(M TẮT LUẬN ÁN T ẾN S VẬT LÝ) NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỆ BÁN DẪN 1 CHIỀU

tóm tắt luận án tiến sĩ chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới

tóm tắt luận án tiến sĩ chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới
... trình phân h y quang c a màng LDPE Ch t o nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà lư i h p th UV, b n th i ti t - Nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà lư i l p ñi u ki n gia t c th i ti t - Nghiên ... lo i màng s r t thu n l i vi c tri n khai ng d ng th c t Chính v y, ñ tài lu n án “Ch t o nghiên c u tính ch t c a t h p v t li u cao phân t ng d ng làm màng ph nhà lư i” nh m m c ñích nghiên ... tháng - Kh ch ng ñ ng sương c a màng ña l p t t Màng l p v n trì ñư c kh ch ng ñ ng sương m c ñ cao sau tháng phơi m u - Tu i th d ki n c a màng l p 20 tháng 3.3 Nghiên c u th nghi m màng ph nhà...
 • 27
 • 344
 • 0

tóm tát luận án sử dụng kỹ thuật lidar nghiên cứu đặc trưng vật của son khí trong tầng khí quyển

tóm tát luận án sử dụng kỹ thuật lidar nghiên cứu đặc trưng vật lý của son khí trong tầng khí quyển
... trưng vật lớp son khí khí kỹ thuật lidar Trong luận án thu số kết nghiên cứu thuyết thực nghiệm cụ thể sau: Tìm hiểu thuyết tương tác photon ánh sáng với phân tử khí, với hạt son khí có ... quan trắc khí CHƢƠNG II Kỹ thuật hệ đo lidar Chương 2, trình bày nghiên cứu kỹ thuật khảo sát từ xa (là công cụ nghiên cứu nhóm tác giả) sử dụng để xác định đặc trưng vật son khí khí Chúng ... quang học đặc trưng son khí viết ngôn ngữ Matlab CHƢƠNG III Quan trắc đặc trƣng vật lớp son khí tầng thấp Trong chương trình bày kết nghiên cứu cụ thể nhóm áp dụng với đối tượng son khí trường...
 • 26
 • 152
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa

tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa
... 1 27 52 10 16 33 30 16 194 Survived after thawing Percentag Quantit Percentage e (%) y (%) 0 ,5 0,6 0 ,5 0,6 13,9 27 15, 6 26,8 50 28,9 5, 2 10 5, 8 8,2 11 6,4 17,1 33 19,0 15, 5 24 13,8 4,1 3 ,5 8,2 ... > 0, 05) ; Day 5: 13,6 0 ± 1 ,50 µm and 12,40 ± 1,30 µm (p > 0, 05) The diameter of embryos before freezing and after thawing: Day 3: 147,2 ± 7,82 µm and 147 ,5 ± 8,14 µm (p > 0, 05) ; Day 5: 1 53 ,5 ± ... 100 95, 1 34,9 32 ,5 20 2,41 (1,10 – 5, 36) p= 0,016 3,1 7 (1,88 – 5, 36) p= 0,001 0,86 (0,48 – 1 ,54 ) p = 0,6 p = 0,11 1,11 (0 ,55 – 2, 25) p = 0,74 Accumulated pregnancy rate (%) 34,2 32,4 1,08 (0 ,52 ...
 • 31
 • 628
 • 0

tóm tắt luận án ts y khoa tiếng anh nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em vùng tây nguyên, việt nam

tóm tắt luận án ts y khoa tiếng anh nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em vùng tây nguyên, việt nam
... Vietnam, several studies on H pylori infection in children have initially assessed the H pylori infection rates However, there remains a paucity of information on the H .pylori infection rates by ... long time Only until 1983, however, B Marshall and R Warren have successfully isolated and cultured Helicobacter pylori (H pylori) bacteria The results from this research have demonstrated the ... identifying the H pylori infection rate in children of major ethnic groups in Tay Nguyen, Vietnam 2/ The thesis had identified several factors relating to the H pylori infection in the study population...
 • 38
 • 268
 • 0

tóm tắt luận án các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ mobile banking trong địa bàn hà nội, việt nam

tóm tắt luận án các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ mobile banking trong địa bàn hà nội, việt nam
... để xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng việc sử dụng dịch vụ mobile banking Nội Các liệu sơ cấp sử dụng để đánh giá ảnh hưởng mức độ yếu tố Các liệu thứ cấp sử dụng để phân ... Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ mobile banking người tiêu dùng Nội; - Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố khác việc sử dụng dịch vụ mobile banking người tiêu dùng Nội; - Đề ... phí cảm nhận việc sử dụng dịch vụ mobile banking có tác động tiêu cực đến sử dụng dịch vụ H5: Sự tin tưởng khách hàng dịch vụ mobile banking có tác động tích cực đến việc sử dụng dịch vụ H6: Nhận...
 • 24
 • 759
 • 4

tóm tắt luận án tiến sĩ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG

tóm tắt luận án tiến sĩ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG
... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 1.2 Phương pháp phương trình động lượng tử thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán ... đề tổng quan bán dẫn hố lượng tử siêu mạng, phổ lượng, hàm sóng electron hố lượng tử siêu mạng có mặt điện trường không đổi từ trường, thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán dẫn khối Trong chương ... Do vậy, nghiên cứu hiệu ứng xảy hệ thấp chiều điều kiện đòi hỏi phải sử dụng thuyết lượng tử Đó chọn đề tài nghiên cứu thuyết lượng tử hiệu ứng Hall hố lượng tử siêu mạng ” để phần giải...
 • 27
 • 556
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ NGẪU NHIÊN

tóm tắt luận án tiến sĩ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ NGẪU NHIÊN
... X Toán tử ngẫu nhiên từ X vào X gọi toán tử ngẫu nhiên X Toán tử ngẫu nhiên từ X vào R gọi phiếm hàm ngẫu nhiên 1.1.2 Định nghĩa Cho f, g : Ω × X → Y hai toán tử ngẫu nhiên Toán tử ngẫu nhiên ... với toán tử ngẫu 0 nhiên f Nội dung luận án bao gồm định lý thác triển toán tử ngẫu nhiên thành toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên, kết nghiên cứu điểm bất động, điểm trùng toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên ... định lý tồn điểm bất động điểm trùng toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên Chương trình bày kết nghiên cứu ứng dụng định lý điểm bất động, điểm trùng toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên Các ứng dụng chứng minh...
 • 27
 • 269
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại việt nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ tinh sạch và nghiên cứu đặc tính của cellulase tự nhiên và tạo cellulase tái tổ hợp từ nấm sợi tại việt nam
... Việc nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase tái tổ hợp ứng dụng chế phẩm hạn chế Xuất phát từ tiến hành thực đề tài luận án: Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên tạo cellulase tái tổ hợp từ ... hợp từ nấm sợi Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu (i) Tinh đánh giá đặc tính cellulase tự nhiên từ chủng nấm tuyển chọn làm sở ứng dụng tạo cellulase tái tổ hợp 2 (ii) Tạo endoglucanase tái tổ hợp không ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tinh nghiên cứu đặc tính cellulase tự nhiên từ nấm sợi Việt Nam 3.1.1 Tuyển chọn phân loại chủng nấm sợi sinh tổng hợp cellulase Đã tuyển chọn chủng NDVN01 có hoạt tính...
 • 27
 • 188
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG MẠNG 6KV MỎ LỘ THIÊN VÙNG QUẢNG NINH

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG MẠNG 6KV MỎ LỘ THIÊN VÙNG QUẢNG NINH
... nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng điện lưới 6kV mỏ lộ thiên Quảng Ninh mang tính cấp thiết thời Mục đích nghiên cứu luận án Luận án có mục đích nghiên cứu cụ thể sau: Nghiên cứu, đánh ... lưới điện trung áp 6kV theo số tiêu chất lượng điện để từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điện lưới 6kV mỏ lộ thiên Quảng Ninh Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu luận án * Đối tượng nghiên ... nghiên cứu: Mạng 6kV mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh * Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng điện áp lưới 6kV ảnh hưởng chất lượng điện áp tới thiết bị nhạy cảm với sóng hài Nội dung nghiên cứu - Tổng quan nghiên...
 • 27
 • 88
 • 0

bài giảng vật 11 bài 17 dòng điện trong chất bán dẫn

bài giảng vật lý 11 bài 17 dòng điện trong chất bán dẫn
... từ p n: có dòng điện từ p → n - Khi đ.trường hướng từ n p: dòng điện từ n →p ( xem hình 17. 5 17. 7 sách giáo khoa ) E +- -+ + + + + + + p + + + + + + + + + lớp nghèo p n n Điôt bán dẫn dùng chỉnh ... chỗ tiếp xúc miền mang tính dẫn p miền mang tính dẫn n tạo tinh thể bán dẫn lớp chuyển tiếp p-n, è kết hợp với lỗ trống, không hạt tải điện, nên gọi lớp nghèo + Dòng điện chạy qua lớp nghèo: + ... điôt chế tạo từ vật liệu bán dẫn thích hợp, dòng điện thuận chạy qua điôt, lớp chuyển tiếp p-n có ánh sáng phát Đó điôt phát quang (LED – Light Emiting Diode) Laze bán dẫn hoạt động sở phát quang...
 • 11
 • 1,895
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu ứng lan tỏa giữa các tổ chức tài chính ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu ứng lan tỏa giữa các tổ chức tài chính ở Việt Nam
... m i quan h r i ro tác ng lan t a th c s ? mu n ch tài nghiên c u v hi u ng lan t a gi a t ch c tài t i Vi t Nam Và c u trúc xuyên su t nghiên c u c a ch y u d a vào nghiên c u: Spillover Effects ... ng tài Vi t Nam, nghiên c u s t p trung vào i, qu ng thu c o hi m ch ng khoán 1.2 u Bài nghiên c u t p trung vào m hi u ng lan t a gi a t ch c tài d ng mô hình SDSVaR u th c nghi m v Vi t Nam ... ng lan t a r i ro gi a t ch c tài s ng hi u ng lan t a nhi u nh t th ng tài t i Vi t Nam ng xem, li u r ng ngành nh 24 Vi c l a ch n bi n nghiên c u vi u tiên quan tr l c d li c ch n u Trong nghiên...
 • 95
 • 131
 • 0

tóm tắt luận án kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian việt nam và thế giới

tóm tắt luận án kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian việt nam và thế giới
... TÀI Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam giới, kiểu truyện vật tinh ranh kiểu truyện quen thuộc tiêu biểu Trong kiểu truyện này, nhân vật vật nhỏ bé tinh ranh thường sử dụng mưu mẹo để đánh ... 2: Kết cấu kiểu truyện vật tinh ranh - Chương 3: Nhân vật kiểu truyện vật tinh ranh - Chương 4: Một số motif thường gặp kiểu truyện vật tinh ranh - Chương 5: Kiểu truyện vật tinh ranh Bảng tra ... vật tinh ranh kẻ gỡ giải Nhưng có trường hợp nhân vật tinh ranh kẻ đưa tình truyện (thắt nút) kẻ mở nút 16 CHƯƠNG NHÂN VẬT CỦA KIỂU TRUYỆN CON VẬT TINH RANH 3.1 NHÂN VẬT TINH RANH Nhân vật tinh...
 • 28
 • 450
 • 1

tóm tắt luận án định danh sự vật liên quan đến sông nước vùng đồng bằng sông cửu long trong phương ngữ nam bộ

tóm tắt luận án định danh sự vật liên quan đến sông nước vùng đồng bằng sông cửu long trong phương ngữ nam bộ
... tích, nhận xét đặc điểm định danh vật liên quan đến sông nước vùng ĐBSCL Chương CẤU TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH SỰ VẬT LIÊN QUAN ĐẾN SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Cấu tạo của tên ... đến sông nước vùng Đồng sông Cửu Long phương ngữ Nam Bộ xuất phát từ nhu cầu lí luận thực tiễn Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: Luận án muốn đặc điểm riêng định danh vật liên quan ... loại hình ngôn ngữ mượn sang loại hình ngôn ngữ mượn d Các dạng định danh phương thức định danh G.V Consanski chia định danh thành ba dạng: định danh từ vựng, định danh câu, định danh văn B.A Serebrennikov...
 • 27
 • 260
 • 1

tóm tắt luận án quyền bào chữa của bị can ,bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt nam

tóm tắt luận án quyền bào chữa của bị can ,bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt nam
... luận quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên Chương 2: Thực trạng quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên tố tụng hình Chương 3: Tăng cường bảo đảm quyền bào chữa bị can, ... QBC bị can, bị cáo người CTN TTHS Việt Nam sau: Quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam tổng thể hành vi tố tụng mà pháp luật tố tụng hình Việt Nam cho phép người ... THÀNH NIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên 2.1.1 Quy định pháp luật TTHS quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành...
 • 24
 • 412
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận án các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ mobile banking trong địa bàn hà nội việt namluận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như phân tích tổng hợp quy nạp diễn dịch lịch sử cụ thểcủa luận án tác giả đã tập trung nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề saubài tập vật lý 11 chương cảm ứng điện từ cơ bảnmặc dù các linh kiện bán dẫn nhạy với ánh sáng có cấu trúc và chức năng của chúng khác nhau nhiều nhưng chế độ hoạt động của chúng dựa trên cùng hiệu ứng vật lý đó là hiệu ứng quang điệncơ sở lý thuyết về cung ứng và sử dụng vật tưbrian d josephson sinh 4 1 1940 nhận một nửa giải nobel vật lý năm 1973 với tiên đốn lý thuyết về tính chất của các dòng siêu dẫn đặc biệt là hiệu ứng josephsonứng dụng của hiệu ứng hall trong khoa học vật liệutóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậttóm tắt luận ánhướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiến ĩhướng dấn tóm tắt luận ánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học