( Đề tài NCKH) Ứng dụng các phương trình SANCHEZ và tích hợp các quan hệ mờ để giải quyết các bài toán công nghệ đa mục tiêu

thuật toán bầy đàn pso, giải thuật di truyền ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêu

thuật toán bầy đàn pso, giải thuật di truyền và ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêu
... 11010001 2.3 Thut toỏn di truyn kinh in 2.3.1 Mó húa GA kinh in s dng mó húa nh phõn, mi cỏ th c mó húa l mt chui nh phõn cú chiu di c nh S dng vộc t nh phõn cú di L nh mt NST biu din giỏ tr ca bin ... bi toỏn lý thuyt v thc t ti Thut toỏn by n PSO, gii thut di truyn v ng dng gii cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu nhm tỡm hiu kh nng ng dng ca thut toỏn PSO, GA vic gii quyt cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu ... ii LI CAM OAN Em xin cam oan lun tt nghip: Thut toỏn by n PSO, gii thut di truyn v ng dng gii cỏc bi toỏn ti u a mc tiờu em t thc hin di s hng dn ca thy giỏo V Vinh Quang Cỏc kt qu v s liu hon...
 • 82
 • 3,409
 • 31

ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn
... ngh sinh hc v cỏc tin b khoa hc k thut, quy trỡnh cụng ngh sn xut rau an ton D ỏn s trung xõy dng mụ hỡnh sn xut cú quy mụ l 60ha din tớch canh tỏc nm sn xut 11 loi rau an ton l nhng loi rau ang ... sn xut - La chn nhng sn phm cụng ngh sinh hc phự hp cho sn xut; - Ban hnh quy trỡnh ng dng cỏc sn phm sinh hc sn xut rau an ton Xõy dng mụ hỡnh sn xut rau an ton trờn c s qui hoch vựng sn xut, ... Phũng, Ngh An v Thnh ph Hu ó biờn son quy trỡnh theo ỳng k hoch, ú quy trỡnh s dng cỏc thuc BVTV sinh hc sn xut rau n lỏ an ton v quy trỡnh sn xut rau n qu an ton Cỏc quy trỡnh ng dng thuc sinh hc...
 • 215
 • 511
 • 1

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT BÀI TOÁN TRONG TIN HỌC

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT BÀI TOÁN TRONG TIN HỌC
... pháp sáng tạo khoa học để xây dựng hệ thống website bán xe máy (xe mô tô) trực tuyến 3 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT BÀI TOÁN TRONG TIN HỌC 1.1 GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG ... dụng phương pháp sáng tạo khoa học cho thấy lợi ích tầm quan phương pháp luận sáng tao khoa học Nếu cần học ăn, học nói, học gói, học mở” học suy nghĩ” cần thiết cho người Phương pháp luận sáng ... môn học thức giảng dạy trường Đại hoc Công nghệ thông tin – Đại học quốc gia TP.HCM Phần trình bày cách áp dụng phương pháp sáng tạo khoa học để giải toán tin học mà cụ thể sử dụng phương pháp sáng...
 • 18
 • 182
 • 0

Ứng dụng bài toán tối ưu đa mục tiêu để xác định cơ cấu sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Ứng dụng bài toán tối ưu đa mục tiêu để xác định cơ cấu sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện giao thuỷ tỉnh nam định
... UBND huyện Giao Thuỷ, Phòng Nông nghiệp, Phòng Thống kê, Phòng Tài nguyên Môi Trờng huyện Giao Thuỷ, phòng ban nhân dân xã huyện, Trờng Cao Đẳng Tài nguyên Môi trờng Hà Nội, Công an tỉnh Nam Định, ... cỏt, ủ t m n sỳ v t, ủ t m n nhi u, ủ t phự sa Bao g m xó: Giao Thi n, Giao An, Giao L c, Giao Xuõn, Giao H i, Giao Long, B ch Long, Giao Phong, Th tr n Qu t Lõm Xó ủ i di n ủ c ch n l xó B ch ... ngu n n c l y t sụng Sũ cú ủ ng t hn Bao g m xó: Honh Sn, Giao Ti n, Giao Nhõn, Giao Chõu, Giao Tõn, Giao Y n, Giao Th nh Xó ủ i di n l Giao Y n Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s nụng...
 • 157
 • 506
 • 0

Hoàn thiện công tác phục vụ khách du lịch bằng việc ứng dụng các sản phẩm công nghệ - 1 docx

Hoàn thiện công tác phục vụ khách du lịch bằng việc ứng dụng các sản phẩm công nghệ - 1 docx
... doanh 819 .282. 217 73.8 41. 665 607 .11 7.646 48.070. 312 90.252.594 KD ng 10 9.6 81. 311 KD massage & karaoke 93 .13 2.302 16 .549.009 443.050.000 73.8 41. 665 317 .637.066 51. 5 71. 269 KD hng hoỏ 223.690.485 15 9. 210 .447 ... An 18 4 445 640 56 1. 325 CN Hi An 535 1. 874 1. 975 338 Quc t 0 0 Ni a 18 4 445 640 56 1. 325 Ni a 10 0 333 362 1. 034 CN H Ni 897 16 46 2 31 513 Quc t 84 287 13 1 5 21 Ni a 302 14 3 22 632 33 22 393 11 0 ... 15 4 626 .14 0 .12 5 13 6 10 11 6.743.035 10 11 6.743.035 28 24 86. 319 .10 4 15 98 489.389.839 61 60 45. 610 .300 37 11 8 203.726.923 50 20 90 84. 510 .768 60 0 5.322.273 0 0 324 12 56 695.640 .12 6 Tip nhn t Cụng...
 • 32
 • 119
 • 0

Hoàn thiện công tác phục vụ khách du lịch bằng việc ứng dụng các sản phẩm công nghệ - 2 pps

Hoàn thiện công tác phục vụ khách du lịch bằng việc ứng dụng các sản phẩm công nghệ - 2 pps
... 0 ,26 0 25 .879.718,357 Uống pha chế 33 .26 7.638 KD hàng hố 131.104.6 82 0,066 6.558.978,044 0,017 1.664.331, 921 KD dịch vụ khác 24 2 .29 1.3 62 0, 122 12. 121 .487,1 92 Tổng cộng 1.989.1 12. 4 42 1,000 99.5 12. 425 ,000 ... nghiệp 29 1.315.871 26 8.079. 620 23 .23 6 .25 1 Số dư đảm phí 195. 723 .23 2 62. 525 .311 25 8 .24 8.543 Định phí phận 148 .23 8 .28 5 17. 024 .548 165 .26 2.833 Lợi nhuận phận 47.484.947 Định phí chung 92. 985.710 81.757.575 ... CHO CÁC BỘ PHẬN ĂN, UỐNG, KINH DOANH HÀNG HỐ 1.Ăn 0,50 16 .24 6.056 324 . 921 747.953 1.694.843 3 12. 500 4.061.514 81 .23 0 ,25 186.988,13 423 .710,75 78. 125 12. 184.5 42 243.690,75 560.964,38 1 .27 1.1 32, 25...
 • 32
 • 131
 • 0

Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam - 1 ppt

Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại và thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam - 1 ppt
... khoản bố trí: - Tài khoản chuyển tiền đơn vị chuyển tiền: +TK 511 1-chuyển tiền năm +TK 512 1-chuyển tiền năm trước +TK 511 2-chuyển tiền đến năm +TK 512 2-chuyển tiền đến năm trước TK 511 3-chuyển tiền ... gửi dân cư 435 449 11 21 14 10 3 672 31. 0 Tiền gửi TCKT 14 7 272 10 26 12 5 18 5 754 243.9 Tổng nguồn vốn 582 7 21 214 7 13 9 12 3 14 26 297 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... quy định mở tài khoản, thực dịch vụ toán, tổ chức tham gia hệ thống toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán: mở tài khoản, sử dụng dịch vụ toán người sử dụng dịch vụ toán QĐ số 44/2002/QĐ-TTG thủ tướng...
 • 42
 • 131
 • 0

Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam - 2 doc

Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại và thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam - 2 doc
... Năm 20 04 Tăng, Giảm Số tiền (%) + /- % Chuyển tiền 921 9 65,14 27 268 47,79 18049 195,8 Chuyển tiền đến 4 927 34,81 29 789 52, 21 24 62 504,6 Sai lầm 0,05 7,6 Thanh toán CT 0,1 14153,6 0,0 02 -7 ,5 100 -9 8,7 ... hoạt động toán chung kinh tế, TMĐT phát triển toán điện tử đảm bảo an toàn Ngày 21 /03 /20 02 thủ tướng Chính phủ định 44 /20 02/ - TTG cho phép tổ chức cung ứng dịch vụ toán sử dụng chứng từ điện ... đồng Năm 20 02 Tỷ trọng(%) Năm 20 03 Tỷ trọng(%) Năm 20 04 Tỷ trọng(%) TT TM 1.789 .21 3 TTKDTM 1,4 1 .21 4.670 0.78 1. 026 .143 0.51 127 .345.746 98,6 153. 626 . 127 99 .2 198.684.1 32 99.41 Tổng PTTT 129 .134.959...
 • 41
 • 151
 • 0

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng
... trững cho cp nghiằm cừa cĂc bi toĂn tối ữu Mửc 2.1 phĂt biu, chựng minh iãu kiằn cƯn v ừ tối ữu cho bi toĂn tối ữu vổ hữợng v ữa sỡ ỗ ối ngău cho bi toĂn ny CĂc kát quÊ chẵnh vã ối ngău cho ... Ban Ưu lỵ thuyát ối ngău ữủc xƠy dỹng cho cĂc bi toĂn tối ữu tuyán tẵnh bi A W Tucker v nhõm cừa ổng, sau õ cĂc nh toĂn hồc  m rởng cho trữớng hủp phi tuyán, tối ữu a mửc tiảu v cÊ tối ... 34 Chữỡng ối ngău liản hủp cho cĂc bi toĂn tối ữu Chữỡng ny trẳnh by sỡ ỗ ối ngău liản hủp cho cĂc bi toĂn tối ữu khổng lỗi bao gỗm cĂc bi toĂn tối ữu vổ hữợng v tối ữu a mửc tiảu CĂc nh...
 • 88
 • 206
 • 1

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng tt

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng tt
... t ỵ tt ố ữủ ọ tr ỵ tt trỏ ỡ s t tr q t t 1951 ởt ự ố t q t t ữủ ổ ố r õ ổ ứ õ ỵ tt ố tr tr ởt ữỡ q trồ ỵ tt tố ữ ữỡ ỵ tt t t ự tỹ t t út ... ỡ ổ tr t q P t t r trt rs t P Prs t rsr t strts tt r t t st t t t tt rs tt r t t st ỷ ổ tr ữủ t t ổ t ữớ ữợ P P P P s ữủ ... ỹ tr ỵ tt ố r ố ổ ữợ õ t ú t tr ợ t tố ữ ữủ t số t ố ữủ ỹ ữỡ tr tữớ t tố ữ ổ ữợ tố ữ tr õ sỡ ỗ ố t ữủ tữớ ổ ố ự r tr t q õ ố t t t tố ữ ỗ r ỵ tt ố ...
 • 26
 • 203
 • 0

Xấp xỉ hữu hạn chiều cho bài toán cực trị đa mục tiêu không chỉnh các phiếm hàm lồi trong không gian Banach. docx

Xấp xỉ hữu hạn chiều cho bài toán cực trị đa mục tiêu không chỉnh các phiếm hàm lồi trong không gian Banach. docx
... and convergence rates of the sequence xh to u depend on the α choice of α = α(h) In [6], one has showed that the parameter α can be chosen by the modified generalized discrepancy principle, i.e., ... } converges strongly to u as h → α,n and n → ∞ The proof is complete In the following, we consider the finite-dimensional variant of the generalized discrepancy ˜ principle for the choice α = α(h, ... to u, as h, α → and n → ∞ α,n ˜ Note that, the generalized discrepancy principle for parameter choice is presented first in [8] for the linear ill-posed problems For the nonlinear ill-posed equation...
 • 9
 • 258
 • 0

Một phương pháp vô hướng hóa giải bài toán tối ưu đa mục tiêu

Một phương pháp vô hướng hóa giải bài toán tối ưu đa mục tiêu
... toán tối ưu đa mục tiêu có liên quan Một tính chất quan trọng phương pháp hướng sinh ¯¯ tất điểm K-cực tiểu (yếu) toán tối ưu đa mục tiêu Nếu (t, x) nghiệm cực tiểu toán hướng hóa Pascoletti-Serafini ... thứ tự đa diện cảm sinh ma trận cỡ s × m, quy toán tìm K-cực tiểu toán tối ưu đa mục tiêu với m hàm mục tiêu toán tìm điểm EP -cực tiểu toán đa mục tiêu với s tiêu chuẩn Tuy nhiên s ≥ m toán lại ... phương pháp hướng hóa khác tìm thấy Tuy nhiên luận văn này, quan tâm tới phương pháp hướng hóa Pascoletti-Serafini 2.1 Tối ưu hóa Pascoletti-Serafini Pascoletti Serafini đưa toán tối ưu đa mục...
 • 59
 • 646
 • 0

Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu với các hàm ổn định

Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu với các hàm ổn định
... " Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu tốn tối ưu đa mục tiêu với hàm ổn định " Luận văn trình bày lý thuyết đạo hàm tiếp liên cho hàm ổn định, hàm vững điều kiện tối ưu Jimenez - Novo [6] cho ... Novo [6] hàm vững, mối quan hệ với hàm ổn định, hàm khả vi Hadamard, hàm Lipschitz địa phương, đạo hàm tiếp liên hàm vững, điều kiện tối ưu cho tốn tối ưu vectơ tổng qt với hàm ổn định hàm vững ... - Điều kiện tối ưu cho tốn tối ưu tổng qt; - Quy tắc nhân tử Lagrange cho tốn tối ưu đa mục tiêu với ràng buộc nón, ràng buộc đẳng thức khơng gian hữu hạn chiều Lý thuyết điều kiện tối ưu cho...
 • 46
 • 362
 • 0

kết hợp một số phương pháp heuristic giải bài toán tối ưu đa mục tiêu

kết hợp một số phương pháp heuristic giải bài toán tối ưu đa mục tiêu
... luận Kết hợp số phương pháp Heuristic giải toán tối ưu đa mục tiêu nhằm nghiên cứu phương pháp tiếp cận khác để giải toán tối ưu đa mục tiêu kết hợp số phương pháp giải thuật di truyền kết hợp ... vậy, lớp toán tối ưu quan tâm nghiên cứu từ lâu đạt nhiều kết Tuy vậy, kết đạt chủ yếu lớp toán tối ưu mục tiêu; lớp toán tối ưu đa mục tiêu gặp nhiều khó khăn Các toán tối ưu đa mục tiêu toán có ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ giải thuật mô luyện sở kết hợp phương pháp để giải toán tối ưu đa mục tiêu Nội dung đề tài: gồm chương 1) Chương Tổng quan toán tối ưu đa mục tiêu 2) Chương Tìm hiểu số phương pháp Heuristic...
 • 58
 • 436
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các khái niệm cơ bản về bài toán tối ưu đa mục tiêuphương pháp cổ điển giải bài toán tối ưu đa mục tiêuphương pháp mới giải bài toán tối ưu đa mục tiêutrình tính toán tối ưu bằng giải thuật di truyền cho bài toán tối ưu đa mục tiêu điều khiển mức dung dịch h của bình khuấy trộn liên tụcmột số phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu cơ bảnứng dụng phương pháp toạ độ để giải một số bài toán hình học không giantrình ứng dụng các thuật toán để tìm bao đóng tìm khóa tìm phủ tối tiểu và chuẩn hóa quan hệ đạt chuẩn boye codd được viết bằng ngôn ngữ c gồm 7 menu tùy chọnứng dụng của phương trình vi phânứng dụng của phương trình vi phân cấp 2ứng dụng của phương trình vi phân cấp 1ứng dụng của phương trình vi phân trong kinh tếứng dụng của phương trình liên tụcứng dụng của phương trình bernoulliứng dụng của phép vị tự để giải một số bài toán hình họcung dung cua dao ham de giai 1 so bai toan trung hoc pho thongĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ