ôn tập chương 2 lý 11

Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11

Đề cương ôn tập chương 2- ĐS 11
... phân công đội niên tình nguyện giúp đỡ ba tỉnh miền núi cho tỉnh có nam nữ?? 10 Trong môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 10 câu trung bình 15 câu dễ Từ 30 câu hỏi lập đợc đề ... câu trung bình 15 câu dễ Từ 30 câu hỏi lập đợc đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác cho đề thiết phải có đủ loại câu hỏi số câu hỏi dễ không 2?? Bi 9: Gieo mt sỳc sc cõn i ng cht hai ln Tớnh xỏc sut ... xanh viờn bi b c ớt nht viờn bi xanh c Khụng ly c viờn bi xanh no d Ly c ớt nht viờn bi xanh Bi 11: Mt lp hc gm 20 hc sinh ú cú hc sinh gii Toỏn, hc sinh gii Vn v hc sinh gii c mụn GVCN chn em...
 • 3
 • 250
 • 0

ôn tập chương II-Lý 11

ôn tập chương II-Lý 11
... để công suất mạch 11W Tính giá trị R tương ứng Tính công suất nguồn trường hợp ξ, r b Phải điều chỉnh R có giá trị để công suất tỏa nhiệt R lớn R1 R2 ξ,r ĐS: a) R = 11 ; Png = 12W R = 1 /11 ... R1=6Ω, R3 = 4Ω Hỏi R2 để công suất R2 lớn R2 Tính công suất ĐS: 30Ω; 14,4W R1 A1 R R 111 Bài 20: Cho mạch điện hình vẽ: R1=R2=6Ω, R3=3Ω, r=5Ω, RA=0 Ampe kế A1 0,6A Tính11suất điện động nguồn số ... điện trở mạch R1 = 6Ω, R2 =5,5Ω V A Điện trở ampe kế khóa K không đáng kể, điện trở vôn kế lớn R1 R2 Khi K mở vôn kế 6V Khi K đóng vôn kế 5,75 V, ampe kế 0,5 A Tính ξ r? ĐS: ξ = 6V ; r = 0,5Ω ξ,...
 • 7
 • 189
 • 0

Ôn tập chương 2 ly 12

Ôn tập chương 2 ly 12
... B dao động với chu kỳ 0,02s Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 15cm/s Trạng thái dao động M cách A, B khoảng d1 = 12cm; d2 = 14,4cm M2 cách A, B khoảng d'1 = 16,5cm; d '2 = 19,05cm là: Chọn câu ... phương trình dao động là:u A = uB = 2. cos10πt Vận tốc truyền sóng 3m/s Phương trình sóng M cách A, B khoảng d = 15cm; d2 = 20 cm là: Chọn câu trả lời đúng: A B C D 12 Một ống sáo dài 80 cm, hở hai ... đúng: A phân tử không gian B dao động môi trường đàn hồi theo thời gian C vật chất môi trường đàn hồi D vật chất không gian Một sóng ngang truyền dây dài có phương trình u = 25 sin (20 t + 5x) (cm)...
 • 11
 • 225
 • 0

Ôn tập chương 2 NC-Vật 10

Ôn tập chương 2 NC-Vật lý 10
... 3 ,27 m/s2; 26 ,15N; 4kg; 2kg m2 Bài 10: Cho hệ hình vẽ: m1 =3kg, m2 =2kg, m3 m1 m2 u m1 r m3 =1kg, F=12N Bỏ qua ma sát khối lượng dây nối F Tìm gia tốc vật lực căng dây nối vật ĐS: 2m/s2; 6N; 2N ... a=1,2m/s2 , 2, 4N Bài 4: cho hệ thống hình vẽ, m1 =3kg, m2 =4kg bỏ qua khối lượng ròng rọc dây, cho g=10m/s2 tính gia tốc chuyển động vật lực căng dây treo vật bỏ qua ma sát ĐS: a1 = 2a2 =2, 25m/s2 ... tác dụng vào ? A 3,2m/s2 ; 6,4N C 6,4 m/s2 ; 12, 8 N B 0,64m/s2 ; 1,2N D 640 m/s2 ; 128 0 N Câu 36: Một lực không đổi tác dụng vào vật có khối lượng 5,0kg làm vận tốc tăng dần từ 2m/s đến 8m/s 3,0...
 • 12
 • 332
 • 2

Bài tập ôn giữa kì 2 - 11

Bài tập ôn giữa kì 2 - lý 11
... tích vòng 10 cm2 Cường độ dòng điện qua ống A Hãy tính a) Cảm ứng từ lòng ống dây b) Từ thông qua vòng dây 18, Một lăng kính thủy tinh có chiết suất , tiết diện ngang tam giác đặt không khí Chiếu ... thẳng có cường độ 20 A chạy đoạn dây thẳng dài không khí a) Tính độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây 10 cm b) Tìm điểm mà cảm ứng từ có độ lớn gấp đôi hay nửa giá trị vừa tính câu a 20 , Một ống dây ... vòng dây đặt không khí Cảm ứng từ bên ống dây 0,0005 T Tính cường độ dòng điện chạy ống dây 21 , Một khung dây tròn bánh kính 40 cm gồm 100 vòng dây Cường độ dòng điện chạy vòng dây 0 ,2 A Tính độ...
 • 3
 • 1,308
 • 5

Ôn tập chương 2: CƠ SỞ VÀ SỰ HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN CỦA TÂM potx

Ôn tập chương 2: CƠ SỞ VÀ SỰ HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÝ potx
... sinh f.Phản ánh tâm g.Khả đáp ứng h .Cơ thể nhu cầu thể 1e – 2c – 3h Về phương diện phát triển loài, mầm mống tâm tính (1)… .của sinh vật Theo mức độ phản ánh, tâm phát triển qua thời kỳ ... trình (1)… trình (2)… Thông qua hai trình này, tâm người (3)…… hoạt động a.Đối tượng hóa b.Sinh thần kinh c .Tâm d .Hình thành phát triển 1a – 2g – 3d e.Bộc lộ hình thành f.Kích thích g.Chủ ... 2.Loại câu nhiều lựa chọn Sự hình thành phát triển tâm phương diện loài gắn với phát triển động vật về: A Cấu tạo chức hệ thần kinh B Trọng lượng C Cấu trúc thể D Cả A, B, C 2.Loại câu nhiều lựa...
 • 14
 • 303
 • 0

12:Ôn tập chương 2

Lý 12:Ôn tập chương 2
... 89D 105D 121 B 10D 26 B 42A 58A 74A 90A 106A 122 A 11C 27 C 43C 59D 75C 91B 107D 123 A 12D 28 C 44C 60B 76B 92C 108B 124 D 13A 29 C 45B 61B 77B 93C 109A 125 A 14C 30C 46B 62C 78C 94D 110D 126 D 15A 31B ... 83B 99C 115B 4B 20 C 36D 52C 68D 84C 100D 116D 5C 21 D 37A 53C 69B 85B 101B 117C 6D 22 A 38C 54B 70C 86B 102D 118B 7B 23 B 39C 55B 71B 87A 103C 119D 8C 24 B 40B 56A 72C 88C 104C 120 C 9A 25 B 41B 57B 73A ... = cos(2t /2) (cm), ta suy A1 = 1cm, = - /2 từ phơng trình x2 = 2, 4cos2t (cm) suy A2 = 2, 4cm, 2 = áp dụng công thức tính biên độ dao động tổng hợp A = A1 + A + A1A cos ta đợc A = 2, 60cm 2. 97...
 • 17
 • 120
 • 0

Ôn tập chương 2 - Vật 10

Ôn tập chương 2 - Vật lý 10
... 58,860N b 58,860.1 024 N c 22 ,563N d 22 ,563.1 024 N Câu 96: Mỗi tàu thuỷ có khối lợng 100 000tấn cách 0,5km Lực hấp dẫn hai tàu thuỷ a F = 2, 6 72. 1 0-6 N b F = 1,336.1 0-6 N c F = 1,336N d F = 2, 672N Câu 97: ... lớp A1 A2 tham gia trò chơi kéo co, lớp A1 thắng lớp A2, lớp A1 tác dụng vào lớp A2 lực F 12, lớp A2 tác dụng vào lớp A1 lực F21 Quan hệ hai lực A F 12 > F21 B F 12 < F21 C F 12 = F21 D Không thể ... ném đến lúc vật chạm đất; độ cao lớn nhất; tầm bay xa vật a t = 4s; H = 30m; S = 42m b t = 3s; H = 20 m; S = 52m c t = 1s; H = 25 m; S = 52m d t = 2s; H = 20 m; S = 40m Câu 105 : Một vật đợc ném...
 • 8
 • 342
 • 2

chuên đề ôn tập chương 2 của toán 11

chuên đề ôn tập chương 2 của toán 11
... biến ngẫuSUẤT CỦA BIẾNvới tập giá trịRỜI 1RẠC: n …,xn} Kì vọng X, kí hiệu : E ( X ) = x1 p1 + x2 p2 + + xn pn = ∑ xi pi … X x1 P p1 x2 x3 i =1 xn i =1 xi2 pi −…E ( X ) ] [ ∑ p2 V ( X ) = p • ... suất môn toán nghiên cứu tượng ngẫu nhiên • Pa-xcan ( Pascal)( 1 623 -16 62) Phéc- ma( Fermat)(1601-1665) Biến cố xác suất biến cố: • Biến cố A liên quan đến phép thử T biến cố mà việc xảy hay không ... A) 1/5 B) 1/6 C) 2/ 5 D) 2/ 6 • Đáp án: Gọi biến cố cần tìm A, ta có ΩA= {3, 6} Ω = = Vậy P(A)= Ω A Câu 2: Gieo đồng thời súc sắc Xác suất biến cố: Tổng số chấm gieo là: A) 1/9 B) 2/ 9 C) 3/9 D) 4/9...
 • 11
 • 208
 • 0

Ôn tập chương 2 của toán 11

Ôn tập chương 2 của toán 11
... BÀI TẬP: Dạng 1: Bài toán đếm: Bài tập 1: Cho tập M={0,1 ,2, 3,4,5,6} Có số tự nhiên gồm chữ số đôi khác lập nên từ M ? Có số tự nhiên chẵn gồm chữ sô đôi khác lập nên từ M ? B BÀI TẬP: Dạng 2: ... Lấy từ cỗ tú lơ khơ 52 con, số cách lấy là: A P2 B A 52 C C 52 D Một đáp án khác Câu 2: Năm người xếp vào dãy gồm ghế xếp thành hàng ngang Số cách xếp là: A 50 B 100 C 24 D 120 Câu 3: Gieo súc sắc ... Đông Từ Hoà Bình đến Hà Đông có cách đi, từ Hà Đông Hà Nội có cách Vậy theo quy tắc cộng, có 2+ 4=6 (cách từ Hoà Bình Hà Nội) Bài tập trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án ĐÚNG: Cho tập A gồm n phần tử phân...
 • 12
 • 117
 • 0

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly
... 58: 10 ml dung dịch axit HCl pH = Cần thêm ml nước cất để thu dung dịch axit pH = 4? A 90ml B 10 0ml C 10 ml D 40ml Đáp án đề ôn tập chương Hóa lớp 11 A 12 B 23 C 34 C 45 D 56 C A 13 A ... D C 14 A 25 B 36 D 47 D 58 A C 15 D 26 D 37 B 48 B A 16 C 27 B 38 B 49 D A 17 D 28 A 39 C 50 C A 18 C 29 C 40 D 51 C C 19 B 30 C 41 B 52 B A 20 A 31 D 42 A 53 D 10 A 21 C 32 A 43 C 54 B 11 D ... HNO3 Câu 13 : Cho 200ml dd hỗn hợp HCl 0,005M H2SO4 0,0025M tác dụng với 300ml dd KOH, dd pH = 12 pH dd KOH là: A 12 ,36; B 12 ,1; C 11 ,4; D .12 ,26 Câu 14 : Trộn 250 ml dung dịch KOH 0,01M với 250...
 • 8
 • 520
 • 7

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 trang 50,51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 trang 50,51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2
... giải 12: Phần tập trắc nghiệm: Chọn đáp án cho phần tập sau Bài 13 ( trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Bài 14 ( trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Bài 15 ( trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập ... 50 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Tìm tập xác định hàm số Đáp án hướng dẫn giải 8: Bài ( trang 50 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Xét chiều biến thiên vẽ đồ thị hàm số a) y=1/2x -1; b) y= – 2x; ... y=√x2; d) y =| x +1 | Đáp án hướng dẫn giải 9: Bài 10 ( trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số a) y = x2 – 2x – b) y = -x2 + 3x + Đáp án hướng dẫn giải 10:...
 • 7
 • 9,174
 • 3

BAI TAP CHUONG 2-LOP 11

BAI TAP CHUONG 2-LOP 11
... vẽ: Biết ξ=6V, r=0,5Ω; R=4,5Ω; I=1A có chiều hình vẽ Ta có: a UBA= 1V ξ B R b UBA= 11V A c UBA= -1V I d UBA= -11V Câu 68: Cho mạch điện hình vẽ Ba pin giống mắc nối tiếp, B A pin có suất điện ... Điện trở dây dẫn hình trụ đồng tính phụ thuộc yếu tố nào? a I b I II c I, II III d Cả yếu tố Câu 11: Xét dây dẫn hình trụ đồng tính Gọi l: chiều dài dây dẫn, S: tiết diện dây, ρ: điện trở suất...
 • 8
 • 1,047
 • 8

on tap chuong 2 dai 9

on tap chuong 2 dai 9
... hai đường thẳng y = (a-1)x +2 (a khác 1) y = (3-a)x+1 (a khác 3) song song nhau? Đáp án :a-1=3-a => a =2 Bài 37(sgk) a)vẽ đồ thị hàm số sau mptđ : y = 0,5x +2 (1) y = 5-2x (2) b) Gọi giao điểm đường ... AB,AC,BC (đơn vị cm , làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) d) Tính góc tạo đường thẳng trục Ox C h( = 0.5 ⋅ x) x +2 A g( = 5 -2 ⋅ x) x B -5 -2 Bài tập nhà Làm 35;36;38(sgk) Giờ sau học Tác giả  ... ?2 Có cách cho hàm số Có cách cho hàm số + Cho bảng x y + Cho công thức Ví dụ : y = 2x ; y = 3x -2 ?3 Đồ thị hàm số Đồ thị hàm số y = f(x) tập hợp...
 • 12
 • 414
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương 2 lý 11ôn tập chương 2 vật lý 11 cơ bảnbài tập ôn tập chương 2 vật lý 11ôn tập chương 2 vật lý 11on tap chuong 2 vat ly 11ôn tập chương 2 giải tích 11de cuong on tap mon vat ly 11 hoc ki 2on tap chuong 2 sinh hoc 11bài tập ôn tập chương 2 vật lý 10bài tập ôn tập chương 2 vật lý 10 cơ bảnôn tập chương 2 hình học 11 cơ bảnon tap chuong 2 3 4 sinh hoc 11 nang caoon tap chuong 2 3 4 sinh hoc 11bai tap on tap chuong 2 vat ly 9đề cương ôn tập chương 2 hình học 11đầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhBC KẾT QUẢ ATGTbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )kiểm tra hóa chương 2 lớp 11quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And Waitchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànLuyện tập chung Trang 42Số 0 trong phép cộng