi i T¹p chÝ luËt häc sè 1/2004 X©y dùng ph¸p luËt quy t v vi c Tuy nhiên, quy nh v kh i tài s n phá s n Lu t phá s n doanh nghi p c a Vi t Nam cho...
 • 6
 • 601
 • 2

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN " pdf

BÁO CÁO
... đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả tiếp nhận gen giống tiềm tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam 2.2.1 Tạo callus Nhiễm callus với Agrobacterium ... trường khảo sát, môi trường MS5 môi trường thích hợp cho tái sinh giống lúa nương miền Bắc Việt Nam 573 Nghiên cứu khả tạo callus tái sinh tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công ... Nghiên cứu khả tạo callus tái sinh tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen làm giảm 50% suất mùa màng hạn hán chiếm 15%, chí số diện tích đất canh tác có mực...
 • 9
 • 329
 • 0

Nghiên cứu xác định nguồn vật liệu chịu mặn phục vụ công tác chọn tạo giống ngô cho vùng duyên hải nam trung bộ và đồng bằng sông cửu long (tt)

Nghiên cứu xác định nguồn vật liệu chịu mặn phục vụ công tác chọn tạo giống ngô cho vùng duyên hải nam trung bộ và đồng bằng sông cửu long (tt)
... cứu xác định nguồn vật liệu chịu mặn phục vụ công tác chọn tạo giống ngô cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đồng sông Cửu Long đƣợc tiến hành nghiên cứu Mục tiêu đề tài Xác định đƣợc nguồn vật liệu ... thời gian công tác, đề tài Nghiên cứu xác định nguồn vật liệu chịu mặn phục vụ công tác chọn tạo giống ngô cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đồng sông Cửu Long đƣợc thực thành công Thành công đề ... đƣợc nguồn vật liệu (dòng thuần) chịu mặn phục vụ cho công tác chọn tạo giống ngô lai; Tạo giống ngô lai chịu mặn cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đồng sông Cửu Long Ý nghĩa khoa học thực tiễn...
 • 27
 • 284
 • 0

Nghiên cứu thiết kế thiết bị xác định góc lật ngang tĩnh cho xe bus hai tầng sản xuất tại việt nam phục vụ công tác kiểm định

Nghiên cứu thiết kế thiết bị xác định góc lật ngang tĩnh cho xe bus hai tầng sản xuất tại việt nam phục vụ công tác kiểm định
... của TS Dƣơng Ngọc Khánh thực đề tài Nghiên cứu thiết kế thiết bị xác định góc lật ngang tĩnh cho xe bus hai tầng sản xuất Việt Nam phục vụ công tác kiểm định Trong lúc làm đề tài không tránh ... thuyết ổn định ngang ô tô Chƣơng : Thiết kế thiết bị xác định góc lật ngang tĩnh cho xe bus tầng sản xuất lắp ráp Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ỔN ĐỊNH NGANG Ô TÔ 2.1 Lý thuyết ổn định ngang ... việc nghiên cứu ổn định xe cần thiết Thiết bị đo góc lật ngang tĩnh đƣợc sử dụng để nghiên cứu ổn định xe giúp cho việc phát triển dòng xe công ty sản xuất ô tô, nhƣ giúp cho việc thiết kế đƣờng...
 • 87
 • 286
 • 0

Đánh giá dòng, giống lúa chịu mặn nhập nội phục vụ công tác chọn tạo giống cho vùng trồng lúa ven biển bắc việt nam

Đánh giá dòng, giống lúa chịu mặn nhập nội phục vụ công tác chọn tạo giống cho vùng trồng lúa ven biển bắc việt nam
... Bộ môn Công nghệ sinh học, Bộ môn Chọn tạo giống lúa cho vùng khó khăn, Trung tâm Nghiên cứu phát triển lúa thuần, Viện Cây lơng thực Cây thực phẩm, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dơng giúp đỡ, tạo điều ... Chọn giống trồng, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội tận tình giúp đỡ, hớng dẫn việc định hớng đề tài nh suốt trình thực hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc tập thể cán công ... Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Thầy cô giáo Viện Sau đại học, Bộ môn Di truyền Chọn giống trồng - Khoa Nông học, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt thời...
 • 124
 • 339
 • 0

Đề tài : nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam

Đề tài : nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam
... trọng công tác chọn tạo giống lúa nói chung lúa nếp nói riêng Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp miền Bắc Việt Nam ... Nam Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp có thời gian sinh trưởng ngắn, suất chất lượng cao cho tỉnh miền Bắc Nội dung nghiên cứu - Điều tra ... truyền vật liệu khởi đầu tập đoàn giống lúa nếp gieo trồng Bộ môn chọn tạo giống lúa đặc sản, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm - Xác định vật liệu khởi đầu...
 • 181
 • 860
 • 3

tóm tắt luận án nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam

tóm tắt luận án nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam
... lượng giống diện tích giống lúa đặc sản, lúa nếp nước tăng chưa đáng kể Như vậy, thấy việc nghiên cứu chọn tạo sản xuất lúa nếp chưa quan tâm nhiều Công tác đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ ... liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo gống lúa nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên việc nghiên cứu, đánh giá tập đoàn lúa nếp phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo giống, đặc biệt việc ... truyền vật liệu khởi đầu tập đoàn giống lúa nếp gieo trồng Bộ môn chọn tạo giống lúa đặc sản, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm - Xác định vật liệu khởi đầu...
 • 24
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp xác định gen kháng bệnh bạc lá xa4 xa7 bằng chỉ thị phân tửgen kháng bệnh bạc lágen kháng bệnh bạc lá lúanghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòngkiểm tra gen kháng bệnh bạc lá bằng pcrchuyển gen kháng bệnh bạc lá bằng ứng dụng công nghệ sinh họcchuyển gen kháng bệnh bạc lá bằng phương pháp chọn lọc truyền thốngthực trạng việc ứng dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa ở việt namthực trạng hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hoá ở việt nammột số đề xuất nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong qúa trình cổ phần hóa ở việt nammột số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa ở việt namtừ 1 1 2010 là ngày bắt đầu có hiệu lực thi hành của hàng loạt những quy định mới mà một số đạo luật tại các thị trường xk chính của việt nam đã ban hành nhưxác định độ mở cửa van để phục vụ công tác quản lýđịnh hướng phát triển cho các doanh nghiệp bán lẻ của việt namđánh giá nguồn gen phục vụ chọn tạo giống lúa năng suất cao chất lượng tốt kháng bệnh bạc láchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP