chuyen dich can bang hay

Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng trong hóa học

Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng trong hóa học
... làm giảm tác dụng bên đó” I/ Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng cúa nồng độ đến chuyển dịch cân phản ứng hoá học: Mục đích: Nghiêm cứu ảnh hưởng nồng độ đến cân hoá học Hoá chất dụng cụ: - 04 ống nghiệm - ... chuyển dịch theo chiều giảm nồng độ FeCl KSCN, theo nguyên lý chuyển dịch cân - nguyên lý Le Chatelier: “Một hệ trạng thái cân bằng, chịu tác dụng bên thay đổi nồng độ, nhiệt độ hay áp suất cân chuyển ... thuận phản ứng nghịch, dẫn đến tạo sản phẩm phản ứng nhiều hay II/ Thí nghiệm : Ảnh hưởng Nhiệt độ tới chuyển dịch cân Mục đích: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến cân hoá học Hoá chất dụng cụ: -...
 • 15
 • 11,401
 • 51

Bài soạn cân bằngchuyển dịch cân bằng

Bài soạn cân bằng và chuyển dịch cân bằng
... 2: Hằng số cân Bài 1: nhiệt độ định, phản ứng thuận nghịch N (k ) + 3H (k ) NH (k ) thái cân nồng độ chất nh sau: [H2] = 2,0 mol/lít [N2] = 0,01 mol/lít [NH3] = 0,4 mol/lít Tính số cân nhiệt ... x).(0,4 x) Bài 4: Trong công nghiệp NH3 đợc sản xuất theo phơng trình N ( k ) + 3H ( k ) NH ( k ) = H 92 kj Khi hỗn hợp phản ứng trạng thái cân yếu tố sau ảnh hởng đến cân phản ứng? ảnh hởng ... [N2] = 0,21M [H2] = 2,6M Bài 2: Một phản ứng thuận nghịch A(k ) + B (k ) C (k ) + D(k ) Ngời ta trộn bốn chất A, B, C, D chất mol vào bình kín tích v không đổi Khi cân đợc thiết lập, lợng chất...
 • 2
 • 747
 • 19

Chuyên đề 1: Cân bằng Hóa học - Chuyển dịch cân bằng

Chuyên đề 1: Cân bằng Hóa học - Chuyển dịch cân bằng
... D gim ỏp sut chung ca h HSO 3- + H+ Khi cho thêm NaOH Câu 23: Khi hoà tan SO2 vào n-ớc có cân sau: SO2 + H2O cho thêm H2SO4 loãng vào dung dịch cân chuyển dịch t-ơng ứng A thuận thuận B thuận ... Tc trung bỡnh ca phn ng (tớnh theo H2O2) 60 giõy trờn l A 2,5.1 0-4 mol/(l.s) B 5,0.1 0-4 mol/(l.s) C 1,0.1 0-3 mol/(l.s) D 5,0.1 0-5 mol/(l.s) Cõu 38 (Cao ng 2007) Cho phng trỡnh húa hc ca phn ... Tc trung bỡnh ca phn ng (tớnh theo H2O2) 60 giõy trờn l: A 5,0.1 0-5 mol/(l.s) B 1,0.1 0-3 mol/(l.s) C 5,0.1 0-4 mol/(l.s) D 2,5.1 0-4 mol/(l.s) Cõu 25: Khi bt u phn ng, nng mt cht l 0,024 mol/l Sau...
 • 12
 • 1,105
 • 28

TRẠNG THÁI CÂN BẰNGCHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC
... nghịch: A B có số cân K = 10 1 (ở 25oC) Lúc cân bằng, % chất A chuyển hoá thành chất B là: A 0,1% B 10% C 9,1% D Kết khác 50 Chuyên đề 3: Trạng thái cân Chuyển dịch cân hóa học ... A Cân chuyển dịch sang chiều nghịch B Cân chuyển dịch theo chiều thuận C Phản ứng trở thành chiều D Cân không thay đổi Câu 27: Độ điện li  HCOOH thay đổi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch ... độ phản ứng nghịch tăng lên N2 H2 tăng theo Tức phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch Chuyên đề 3: Trạng thái cân Chuyển dịch cân hóa học 45 GIÁO DỤC HỒNG PHÚC Đ/c: Tứ Xã, Lâm thao, Phú Thọ...
 • 8
 • 258
 • 2

BÀI tập về cân BẰNG và sự CHUYỂN DỊCH cân BẰNG

BÀI tập về cân BẰNG và sự CHUYỂN DỊCH cân BẰNG
... Hằng số cân Bài 1: nhiệt độ định, phản ứng thuận nghịch N (k ) 3H (k ) 2NH (k ) đạt trạng thái cân nồng độ chất nh- sau: [H2] = 2,0 mol/lít [N2] = 0,01 mol/lít [NH3] = 0,4 mol/lít Tính số cân nhiệt ... x).(0,4 x) Bài 4: Trong công nghiệp NH3 đ-ợc sản xuất theo ph-ơng trình H 92 kj N (k ) 3H (k ) 2NH (k ) Khi hỗn hợp phản ứng trạng thái cân yếu tố sau ảnh h-ởng đến cân phản ứng? ảnh h-ởng ... 0,01.(2) [N2] = 0,21M [H2] = 2,6M Bài 2: Một phản ứng thuận nghịch A(k ) B(k ) C(k ) D(k ) Ng-ời ta trộn bốn chất A, B, C, D chất mol vào bình kín tích v không đổi Khi cân đ-ợc thiết lập, l-ợng chất...
 • 2
 • 151
 • 0

chuyển dịch cân bằng

chuyển dịch cân bằng
... biểu là: A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 C Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng D Cân chuyển dịch theo ... A Cân chuyển dịch sang chiều nghịch B .Cân chuyển dịch theo chiều thuận C Phản ứng trở thành chiều D Cân khơng đổi Câu 22: Cho phản ứng trạng thái cân bằng: H2 + I2 2HI ΔH...
 • 6
 • 308
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng nội dung thí nghiệm minh họa ảnh hưởng của quá trình tạo phức tới sự chuyển dịch cân bằng oxi hóa khử

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng nội dung thí nghiệm minh họa ảnh hưởng của quá trình tạo phức tới sự chuyển dịch cân bằng oxi hóa khử
... CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG THÍ NGHIỆM MINH HỌA ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TẠO PHỨC TỚI CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG OXI HÓA - KHỬ II.1 Hệ oxi hóa - khử có cấu tử tạo phức II.1.1 Cấu tử tạo phức dạng oxi hóa ... KẾT LUẬN Trong luận văn tiến hành xây dựng thí nghiệm minh họa ảnh hưởng trình tạo phức EDTA xianua đến cân oxi hóa - khử dung dịch Bao gồm: * Thí nghiệm 1,2,3,4: xét ảnh hưởng trình tạo phức ... số tạo phức I.3 Ảnh hưởng tạo phức tới oxi hóa - khử Sự tạo phức với dạng oxi hóa - khử làm thay đổi hoạt độ chúng yếu tố quan trọng làm thay đổi oxi hóa - khử Thông thường tạo phức với phối tử...
 • 22
 • 80
 • 0

Tài liệu Cơ sở phân tích hóa học- phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng pptx

Tài liệu Cơ sở phân tích hóa học- phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng pptx
... 2 Chương Phương pháp tính nồng độ chất dung dịch cân đơn giản 4.1 Một số luận điểm sở Phần lớn phép định lượng thực dung dịch Do đó, đối tượng hoá phân tích bao hàm lý thuyết dung dịch Tổng ... nước trung hoà) dung dịch đặc (khi mà sát ion có hạt tích điện khác) Dung dịch khí có ion phân tử xử cách độc lập gọi dung dịch lý tưởng dung dịch thật Dung dịch lý tưởng tính chất lý tưởng gặp ... thức số cân không cho thông tin tốc độ phản ứng 8 4.2.3 Những phương pháp biểu thị số cân Có hai phương pháp biển thị số cân bằng: cách biểu thị xác (được gọi cách biểu thị nhiệt động học) cách...
 • 26
 • 955
 • 1

chuyển mạch cân bằng tải ( load balancing swich) và ứng dụng triển khai trên mạng viễn thông fpt.

chuyển mạch cân bằng tải ( load balancing swich) và ứng dụng triển khai trên mạng viễn thông fpt.
... thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật hợp với kiến trúc mạng CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG CHUYỂN MẠCH CÂN BẰNG TẢI TRONG HỆ THỐNG MẠNG VIỄN THÔNG FPT 3.1 Tổng quan mạng viễn thông FPT ... thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật 3.3 ỨNG DỤNG CHUYỂN MẠCH CÂN BẰNG TẢI TRONG HỆ THỐNG MẠNG VIỄN THÔNG FPT 3.3.1 Mô hình kết nối Mô hình giải pháp high availability load balancing ... Đề Tài: Kỹ thuật cân bẳng tải Thăng Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts Lê Nhật 1.2 Lợi ích ứng dụng chuyển mạch cân tải Server Load Balancing (máy chủ cân tải) trình phân phối yêu cầu dịch...
 • 40
 • 416
 • 2

Tài sản chuyển dịch: Cần quy định thống nhất pdf

Tài sản chuyển dịch: Cần quy định thống nhất pdf
... NSNN việc theo dõi, quản lý tài sản Cần quy định thống Đã đến lúc, giao dịch chuyển dịch tài sản kinh tế phải nhận thức mức cần quy định thống nhất, đổi Theo đó, chuyển dịch phải cam kết hợp ... tính pháp lý Riêng tài sản cá nhân thông qua quan trọng tài giao dịch dân Sự cam kết chuyển dịch sở quan trọng để thực theo dõi, hạch toán, quản lý trình tham gia tài sản Với tài sản liên quan đến ... mẫu thống dùng cho việc chuyển dịch tài sản phát hành rộng rãi tất giao dịch loại phạm vi nước Khi quy định pháp lý tin cậy việc thu hồi giá trị thông qua hoạt động tạo kết kinh doanh tài sản...
 • 7
 • 124
 • 0

chuyển dịch...đồng băng sông hồng

chuyển dịch...đồng băng sông hồng
... thải sông Hồng +Việc chuyển cấu kinh tế châm, chưa phát huy hết mạnh vùng 3 .Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành a Thực trạng: Dựa vào hình 33.2 nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành ĐBSHồng? ... nhanh tốc độ phát triển kinh tế Chu?n b? l? h?i cá c t?nh d?ng b?ng sông H?ng - Clip.vn.mp4 1.Câu hỏi số SGK: a.Đồng băng sông Hồng có vai trò đặc biệt quan trọng chiến lược Phát triển kinh tế ... độ vịnh Dựa sơ đồ trình bày mạnh chủ yếu Đồng sông Các mạnh chủ yếu a.Vị trí địa lý: +Trong vùng kinh tế trọng điểm +Giáp vùng vịnh Bắc Bộ Đồng Sông Hồng -> thuận lợi cho giao lưu với vùng quốc...
 • 26
 • 156
 • 0

VL10- Các dạng cân bằng (hay)

VL10- Các dạng cân bằng (hay)
... I CÁC DẠNG CÂN BẰNG: 1.CÂN BẰNG KHÔNG BỀN: Nếu đưa vật lệch khỏi vò trí cân vật tự trở vò trí cũ Cân gọi cân không bền G G O d’  P  P I CÁC DẠNG CÂN BẰNG: 1.CÂN BẰNG KHÔNG BỀN 2.CÂN BẰNG ... trí cân vật tự trở vò trí cũ Cân gọi cân bền O G G  P  P I CÁC DẠNG CÂN BẰNG: CÂN BẰNG BỀN: CÂN BẰNG KHÔNG BỀN: CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH: Nếu đưa vật khỏi vò trí cân vật đứng cân O G O G Cân gọi cân ... Cân gọi cân phiếm đònh  P  P II CÂN BẰNG CỦA VR CÓ MẶT CHÂN ĐẾ: Mặt chân đế: Mặt chân đế hình đa giác lồi nhỏ chứa tất điểm tiếp xúc vật với mặt đỡ Điều kiện cân vật có mặt giá trọng lực chân...
 • 18
 • 130
 • 0

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ:cân bằng phương trình oxi hoá khử pdf

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ:cân bằng phương trình oxi hoá khử pdf
... 2 Cân phương trình sau theo phương pháp thăng electron a) Co + HNO3  Co(NO3)2 + N2 + H2O b) KMnO4 + HCl  MnCl2 ... Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O i) KMnO4 + PH3 + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + H2O + H3PO4 Cân phương trình sau theo phương pháp thăng electron a) KClO3  KCl + O2 b) AgNO3  Ag + NO2 + O2 c) NH4NO3  N2O...
 • 4
 • 570
 • 11

DUNG DỊCH - CÂN BẰNG LỎNG HƠI doc

DUNG DỊCH - CÂN BẰNG LỎNG HƠI doc
... Chương V: DUNG DỊCH CÂN BẰNG LỎNG HƠI I Đại cương dung dòch II Sự hòa tan chất khí chất lỏng III.Sự hòa tan chất lỏng chất lỏng Cân lỏng – I ĐẠI CƯƠNG VỀ DUNG DỊCH Dung dòch hỗn hợp đồng ... SỰ HOÀ TAN CỦA CHẤT LỎNG TRONG CHẤT LỎNG CÂN BẰNG DUNG DỊCH LỎNG – HƠI Trộn hai chất lỏng vào xảy trường hợp: - Hoàn toàn tan lẫn vào nhau, - Hoàn toàn không tan lẫn vào - Tan có giới hạn HỆ ... h3 Điểm lỏng: l1 → l2 → l3 Điểm hơi: h1→ h2→ h3 Nếu điểm lỏng, điểm hệ điểm thẳng hàng, ta có Lỏngl Q h = Hơih Q2l2 HỆ DUNG DỊCH THỰC TAN LẪN VÔ HẠN a Áp suất hơi: Trong dung dòch thực: Phơi thực...
 • 39
 • 495
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Hoạt động trả lương tại trung tâm CNTT – BIDV (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ý định lựa chọn thương hiệu nhà bán lẻ điện thoại thông minh tại thị tường Hà Nội (tt)Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiêu chuẩn nén h.264 và ứng dụng trong truyền hình có độ phân giải cao (HDTV) (LV thạc sĩ)Hoạt động trả lương tại trung tâm cntt – BIDV (tt)Quản lí hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học phổ thông tân trào, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangTích hợp liên môn trong dạy học chủ đề vi sinh vật sinh học 10 trung học phổ thôngTuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyCong van 1290 thuc hien sau giam sat HDND TinhĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂNTHUYẾT LƯỢNG tử ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG hạt của ÁNH SÁNG lớp 12Unit 12 musicUnit 13 films and cinemaTÀI LIỆU KỸ THUẬT CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA DT03M-RF Kiểu: DT03M01NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM MẶNCHUONG 3 KHONG GIAN VECTO (LOI GIAI)