Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mực

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ phân bón đến sự sinh trưởng năng suất của một số giống cây ngô nếp lai

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ phân bón đến sự sinh trưởng và năng suất của một số giống cây ngô nếp lai
... nghiệp Khoa Sinh- KTNN giống, phân chế độ canh tác, mật độ gieo trồng Trên sở Chúng tiến hành đề tài Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng mức độ phân bón đến sinh trưởng năn suất số giống ngô nếp lai 1.2 ... mức phân bón có NSLT thấp mức phân bón cao Như hai giống thì: Giống NL6, giống MX4 thích hợp với mức phân bón Năng suất giống tăng theo chiều tăng mức phân bón Năng suất thực thu (tấn/ha) Năng ... MX4 mức phân bón Công thức 3: Giống MX4 mức phân bón Công thức 4: Giống NL6 mức phân bón Công thức 5: Giống NL6 mức phân bón Công thức 6: Giống NL6 mức phân bón Khoảng cách gieo: 60cm x 25cm x cây/ hốc...
 • 49
 • 884
 • 2

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ phân bón đến sự sinh trưởng năng suất của một số giống ngô nếp lai

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ phân bón đến sự sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô nếp lai
... hưởng mức độ phân bón đến sinh trưởng năn suất số giống ngô nếp lai 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Đánh giá ảnh hưởng mức phân bón đến sinh trưởng suất số giống ngô nếp lai - ... nghiệp Khoa Sinh- KTNN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng mức độ phân bón đến sinh trưởng năn suất số giống ngô nếp lai Không trùng với đề tài tác giả Các số liệu ... mức phân bón có NSLT thấp mức phân bón cao Như hai giống thì: Giống NL6, giống MX4 thích hợp với mức phân bón Năng suất giống tăng theo chiều tăng mức phân bón Năng suất thực thu (tấn/ha) Năng...
 • 54
 • 269
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PROTEINVÀ NĂNG LƯỢNG TỚI TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢSỬ DỤNG THỨC ĂN ĐỘ TIÊU HÓACỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus falcatus)GIAI ĐOẠN CÁ GIỐNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PROTEINVÀ NĂNG LƯỢNG TỚI TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢSỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ ĐỘ TIÊU HÓACỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus falcatus)GIAI ĐOẠN CÁ GIỐNG
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HUYỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PROTEIN VÀ NĂNG LƯỢNG TỚI TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ ĐỘ TIÊU HÓA CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus ... Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein lượng thức ăn viên đến tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn chim vây vàng Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein lượng thức ăn đến tỉ lệ sống chim vây vàng Ý nghĩa ... Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein lượng tới tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn độ tiêu hóa chim vây vàng (Trachinotus falcatus) giai đoạn giống Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm xác định mức protein,...
 • 90
 • 259
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức bón đạm đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống ngô LVN10 trồng trong điều kiện nhờ nước mưa

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức bón đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN10 trồng trong điều kiện nhờ nước mưa
... khí lư ng mưa thu n l i cho s sinh trư ng, phát tri n c a ngô 4.2 nh hư ng c a m c bón đ m đ n s sinh trư ng, phát tri n su t c a gi ng ngô LVN10 tr ng u ki n nh nư c tr i Gi ng ngô LVN10 đư c ... i đ phát tri n c a ngô mđ t 70% su t th i kỳ sinh trư ng, lo i đát th t n ng c n tư i nư c đ m xu ng đ n 30% vào th i kỳ sinh trư ng sinh dư ng 70% vào th i kỳ sinh trư ng sinh th c su t ngô ... t ngô khác m , lư ng mưa v ngô Đông 2007 m, lư ng mưa v ngô Xuân - Hè 2008 4.3 39 nh hư ng c a m c bón đ m đ n th i gian sinh trư ng c a gi ng ngô LVN10 v Đông 2007 4.4 41 nh hư ng c a m c bón...
 • 127
 • 751
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng protein trong khẩu ph ần ăn đến sinh trưởng, năng suất chất lượng thịt của lợn rừng lai

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng và protein trong khẩu ph ần ăn đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn rừng lai
... Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein thô ph n ăn đến sinh trưởng, suất chất lượng thịt lợn rừng lai F2 nuôi thịt Thái Nguyên - Nghiên cứu ảnh hưởng lượng trao đổi đến ph n ăn lợn rừng lai F2 nuôi thịt ... mức Năng lượng trao đổi thích hợp KP ăn cho lợn rừng lai - Xác định mức Protein thô ph hợp ph n ăn cho lợn rừng lai Kết nghiên cứu: 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mức protein ph n ăn đến khả sinh ... 22 Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein, lượng, mối quan hệ Protein với lượng, với axit amin ph n có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng chất lượng thịt lợn Vì thế, việc cân đối protein vào ph n biện ph p...
 • 88
 • 90
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng protein trong khẩu phần đến sinh trưởng, năng suất chất lượng thịt của lợn rừng lai

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng và protein trong khẩu phần đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn rừng lai
... ảnh hưởng mức lượng khác đến sinh trưởng chất lượng thịt lợn rừng lai nuôi thịt - Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein thô khác ăn đến khả sinh trưởng, suất chất lượng thịt lợn rừng lai nuôi thịt Tải ... file Nghiên cứu ảnh hưởng mức lượng protein phần đến sinh trưởng, suất chất lượng thịt lợn rừng lai PP nghiên cứu 14 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1 Cách tiếp cận Lợn rừng lai dang ... giống lợn này, chưa nghiên cứu có hệ thống Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein lượng phần ăn đến khả sinh trưởng, suất chất lượng thịt lợn rừng lai nuôi Thái Nguyên”...
 • 10
 • 256
 • 3

vận dụng phương pháp thống kê nghiên cứu ảnh hưởng của mức sinh, mức chết đến phát triển ở Việt Nam

vận dụng phương pháp thống kê nghiên cứu ảnh hưởng của mức sinh, mức chết đến phát triển ở Việt Nam
... quốc gia phát triển mức chết thấp nớc có trình độ phát triển thấp Mối quan hệ mức sinh, mức chết phát triển 3.1 Các nhân tố ảnh hởng đến phát triển Đã có nhiều khái niệm tăng trởng phát triển, ... hiểu biết III/ Mối quan hệ mức sinh, mức chết phát triển Mối quan hệ mức sinh phát triển a, Các nhân tố ảnh hởng đến mức sinh Phân tích thống nhân tố ảnh hởng đến mức sinh có ý nghĩa quan trọng ... nhân tố ảnh hởng đến phát triển ta thấy có nhiều nhân tố dùng để đo lờng phát triển Tuy nhiên ta nói đến mối quan hệ mức sinh, mức chết phát triển Sự phát triển xã hội kéo theo phát triển tiến...
 • 70
 • 320
 • 2

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mức đều TRƯỜNG vận tốc DÒNG KHÍ tới HIỆU SUẤT của THIẾT bị lọc bụi TĨNH điện

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mức đều TRƯỜNG vận tốc DÒNG KHÍ tới HIỆU SUẤT của THIẾT bị lọc bụi TĨNH điện
... làm tăng hiệu suất thiết bị lọc bụi như: - Vận tốc khí tối ưu: Hiệu suất thiết bị lọc bụi phụ thuộc nhiều vào vận tốc khí, tùy theo cỡ hạt phần tử bụi để lựa chọn vận tốc vận hành Vận tốc lựa ... Nam; - Ảnh hưởng mức trường vận tốc tới hiệu suất lọc thiết bị lọc bụi điện đáng kể Do vậy, cần tìm giải pháp kỹ thuật để điều chỉnh mức biểu đồ vận tốc dòng khí nhằm nâng cao hiệu suất lọc; - ... vận tốc dòng khí buồng lắng lọc bụi tĩnh điện thể sơ đồ hình 1, [4] Một đặc tính dòng vận tốc độ đồng có ảnh hưởng mạnh tới hiệu suất thiết bị Do nay, nhà khoa học giới nghiên cứu ảnh hưởng để tìm...
 • 8
 • 185
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) và thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở và khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm
... dính Nồng độ chất kết dính (nồng độ keo) ảnh hởng lớn đến chất lợng mối dán trình dán ép dung môi chủ yếu chất kết dính đợc gỗ hút, thấm Nếu nồng độ keo thấp làm cho độ ẩm ván sau tráng keo ... đó: 1: Là thời gian nạp ván 2: Thời gian đóng khoang máy ép 3: Thời gian tạo áp suất max 4: Thời gian trì áp suất max 5: Thời gian giảm áp suất 6: Thời gian mở khoang máy ép 7: Thời gian dỡ ván ... mỏng Gỗ sau đợc xử lý ta để nguội thời gian dài, thời gian cho phép nên tiến hành để nguội gỗ cho mẻ thời gian ngày nhiệt độ gỗ giảm từ từ, tránh tợng nhiệt độ gỗ giảm đột ngột làm cho gỗ dễ...
 • 54
 • 438
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) và thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở và khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm
... dụng ngâm tẩm PEG gỗ Keo tràm 1.4 Nội dung nghiên cứu: + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gố Keo tràm + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến khả ... dùng vào làm nguyên liệu cho ván sàn, chi tiết mỹ nghệ + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gỗ Keo tràm + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG( Polyetylen ... nớc ta, tiến hành nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến trơng nở khả trang sức gỗ Keo tràm Luận văn tốt nghiệp Đại ca: nguyễn...
 • 26
 • 449
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG thời gian ngâm thuốc đến sự trong nở khả năng trang sức của gỗ keo lá tràm

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG và thời gian ngâm thuốc đến sự trong nở và khả năng trang sức của gỗ keo lá tràm
... dụng ngâm tẩm PEG gỗ Keo tràm 1.4 Nội dung nghiên cứu: + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gố Keo tràm + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến khả ... đợc dùng vào làm nguyên liệu cho ván sàn, chi tiết mỹ nghệ + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gỗ Keo tràm + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG( Polyetylen ... so với gỗ cha đợc xử lý; chí với cấp nồng độ thời gian ngâm hợp lý, gỗ sau đợc xử lý tợng bị nứt - Gỗ sau đợc ngâm PEG có màu sắc sáng gỗ không đợc ngâm thuốc - Khả trang sức gỗ qua xử lý PEG không...
 • 26
 • 317
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, liều lượng phân bón biện pháp kỹ thuật tỉa cành đến sinh trưởng,phát triển năng suất của cây sơn trồng trên vùng đất đồi tam nông, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, liều lượng phân bón và biện pháp kỹ thuật tỉa cành đến sinh trưởng,phát triển và năng suất của cây sơn trồng trên vùng đất đồi tam nông, tỉnh phú thọ
... phát triển v suất nhựa sơn Thí nghiệm gồm công thức bón phân Tất công thức (kể đối chứng) đợc bón lót (nền) phân chuồng với lợng bón 10 tấn/ Sơn đợc trồng mật độ 2.600 cây/ CT1: + không bón phân ... Giống sơn l m thí nghiệm: giống sơn đỏ Các biện pháp kỹ thuật khác đợc áp dụng nh công thức (thí nghiệm đợc bố trí trớc) 3.2.3.2.2- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hởng số công thức phân bón đến sinh ... truyền thống l m h ng sơn m i 2.1.3.3 Tình hình sản xuất nhựa sơn tỉnh Phú Thọ v huyện Tam Nông Trong thời kỳ 1939- 1945 sơn đợc phát triển mạnh l Phú Thọ, tập trung huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh...
 • 150
 • 480
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm kiềm đến chất lượng agarnghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ ba đến khả năng tăng hệ số nhân chồi và sinh trưởng của chồi in vitro ở hai giống hoa chuôngnghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếnghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình hwrfnghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng phát triển của cây lúanghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmuận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô lvn99 vụ xuân năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến năng suất và cấu trúc năng suất phần trên và phần dưới đất của cỏ voi pennisetum purpureum tại bá vân thị xã sông công tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống chè giai đoạn 36 tháng tuổinghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yênnghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu scatophagus argus linnaeus 1766 nuôi tại thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích thành phần hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh họcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học