chuyen dich can bang

Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng trong hóa học

Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng trong hóa học
... làm giảm tác dụng bên đó” I/ Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng cúa nồng độ đến chuyển dịch cân phản ứng hoá học: Mục đích: Nghiêm cứu ảnh hưởng nồng độ đến cân hoá học Hoá chất dụng cụ: - 04 ống nghiệm - ... chuyển dịch theo chiều giảm nồng độ FeCl KSCN, theo nguyên lý chuyển dịch cân - nguyên lý Le Chatelier: “Một hệ trạng thái cân bằng, chịu tác dụng bên thay đổi nồng độ, nhiệt độ hay áp suất cân chuyển ... thuận phản ứng nghịch, dẫn đến tạo sản phẩm phản ứng nhiều hay II/ Thí nghiệm : Ảnh hưởng Nhiệt độ tới chuyển dịch cân Mục đích: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến cân hoá học Hoá chất dụng cụ: -...
 • 15
 • 11,311
 • 51

Bài soạn cân bằngchuyển dịch cân bằng

Bài soạn cân bằng và chuyển dịch cân bằng
... 2: Hằng số cân Bài 1: nhiệt độ định, phản ứng thuận nghịch N (k ) + 3H (k ) NH (k ) thái cân nồng độ chất nh sau: [H2] = 2,0 mol/lít [N2] = 0,01 mol/lít [NH3] = 0,4 mol/lít Tính số cân nhiệt ... x).(0,4 x) Bài 4: Trong công nghiệp NH3 đợc sản xuất theo phơng trình N ( k ) + 3H ( k ) NH ( k ) = H 92 kj Khi hỗn hợp phản ứng trạng thái cân yếu tố sau ảnh hởng đến cân phản ứng? ảnh hởng ... [N2] = 0,21M [H2] = 2,6M Bài 2: Một phản ứng thuận nghịch A(k ) + B (k ) C (k ) + D(k ) Ngời ta trộn bốn chất A, B, C, D chất mol vào bình kín tích v không đổi Khi cân đợc thiết lập, lợng chất...
 • 2
 • 745
 • 19

Chuyên đề 1: Cân bằng Hóa học - Chuyển dịch cân bằng

Chuyên đề 1: Cân bằng Hóa học - Chuyển dịch cân bằng
... D gim ỏp sut chung ca h HSO 3- + H+ Khi cho thêm NaOH Câu 23: Khi hoà tan SO2 vào n-ớc có cân sau: SO2 + H2O cho thêm H2SO4 loãng vào dung dịch cân chuyển dịch t-ơng ứng A thuận thuận B thuận ... Tc trung bỡnh ca phn ng (tớnh theo H2O2) 60 giõy trờn l A 2,5.1 0-4 mol/(l.s) B 5,0.1 0-4 mol/(l.s) C 1,0.1 0-3 mol/(l.s) D 5,0.1 0-5 mol/(l.s) Cõu 38 (Cao ng 2007) Cho phng trỡnh húa hc ca phn ... Tc trung bỡnh ca phn ng (tớnh theo H2O2) 60 giõy trờn l: A 5,0.1 0-5 mol/(l.s) B 1,0.1 0-3 mol/(l.s) C 5,0.1 0-4 mol/(l.s) D 2,5.1 0-4 mol/(l.s) Cõu 25: Khi bt u phn ng, nng mt cht l 0,024 mol/l Sau...
 • 12
 • 1,101
 • 28

TRẠNG THÁI CÂN BẰNGCHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC
... nghịch: A B có số cân K = 10 1 (ở 25oC) Lúc cân bằng, % chất A chuyển hoá thành chất B là: A 0,1% B 10% C 9,1% D Kết khác 50 Chuyên đề 3: Trạng thái cân Chuyển dịch cân hóa học ... A Cân chuyển dịch sang chiều nghịch B Cân chuyển dịch theo chiều thuận C Phản ứng trở thành chiều D Cân không thay đổi Câu 27: Độ điện li  HCOOH thay đổi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch ... độ phản ứng nghịch tăng lên N2 H2 tăng theo Tức phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch Chuyên đề 3: Trạng thái cân Chuyển dịch cân hóa học 45 GIÁO DỤC HỒNG PHÚC Đ/c: Tứ Xã, Lâm thao, Phú Thọ...
 • 8
 • 258
 • 2

BÀI tập về cân BẰNG và sự CHUYỂN DỊCH cân BẰNG

BÀI tập về cân BẰNG và sự CHUYỂN DỊCH cân BẰNG
... Hằng số cân Bài 1: nhiệt độ định, phản ứng thuận nghịch N (k ) 3H (k ) 2NH (k ) đạt trạng thái cân nồng độ chất nh- sau: [H2] = 2,0 mol/lít [N2] = 0,01 mol/lít [NH3] = 0,4 mol/lít Tính số cân nhiệt ... x).(0,4 x) Bài 4: Trong công nghiệp NH3 đ-ợc sản xuất theo ph-ơng trình H 92 kj N (k ) 3H (k ) 2NH (k ) Khi hỗn hợp phản ứng trạng thái cân yếu tố sau ảnh h-ởng đến cân phản ứng? ảnh h-ởng ... 0,01.(2) [N2] = 0,21M [H2] = 2,6M Bài 2: Một phản ứng thuận nghịch A(k ) B(k ) C(k ) D(k ) Ng-ời ta trộn bốn chất A, B, C, D chất mol vào bình kín tích v không đổi Khi cân đ-ợc thiết lập, l-ợng chất...
 • 2
 • 150
 • 0

chuyển dịch cân bằng

chuyển dịch cân bằng
... biểu là: A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 C Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng D Cân chuyển dịch theo ... A Cân chuyển dịch sang chiều nghịch B .Cân chuyển dịch theo chiều thuận C Phản ứng trở thành chiều D Cân khơng đổi Câu 22: Cho phản ứng trạng thái cân bằng: H2 + I2 2HI ΔH...
 • 6
 • 305
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng nội dung thí nghiệm minh họa ảnh hưởng của quá trình tạo phức tới sự chuyển dịch cân bằng oxi hóa khử

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng nội dung thí nghiệm minh họa ảnh hưởng của quá trình tạo phức tới sự chuyển dịch cân bằng oxi hóa khử
... CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG THÍ NGHIỆM MINH HỌA ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TẠO PHỨC TỚI CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG OXI HÓA - KHỬ II.1 Hệ oxi hóa - khử có cấu tử tạo phức II.1.1 Cấu tử tạo phức dạng oxi hóa ... KẾT LUẬN Trong luận văn tiến hành xây dựng thí nghiệm minh họa ảnh hưởng trình tạo phức EDTA xianua đến cân oxi hóa - khử dung dịch Bao gồm: * Thí nghiệm 1,2,3,4: xét ảnh hưởng trình tạo phức ... số tạo phức I.3 Ảnh hưởng tạo phức tới oxi hóa - khử Sự tạo phức với dạng oxi hóa - khử làm thay đổi hoạt độ chúng yếu tố quan trọng làm thay đổi oxi hóa - khử Thông thường tạo phức với phối tử...
 • 22
 • 80
 • 0

Tài liệu Cơ sở phân tích hóa học- phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng pptx

Tài liệu Cơ sở phân tích hóa học- phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng pptx
... 2 Chương Phương pháp tính nồng độ chất dung dịch cân đơn giản 4.1 Một số luận điểm sở Phần lớn phép định lượng thực dung dịch Do đó, đối tượng hoá phân tích bao hàm lý thuyết dung dịch Tổng ... nước trung hoà) dung dịch đặc (khi mà sát ion có hạt tích điện khác) Dung dịch khí có ion phân tử xử cách độc lập gọi dung dịch lý tưởng dung dịch thật Dung dịch lý tưởng tính chất lý tưởng gặp ... thức số cân không cho thông tin tốc độ phản ứng 8 4.2.3 Những phương pháp biểu thị số cân Có hai phương pháp biển thị số cân bằng: cách biểu thị xác (được gọi cách biểu thị nhiệt động học) cách...
 • 26
 • 952
 • 1

chuyển mạch cân bằng tải ( load balancing swich) và ứng dụng triển khai trên mạng viễn thông fpt.

chuyển mạch cân bằng tải ( load balancing swich) và ứng dụng triển khai trên mạng viễn thông fpt.
... thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật hợp với kiến trúc mạng CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG CHUYỂN MẠCH CÂN BẰNG TẢI TRONG HỆ THỐNG MẠNG VIỄN THÔNG FPT 3.1 Tổng quan mạng viễn thông FPT ... thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật 3.3 ỨNG DỤNG CHUYỂN MẠCH CÂN BẰNG TẢI TRONG HỆ THỐNG MẠNG VIỄN THÔNG FPT 3.3.1 Mô hình kết nối Mô hình giải pháp high availability load balancing ... Đề Tài: Kỹ thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật 1.2 Lợi ích ứng dụng chuyển mạch cân tải Server Load Balancing (máy chủ cân tải) trình phân phối yêu cầu dịch...
 • 40
 • 414
 • 2

Tài sản chuyển dịch: Cần quy định thống nhất pdf

Tài sản chuyển dịch: Cần quy định thống nhất pdf
... NSNN việc theo dõi, quản lý tài sản Cần quy định thống Đã đến lúc, giao dịch chuyển dịch tài sản kinh tế phải nhận thức mức cần quy định thống nhất, đổi Theo đó, chuyển dịch phải cam kết hợp ... tính pháp lý Riêng tài sản cá nhân thông qua quan trọng tài giao dịch dân Sự cam kết chuyển dịch sở quan trọng để thực theo dõi, hạch toán, quản lý trình tham gia tài sản Với tài sản liên quan đến ... mẫu thống dùng cho việc chuyển dịch tài sản phát hành rộng rãi tất giao dịch loại phạm vi nước Khi quy định pháp lý tin cậy việc thu hồi giá trị thông qua hoạt động tạo kết kinh doanh tài sản...
 • 7
 • 124
 • 0

chuyển dịch...đồng băng sông hồng

chuyển dịch...đồng băng sông hồng
... thải sông Hồng +Việc chuyển cấu kinh tế châm, chưa phát huy hết mạnh vùng 3 .Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành a Thực trạng: Dựa vào hình 33.2 nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành ĐBSHồng? ... nhanh tốc độ phát triển kinh tế Chu?n b? l? h?i cá c t?nh d?ng b?ng sông H?ng - Clip.vn.mp4 1.Câu hỏi số SGK: a.Đồng băng sông Hồng có vai trò đặc biệt quan trọng chiến lược Phát triển kinh tế ... độ vịnh Dựa sơ đồ trình bày mạnh chủ yếu Đồng sông Các mạnh chủ yếu a.Vị trí địa lý: +Trong vùng kinh tế trọng điểm +Giáp vùng vịnh Bắc Bộ Đồng Sông Hồng -> thuận lợi cho giao lưu với vùng quốc...
 • 26
 • 155
 • 0

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ:cân bằng phương trình oxi hoá khử pdf

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ:cân bằng phương trình oxi hoá khử pdf
... 2 Cân phương trình sau theo phương pháp thăng electron a) Co + HNO3  Co(NO3)2 + N2 + H2O b) KMnO4 + HCl  MnCl2 ... Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O i) KMnO4 + PH3 + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + H2O + H3PO4 Cân phương trình sau theo phương pháp thăng electron a) KClO3  KCl + O2 b) AgNO3  Ag + NO2 + O2 c) NH4NO3  N2O...
 • 4
 • 567
 • 10

DUNG DỊCH - CÂN BẰNG LỎNG HƠI doc

DUNG DỊCH - CÂN BẰNG LỎNG HƠI doc
... Chương V: DUNG DỊCH CÂN BẰNG LỎNG HƠI I Đại cương dung dòch II Sự hòa tan chất khí chất lỏng III.Sự hòa tan chất lỏng chất lỏng Cân lỏng – I ĐẠI CƯƠNG VỀ DUNG DỊCH Dung dòch hỗn hợp đồng ... SỰ HOÀ TAN CỦA CHẤT LỎNG TRONG CHẤT LỎNG CÂN BẰNG DUNG DỊCH LỎNG – HƠI Trộn hai chất lỏng vào xảy trường hợp: - Hoàn toàn tan lẫn vào nhau, - Hoàn toàn không tan lẫn vào - Tan có giới hạn HỆ ... h3 Điểm lỏng: l1 → l2 → l3 Điểm hơi: h1→ h2→ h3 Nếu điểm lỏng, điểm hệ điểm thẳng hàng, ta có Lỏngl Q h = Hơih Q2l2 HỆ DUNG DỊCH THỰC TAN LẪN VÔ HẠN a Áp suất hơi: Trong dung dòch thực: Phơi thực...
 • 39
 • 490
 • 2

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA
... quan trắc chuyển dịch 4.2.1 Thời gian thực chu kỳ quan trắc chuyển dịch tiến hành dựa vào yếu tố: - Loại nhà công trình; - Loại đất xây dựng nhà công trình; - Đặc điểm áp lực ngang; - Mức độ chuyển ... độ xác dựa vào đặc điểm đất tầm quan trọng công trình Độ xác quan trắc chuyển dịch ngang chu kỳ quan trắc 4.1 Độ xác quan trắc chuyển dịch ngang 4.1.1 Sai số quan trắc chuyển dịch ngang xác định ... Quan trắc chuyển dịch ngang nhà công trình xây dựng đất cứng nửa cứng (thời gian sử dụng 50 năm), công trình quan trọng, công trình có ý nghĩa đặc biệt Cấp 2: Quan trắc chuyển dịch ngang nhà công...
 • 35
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyển dịch cân bằng hóa họcthí nghiệm về sự chuyển dịch cân bằng hóa họcsự chuyển dịch cân bằng hóa học là gìbài tập về sự chuyển dịch cân bằng hóa họcthế nào là sự chuyển dịch cân bằng hóa họcsự chuyển dịch cân bằng là gìsự chuyển dịch cân bằng ionchuyển dịch cân bằng là gìchuyển dịch cân bằng le chatelierchuyển dịch cân bằng phản ứng hóa họcchuyển dịch cân bằng phản ứnglý thuyết chuyển dịch cân bằnglý thuyết chuyển dịch cân bằng hóa họctốc độ phản ứng và chuyển dịch cân bằngsự chuyển dịch cân bằng trong dung dịch amoniacHệ thống quản lý, đánh giá và khai thác các đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục thanh hóaSử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng ở Việt Nambáo cáo thí nghiệm cơ học trường spkt tphcmMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy kiểu dữ liệu mảng, tin học 11 ở trường THPT lam kinhMột số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao năng lực ứng dụng tin học vào thực tiễn khi dạy soạn thảo văn bản, mạng máy tính và internet ở lớp 10Một số kinh nghiệm khắc phục khó khăn của học sinh khi học lập trình pascal – môn tin học 11Một số kinh nghiệm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh khi học phần câu lệnh rẽ nhánh tại trường THPT lam kinhSO SÁNH CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 3 HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ CHUẨN MỰC VIỆT NAM SỐ 11 – HỢP NHẤT KINH DOANHskkn hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏiMột số kỹ năng vận dụng thuật toán để giải các bài toán cơ bản trong tin học 10 THPTMột số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học tin học 10 ở trường THPT nguyễn xuân nguyênBài 5. Cơ quan tiêu hoáhttps:taoto.vndienthoaiiphonexcogiabaonhieu.html iphone x bao nhiêuTích hợp các kiến thức toán học, vật lí, sinh học, địa lí, văn hóa dân gian, thực tiễn đời sống vào ôn tập chương 3 cấu trúc rẽ nhánh và lặp tin học 11 giúp nâng cao chất lượỨng dụng phần mềm CAMTASIA STUDIO nâng cao chất lượng dạy học trực quan môn tin học lớp 12skkn sử dụng bài giảng e learning nhằm tăng tính tương tác ở bài 2 tin học 10 “thông tin và dữ liệu” tại trường THPT tô hiến thànhskkn sử dụng hàm sinh số ngẫu nhiên random tạo test cho một số bài tập cơ bản tin học 11skkn tích hợp môn tin học và toán học trong dạy bài kiểu mảng cho học sinh lớp 11 ở trường thpt yên định 3Sử dụng đồ dùng dạy học diễn tả các thuật toán trong bài bài toán và thuật toán tin học 10 bảng sơ đồ khốiSử dụng một số trò chơi nhằm tạo hứng thú và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính trong dạy thực hành tin lớp 10 ở trường THPT bắc sơn