Đề cương môn học Dược liệu học thú y

Đề cương môn học Thư viện học đại cương

Đề cương môn học Thư viện học đại cương
... thƣ viện học với ngành khoa học khác 2.4.1 Thư viện học với Tâm lý học 2.4.2 Thư viện học với Giáo dục học 2.4.3 Thư viện học với Xã hội học 63 2.4.4 Thư viện học với Thông tin học 2.4.5 Thư viện ... loại hình thư viện Việt Nam - Nắm nét đặc trưng, loại hình thư viện: Thư viện công cộng, Thư viện khoa học, Thư viện tàng trữ loại hình thư viện đại (thư viện số, thư viện điện tử, thư viện đa ... thư viện quân đội Tóm tắt nội dung môn học Môn học Thư viện học đại cương trình bầy vấn đề lý luận thư viện (định nghĩa, yếu tố cấu thành, chất, chức năng, nhiệm vụ thư viện) , vai trò thư viện...
 • 17
 • 1,292
 • 8

Đề cương môn học Thư mục học đại cương

Đề cương môn học Thư mục học đại cương
... thông tin, Thư mục khoa học kỹ thuật, Định chủ đề tổ chức mục lục chữ Thông tin chung môn học Tên môn học: Thư mục học đại cương môn học: Số tín chỉ: Môn học: Bắt buộc Các môn học tiên quyết: ... triển thư mục học kiến thức khoa học (hình thức thư mục, loại thư mục, phương pháp thư mục học, tổ chức công tác thư mục) ● Nhận thức mối quan hệ thư mục học với ngành khoa học khác (trước hết thư ... thư mục phiếu thư mục đọc máy Thư mục phân chia thành nhiều loại theo mục đích biên soạn ý nghĩa sử dụng: Thư mục quốc gia, Thư mục thông báo, Thư mục giới thiệu, Thư mục phê bình, Nhóm thư mục...
 • 15
 • 1,377
 • 6

Đề cương môn học Thư mục khoa học kỹ thuật

Đề cương môn học Thư mục khoa học kỹ thuật
... hai loại thư mục khoa học kỹ thuật chính: Thư mục thông báo khoa học kỹ thuật Thư mục giới thiệu khoa học kỹ thuật - Hiểu rõ rõ đối tượng phục vụ hai loại thư mục khoa học kỹ thuật: Thư mục thông ... khoa học kỹ thuật; ● Có kỹ biên soạn tốt hai loại thư mục: Thư mục thông báo khoa học kỹ thuật Thư mục giới thiệu khoa học kỹ thuật ● Có kỹ phân tích đánh giá toàn diện sâu sắc thư mục khoa học kỹ ... quyết: Thư mục học đại cương Các môn học kế tiếp: Các yêu cầu môn học: - Giáo trình hệ thống tài liệu tham khảo thư mục học thư mục khoa học kỹ thuật - Hệ thống sản phẩm thư mục khoa học kỹ thuật...
 • 18
 • 196
 • 0

Đề cương môn học Thư viện người dùng tin đặc biệt

Đề cương môn học Thư viện người dùng tin đặc biệt
... ngƣời dùng tin đặc biệt, thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt, chức năng, nhiệm vụ thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt Nắm vững đặc điểm ngƣời dùng tin nhu cầu tin thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt Nắm ... hoạt động thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt Việt Nam với nƣớc giới TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học “Thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt đề cập kiến thức thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt Nội dung ... Tên môn học: Thƣ viện ngƣời dùng tin đặc biệt môn học: Số tín chỉ: tín Môn học: Bắt buộc Các môn học tiên quyết: Thƣ viện học đại cƣơng Các môn học kế tiếp: Yêu cầu trang thiết bị: - Phòng học...
 • 16
 • 255
 • 0

Đề cương môn học Thư viện số

Đề cương môn học Thư viện số
... ICT, Thư viện số DL Thông tin chung môn học - Tên môn học: THƯ VIỆN SỐ - Mã môn học: TV23A43 - Số tín chỉ: 03 - Môn học: + Bắt buộc:  + Lựa chọn: - Các môn học tiên quyết: Tin học đại cương, ... học: Sau học xong môn học này, sinh viên có thể: - Về kiến thức: Nắm khái niệm thư viện số vấn đề liên quan đến thư viện số; Mô hình cho thư viện số; Các chuẩn sử dụng thư viện số; phương pháp ... phát triển thư viện số giới Việt Nam; Mô hình cho thư viện số; Phân tích thành phần thư viện số; Siêu liệu; Các chuẩn sử dụng thư viện số; Cách thực dự án xây dựng phát triển thư viện số; Thực...
 • 15
 • 209
 • 5

Đề cương môn học thu phát vô tuyến có đáp án

Đề cương môn học thu phát vô tuyến có đáp án
... riêng phần số phần tuyến: Sự xuất giao diện chuẩn OBSAI CPRI với máy phát thu RF đầu vào số dẫn đến không cần đặt phần số phần tuyến gần Máy thu phát tuyến lắp đặt tại trí thu n tiện gần ... máy thu phát xạ vào không gian qua anten , phản xạ từ vật thể gần quay trở lại máy thu 3) Rò trực tiếp vào đầu máy thu Do phát xạ LO từ hộp khối LO sau anten thu thu lại phát xạ mạch in máy thu ... Phương án BTS phân bố (DBS), so sánh giải pháp sd RF over Fiber đầu số  Các đơn vị tuyến đặt xa RRU coi phần tử phát thu tín hiệu      tuyến Các đơn vị băng gốc BBU coi phần tử xử lý phát...
 • 30
 • 618
 • 4

Đề cương môn học thủ tục hành chính

Đề cương môn học thủ tục hành chính
... tục hành công tác văn thư - lưu trữ Tóm tắt nội dung môn học Môn học trình bày vấn đề thủ tục hành chính; vai trò chúng hoạt động máy nhà nước; quy trình khoa học việc xây dựng thực thủ tục hành ... - Mã môn học: ARO 6017 - Số tín chỉ: - Môn học : Tự chọn - Yêu cầu môn học: Nắm vững phần lý thuyết biệt vận dụng vào thực tế để xem xét vấn đề thủ tục hành - Môn học tiên quyết: Không ... 1.4 Các thủ tục hành công tác văn thư - lưu trữ 1.4.1 Thủ tục soạn thảo ban hành văn 1.4.2 Thủ tục quản lý, chuyển giao văn 1.4.3 Thủ tục thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ 1.4.4 Thủ tục khai...
 • 6
 • 341
 • 0

Đề cương môn học thử nghiệm thiết bị điện

Đề cương môn học thử nghiệm thiết bị điện
... thuỷ Thử hoạt động động điện không tải non tải Thử hoạt động động điện mang tải Thử nghiệm máy điện chiều Đo điện trở cách điện Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Đo điện trở nguồn điện ... 13.8 Thử nghiệm cách điện cuộn dây stato điện áp chỉnh lưu tăng cao với việc đo dòng điện rò theo pha Thử nghiệm cách điện điện áp tăng cao tần số công nghiệp Đo điện trở dòng điện chiều Đo điện ... cầu dao Ch:9 Thử nghiệm tụ điện 9.1 Đo điện trở cách điện 9.2 Đo điện dung 9.3 Đo trị số Tgδ 9.4 Thí nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Ch:10 Thử nghiệm trang bị an toàn điện 10.1 Các...
 • 7
 • 285
 • 2

đề cương môn cây dược liệu

đề cương môn cây dược liệu
... lên kèm theo non chưa xòe - hái : cà độc dược, trúc đào… + hái hoa hoăc bắt đầu nụ + với năm hái vào năm thứ + vị trí tuổi ảnh hưởng đến hoạt chất dược liệu Vd Lá chè,một số loại họ hoa môi - ... cắt bỏ phận mặt đất,chỉ để lại cổ rễ + sau thu hái phải rửa hết đất cát phơi sấy lưu ý thu hái dược liệu hoang dại - nên lấy loài có nhiều cá thể,không nên thu hái loại mà phải giữ giống thu hái ... nát thuốc có tinh dầu k nên xếp vào hộp , túi chất dẻo chất hấp thụ tinh dầu thuốc * chế biến dược liệu ổn định dl - mục đích + làm ngừng chệ hđ enzim phá hủy enzim để giữ hđ có sẵn dl + nhiên...
 • 7
 • 375
 • 5

Đề cương môn cây dược liệu

Đề cương môn cây dược liệu
... tiết nội dung môn học Chương 1: Đại cương dược liệu Tên học: Đại cương dược liệu Nội dung Giảng viên: tiết Giảng đại cương dược liệu Lê Quang Hưng Lịch sử môn dược liệu, vị trí dược liệu ngành y ... thể Cây dược liệu chứa acid hữu Cây dược liệu chứa chất kháng khuẩn thực vật bậc cao Cây dược liệu chứa alkaloid Cây dược liệu chứa tinh dầu lipid 1 Hiểu tác dụng acid hữu sản phẩm dược liệu ... chương (LT) dạy mục môn học Đại cương Biết vị trí Chiếu Giới thiệu dược liệu dược liệu projector, chung ngành y học thảo luận dược liệu nhóm ngàng y học giá trị kinh tế Cây dược liệu Hiểu tác dụng...
 • 10
 • 745
 • 4

Đề cương môn học hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu potx

Đề cương môn học hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu potx
... ĐẠI HỌC KỸ THU T CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ THU ... giảng dạy học tập môn học: Giáo viên giới thiệu môn học, cung cấp giảng, tài liệu tham khảo, địa website để tìm tư liệu liên quan đến môn học Sv nhà chuẩn bị chương, làm tập sau kết thúc lý thuyết ... góp nhiều cho kinh tế - Nội dung môn học SCADA cung cấp kiến thức về: Các thành phần hệ thống Scada hệ thống tự động hóa; Hệ thống thiết bị chấp hành; Các thiết bị vào đầu cuối từ xa RTU (Remota...
 • 7
 • 301
 • 0

Đề cương môn học thực tập dược liệu

Đề cương môn học thực tập dược liệu
... làm tập mẫu khô thảo dược I Mục đích yêu cầu II Nội dung Phân loại định danh dược liệu - Cách viết tên Latin khoa học dược liệu Phân tích hinh thái thân rễ số dược liệu Phân loại nhóm thảo dược ... thạch NA Bài 6: Kiểm tra – Thu tập mẫu khô Học liệu Học liệu tham khảo: + Bộ môn Dược liệu - Trường Đại học Y Dược Hà nội - Bài giảng Dược liệu tập I, II – Hà nội 1998 + Phạm Hoàng Hộ - Cây có vị ... dụng Đông dược chăn nuôi trị bệnh – Nhà xuất Đồng nai, 1999 Kiểm tra – đánh giá định kì: - Đánh giá thực tập - Kiểm tra cuối đợt - Điểm kết thúc môn học : 10 đ Khoa Khoa học Bộ môn Sinh học Giảng...
 • 3
 • 391
 • 7

Đề cương môn học cơ sở dữ liệu

Đề cương môn học cơ sở dữ liệu
... Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học - Nhiệm vụ sinh viên: + Đi học đầy đủ (nghỉ không 20% tổng số giờ) + Chuẩn bị trước đến lớp theo hướng dẫn đề cương môn học + Sau chương giới ... nước Giáo trình môn học bao gồm 10 chương, có chương sinh viên tự đọc Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Làm quen với sở liệu (16P) 1.1 sở liệu 1.2 Thực thể quan hệ, bảng liệu 1.3 Khóa, phụ ... Chương 4: sở liệu MS ACCESS, MYSQL, MS SQL SERVER(*), ORACLE(*) 4.1 Giới thiệu hệ quản trị CSDL Access, MySQL, SQL Server (*), Oracle (*) 4.2 Tạo sở liệu - sở liệu tự tạo - Tạo sở liệu từ...
 • 11
 • 813
 • 11

Tài liệu Thiết kế đề cương môn học doc

Tài liệu Thiết kế đề cương môn học doc
... việc thiết kế đề cương; Học viên liệt kê nội dung đề cương Nội dung Thiết kế đề cƣơng môn học Các câu hỏi - Tầm quan trọng việc thiết kế đề cương; - Các nội dung đề cương - Làm để thiết kế đề cương ... Viết đề cương môn học ( nhóm chọn môn học để viết đề cương) Bài tập nhà Buổi 2: Mục tiêu:  Học viên thiết kế đề cương môn học Học viên xây dựng tiêu chí đánh gíá đề cương môn học Nội dung Thiết ... học Nội dung Thiết kế đề cƣơng môn học Câu hỏi 30’ 40’ - Trình tự thiết kế đề cương môn học Đánh gía đề cƣơng môn học Hoạt động Trình bày đề cương Trình tự thiết kế đề cương môn học Backward design...
 • 40
 • 435
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn học cơ sở dữ liệuđáp án đề cương môn học vật liệu học kỹ thuậtđề cương môn học thức ăn chăn nuôi chuyên ngành thú yđề cương môn học cơ sở dữ liệu phân tántài liệu quan hệ công chúng đề cương môn học pptđề cương môn học sức bền vật liệuđề cương môn họcđề cương môn họcđề cương môn học luật kinh tếđề cương môn học javađề cương môn học kinh tế gia đìnhđề cương môn học tư tưởngđề cương môn học lập trình windowsđề cương môn học cây ăn quảđề cương môn học pháp luật cộng đồng aseanchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây