Bài giảng đường lối chương mở đầu đối TƯỢNG, NHIỆM vụ và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

slide bài giảng chương mở đầu đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

slide bài giảng chương mở đầu đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
... xã hội theo đường lối,  chính sách của Đảng   Chương I ∗ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hoàn ... b) Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc phương hướng phát triển  của cách mạng Việt Nam;   giải  quyết  được  cuộc  khủng  hoảng  về  đường lối cách mạng Việt Nam;  nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.   c) Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới, tranh thủ  ... giải pháp cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được  thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng b) Đối tượng nghiên cứu môn học     -  Đối tượng  chủ  yếu  của môn học  là  hệ ...
 • 143
 • 3,073
 • 2

CHƯƠNG mở đầu đối TƯỢNG, NHIỆM vụ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

CHƯƠNG mở đầu đối TƯỢNG, NHIỆM vụ và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... qua cuc cỏch mng cụng nghip: - Cách mạng CN lần thứ nhất: cuối kỷ XVIII- đầu XIX - Cách mạng CN lần thứ hai: cuối kỷ XIX - đầu XX - Cách mạng CN lần thứ ba: K t đầu thập niên 40 kỷ XX, hin ang ... cho biết đến nớc có 136 dự án đầu t vào CN số dự án đầu t vào NN DV với tổng vốn đầu t 2,5 tỷ USD Trong có 123 DA đầu t vào Lào, 14 DA vào Nga; ra, đầu t vào Campuchia, Malaysia số nớc Trung ... 51,1%, Singapore 73%, Việt Nam 20% 32 Nng suất lúa Việt Nam đạt khoảng 45-46 tạ/ha, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đạt 62 tạ/ha Nng suất ngô Việt Nam đạt 31-32 tạ/ha, Mỹ, úc, Pháp đạt 80 tạ/ha Cơ...
 • 70
 • 145
 • 0

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐLCM CỦA ĐCSVN ppt

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐLCM CỦA ĐCSVN ppt
... chiến lược: Nhiệm vụ cách mạng miền Bắc nhiệm vụ cách mạng miền Nam thuộc hai chiến lược khác nhau, nhiệm vụ nhằm giải yêu cầu cụ thể miền hoàn cảnh nước nhà tạm bị chia cắt Hai nhiệm vụ nhằm giải ... lâu dài dựa vào sức - Thứ hai, kết hợp chặt chẽ, đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ tập trung ... chống thực dân Pháp bọn can thiệp Mỹ” - Đối tượng cách mạng: Cách mạng Việt Nam có hai đối tượng, đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể lúc đế quốc Pháp bọn can thiệp Mỹ Đối tượng phụ phong...
 • 40
 • 251
 • 0

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... nước Việt Nam Đây quy luật đời Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt lịch sử vĩ đại cách mạng Việt Nam: + Đảng cộng sản Việt Nam đời chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam ... dung xu thời đại Vì cách mạng Việt Nam trở thành phận cách mạng giới - Đảng cộng sản Việt Nam đời tạo sở cho bước phát triển nhảy vọt cách mạng Việt Nam - Đảng cộng sản Việt Nam đời gắn liền với ... trò lãnh đạo Đảng: Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam - Mối quan hệ cách mạng Việt Nam cách mạng giới: Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới, phải...
 • 60
 • 63
 • 0

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐỊA LÝ pptx

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐỊA LÝ pptx
... địa - Các phương pháp dạy học địa - Các phương tiện dạy học địa - Các hình thức tổ chức dạy - học địa - Các phương pháp kiểm tra đánh giá dạy học Địa lí - Ứng dụng CNTT dạy học Địa ... Nhiệm vụ Nhiệm vụ môn luận dạy học môn nghiên cứu tính quy luật trình giáo dục, đào tạo người thông qua việc giảng dạy môn văn hoá nhà trường Nhiệm vụ môn luận dạy học địa đào tạo, bồi ... kiện phương pháp dạy học môn Địa 1.1.3 Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống kiến thức địa đường hình thành - Mối quan hệ khoa học Địa môn Địa lí nhà trường phổ thông - Các nguyên tắc dạy học địa...
 • 3
 • 882
 • 4

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 2 đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 2  đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)
... chiến lược cách mạng: Nhiệm vụ CM: Lực lượng CM: Phương pháp cách mạng: Quan hệ giữ cách mạng VN cách mạng giới: Vai trò lãnh đạo Đảng: Đánh giá Luận cương trị ĐCSĐD LUẬN CƯƠNG CỦA ĐCSĐD 10 1930 ... I Đường lối đấu tranh (1930 1939) Thời kỳ 1930 1935: a Luận cương trị tháng 10 năm 1930 * HNBCHTW Đảng lần thứ Thời gian: ngày 14 31/10/1930 Địa điểm: Hương Cảng Trung Quốc ... Tháng 6/19 32, thành lập “Ban lãnh đạo trung ương” cơng bố Chương trình hành động ĐCSĐD” - Năm 19 32, PT bắt đầu phát triển có 23 0 đấu tranh, năm 1933 có 344 đấu tranh phong trào cách mạng quần...
 • 34
 • 286
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 1

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 1
... Bạo động Phan Bội Châu Cải cách Phan Châu Trinh Tân Việt cách mạng Đảng (7 /19 28) Việt Nam quốc dân Đảng (12 /19 27) k/n Yên Bái Cách mạnh Việt Nam khủng hoảng đường lối giai cấp lãnh đạo c) Phong ... biến Tự phát 19 18 19 25 19 29 Thời gian  Sự đời tổ chức Cộng sản Việt Nam Đông Dương CSĐ An Nam CSĐ Đông Dương CSLĐ Mức độ ảnh hưởng tổ chức cộng sản Việt Nam 19 29 II HN THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG ... Hácmăng TD Pháp xâm lược VN 1/ 9 /18 58 6/6 /18 84 18 97 -19 13 25/8 /18 83 18 84 -18 97 19 19 -19 29 Thời gian Chính sách cai trị thực dân Pháp  Tình hình giai cấp mâu thuẫn xã hội Việt Nam Kết cấu giai tầng...
 • 22
 • 225
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 3 đường lối kháng chiến chống thực dân pháp đế quốc mỹ xâm lược (1945 – 1975)

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 3  đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 – 1975)
... I Đường lối xây dựng, bảo vệ quyền kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 1954) Chủ trương xây dựng, bảo vệ quyền CM (1945- 1946) a Hồn cảnh lịch sử Việt Nam sau cách mạng Tháng ... đạo Đảng • đưa DT vượt qua tình “ ngàn cân treo sợi tóc” thực thắng lợi nhiệm vụ CM đề • Cơng xây dựng, bảo vệ quyền CM tạo lực cho Đảng ND đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ... tồn quốc kháng chiến • Ngày 22/12/1946, thị “KC tồn dân • Tháng 9/1947, Tp “KC định thắng lợi” Mục tiêu b Đường lối Kháng Chiến Tình chất Nhiệm vụ Phương châm Đường lối kháng chiến ta: đường lối...
 • 86
 • 379
 • 2

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 4 đường lối công nghiệp hóa

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 4  đường lối công nghiệp hóa
... quan: - Chủ quan: Tăng trưởng 1976 – 1980 1982 - 1986 Công nghiệp 0,6 % 9,5 % Nông nghiệp 1,9 % 4, 5 % GDP Nhập: 5,6 triệu Nhập: 1,2 triệu 1 ,4 % 5,5 % kinh tế khủng hoảng, suy thối, cấu KT cân đối ... I CƠNG NGHIỆP HĨA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI Chủ trương Đảng CNH a Mục tiêu, phương hướng CNH XHCN 1975 ớc n ả C M iề n 19 54 Bắc lối g n Đư 1960 ĐH III CNH 1986 Miền ... cơng nghiệp nặng khơng phục vụ kịp thời NN cơng nghiệp nhẹ Q trình đổi tư Đảng CNH 1986 ĐH VI chương trình KT Khởi điểm cho q trình đổi tư CNH 19 94 HNVII Nhận thức tồn diện, sâu sắc CNH gắn với...
 • 26
 • 282
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 5 đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 5  đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
... I Qúa trình đổi nhận thức kinh tế thị trường Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi (1 954 – 1986) a Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp kinh tế Cơ chế quản lý cấp uan ... KT KTTT Tóm lại Nền KTTT mà Đảng ta chủ trương xây dựng KT vận hành theo chế thị trường có quản lý NN theo định hướng XHCN Lựa chọn KTTT phù hợp với quy luật khách quan b Tư Đảng KTTT • • • ... thể cần thiết sử dụng KTTT để xây dựng CNXH KTTT định hướng XHCN Nội dung định hướng XHCN phát triển KTTT: - Mục đích phát triển - Phương hướng phát triển - Định hướng XH phân phối - Quản lý II...
 • 26
 • 231
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 6 đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 6  đường lối xây dựng hệ thống chính trị
... là: xây dựng chế độ làm chủ tập - thể XHCN I Đường lối xây dựng HTCT thời kỳ trước Hồn cảnh lịch sử chủ trương xây dựng HTCT Đánh giá việc thực hiện: đổi mới(1945 – 1989) I Đường lối xây dựng ... 1989: HT chun vơ sản * Cơ sở hình thành Cơ sở hình thành hệ thống chun vơ sản nước ta: Một là: lý luận Mác-Lenin thời kỳ q độ chun vơ sản Hai là: đường lối chung cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975 ... mới(1945 – 1989) II Đường lối xây dựng HTCT thời kỳ đổi 1989 đến Q trình hình thành đường lối đổi HTCT a Cơ sở hình thành đường lối: • u cầu cơng đổi kinh tế • u cầu giữ vững ổn định trị - xã hội,...
 • 33
 • 342
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 7 đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa giải quyết các vấn đề xã hội

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 7  đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
... THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VH Thời kỳ trước đổi a Quan điểm, chủ trương xây dựng văn hoá  Giai đoạn 1943 – 1 975 : Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-Trường Chinh) Văn hóa ... xây dựng phát triển văn hóa b.Quan điểm đạo chủ trương xây dựng phát triển văn hóa c Đánh giá chung •Kết ý nghĩa •Hạn chế nguyên nhân II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ... nhận thức giải vấn đề hội ĐH VI, Đảng nâng vấn đề hội lên tầm sách hội, đặt rõ tầm quan trọng sách hội với sách kinh tế sách lĩnh vực khác ĐẠI HỘI ĐẢNG VI (1986) ĐẠI HỘI ĐẢNG VII...
 • 34
 • 284
 • 0

BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.1 Đối tượng nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt nam Đường lối cách mạng Đảng ... Đông Dương Cộng sản liên đoàn thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt nam Đảng Cộng sản Việt nam hoàn tất việc hợp ba tổ chức cộng sản Việt Nam làm 15 16 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, ... đẳng” Vì vậy, cách mạng Việt nam cần theo đường cách mạng triệt để - đường cách mạng sản Tính chất cách mạng Việt nam cách mạng giải phóng dân tộc - phận cách mạng sản, mở đường tiến lên...
 • 133
 • 2,704
 • 6

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
... l t chc cng sn nht ụng Dng Song, tài liệu cha đến đợc tay ngời cộng sản Việt Nam - Cui nm 1929, nhn c tin v phõn lit ca Hi Vit Nam cỏch mng niờn v nhng ngi cng sn chia thnh nhiu phe phỏi, Nguyn ... Tõm xó (1923), Vit Nam ngha ho on (1925), Hi phc Vit 1925), ng Thanh niờn ( 1926) + H xut bn mt s t bỏo tin b nh Chuụng rố L Annam, Nc Annam tr, vi mt lot cỏc nh xut bn nh: Nam ng th xó, Cng ... v ca cỏch mng Vit Nam (t cỏch mng dõn tc dõn ch nhõn dõn n cỏch mng xó hi ch ngha) Nhim v nghiờn cu - Lm rừ s i tt yu ca ng Cng sn Vit Nam - ch th hoch nh ng li cỏch mng Vit Nam - Lm rừ quỏ trỡnh...
 • 218
 • 713
 • 0

bài giảng môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

bài giảng môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
... mạng Việt Nam phận cách mạng giới Ý nghĩa lịch sử đời Đảng Cộng sản Việt Nam Cƣơng lĩnh trị Đảng Hội nghị hợp tổ chức Cộng sản Việt Nam quy tụ ba tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản - Đảng Cộng ... đạo, cách mạng Việt Nam cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Cách mạng cách mạng dân chủ tư sản lối cách mạng xã hội chủ nghĩa mà thứ cách mạng dân chủ tư sản theo lối tiến triển thành cách mạng ... yếu môn học hệ thống quan điểm, chủ trương, sách Đảng tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt...
 • 107
 • 1,729
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài mở đầu đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn họcbài mở đầu đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu môn họcđối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tđối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế nông nghiệpđối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn hocjbài giảng đường lối cách mạng của đảng cọng sản việt nam chương 7slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương ivđề cương bài giảng môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nambài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namslide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nambài giảng môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nambài giảng điện tử môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương ii đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930 – 1945 potbài mở đầu đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu tâm lý thương mạibài mở đầu đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu tlh giao tiếpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ