tổng hai véc tơ

Tổng hiệu hai véc (tiết 1) 10 cơ bản

Tổng hiệu hai véc tơ (tiết 1) 10 cơ bản
... Cho hai véc a b Lấy điểm A Vẽ AB = a BC = b Véc AC gọi tổng hai véc a b Ta ký hiệu tổng hai véc a b a + b Vậy AC = a + b B Chú ý: AB + BC = AC a b A a+b Với ba điểm A,B,C C F F1 F2 Hai ... hợp lực F tổng F1 F2 , làm thuyền chuyển động Sở giáo dục đào tạo an giang Trường THPT trần văn thành ** Bài 2 :Tổng hiệu hai véc Người thực hiện: Hồ Đăng Sen 1 .Tổng hai véc tơ: Định nghĩa: ... nh ngha hai vộct bng v N a) AM = BC b) AN = CB Cõu : hai vộct bng l hai vộct cựng Tr phng v cựng di li : A N B M C Hai người kéo thuyền F F1 F2 Hai người kéo thuyền với hai lực F1 F2 Hai lực...
 • 12
 • 177
 • 0

Bài soạn thi công chức Hà Nội Tổng và hiệu hai vec

Bài soạn thi công chức Hà Nội Tổng và hiệu hai vec tơ
... Bài soạn thi công chức 2009 Nội dung §2 Tổng hiệu hai véc Tổng hai véc a Định nghĩa(sgk) b a b B A C a a +b Hoạt động thầy trò Gv?: hai người dọc bờ sôngu ur u ... cộng véc tơ, qui tắc hình bình hành +)Kĩ xác định véc tổng +) Đọc trước phần lại Nhận xét ban giám khảo Thí sinh: Vũ Viết Hưng Bài soạn thi công chức 2009 Tên soạn: TÍCH CỦA VÉC TƠ VỚI MỘT ... hình bình hành Bài soạn thi công chức 2009 b Ví dụ Gọi M N trung điểm AB, AD O tâm hình bình hànhuABCD uu uu ur ur Tính OM + ON = ? ; Gv?: Gọi M N trung điểm AB, AD O tâm hình bình hành ABCD...
 • 10
 • 262
 • 0

bài giảng ôn tập tổng của hai vec

bài giảng ôn tập tổng của hai vec tơ
... 1 Quy tắc cộng hai véc Bài toán Cho hai véc a b Xác định véc c = a + b B a C b Quy tắc điểm: AC = AB + BC c A Quy tắc cộng hai véc C a A c O B b Quy tắc hình bình ... 2abcosα Bài Cho hai véc a véc b có độ dài a Vẽ hình xác định độ dài véc c = a + b biết : a.( a , b ) = 90 b.( a , b ) = 60 c ( a , b ) = 120 ⇒ c =a ⇒ c =a ⇒ c =a Toạ độ véc Trong ... b Quy tắc hình bình hành: OACB hình bình hành OC = OA + OB Bài 1: Cho véc a có độ dài a véc b có độ dài b Xác định độ dài véc c = a + b biết : a a , b huớng b a , b ngược huớng ( ) c...
 • 9
 • 109
 • 0

Tổng và hiệu của hai vec toán 10

Tổng và hiệu của hai vec tơ toán 10
... ABCD hình bình hành AC – AB  AD b) Chứng minh ABCD hình chữ nhật AB  AD  BD Bài tập 2: Cho vectơ a b không phương Với điều kiện a  b  a  b ? Bài tập 3: Chứng minh AB  CD AD BC có chung...
 • 2
 • 79
 • 0

02 tong va hieu cua hai vec to p2 BG2017

02 tong va hieu cua hai vec to p2 BG2017
... Chương trình học TO N 10 (Moon.vn) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG a) Chứng minh rằng: AB + AC + AD = AC b) Xác định điểm ... AD, BC a) Chứng minh MN = ( AB + DC ) b) Xác định điểm O cho: OA + OB + OC + OD = Tham gia khóa TO N 10 MOON.VN để có chuẩn bị tốt cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia! ...
 • 2
 • 184
 • 0

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VEC

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VEC TƠ
... r r uu uu (a + b)(a − b) = a − b • Chú ý: rr Tích hướng hai vectơ a, b Ví dụ: Cho hai vectơ a; b khác vectơ rr r khơng Khi tích hướng hai vectơ ( với a, b ≠ ) : rr số dương? Là số âm? +Dương ... dụng : ( xem SGK T43) III Biểu thức tọa độ tích hướng : r r Cho vectơ a (a1 ; a2 ), b(b1 ; b2 ) Ta có : Ví dụ: Trong mặt phẳng toạ đọ Oxy cho hai điểm A(2; 4); B(1; 2); C(6; 2) CMR: AB ⊥ ... Độ dài vectơ: Cho a = ( a1 ; a ) r a = a12 + a2 4.2 Góc hai vectơ: a2 Cho a = ( a1 ;r r); b = ( b1 ; b2 ) a1.b1 + a2 b2 a.b rr cos(a, b) = r r = a.b a12 + a2 b12 + b2 4.3 Khoảng cách hai điểm:...
 • 4
 • 422
 • 5

Tich vo huong cua hai vec to-thi GVG

Tich vo huong cua hai vec to-thi GVG
... ( ( ) ) ( ( ) ) M A B Đáp án C Chương IV: TíCH VÔ HƯớng hai véc tơ ứng dụng Tiết 16: Đ2 Tích Vô Hướng Của Hai Véc Tơ 1.Định nghĩa: Cho hai véc tơ a b khác véc tơ 0.Tích vô hướng a b số, ký hiệu ... 0.Tích vô hướng a b số, ký hiệu a.b , xác định công thức sau: a b = a b cos(a , b) Trường hợp hai véc tơ a b véc tơ Quy ước: a.b = Ví dụ Cho tam giác ABC vuông A có BC=2a;AC=a Tính uuuu ur ur...
 • 13
 • 406
 • 13

Tài liệu Bai tap tich vo huong cua hai vec to

Tài liệu Bai tap tich vo huong cua hai vec to
... CM cáccác đẳngthức chứa TVH CM vuông góc vecto CM vuông góccủa vecto Tính độ dài vecto r Tính góc vecto khác Tìm quỹ tích điểm thỏa mãn đẳng thức vecto TRẮC NGHIỆM Câu 1: Nếu M, N, P điểm phân ... PHÁP TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ Sử dụng định nghĩa: rr r r rr a.b = a b cos a , b ( ) ( rr r a, b ≠ o ) Sử dụng tính chất tích vô hướng (chú ý quy tắc cộng, trừ vectơ) Dùng biểu thức tọa ... Trong hệ tọa độ xOy cho a = (0;2); rr Tính a.b theo m r b = (− 1; m) (m tham số) Với m= -3 Tính góc vectƠ Tìm m để: r r a b ? r r r a, b ≠ r r rr r r a ⊥ b ⇔? r.r r r r a b a ) ar⊥b r a, b ≠ ⇒...
 • 11
 • 670
 • 13

Tiết 37 BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VÉC pptx

Tiết 37 BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ pptx
... GIỮA HAI ĐIỂM phương hướng, độ Cho A(x;y;z); B(x';y';z') Khi đó: dài véc ? ĐK để hai véc uuu r AB  AB   x ' x  2   y ' y    z ' z  GÓC GIỮA HAI VÉC TƠ vuông góc r r 4' Cho hai ... góc hai véc AB, CD ? Nêu ĐK để điểm ( 00    900 A,B,C,D đồng phẳng uuu uuu r r cos   cos AB,CD  ? Hãy xác định toạ độ véc  tính tích hướng ? Kết luận ? Hãy xác định diện tích ...  d Diện tích tam giác SABC  r r  uuu uuu  AB,AC  2 ? Để tính tích hướng e Điều kiện đồng phẳng véc hai véc ta làm r r r a,b,c đồng phẳng  r r r a,b  c    f Thể tích hình...
 • 6
 • 396
 • 1

Luyện tập : Tích vô hướng của hai véc

Luyện tập : Tích vô hướng của hai véc tơ
... b = ( ) PA: D Câu 7: Trong hệ trục toạ độ Oxyz cho hai vectơ phương r Mệnh r a = ( x; y; z ) ; b = ( x '; y '; z ') đề sai l : A Tồn số thực k cho: r r a = kb C x : y : z = x ': y ': z ' B r ... r  BA, AC    BA AC PA: A Câu 1 0: Trong hệ trục toạ độ Oxyz, cho hai vectơ r Trong vectơ có toạ độ r a = ( 1;2; −3) , b = ( 2;0;5 ) đây, vectơ vuông góc với hai vectơ trên? A (5; - 1; 1) B ... = ( ) PA: D Câu 3: Trong hệ trục toạ độ Oxyz, cho tam giác ABC: A(1; 1; 1), B(4; 1; 0), C(2; 1; 4) Kết luận sau sai? A uuu uuu B AB = AC C D r r AB AC = cos B = cos C = 2 PA: D Câu 4: Trong...
 • 11
 • 400
 • 4

cong hai vec to

cong hai vec to
... kéo phim thực Stop: ngừng thực phim StopAllSounds;ngừng phát lại âm StopDrag: ngăn không cho kéo phiên đoạn phim Switch: cho phép bạn tạo khối lệnh thực điều kiện phù hợp hoàn to n TellTarget:thực ... vào thông tin mà bạn cung cấp 4.10 To n tử  To n tử phần tử kiểm soát biểu thức Các to n tử báo cho Flash biết điều mà bạn muốn thực để thao tác đối tượng hai vế biểu thức 4.11 Lặp   Lặp ... phép kiểm tra trở lại kết IfFrameLoaded: thực câu lệnh khung hình xác định phim tải xuống hoàn to n #Incluce: cho phép bạn sung câu lệnh ActionScript mà bạn lưu lại tập tin văn vào mã kịch mà...
 • 37
 • 149
 • 0

Tich vo huong cua hai vec to

Tich vo huong cua hai vec to
... nghĩa tích vô hướng hai vectơ Các tính chất tích vô hướng Biểu thức to độ tích vô hướng Ứ dụng ng Kiểm tra cũ Định nghĩa góc hai vectơ giải Cho hai vectơ r r a b u khác vectơ đề Từ điểm O dựng ... đo từ rđến r a b vectơ đượ 1800 c gọi góc hai Trang đk minh họa r a r b A O Góc AOB g ọi góc gi ữa r hai vect r vàb a B Trang đk Bài học: tiết 16 Bài TÍC H VÔ H Ư NG C Ủ Ớ A HAI VECTƠ Trang đk ... = Trang đk ỨNG DỤNG a) Độ dài vectơ r r2 Cho a ( x; y ) tính a từ suy r a r 2 a = x +y b) Góc gi ữa hai vect r r Nếu hai vectơ a = (a1; a2 ), b = (b1; b2 ) khác vectơ ta có rr r r a.b a1b1 +...
 • 20
 • 512
 • 0

Tích vô hướng của hai véc

Tích vô hướng của hai véc tơ
... Định nghĩa tích hướng hai vectơ a, b ? a.b = a b cos(a, b) • Biểu thức toạ;độ ), b = (b hướng của tích ; b ) a = (a1 a2 hai vectơ ? a.b = a1b1 + a2b2 Ứng dụng a) Độ dài vectơ: a = (a1 ... vectơ 2 a cóa tínha = biểu thức tích= a thể = theo a a + a a 1 2 hướng nào? Tínha theo toạ độ? 2 Như ta có: a = a1 + a2 +a 2 Ứng dụng a) Độ dài vectơ: a = a12 + a2 b) Góc hai vectơ: Cho vectơ ... dài vectơ: 2 a = a1 + a2 b) Góc hai vectơ ( ) cos a, b = a1b1 + a2b2 2 a12 + a2 b12 + b2 Ví dụ: -vd1: B5 tr46 câu a) ( ) Tính a, b biết a = (2;−3), b = (6;4) Để tính góc vectơ a, b hai vectơ Giải:...
 • 12
 • 266
 • 1

Giáo án hình học 10 : HIỆU CỦA HAI VÉC pps

Giáo án hình học 10 : HIỆU CỦA HAI VÉC TƠ pps
... OD véc đối -Học sinh định Định nghĩa hiệu hai nghĩa:sgk véc thông qua HĐ2 :Hiệu hai véc HĐTP 1: ịnh nghĩa hai véctơ tổng hai véc Hướng dẫn học sinh chuyển phép hiệu sang phép cộng hai ... hai véc Dựa vào định nghĩa véc đối định nghĩa hiệu Yêu cầu học sinh hai véc để nắm hiệu đưa cách dựng hai véc thông qua phép cộng hai véc HĐTP2:cách dựng véc hiệu hai véc ... có véc -Học sinh nắm đối không? định nghĩa véc đối, nhận véc - a r ) =0 r a + (- định véc -Nhận xét véc véc đối r a Nhận xét :véc véc đối nó? Nhận xét: sgk r a véc tơ...
 • 9
 • 201
 • 0

Xem thêm