68 77 NGHIÊN cứu sản XUẤT rượu VANG từ QUẢ XƯƠNG RỒNG GAI đinh hữu đông

nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất rượu vang từ quả xương rồng bàn chải

nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất rượu vang từ quả xương rồng bàn chải
... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Quy trình dự kiến Rượu vang từ xương rồng bàn chải vang đỏ tức dùng phương pháp lên men có xác nên quy trình dự kiến sản xuất vang đỏ từ xương rồng bàn chải sau Xương rồng ... quan độ màu sắc rượu vang xương rồng bàn chải .39 Bảng 2.2: Bảng điểm cảm quan mùi vang xương rồng bàn chải 40 Bảng 2.3: Bảng điểm cảm quan vị vang xương rồng bàn chải 41 Bảng ... cảm quan rượu thành phẩm .50 3.6 Đề xuất qui trình sản xuất rượu vang từ xương rồng bàn chải .51 3.7 Bao bì giá thành sản phẩm qui mô phòng thí nghiệm 53 KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ...
 • 92
 • 361
 • 1

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất rượu vang từ quả chuối, táo

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất rượu vang từ quả chuối, táo
... LONG Vang nho Vang vải Vang dứa Vang nổ Vang nho dry Vang Sơn tra Hình 1.5 Một số sản phẩm rượu vang tiếng Việt Nam 1.2 TỔNG QUAN VỀ NẤM MEN [8] Nấm men sử dụng trình sản xuất rượu vang chuối, táo ... hình sản xuất rượu vang 1.1.4.1 Tình hình sản xuất rượu vang giới Trên giới rượu vang sản xuất trở thành nghề thực mang tính thương mại nhiều quốc gia thuộc Châu Âu, Châu Mỹ… Cho đến việc sản xuất ... xuất qui trình sản xuất rượu vang từ chuối, táo 86 3.5 Sản xuất thử nghiệm sản phẩm đánh giá chất lượng sản phẩm 87 3.6 Kết phân tích vi sinh 91 3.7 Sơ tính giá thành sản...
 • 124
 • 1,614
 • 10

NGHIÊN cứu sản XUẤT rượu VANG từ QUẢ điều

NGHIÊN cứu sản XUẤT rượu VANG từ QUẢ điều
... dung nghiên cứu - Xác định thành phần nguyên liệu sản phẩm - Nghiên cứu xác định thông số thích hợp cho công đoạn lên men quy trình sản xuất rượu vang từ điều - Đề xuất quy trình sản xuất rượu vang ... photpho, sắt Việc nghiên cứu bảo quản chế biến điều phục vụ sản xuất công nghiệp, giải đầu cho điều l vấn đề cần thiết cấp bách nước ta Thực luận văn nghi ên cứu sản xuất rượu vang từ điều cần thiết, ... hình sản xuất rượu vang 1.1.6.1 Tình hình sản xuất rượu vang giới [10] Trên giới rượu vang sản xuất trở thành nghề thực mang tính thương mại nhiều quốc gia thuộc Châu Âu, Châu Mỹ… Cho đến việc sản...
 • 86
 • 213
 • 0

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt quả điều

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt quả điều
... Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt Điều GVHD: Nguyễn Bá Ngọc Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 KHÁI NIỆM CHUNG 1 KHÁI NIỆM : Rượu vang Điều sản phẩm lên men từ thịt Điều dịch ép thịt Điều ... cho sản phẩm Sản phẩm rượu vang Đồ án chuyên môn - 18 - SVTH: Hồ Thị Hiên Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt Điều GVHD: Nguyễn Bá Ngọc thành phẩm rượu vang bán ngọt, có độ cồn từ 11- 13,4% Rượu ... án chuyên môn - 19 - SVTH: Hồ Thị Hiên Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt Điều GVHD: Nguyễn Bá Ngọc Kết luận Chương 4: Trong sản xuất nước rượu vang điều thường gặp tượng tanin kết hợp với...
 • 23
 • 801
 • 13

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây phần 1

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây phần 1
... 1. 3.2 Dâu tây [14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20, 21] 10 1. 4 Tổng quan lên men rượu [2] 17 1. 4 .1 Đại cương lên men rượu 17 1. 4.2 Cơ chế lên men rượu .18 1. 5 Rượu vang [3,7,8,22,23,24,25,26] ... 9 ,10 75.5 14 .9 1. 2 2.4 1. 0 6 ,11 Mận 85 .1 13.5 0.8 0.7 0.5 5,6,7 Mơ 86.6 12 .1 2.0 1. 3 1. 2 4,5 Nho 85.0 16 .8 1. 0 0.5 0.4 Xoài 82.6 15 .9 1. 2 0.6 0.6 5,6 Táo 76.9 14 .5 0.8 1. 6 0.6 11 ,12 ,1 Vải 82 .1 ... liệu sản xuất rượu vang 25 1. 5.7 Hệ vi sinh vật sản xuất rượu vang 27 1. 5.8 Yêu cầu nấm men sản xuất rượu vang 30 1. 5.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến lên men vang 31 1.5 .10 Các sản...
 • 108
 • 1,018
 • 6

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây phần 2

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây phần 2
... rót Sản phẩm 28 - 320 C, ngày Bã 10-150C, ngày Bã Kết luận Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau: ⇒ Có thể sản xuất rượu vang từ hỗn hợp dưa hấudâu tây ⇒ Giống nấm men thích hợp cho trình lên men vang ... độ chất khơ, pH) Sản xuất thử rượu vang trái với điều kiện chọn Kiểm tra số tiêu hóa lý sản phẩm Đánh giá cảm quan sản phẩm Nội dung nghiên cứu Quy trình nghiên cứu Dưa hấu Dâu tây Xử lý ngun liệu ... pectinase sau ép dòch trái với nồng độ 0.1ml/100g 450C 2h) Kết 3.7 Xây dựng quy trình cơng nghệ sản xuất rượu vang dưa hấu- dâu tây Dưa hấu dâu tây Phân loại, rửa Bỏ vỏ, cuống Ép lấy dòch Xử lý enzim...
 • 46
 • 1,018
 • 13

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt quả Điều

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt quả Điều
... Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt Điều GVHD: Nguyễn Bá Ngọc Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 KHÁI NIỆM CHUNG 1 KHÁI NIỆM : Rượu vang Điều sản phẩm lên men từ thịt Điều dịch ép thịt Điều ... sản xuất rượu vang từ thịt Điều, song chưa có kết cụ thể phải chờ thời gian biết kết 1 Chủng nấm men Saccharomyses Cerevisiae Đây tác nhân dùng để lên men dịch nước Điều, sản xuất rượu vang Điều ... Các tiêu hóa học rượu vang quy định bảng Đồ án chuyên môn -9- SVTH: Hồ Thị Hiên Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt Điều GVHD: Nguyễn Bá Ngọc Bảng – Các tiêu hoá học rượu vang Tên tiêu Mức...
 • 24
 • 913
 • 2

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ DƯA HẤU VÀ DƯA TÂY

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ DƯA HẤU VÀ DƯA TÂY
... khô, pH) Sản xuất thử rượu vang trái với điều kiện chọn Kiểm tra số tiêu hóa lý sản phẩm Đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩm 2.3.4 Quy trình nghiên cứu sản xuất rượu vang dưa hấu- dâu tây Sau ... Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu dâu tây Trong luận văn tốt nghiệp này, nội dung nghiên cứu gồm có phần sau:  Khảo sát sinh trưởng khả lên men chủng nấm men từ phòng thí nghiệm : từ ... để rượu vang nho Tuy nhiên ngày người ta làm rượu vang từ nhiều loại khác rượu vang từ dứa, dâu, sơri… với mùi vò đặc trưng khác góp phần đa dạng hóa sản phẩm rượu vang Hình 1.4 : Sản phẩm rượu...
 • 108
 • 626
 • 0

nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây

nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây
... khô, pH) Sản xuất thử rượu vang trái với điều kiện chọn Kiểm tra số tiêu hóa lý sản phẩm Đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩm 2.3.4 Quy trình nghiên cứu sản xuất rượu vang dưa hấu- dâu tây Sau ... Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu dâu tây Trong luận văn tốt nghiệp này, nội dung nghiên cứu gồm có phần sau:  Khảo sát sinh trưởng khả lên men chủng nấm men từ phòng thí nghiệm : từ ... liệu a) Dưa hấu Sử dụng loại dưa hấu dài, vỏ xanh, thòt đỏ có nguồn gốc từ Long An Hình 2.1 Trái dưa hấu b) Dâu tây Sử dụng dâu tây chín đỏ trái nhỏ có nguồn gốc từ Đà Lạt Hình 2.2 Trái dâu tây 2.3.2...
 • 108
 • 529
 • 7

nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây

nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây
... Ru vang Khỏi nim : Ru vang l sn phm ca quỏ trỡnh lờn men ethanol t dch ộp trỏi cõy khụng qua chng ct Phõn loi : Theo mu sc : Vang trng Vang Vang hng Theo cụng ngh : Vang khụng cha CO2 Vang ... trng Vang Vang hng Theo cụng ngh : Vang khụng cha CO2 Vang cha CO2 Nguyờn liu truyn thng sn xut vang l nho Gii thiu Nguyờn liu Da hu Thnh phn n v 100g n c Nc Gluxit Protein Lipit Xenlulose Pectin ... trỏi cõy Kho sỏt cỏc yu t nh hng n quỏ trỡnh lờn men (lng ging cy, nng cht khụ, pH) Sn xut th ru vang trỏi cõy vi cỏc iu kin ó chn Kim tra mt s cỏc ch tiờu húa lý ca sn phm ỏnh giỏ cm quan sn phm...
 • 10
 • 521
 • 14

Đồ án chuyên môn - Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt quả điều doc

Đồ án chuyên môn - Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt quả điều doc
... lượng cho sản phẩm Sản phẩm rượu vang Đồ án chuyên môn -1 8- í : Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt Điều GVHD: Nguyễn Bá Ngọc thành phẩm rượu vang bán ngọt, có độ cồn từ 1 1- 13,4% Rượu đóng ... cách này, nước Điều vừa đồng thời ngăn chặn lên Hình 5: Thiết bị lọc sản xuất rượu vang Đồ án chuyên môn - 13 - SVTH: Hồ Thị Hiên Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt Điều GVHD: Nguyễn Bá Ngọc ... nhà sản xuất Giói hạn hàm lượng kim loại nặng Giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng rượu vang quy định bảng Đồ án chuyên môn - 9- SVTH: Hồ Thị Hiên Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt Điều...
 • 24
 • 519
 • 1

Nghiên cứu sản xuất rượu brandy từ quả bần chua (Sonneratia caseolaris)

Nghiên cứu sản xuất rượu brandy từ quả bần chua (Sonneratia caseolaris)
... tiễn sản xuất quy mô công nghiệp điều cần thiết Từ lý trên, chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sản xuất rượu brandy từ bần chua (Sonneratia caseolaris) Mục tiêu nghiên cứu nội dung nghiên ... nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Sản xuất thành công rượu brandy từ bần chua quy mô lên men 350 l/mẻ 2.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu lên men rượu brandy từ bần chua với quy mô 350l/ mẻ Nghiên cứu chưng ... liệu sản xuất rượu brandy Tuy nhiên, bần chua người dân địa phương sử dụng bần chua để làm số sản phẩm nước uống, bột bần, mứt bần Hiện nay, chưa có sở sản xuất khai thác giá trị sản xuất rượu brandy...
 • 71
 • 289
 • 0

Nghiên cứu sản xuất rượu vang chất lượng cao

Nghiên cứu sản xuất rượu vang chất lượng cao
... nâng cao chất lợng vang quy mô pilot 60 4.6 Nghiên cứu sử dụng số chất trợ lắng để làm rợu vang 63 4.6.1 Nghiên cứu sử dụng chất trợ lắng Polyclar 10 để làm 63 4.6.2 Nghiên cứu sử dụng chất trợ ... rợu vang giữ cho rợu vang ổn định mặt hóa lý Việc nghiên cứu để đa vào ứng dụng sản xuất hai trình công nghệ đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lợng rợu vang Việt nam Thực nghiên cứu ... rợu vang 22 3.6.1 Nghiên cứu sử dụng chất trợ lắng Polyclar 10 để làm 22 3.6.2 Nghiên cứu sử dụng chất trợ lắng gelatin để làm 23 3.6.3 Nghiên cứu sử dụng chất trợ lắng bentonit để làm 23 3.7 Nghiên...
 • 82
 • 494
 • 7

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU VANG NHÀU

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU VANG NHÀU
... s n ph m t trái nhàu rư u nhàu, rư u vang nhàu, trà nhàu, nư c c t nhàu có tính dư c lý cao ngày c nhi u ngư i bi t n Rư u vang trái nhàu m t lo i rư u lên men t nhiên t trái nhàu, ch t c h i, ... th c lên men t nhiên trái nhàu làm s n ph m rư u vang nhàu Ph n nghiên c u c ti n hành d a s "Nghiên c u s n xu t rư u vang nhàu" nh m m c ích làm tăng kh lên men d ch nhàu, rút ng n c th i gian ... men V i i u ki n nghiên c u t i phòng thí nghi m, ti n hành nghiên c u tài "Nghiên c u s n xu t rư u vang nhàu" v i m c tiêu chung nghiên c u c phương pháp s n xu t rư u vang trái nhàu có b sung...
 • 67
 • 276
 • 0

nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu vang từ quả dứa

nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu vang từ quả dứa
... vậy, chọn đề tài : Nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu vang từ dứa Nhiệm vụ mục đích đề tài: Tuyển chọn chủng nấm men có khả lên men dứa tạo rượu vang với hiệu xuất cao Nghiên cứu số điều kiện ... lên men xử lý trình lên men vang [10 ;37] 1.2.9 Các công nghệ sản xuất rượu vang 1.2.9.1 Quy trình sản xuất rượu vang nước Qua sơ đồ sau, ta thấy công nghệ sản xuất từ năm 1996 trở trước đưa vào ... Việt 1.2 CÁC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANG DỨA 1.2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển rượu vang Vang loại đồ uống có cồn nhẹ lên men từ trái Ngay từ thời xa xưa người biết làm vang cách ép...
 • 87
 • 1,351
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất rượu vang từ quả chuối táonghiên cứu sản xuất rượu vang từ thịt quả điềunghiên cứu sản xuất rượu vang ca caonghiên cứu sản xuất rượu vang chất lượng caonghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ trái quáchnghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ xoàibáo cáo nghiên cứu và sản xuất rượu vang từ trái điềunghiên cứu sản xuất rượunghiên cứu sản xuất rượu trái cây từ cherryde tai nghien cuu san xuat ruou len men tu trai caynghiên cứu sản xuất rượu trái cây nhotáonghiên cứu sản xuất rượu vải chưng cất từ cùi vải khônghiên cứu sản xuất rượu cao độ từ khoai lang việt namthiết kế nhà máy sản xuất rượu vang từ nhosản xuất rượu vang từ nhoTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia lai