Tình hình mắc bệnh viêm vú ở lợn nái tại trang trại nguyễn văn chiêm, xã đạo tú huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và đặc điểm sinh học của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và đặc điểm sinh học của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
... [21] Huy n Tam Dương, t năm 2005-2007 di n tích tr ng ñ u tương liên t c gi m So v i huy n khác, su t ñ u tương c a Tam Dương cao (năm 2007) s n lư ng th p Tam Dương có 12 xã 01 th tr n, Tam ð o ... t nghiên c u ñ u tương th gi i Vi t Nam 2.1.1 Tình hình s n xu t nghiên c u ñ u tương th gi i 2.1.2 Tình hình s n xu t nghiên c u ñ u tương Vi t Nam 13 2.2 Yêu c u sinh thái c a ñ u tương ... tra th c tr ng s n xu t ñ u tương t i Tam Dương - Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n c a gi ng ñ u tương - Nghiên c u m c ñ nhi m sâu b nh c a gi ng ñ u tương - ðánh giá y u t c u thành...
 • 117
 • 354
 • 0

Theo dõi khả năng tăng trưởng và phát triển của bê nuôi bằng một số khẩu phần tại trang trại bò sữa Bình Định

Theo dõi khả năng tăng trưởng và phát triển của bê nuôi bằng một số khẩu phần tại trang trại bò sữa Bình Định
... Giáo trình chăn nuôi trâu bò, Nguyễn Xuân Trạch (2005) 2.2 Tổng quan trang trại chăn nuôi sữa Bình Định 2.2.1 Vài nét trang trại sữa Bình Định - Trang trại sữa Bình Định thuộc sở hữu ... khỏe nuôi số phần trang trại sữa Bình Định đƣợc tiến hành từ tháng 01/02 đến 30/6/2012 Trang Trại Sữa Bình Định, công ty TNHH MTV Sữa Việt Nam Thử nghiệm đƣợc tiến hành 48 HF ... KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau trình thực đề tài “ Theo dõi tăng trƣởng sức khỏe nuôi số phần khác trang trại sữa Bình Định , rút số kết luận nhƣ sau: Về khả tăng trƣởng bê: Khối...
 • 55
 • 244
 • 1

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn móng cái

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn móng cái
... (1995) (9,38 con) , cao hn 2,9 con; Trn Th Thụng v cng s (1995) (9 - 9,8 con) ; on Xuõn Trỳc v cng s (2000) (9,76 con) , cao hn 2,52 con; Phựng Th Võn v cng s (2001) (10,04 con) , cao hn 2,24 con; T Th ... cng s (2001) (8,11 - 9,2 con) , T Th Bớch Duyờn (2003) (8,32 - 9,07 con) Khi lng s sinh /con Khi lng s sinh /con ca nhúm MC TH nghiờn cu ny t c l 0,52 kg /con Kt qu ny tng i cao so vi mt s kt qu nghiờn ... bn v sinh sn ca ln Múng Cỏi tng hp Cỏc tớnh trng sinh sn: + Tui phi ging ln u (ngy) + Tui la u (ngy) + Khong cỏch gia la (ngy) + S s sinh sng/ (con) + S cai sa/ (con) + Khi lng s sinh /con (kg)...
 • 36
 • 241
 • 0

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã quế thọ – huyện hiệp đức tỉnh quảng nam

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã quế thọ – huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
... hàm hồi quy NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẾ THỌ - HUYỆN HIỆP ĐỨC -TỈNH QUẢNG NAM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU Đánh giá chung Thuận ... điểm hộ điều tra Chỉ tiêu Số hộ điều tra Độ tuổi trung bình Trình độ văn hóa Kinh nghiệm sản xuất Tham gia tập huấn ĐVT Hộ Năm Lớp Năm % Phú Bình 30 51,9 5/10 35 63,33 Bắc ... 2012 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LÚA TRÊN ĐỊA BÀN 2 3 KHÓ KHĂN CỦA CÁC NÔNG HỘ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LÚA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN Giải pháp đất...
 • 25
 • 328
 • 0

tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho huyện tánh linh – tỉnh bình thuận với công suất 18000 m3ngày.đêm

tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho huyện tánh linh – tỉnh bình thuận với công suất 18000 m3ngày.đêm
... thiết kế nhà máy Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh tỉnh Bình Thuận với cơng śt 18000 m3/ngày.đêm xử lý nước cấp cho huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận với cơng ... Huynh, Đức Thuận, Suối Kiết Hình 1.1 Bản đồ vị trí huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận 12 Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh tỉnh Bình Thuận với cơng śt 18000 ... 100 46 Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước cấp cho hụn Tánh Linh tỉnh Bình Thuận với cơng śt 18000 m3/ngày.đêm 4.1.4 Công suất nhà máy xử lý Công suất hữu ích mà Nhà máy cần...
 • 124
 • 286
 • 0

Nghiên cứu chọn lọc tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn MC3000, khả năng tăng khối lượng và tỷ lệ nạc đối với nhóm lợn MC15

Nghiên cứu chọn lọc tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn MC3000, khả năng tăng khối lượng và tỷ lệ nạc đối với nhóm lợn MC15
... nhóm lợn MC3000 MC15 56 3.4 Năng suất sinh sản nhóm lợn MC3000 hệ gốc 60 3.5 Năng suất sinh sản nhóm lợn MC3000 hệ 60 3.6 Năng suất sinh sản nhóm lợn MC3000 hệ 60 3.7 Năng suất sinh sản nhóm lợn ... 3.8 Số sinh sống/ổ nhóm lợn MC3000 qua lứa đẻ 67 3.9 Khả sinh tr-ởng nhóm lợn MC15 hệ gốc 70 3.10 Khả sinh tr-ởng nhóm lợn MC15 hệ 70 3.11 Khả sinh tr-ởng nhóm lợn MC15 hệ 70 3.12 Khả sinh tr-ởng ... tính trạng số sinh sống/ổ nhóm lợn MC3000, hệ số di truyền tăng khối l-ợng tỷ lệ nạc nhóm lợn MC15 - Xác định hiệu chọn lọc tiến di truyền số sinh sống/ổ nhóm lợn MC3000, tăng khối l-ợng...
 • 163
 • 261
 • 0

luận văn: Tổ chức và hoat đông củ a Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ở giai đoaṇ hiêṇ nay potx

luận văn: Tổ chức và hoat đông củ a Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ở giai đoaṇ hiêṇ nay potx
... về quy chế la m viê ̣c cu a Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiê ̣m kỳ XIII, Sơn La 46 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (2011), Lịch sử Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 1945 -2011, ... hoàn thiê ̣n tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng cu a Ủy ban nhân dân tinh Sơn La giai đoa ̣n hiê ̣n ̉ Chương ̉ ́ ̉ ́ NHƢ̃ NG VÂN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BAN VỀ TÔ CHƢC VÀ HOA ̣T ĐỘNG CỦ A ỦY BAN NHÂN DÂN ... thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giai đoạn 3.1.1 Điều kiê ̣n tự nhiên, kinh tế , xã hội tác động đến việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La...
 • 25
 • 94
 • 0

Chất lượng cán bộ cấp tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh thực trạng và giải pháp

Chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh thực trạng và giải pháp
... lợi thế, phát triển kinh tế - hội huyện Do vậy, em định chọn vấn đề Chất lượng cán cấp tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh: Thực trạng và giải pháp ” làm nội dung nghiên cứu ... nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 7 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ 1.1 Cơ ... thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Chương...
 • 115
 • 279
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phát sinh gây hại của sâu đục thân lúa 2 chấm Tryporyza incertulas Walker và thử nghiệm bẫy pheromone trong công tác dự tính dự báo tại Hải Phòng vụ mùa 2010

Nghiên cứu đặc điểm phát sinh gây hại của sâu đục thân lúa 2 chấm Tryporyza incertulas Walker và thử nghiệm bẫy pheromone trong công tác dự tính dự báo tại Hải Phòng vụ mùa 2010
... Nguyễn Công Thuật (1995), sâu đục thân lúa chấm loài sâu hại chủ yếu lúa: sâu đục thân cú mèo sâu đục thân vạch sâu hại thứ yếu 2. 2 .2 Phân bố sâu đục thân lúa hai chấm Sâu đục thân lúa hai chấm ... sâu hại lúa phát (Norton et al., 1990; Pathak et al., 1987) [27 ], [30] Dựa vào đặc điểm gây hại phận lúa, tất sâu hại lúa chia thành nhóm: sâu hại rễ lúa, sâu hại thân lúa, sâu hại lúa, sâu hại ... phục vụ cho chiến lược phát triển ứng dụng Pheromone phòng trừ sâu hại lúa Vì chọn đề tài Nghiên cứu đặc điểm phát sinh gây hại sâu đục thân lúa chấm Tryporyza incertulas Walker thử nghiệm bẫy pheromone...
 • 26
 • 530
 • 0

một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mẫu giáo minh tân xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ

một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mẫu giáo minh tân xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ
... đề xuất số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi thông qua hoạt động đọc thơ 4.2 Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu 104 trẻ tuổi trƣờng Mẫu giáo Minh Tân Minh Tân Bảo Yên Lào Cai Giả ... độ giáo viên trực tiếp giảng dạy trẻ mẫu giáo (5 tuổi) - Thực trạng dạy học việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo (5 tuổi) - Thực trạng mức độ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo (5 - tuổi) ... Bảo yên Lào Cai - Các nhóm trẻ lớp Mẫu giáo tuổi trƣờng Mẫu giáo Minh Tân Minh Tân Bảo Yên Lào Cai 1.2.2.4 Nội dung điều tra Tìm hiểu nhận thức giáo viên việc dạy trẻ mẫu giáo - tuổi...
 • 61
 • 2,170
 • 21

hoạt động thu- chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã trung kênh, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

hoạt động thu- chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã trung kênh, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh
... Nội dung Chi đầu t phát triển Chi XDCB Chi đầu t PT khác Mua sắm TSCĐ Chi sửa chữa lớn sở Chi quy hoạch dân c Chi thờng xuyên Chi dân quân tự vệ Chi an ninh Chi nghiệp GD Chi nghiệp y tế Chi nghiệp ... Chi dân quân tự vệ Chi an ninh Chi nghiệp GD Chi nghiệp y tế Chi nghiệp Văn hoá TT Chi nghiệp thể thao Chi nghiệp kinh tế Chi nghiệp XH Chi quản lý NN, Đảng, ĐT Chi hỗ trợ hoạt động khác Tổng 64,45 ... ụng chi phong chuyờn theo doi chi ao nghiờp vu cua tụ chuyờn qun ngõn sach xa - Ban tai chinh xa: 16 Ban tai chinh xa gụm 02 ngi: 01 tai chinh kờ toan ngõn sach, 01 thu quy xa Hang nm ban tai chinh...
 • 65
 • 118
 • 0

bộ đê bồi dưỡng hsg địa lý sưu tầm từ các tỉnh tham khảo lớp 12

bộ đê bồi dưỡng hsg địa lý sưu tầm từ các tỉnh tham khảo lớp 12
... Nam Bộ -HẾT - GIÁO VIÊN : TRẦN QUỐC THẮNG BA TRƯỜNG THCS HẢI BỘ ĐÊ BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ SƯU TẦM TỪ CÁC TỈNH THAM KHẢO BỘ ĐỀ 06 Câu 1: (3,0 điểm) Xác định tọa độ địa ... 3:(7 điểm) GIÁO VIÊN : TRẦN QUỐC THẮNG BA TRƯỜNG THCS HẢI BỘ ĐÊ BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ SƯU TẦM TỪ CÁC TỈNH THAM KHẢO a.Dựa vào At lát Địa Việt Nam kiến thức học, trình bày đặc điểm mưa khu ... QUỐC THẮNG BA TRƯỜNG THCS HẢI BỘ ĐÊ BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ SƯU TẦM TỪ CÁC TỈNH THAM KHẢO Tây Ngun Đơng Nam Bộ Đồng sơng Cửu Long 1442 4391 7748 Hết 15,6 204,3 229,9 BỘ ĐỀ 04 Câu 1: ( 2đ ) Xác...
 • 14
 • 293
 • 0

Đề và đáp án thi học sinh giỏi hoá học lớp 9 cấp tỉnh tham khảo

Đề và đáp án thi học sinh giỏi hoá học lớp 9 cấp tỉnh tham khảo
... học chọn lọc dùng cho học sinh THCS - Bồi dỡng hoá học THCS - Đề thi HS giỏi Hoá học tỉnh năm 199 8 đề thi học sinh giỏi Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 150 phút Đề Câu (4,5 điểm): Một hỗn ... .Hết Sở GD&ĐT thừa thi n huế Đề thức Số báo danh kỳ thi chọn hsg cấp Tỉnh Năm học: 2008 - 20 09 Môn thi: Hoá Học THCS Ngày thi: 20 03 20 09 Thời gian làm bài: 150 phút (không ... Sở GD&ĐT Nghệ An Đề thức Số báo danh kỳ thi chọn hsg cấp Tỉnh Năm học: 2008 - 20 09 Môn thi: Hoá Học THCS Ngày thi: 20 03 20 09 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao...
 • 55
 • 173
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su tại cụm công nghiệp xã IA BLANG-Huyện CHƯ SÊ-Tỉnh GIA LAI

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su tại cụm công nghiệp xã IA BLANG-Huyện CHƯ SÊ-Tỉnh GIA LAI
... Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su tại cụm công nghiệp xã IA BLANG-Huyện CHƯ SÊ-Tỉnh GIA LAI KẾT LUẬN: Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su tại cụm công nghiệp xã IA BLANG-Huyện ... án Nhà máy chế biến mủ cao su tại cụm công nghiệp xã IA BLANG-Huyện CHƯ SÊTỉnh GIA LAI Chủ Đầu Tư: Phan Tấn Anh Vũ MSSV:4913056104 Trang Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su ... NPV,IRR; BIẾN RỦI RO LÀ GIA BÁN: Chủ Đầu Tư: Phan Tấn Anh Vũ MSSV:4913056104 Trang 12 Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su tại cụm công nghiệp xã IA BLANG-Huyện CHƯ SÊ-Tỉnh GIA LAI...
 • 16
 • 198
 • 1

Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
... việc phát triển nguồn nhân lực - Hệ thống sách xã hội nhân tố liên quan đến phát triển nguồn nhân lực 1.3.3 Điều kiện kinh tế - Nền kinh tế phát triển nhanh chóng đòi hỏi nguồn nhân lực tri thức ... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 ... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực toàn khả thể lực trí lực người, phản ánh khả lao động người điều kiện tiên trình lao động sản xuất xã hội b Nguồn nhân lực tổng thể...
 • 26
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dung hợp protoplast hay lai vô tính tế bào thực vậtcác nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững trong chăn nuôi tại các khu cntt của huyệntình trạng ô nhiễm nguồn nước ở việt namthực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện sơn dương tuyên quangtình huống ô nhiễm tiếng ồnbệnh viêm vú bò do streptococcus agalactiae s mastitidis9 bệnh viêm vútư vấn hỗ trợ kiểm soát về chuyên môn nghiệp vụ và định hướng trong công tác hành chính nhân sự cnttbài 3 dãy đơn chất nào vừa có tính khử vừa có tính oxi hóagiải pháp cơ bản nhằm phát huy tác động tích cực hạn chế tác động tiêu cực của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh vĩnh phúcluận văn tình hình nhiễm giun sán ở lợn nuôi tại buôn ma thuộttên của các peptit được hình thành bằng cách ghép tên gốc axyl của các  amino axit bắt đầu từ đầu n rồi kết thúc bằng tên của axit đầu c được giữ nguyên tdụthực trạng tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh vĩnh phúcgiải pháp phát triển bền vững nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh vĩnh phúcđiểm và định hướng phát triển bền vững nông thôn ở tỉnh vĩnh phúcNgữ Pháp GRAMMAR thức giả định ở mệnh đề điều kiệnNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN nén rã NHANH CINNARIZIN 25 MGCải tiến công thức viên nén Clorpromazin hydroclorid 25 mg dùng cho dập thẳngSỬ DỤNG DMP TRONG ĐIỀU TRỊ MTC VÀ NNTPTHIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN NANG CHỨA GLUCOSAMIN và CHONDROITIN SULFATChương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiChương I. §13. Ước và bộiBí quyết chinh phục điểm 9,10 kỳ thi vào lớp 10 THPTChương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếpbài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳngGiáo án sinh 10 bài 30Đề thi công nghệ kì 2đề thi sinh 10 kì 2Đồ án nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ ở Trung Quốctiểu luận Cây bạc hàBào chế thuốc mỡ Đào tạo dược sĩTác động của vốn luân chuyển và việc nắm giữ tiền mặt đến khả năng sinh lợi của công ty – bằng chứng thực nghiệm tại việt namXây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên Observiumbáo cáo thực tập xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên công cụ mã nguồn mở Observium. Tài liệu kèm slide chuẩn