Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế CÔNG TY STARBUCKS

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế học thuyết thương mại quốc tế

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế học thuyết thương mại quốc tế
... Nobel Kinh tế năm 2008 vào ngày 13/10 vừa qua đóng góp ông cho khoa học kinh tế, đặc biệt lý thuyết thương mại (mới) kinh tế địa lý (mới) HỌC THUYẾT THƯƠNG MẠI MỚI • Trong thƣơng mại quốc tế lại ... Năm 1776: Học thuyết Adam Smith lợi tuyệt đối • Thế kỷ 19: Học thuyết lợi cạnh tranh nhà kinh tế học ngƣời Anh - David Ricardo • Thế kỷ 20: Học thuyết Heckscher – Ohlin hai nhà kinh tế học Thụy ... quan lý thuyết thƣơng mại Chủ nghĩa trọng thƣơng Lợi tuyệt đối Lợi so sánh Học thuyết Heckscher – Ohlin Học thuyết vòng đời sản phẩm Học thuyết thƣơng mại TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI • Thế...
 • 24
 • 125
 • 2

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế chiến lược kinh doanh quốc tế

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế chiến lược kinh doanh quốc tế
... – Chiến lược kinh doanh quốc tế II – Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế III – Cơ cấu tổ chức thiết kế theo chiến lược kinh doanh quốc tế I - Chiến lược kinh doanh quốc tế Chiến lược ... nghiệp -Một chiến lược kinh doanh quốc tế xác định tốt giúp doanh nghiệp cạnh tranh có hiệu thị trường quốc tế I - Chiến lược kinh doanh quốc tế Chiến lược kinh doanh quốc tế : Các doanh nghiệp ... bối cảnh kinh doanh quốc tế II – Các loại hình hiến lược kinh doanh quốc tế – Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế - Chiến lược quốc tế (International Strategy) - Chiến lược đa quốc gia...
 • 14
 • 103
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực
... NI DUNG HI NHP KINH T KHU VC Gii thiu v Hi Nhp Kinh T Khu Vc Cỏc Mc hi nhp kinh t Cỏc lun im hi nhp khu vc Hi nhp kinh t khu vc Chõu u Hi nhp kinh t khu vc Chõu M Hi nhp kinh t khu vc NA Tiờu ... thiu v Hi Nhp Kinh T Khu Vc Hội nhập kinh tế khu vực đề cập đến thỏa thuận quốc gia khu vực địa lý để giảm bớt rào cản thuế phi thuế cho tự mậu dịch hàng hóa,dịch vụ nguồn lực sản xuất quốc gia Gii ... Cỏc Mc hi nhp kinh t Hi nhp theo mc tng dn gm cú: +Khu vc mu dch t +Liờn minh thu quan +Th trng chung +Liờn minh kinh t +Liờn minh chớnh tr ton din Cỏc Mc hi nhp kinh t +Khu vc mu dch t...
 • 29
 • 55
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế hiện đại

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế hiện đại
... bán phá giá TIÊU ĐIỂM Ý NGHĨA QUẢN TRỊ Ý nghĩa tất điều thực tiễn kinh doanh gì? Tại nhà quản trị quốc tế nên quan tâm đến kinh tế trị thương mại tự đến giá trị tương đối lý luận thương mại tự ... nhân quyền quốc gia khác nhân tố quan trọng sách đối ngoại nhiều dân chủ CÁC LẬP LUẬN KINH TẾ BIỆN HỘ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ • Lập luận công nghiệp non trẻ: gần lập luận kinh tế lâu đời ... nhà sản xuất nội địa, từ làm tăng lực cạnh tranh quốc tế họ  Trên thực tế, nhiều khoản trợ cấp không thành công việc gia tăng lực cạnh tranh quốc tế nhà sản xuất nội địa Hơn nữa, chúng có xu hướng...
 • 28
 • 86
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế xuất khẩu nhập khẩu và thương mại đối lưu

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế xuất khẩu nhập khẩu và thương mại đối lưu
... bán đối lưu hội xuất sang đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cho thỏa thuận đối lưu Đối lưu hấp dẫn lớn, doanh nghiệp đa quốc gia sử dụng mạng lưới toàn cầu họ liên lạc để xử lý hàng hoá mua mua đối lưu ... chương trình xuất họ họ nhận viện trợ tài từ Ngân hàng Xuất nhập họ nhận bảo hiểm tín dụng xuất từ Hiệp hội Bảo hiểm tín dụng nước 13-7 Thương mại đối lưu Câu hỏi: Những lựa chọn thay làm nhà xuất ... toánthông thường lựa chọn?  Nhà xuất sử dụng thương mại đối lưu phương tiện toán thông thường khó khăn, tốn kém, không tồn  Có năm loại đối lưu Hàng đổi hàng Mua đối lưu Trao đổi bù trừ bồi thường...
 • 10
 • 257
 • 2

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập
... với đối thủ nước  Kinh doanh quốc tế kinh doanh nội địa khác nào? KDQT KHÁC VỚI KINH DOANH NỘI ĐỊA NHƯ THẾ NÀO Có khác biệt quốc gia Những vấn đề nảy sinh kinh doanh quốc tế phức tạp nhiều Chịu ... mại sản xuất quốc tế  Khoảng cách địa lý có xu hướng “rút ngắn”  Xu hướng hội tụ sở thích, thị hiếu  Liên kết hội nhập kinh tế quốc tế khu vực: EU, NAFTA, AFTA  Các định chế quốc tế: UN, WTO ... QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ  Toàn cầu hóa tạo hội thuận lợi hoạt động KDQT?  Toàn cầu hóa tạo thách thức, trở ngại KDQT? TOÀN CẦU HÓA VÀ NHÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ  Môi trường kinh doanh...
 • 10
 • 467
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 2: Môi trường kinh doanh trong nước

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 2: Môi trường kinh doanh trong nước
... lực: Kinh tế thị trường hay kinh tế mệnh lệnh • Thông thường người ta thường phân chia hệ thống kinh tế làm ba loại: – Kinh tế huy – Kinh tế thị trường Kinh tế hỗn hợp KINH TẾ CHỈ HUY • Nhà nước ... Nội dung Môi trường văn hóa Môi trường trị, pháp luật Môi trường kinh tế Môi trường văn hóa Khái niệm văn hóa • Tập hợp giá trị vật chất tinh ... Dựa giáo huấn Môi trường kinh tế Hệ thống kinh tế • Hệ thống kinh tế quốc gia bao gồm cấu trình mà quốc gia phân bổ nguồn lực thực hoạt động thương mại • Việc phân loại hệ thống kinh tế thường...
 • 52
 • 413
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 3: Môi trường kinh doanh toàn cầu

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 3: Môi trường kinh doanh toàn cầu
... xuụi dũng: Doanh nghip u t vo nhng c s kinh doanh nc ngoi cú chc nng tiờu th u m doanh nghip sn xut nc Cỏc hỡnh thc ch yu: Liờn doanh, doanh nghip s hu ton b Vai trũ ca FDI i vi nn kinh t - ... ngang: Doanh nghip u t nc ngoi vo nhng lnh vc, ngnh ngh m doanh nghip kinh doanh nc FDI theo chiu dc: FDI ngc dũng: Doanh nghip u t nc ngoi vo nhng ngnh cung ng u vo cho hot ng sn xut nc ca doanh ... TRI CA LIấN KT KINH T Mt vic lm Hy sinh ch quyn quc gia Nhng nh hng v húa, xó hi Cơ hội Thị trường rộng lớn Kinh tế theo quy mô Cơ hội xuất khẩu, đầu tư Giảm chi phí kinh doanh Doanh nghiệp...
 • 46
 • 336
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 4: Lựa chọn chiến lược và phương thức kinh doanh

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 4: Lựa chọn chiến lược và phương thức kinh doanh
... LA CHN CHIN LC KINH DOANH QUC T Chin lc kinh doanh: Mc tiờu + cỏch thc, ng t mc tiờu Vy mc tiờu cao nht ca doanh nghip l gỡ??? MC TIấU CA DOANH NGHIP Gim chi phớ T sut sinh ... phớ cao CC CHIN LC KINH DOANH QUC T Chin lc u im Nhc im Chin lc ton cu (chin lc chun húa ton cu) Gim chi phớ, khai thỏc hiu ng To c hi cho i th cnh ng kinh nghim v khai thỏc kinh t a im tranh ... lp mt chi nhỏnh nc s ti, cụng ty s hu 100% v kim soỏt hon ton Liờn doanh: doanh nghip chia s quyn s hu vi mt i tỏc khỏc kinh doanh trờn th trng nc ngoi PHNG THC THM NHP Thõm nhp thụng qua hp...
 • 23
 • 312
 • 1

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế
... mong đợi • Nhà quản trị người sở thường bị chi phối yếu tố văn hóa • Nhà quản trị từ công ty mẹ thường bị cản trở yếu tố khoảng cách thiếu kinh nghiệm làm việc nước – Các nhà quản trị làm việc ... giá nhà quản trị người sở hay người quốc TRẢ LƯƠNG Tùy thuộc sách nhân sư mà công ty theo đuổi 11 LỰA CHỌN NHÀ QUẢN TRỊ Lựa chọn nhà quản trị phù hợp với công việc nước Kỹ • Kiến thức • Năng lực ... DUNG • Quản trị sản xuất cung ứng vật tư: – Lựa chọn địa điểm sản xuất – Quyết định Tự làm -hay - Thuê • Quản trị nhân lực KDQT: Vai trò, khác biệt, sách nhân quốc tế, nội dung hoạt động quản trị...
 • 14
 • 257
 • 0

Slide kinh doanh quốc tế công ty đa quốc gia tập đoàn Coca-Cola thị trường Trung Quốc thị trường Việt Nam.pdf

Slide kinh doanh quốc tế công ty đa quốc gia tập đoàn Coca-Cola thị trường Trung Quốc thị trường Việt Nam.pdf
... COCA-COLA TRUNG QUỐC www .coca-cola. com.cn TRUNG QUỐC 1.TỔNG QUAN 2.THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 3.NGƯỜI TIÊU DÙNG TQUỐC COCA-COLATRUNG QUỐC 1.SẢN PHẨM TẠI TT TRUNG QUỐC 2.SỰ THÀNH CÔNG TRÊN TT TQUỐC 3.TQUỐC ... CHO HAI THỊ TRƯỜNG 1.THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 2.THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM COCA-COLA TRUNG QUỐC www .coca-cola. com.cn CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI COCA-COLA VIỆT NAM COCA-COLA VIỆT NAM www .coca-cola. com.vn ... dẫn đầu tư quốc tế, Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt dần trở nên tải bị thu hẹp trường, Việt Nam đại dương xanh cho các đổ công ty tập đoàn đa quốc gia vào đầu tư phát triển THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM...
 • 17
 • 523
 • 2

Tiểu luận môn quản trị kinh doanh quốc tế công ty Diebold

Tiểu luận môn quản trị kinh doanh quốc tế công ty Diebold
... thang.dinh @diebold. com Người đại diện: Đinh Quyết Thắng Giới thiệu sơ lược công ty hợp tác kinh doanh với Diebold Thực hiện: Nhóm lớp VB16QT001 Bài tập môn Quản trị kinh doanh quốc tế 3.1 Công ty Philip ... doanh quốc tế, Diebold tiến hành hàng loạt hoạt độngmua lại công ty nước Năm 1999, Diebold mua lại công ty Procomp AmazoniaIndustria Electronica Bra-xin, công ty điện tử Châu Mỹ La Tinh với doanh ... động kinh doanh, tiến hành mua lại công ty sản xuất măt hàng quốc gia khác sản xuất mặt hàng + Về mặt quản trị: Công ty liên minh với Philips liên doanh với IBM nhằm mục đích tận dụng nhà quản trị...
 • 11
 • 552
 • 0

Tiểu luận Môn Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Công ty TOYOTA

Tiểu luận Môn Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Công ty TOYOTA
... Trang 11 Môn: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế PHẦN 2: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH – THÀNH CÔNG CỦA TOYOTA TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ TRUNG QUỐC 2.1 Sự khác biệt môi trường kinh tế - trị Nhật Bản Trung Quốc ... Trang Môn: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TOYOTA .7 1.1.Giới thiệu Công ty Toyota 1.1.1.Vị thương hiệu Toyota ... hoạt động Tập đoàn, Mỗi thành viên Công ty nắm rõ mục tiêu kinh doanh Công Ty thông qua triết lý kinh doanh Công Ty, Công ty coi trọng cộng gắn bó lâu với công ty nhiều năm, đánh giá cao hợp tác...
 • 37
 • 155
 • 0

Kinh doanh quốc tế công ty đa quốc gia tập đoàn coca-cola

Kinh doanh quốc tế công ty đa quốc gia tập đoàn coca-cola
... kinh tế ổn định Việt Nam điểm đến hấp dẫn đầu tư quốc tế, Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt dần trở nên tải bị thu hẹp trường, Việt Nam đại dương xanh cho các đổ công ty tập đoàn đa quốc gia vào ... TRƯỜNG TRUNG QUỐC 3.NGƯỜI TIÊU DÙNG TQUỐC COCA-COLATRUNG QUỐC 1.SẢN PHẨM TẠI TT TRUNG QUỐC 2.SỰ THÀNH CÔNG TRÊN TT TQUỐC 3.TQUỐC SẼ LÀ TT LỚN NHẤT CỦA COCACOLA 4.CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO TRUNG QUỐC TỔNG ... lần 2.2-Thực tế thị trường Trung Quốc: Các công ty phương Tây nói chung có khuynh hướng nhìn nhận Trung Quốc nhà sản xuất đầy tiềm năng, nơi uớc mơ người tham gia thị trường đa quốc gia trở thành...
 • 17
 • 1,098
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn kinh doanh quốc tếgiáo trình môn kinh doanh quốc tếkinh doanh quốc tế công ty đa quốc gia tập đoàn cocacolađáp án môn kinh doanh quốc tếtài liệu môn kinh doanh quốc tế ftutài liệu môn kinh doanh quốc tế đại cươngdownload tài liệu môn kinh doanh quốc tếtài liệu môn kinh doanh quốc tếbài thuyết trình môn tài chính quốc tếbài tập tình huống môn kinh doanh quốc tếbài giảng môn kinh doanh quốc tếđề tài thuyết trình môn tài chính quốc tếgiáo trình luật kinh doanh quốc tếgiao trinh luật kinh doanh quốc tếnhập môn kinh doanh quốc tế04. Bao cao HDQT SHA_rSonHa Corporation 03. Bao cao BKS SHA03. Bao cao BKS SHA 201204. Bao cao HDQT 2012 SHAsuy niệm năm sự mừngLời nguyện tín hữu Lễ Thánh Thomas BM Cộng Đoàn Làng Tám%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 502. Chuongtrinhdaihoi2014_SHA_r07. TT_ThulaoHDQT-BKS_SHA_r08. TTphanpholoinhuan _SHA_r. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA_r12. Thu xac nhan tham du DHCD 2014_rNgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 9.20139.TTluachontochuckiemtoan2015 SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2015 CBTT3.Bao cao HDQT 2015-SHASHA08- Bao cao BKS 201602. Chuongtrinhdaihoi2015_SHA07.TTphanpholoinhuan2015 SHA