Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN - DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia lipolytica ... nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu c .Dầu thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 332
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica165442

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica165442
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN - DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia ... thơm nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica” ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu c .Dầu thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 344
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γdecalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γdecalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN γ- DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia lipolytica ... nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] c .Dầu thầu dầu Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 410
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
... a.Cây thầu dầu b.Qu thầu dầu c .Dầu thầu dầu Hình 1.3 Một số hình nh thầu dầu [5] H t thầu dầu chứa kho ng 50-60% dầu Dầu thầu dầu ch t lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nh t Dầu thầu dầu chứa ... môi trường nghiên cứu 2.1.1 Vi sinh v t Trong nghiên cứu này, ch ng n m men Yarrowia lipolytica VTP-5 dùng để chuyển hóa dầu thầu dầu thành - decalactone Đây ch ng n m men chuyển hóa ch t béo ... decalactone dầu thầu dầu Cây, qu dầu thầu dầu thương phẩm minh họa hình 1.3 a b Dầu thầu dầu có tên thương phẩm tiếng Anh castor oil (hình 1.3 c), tách từ h t thầu dầu (Ricinus communis) thu c họ Thầu dầu...
 • 70
 • 366
 • 0

nghiên cứu điều kiện nuôi cấy lên men vi khuẩn bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic thủy sản

nghiên cứu điều kiện nuôi cấy và lên men vi khuẩn bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic thủy sản
... Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy lên men vi khuẩn Bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic thủy sản cấp thiết Mục tiêu đề tài: Khảo sát điều kiện nuôi cấy thu sinh khối chủng Bacillus ... Lịch sử nghiên cứu probiotic nuôi trồng thủy sản 1.2.3 Ứng dụng probiotic nuôi trồng thủy sản 1.3 Tình hình nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Bacillus tạo chế phẩm nuôi trồng thủy sản ... người vật nuôi b/ Lịch sử nghiên cứu probiotic nuôi trồng thủy sản - Các nghiên cứu nước  Ở Vi t nam, nghiên cứu vi c sử dụng men vi sinh để cải thiện môi trường nuôi thủy sản nói chung nuôi tôm...
 • 51
 • 2,143
 • 10

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy chiết enzym protease từ vi khuẩn bacillus subtilis natto

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy và chiết enzym protease từ vi khuẩn bacillus subtilis natto
... Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy chiết enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis natto thực với mục tiêu: Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần môi trường nuôi cấy đến khả tạo enzyme protease Bacillus ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐINH THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VÀ CHIẾT ENZYM PROTEASE TỪ VI KHUẨN Bacillus subtilis natto LUẬN VĂN THẠC SĨ ... 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần môi trường nuôi cấy đến khả tạo enzyme protease Bacillus subtilis natto 3.1.1 Sơ xác định enzyme có mặt môi trường nuôi cấy B subtilis natto Theo nghiên cứu...
 • 85
 • 1,155
 • 2

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới
... sinh tinh, Qui trình thu gom, phân lập tế bào dòng tinh từ mào tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào dòng tinh từ mào tinh, ... lập tế bào gốc sinh tinh, vậy, có nhiều tác giả tiến hành nuôi cấy tế bào dòng tinh không cần phân lập tế bào gốc sinh tinh nuôi cấy tế bào gốc sinh tinh với tế bào Sertoli tế bào dòng tinh ... lập tế bào dòng tinh 31 2.2 Tổng quan tế bào nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh 41 2.3 Về tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh trình nuôi cấy 57 2.4 Về bảo quản tế bào dòng tinh...
 • 224
 • 659
 • 3

Nghiên cứu qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới
... gc sinh tinh t ng sinh tinh, Qui trỡnh thu gom, phõn lp cỏc t bo dũng tinh t mo tinh, Qui trỡnh nuụi cy, bit húa t bo gc sinh tinh t ng sinh tinh, Qui trỡnh nuụi cy, bit húa cỏc t bo dũng tinh ... sinh tinh v cỏc t bo dũng tinh t mo tinh bnh nhõn nam gii vụ sinh khụng cú tinh trựng, Xõy dng qui trỡnh bo qun, nuụi cy v bit hoỏ t bo gc sinh tinh t ng sinh tinh v cỏc t bo dũng tinh t mo tinh ... trng hp vụ sinh nam gii, tr nhng trng hp hon ton khụng cú tinh trựng ng sinh tinh ICSI cú th thc hin vi tinh trựng t tinh dch, tinh trựng hỳt t mo tinh hay tinh trựng sinh thit t tinh hon Hin...
 • 204
 • 299
 • 0

NGHIÊN cứu điều KIỆN NUÔI, KHẢ NĂNG KHỬ SULFIDEM, QUY TRÌNH ĐÔNG KHÔ VI KHUẨN tía (RHODOBACTER SP NTU) NHẰM sản XUẤT CHẾ hẩm PROBIOTIC

NGHIÊN cứu điều KIỆN NUÔI, KHẢ NĂNG KHỬ SULFIDEM, QUY TRÌNH ĐÔNG KHÔ VI KHUẨN tía (RHODOBACTER SP NTU) NHẰM sản XUẤT CHẾ hẩm PROBIOTIC
... Nghiên cứu điều kiện nuôi, khả khử sulfide quy trình đông khô vi khuẩn tía (Rhodobacter sp NTU) nhằm sản xuất chế hẩm probiotic với mục đích sau: Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục • Nghiên ... Nghiên cứu điều kiện nuôi, khả sinh trưởng vi khuẩn tía (Rhodobacter sp NTU) nhằm thu hoạch sinh khối tối ưu • Xác định khả khử sulfide chủng vi khuẩn • Xây dựng quy trình đông khô phù hợp để sản xuất ... Tình hình nghiên cứu quy trình đông khô sản xuất chế phẩm probiotic Ở nước ta, đông khô chủ yếu ứng dụng sản xuất probiotic cho người Ví dụ Công ty Vacxin sinh phẩm số sản suất chế phẩm BiosubtylII…Trong...
 • 49
 • 418
 • 9

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản thử nghiệm thụ tinh nhân tạo cho lợn Rừng trong điều kiện nuôi nhốt tại khu vực phía Bắc Việt Nam

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và thử nghiệm thụ tinh nhân tạo cho lợn Rừng trong điều kiện nuôi nhốt tại khu vực phía Bắc Việt Nam
... NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ PHỐNG QUANG TR NG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ THỬ NGHIỆM THỤ TINH NHÂN TẠO CHO LỢN RỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT TẠI KHU ... năán: Nghiên c u xác đ nh s ch tiêu sinh s n vƠ th nghi m th tinh ng nhơn t o cho l n R ng u ki n nuôi nh t t i khu vực phía B c Vi t Nam Mưăs : 62 64 01 06 Chuyên ngành: Sinh s n vƠ B nh sinh ... ng 87 4.19 D n tinh cho l n R ng nghiên c u 89 4.20 D n tinh cho l n Móng nghiên c u 89 4.21 ĐƠn l n R ng nghiên c u sinh 10 b ng ph ng pháp th tinh nhân t o ...
 • 131
 • 266
 • 0

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản thử nghiệm thụ tinh nhân tạo cho lợn Rừng trong điều kiện nuôi nhốt tại khu vực phía Bắc Việt Nam (Tóm tắt LA tiến sĩ)

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và thử nghiệm thụ tinh nhân tạo cho lợn Rừng trong điều kiện nuôi nhốt tại khu vực phía Bắc Việt Nam (Tóm tắt LA tiến sĩ)
... Thái Lan thử nghiệm thụ tinh nhân tạo cho lợn Rừng lợn địa điều kiện nuôi nhốt: Phương pháp huấn luyện khai thác tinh lợn, chất lượng tinh dịch, thử nghiệm thụ tinh nhân tạo cho lợn Rừng lợn địa ... TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Các tiêu sinh sản thực đàn lợn Rừng sinh từ đàn lợn Rừng nhập nội từ Thái Lan Thử nghiệm thụ tinh nhân tạo cho lợn Rừng nhập nội từ Thái Lan điều kiện nuôi nhốt 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN ... sản lợn Rừng - Kết nghiên cứu khai thác thử nghiệm thụ tinh nhân tạo cho lợn Rừng lợn Rừng lai lợn Móng sở cho việc nhân giống lợn Rừng chất lượng cao tăng hiệu kinh tế cho người chăn nuôi lợn Rừng...
 • 27
 • 241
 • 0

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế  xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh
... chủ trơng, sách phát triển kinh tế- hội cấp quyền 4.2 Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - hội 4.2.1 Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế 4.2.1.1 Phát triển sản xuất theo mô hình Lâm- ... dựng sở luận vận dụng vào nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế- hội tộc ngời Liềng, từ đề xuất số giải pháp phát triển sản xuất ngời Liềng thuộc phạm vi nghiên cứu 11 Bố cục đề ... Đảng Nhà nớc vấn đề dân tộc - Nghiên cứu thực trạng sống tộc ngời Liềng - Đề xuất giải pháp để phát triển kinh tế - hội tộc ngời Liềng Quan điểm nghiên cứu Đề tài vận dụng quan điểm nghiên...
 • 69
 • 552
 • 1

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học dược phẩm

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm
... người Trong đề tài này, chất phân tích mà chọn để nghiên cứu ampicillin (AMP), cephalexin (CEP), cefaclor (CEF) kháng sinh β - Lactam sử dụng phổ biến 2.1.2 Nội dung nghiên cứu Tập trung vào nghiên ... phương pháp - Phân tích mẫu dược phẩm (mẫu thuốc) - Phân tích mẫu sinh học (mẫu nước tiểu mẫu máu) - So sánh với số phương pháp khác 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp RP-HPLC Hình 2.1 Sơ ... 2,5-2,8 tùy vào cấu trúc phân tử Trong môi trường axit, kiềm, β- lactamase có tác dụng phân cắt khung phân tử, mở vòng β- lactam làm kháng sinh tác dụng 1.1.4 Tình hình lạm dụng kháng sinh Việt Nam...
 • 12
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quy trình nuôi cấy biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giớinghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ trên 45 tuổi tại thành phố đà nẵng năm 2009nghiên cứu đièu kiện phân tích thuốc kháng sinh họ p lactam bâng phương pháp sác kí lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quangchuyển hóa sinh học 8 thư viện bài giảngnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghien cứu quy trình nuôi cấy mô cây hoa huệnghiên cứu phân lập nuôi cấy bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ timkhao sat nghien cuu dieu kien vo co hoa mau xay dung quy trinh dinh luong selen bang cac phuong phap khac nhaucác thí nghiệm cho nội dung 2 nghiên cứu điều kiện hoạt hóa khi sử dụng chế phẩm enzyme pectinex ultra sp l nhằm nâng cao hiệu suất thu hồinghiên cún ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh cellulase của 2 chủng xạ khuẩn đ4 đ12phương pháp tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy3 8 lược đồ tối ưu hoá điều kiện nuôi cấy của chủng d13thực nghiệm nghiên cứu điều kiện vô cơ hóa mẫuđiều kiện nuôi cấykhảo sát điều kiện nuôi cấy nấm menBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI