Ôn thi đại học 2017 5 đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương 1 hình học 11 có đáp án

Chuyên đề ĐẠI SỐ TỔ HỢP ôn thi đại học 2009 (có đáp án

Chuyên đề ĐẠI SỐ TỔ HỢP ôn thi đại học 2009 (có đáp án
... đợc số a) Có bảy chữ số khác b) Có bảy chữ số khác cho số đề lẻ Bài Cho tập A = { 0,1, 2,3, 4,5, 6, 7} Từ tập A lập đợc số a) Có tám chữ số khác cho số đề chẵn b) Có tám chữ số khác cho số có ... chữ số đầu cuối chẵn Bài Cho tập A = { 0,1, 2,3, 4,5} Từ tập A lập đợc số a) Có chữ số khác cho số không 12 b) Có chữ số khác cho số số có mặt lần ,các chữ số khác có mặt Có mặt lần ? Bài Tổ hợp ... tn Bi 1.Chng minh ( ) 2008 C2009 + 32 C2009 + 34 C2009 + + 32008 C2009 = 22008 22009 Hng dn xột ( x ) ( 1+ x) 2009 2009 2009 i = C2009 ( 1) x i i i =0 2009 i = C2009 x i i =0 Thay x=3 vo...
 • 21
 • 514
 • 7

Chuyên đề Nhị thức Newton ôn thi đại học 2009 (có đáp án

Chuyên đề Nhị thức Newton ôn thi đại học 2009 (có đáp án
... hạng không phụ thuộc x Ví dụ 1: Cho biết hệ số số hạng thứ kiến thức nhị thức x n x + n x = x / + x / = n ( x / ) n ( x / ) Ci x i =0 ( ) Từ đó, hệ số số hạng thứ , khai triển nhị thức là: ... xứng + Ta có hệ số hệ số đầu công thức khai triển hệ số C05 = C15 = C25 = 10 Vậy (3x 4)5 = 243x5 1620 x4 + 4320 x3 5760 x2 + 3840 x 1024 Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau: a: S1 = C06 + C16 ... thứ đợc cho C9 ( x / ) ( x / ) = 84 x / Ví dụ 2: Trong khai triển nhị thức phụ thuộc vào x biết (x x + x 28 / 15 ) n tìm số hạng không Cnn + Cn-1n + Cn-2n = 79 Giải: + Xét PT: Cnn + Cn-1n + Cn-2n...
 • 19
 • 1,855
 • 140

on thi dai hoc Hidrocacbon co dap an

on thi dai hoc Hidrocacbon co dap an
... (n1) X l ankan B k = CnH2n (n2) X l anken hoc xicloankan C k = CnH2n2 (n2) X l ankin hoc ankaien D k = CnH2n6 (n6) X l aren 760 iu kin thng, cỏc hirocacbon th khớ gm cỏc hirocacbon cú A ... Y Z T Axetilen A X: butan, Y: but2en, Z: propen, T: metan B X: butan, Y: etan, Z: cloetan, T: icloetan C X: butan, Y: propan, Z: etan, T: metan D Cỏc ỏp trờn u sai 785 Trong cỏc hp cht: propen ... nguyờn t H bao bc xung quanh D ankan cú tớnh oxi hoỏ mnh 766 Cho hn hp cỏc ankan sau: pentan (t s = 36oC), hexan (ts = 69oC), heptan (ts = 98oC), octan (ts =126oC), nonan (ts =151oC) Cú th tỏch riờng...
 • 20
 • 80
 • 1

Đề ôn thi đại học 2008- số8 + Đáp án

Đề ôn thi đại học 2008- số8 + Đáp án
... vô cực? I Mắt không tật, không điều tiết ; II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết ; IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết ... biến thi n, điện trường biến thi n làm xuất hiện từ trường biến thi n b Điện trường biến thi n càng nhanh thi từ trường sinh càng mạnh c Từ trường biến thi n càng chậm thi ... mặt chất lỏng với hai nguồn S1 S2 giống Khoảng cách hai điểm cực đại hay điểm đứng yên đoạn S1S2 là: a kλ b.(2k + 1) λ c.*k λ d.(2k + 1) λ 19 Trong quang phổ vạch của hyđrô,dãy Lymann ứng với...
 • 3
 • 147
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HOC HÓA ĐÁP ÁN

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HOC HÓA CÓ ĐÁP ÁN
... cạn dd muối ta chất rắn khối lượng A 22,2 gam B 24,4 gam C 15,2 gam D 24,2 gam Câu 17./ Hiện tượng sau không đúng: A Protein dễ tan nước tạo thành dung dịch keo B Lớp váng lên nấu thịt cá tượng ... đun nóng glixerin với hh hai axit béo C17H35COOH C17H33COOH để thu chất béo thành phần chứa hai gốc axit axit Số CTCT chất béo là: A B C D Câu 21./ Để điều chế etilen người ta đun nóng rượu ... lượng este mety metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam rượu metylic Giả thi t phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60% A 125 gam B 150gam C 175gam D 200gam Câu 30./ Để phân biệt da...
 • 4
 • 410
 • 19

ĐỀ THI ĐẠI HỌC (01) ĐÁP ÁN

ĐỀ THI ĐẠI HỌC (01) CÓ ĐÁP ÁN
... x+ 32 128 T́m m để hàm số cực tṛ Ta có: y = x3 + 3(m − 3) x + 11 − 3m y , = x + 6( m − 3) y , = ⇔ x + 6(m − 3) = (1) x = (1) ⇔  x = − m Hàm số cực tṛ ⇔ (1) nghiệm phân biệt ⇔m − ... phải mặt chươ số a1 ≠ nên số cách xếp cho chươ số cách Số cách xếp cho ṿ trí lại : A5 Vậy số số cần t́m là: A5 =33.600 (số) số tự nhiên gồm chươ số biết chươ số mặt lần, chươ số mặt ... 18m2 ⇔ 2m2 + 16m + 32 = ⇔ (m + 4)2 = ⇔ m = −4 2) (C2 ) tâm J(-2,2) bán kính R2 = Ta có: IJ= + 16 =5= R2 − R1 Vậy (C1 ) (C2 ) tiếp xúc điểm tọa độ thỏa : 14  x=  x2 + y − x + y − =   ...
 • 10
 • 262
 • 3

Đề thi chuyên sinh học luyện thi đại học 2013 đáp án

Đề thi chuyên sinh học luyện thi đại học 2013 có đáp án
... - 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TỔ SINH Môn: Sinh học đề 306 Câu 1: Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Chọn hoa đỏ F2, xác suất để có kiểu gen đồng ... I -Hết - 15 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TỔ SINH Môn: Sinh học đề 405 Câu 1: Trường hợp sau không xem sinh vật bị biến đổi gen? A Chuối nhà 3n nguồn gốc từ chuối rừng ... phân li không đồng nhiễm sắc thể nguyên phân - Hết - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TỔ SINH Môn: Sinh học đề 234 Câu 1: Cho F1 tự thụ phấn đời F2 thu loại kiểu hình khác tỷ...
 • 21
 • 378
 • 0

De Thi Dai hoc 2010 co dap an

De Thi Dai hoc 2010 co dap an
... x cos x cos x sin x cos x đặt tanx = t 0,5 dx 2t ; sin x = cos x 1+ t2 dt (t + 1) I = = dt 2t t3 ( ) 1+ t t + 3t + 3t + = dt t3 3 = (t + 3t + + t )dt = tan x + tan x + ln tan x +C t 2 tan ... đơng với 9sinx + 6cosx 6sinx.cosx + 2sin2x = 6cosx(1 sinx) (2sin2x 9sinx + 7) = 6cosx(1 sinx) (sinx 1)(2sinx 7) = (1-sinx)(6cosx + 2sinx 7) = 0,5 0,5 0,25 sin x = cos x + sin x = ... I a.TXĐ: D = R\{-2} b.Chiều biến thi n 0,5 y +Giới hạn: lim y = lim+ = 2; lim2y = ; lim2y = + x x x x Suy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = -2 tiệm cận ngang y=2 + + y ' = ( x + 2) > x ...
 • 6
 • 257
 • 1

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải) ppt
... Trung sinh S s ng di cư t dư i nư c lên A K Cambi B K Xilua C K êvôn D K than C t là: A B/ D/ i Nguyên sinh i Tân sinh c n vào: Di tích c a sinh v t s ng th i A/ Sinh v t nguyên th y C/ Sinh v ... ng hoán v gen D K t h p o n ADN c a t bào loài vào ADN c a loài khác có th r t xa h th ng phân lo i Vi c chuy n gen t ng h p kháng sinh t x khu n sang vi khu n s n xu t kháng sinh quy mô công ... nhi m s c th sang nhi m s c th khác C Kháng sinh c s n xu t quy mô công nghi p thông qua vi c c y gen t ng h p kháng sinh t (X) nh ng ch ng A (Y) d nuôi sinh s n nhanh A (X) : x khu n; (Y) : vi...
 • 84
 • 871
 • 12

Bộ GD-ĐT: Đề thi Đại học Chuẩn, đáp án

Bộ GD-ĐT: Đề thi Đại học Chuẩn, có đáp án
... HCl Na2SO3 hóa chất số khả làm tăng độ tan clo nước? A B C D Câu 20 Este X chứa vòng benzen công thức phân tử C 8H8O2 Cho X tác dụng với NaOH thu muối ancol Hãy cho biết X công thức ... 1M Câu 25 Một loại peptit cấu trúc sau: Ala-Gly-Glu-Lys-Ala-Gly-Lys Hãy cho biết thuỷ phân không hoàn toàn peptit thu đipeptit? A B C D Câu 26 Chất X phản ứng tráng gương Hiđro hoá hoàn ... C2H5CHO B CH3CHO C HCHO D HCOOH Câu 42 Chất X công thức phân tử C3H6O Oxi hoá X thu chất hữu Y công thức phân tử C 3H6O2 Khử hoàn toàn X thu ancol công thức phân tử C3H8O Vậy công thức X...
 • 3
 • 154
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC 2 - ĐÁP ÁN ( KHÁ HAY)

ĐỀ ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC 2 - CÓ ĐÁP ÁN ( KHÁ HAY)
... mạch tính cảm kháng, biểu thức dòng điện qua mạch U0 π π i= cos(ωt + ) cos(ωt + ) 2 B 2 điện áp xoay chiều u =U 0cos(ωt + A C U0 i= ω L2 + i= ω C2 ω L π cos(ωt − ) ωL − ωC U0 D i= ω2C U0 + ω 2C ... tán sắc A xảy chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp qua lăng kính B xảy chiếu chùm ánh sáng đơn sắc qua lăng kính Phạm hữu hoàng Duy – ĐT: 0168 84 322 06 D không thay đổi C không xảy chiếu chùm ánh sáng ... chùm ánh sáng hẹp, không đơn sắc từ không khí vào môi trường suốt Câu 26 : Một lăng kính góc chiết quang A = 30 làm thủy tinh mà chiết suất ánh sáng đỏ n đ = ánh sáng tím nt = Chiếu chùm tia ánh...
 • 4
 • 202
 • 2

18 ĐỀ THI ĐẠI HỌC TOÁN ĐÁP ÁN pdf

18 ĐỀ THI ĐẠI HỌC TOÁN CÓ ĐÁP ÁN pdf
... tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD Câu VII.a (1 điểm) 10 viên bi đỏ bán kính khác nhau, viên bi xanh bán kính khác viên bi vàng bán kính khác Hỏi cách chọn viên bi đủ ... giác chu vi Chứng minh rằng: 52  a  b  c  2abc  27 Hết 18 n biết số www.VIETMATHS.com Kinh Tốn học ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Mơn thi : TỐN (ĐỀ ... vµ ba ch÷ sè lỴ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Mơn thi : TỐN (ĐỀ 13) I PHẦN CHUNG: (7 điểm) Câu 1:Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + mx + đồ (Cm); (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò...
 • 85
 • 238
 • 0

tuyển tập 18 đề trắc nhiệm hóa thi đại học 2014 đáp án NEW

tuyển tập 18 đề trắc nhiệm hóa thi đại học 2014 có đáp án NEW
... C 18 B 38 B 19 C 39 C 20 A 40 D 001 THI TH VO I HC, CAO NG ( thi cú 05 trang) Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu Trong t nhiờn oxi cú ba ng v 16O, 17O, 18O; ... Copyright â quatamthat2@yahoo.com - 001 -4- 002 THI TH VO I HC, CAO NG ( thi cú 05 trang) Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu t chỏy hon ton m gam hn hp gm ... 2-metyl pentanol-3 D 3,3-imetyl butanol-2 -4- 003 THI TH VO I HC, CAO NG ( thi cú 05 trang) Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1.Trong cỏc kim loi Cu, Al, Fe,...
 • 78
 • 293
 • 1

Bộ đề luyện thi đại học FPT đáp án

Bộ đề luyện thi đại học FPT có đáp án
... clura It nhftt la tao va cam thi thung chira man chi chrra tao va cam thi thung clura tao, chi chira tao va cam thi thung khong chira tao chira it nhftt 1a cam va m~n thi thung khong chira man thung ... chirng la ban bi benh, ban kh6ng diroc thi lai II N~u ban muon duoc thi lai, ban phai dira bang chirng la ban bj benh III.;N~u nhu ban kh6ng diroc thi lai thi ban dii kh6ng dira bang chirng la ... B dang da bong thi C dang kh6ng doc bao (E): B da bong va chi C doc bao Cau 90 N~u ban co th~ dua bang chirng la ban bi benh, ban se duoc thi lai N~u nhu menh d~ tren la dung thi di~u nao sau...
 • 105
 • 285
 • 7

ĐỀ LÝ MINH HỌA ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2015 ĐÁP ÁN

ĐỀ LÝ MINH HỌA ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2015 CÓ ĐÁP ÁN
... - 0978919804 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: Vật lí Câu số Đáp án B Câu số 18 Đáp án C Câu số 35 Đáp án C B 19 B 36 C A 20 D 37 D D 21 C 38 ... đối xứng qua vân trung tâm, dùng ánh sáng vàn bước sóng 0,6 μm quan sát 17 vân sáng (tại M N hai vân sáng) Nếu dùng ánh sáng bước sóng 0,48 μm số vân sáng quan sát đoạn MN A 23 B 25 C 21 ... /2 Câu 23: Một nguồn phát ánh sán đơn sắc tần số f hoàn toàn xác định Khi ánh sáng truyền chân không lượng tử ánh sáng phát từ nguồn Word hóa: Trần Văn Hậu - THPT U Minh Thượng - tranvanhauspli25gvkg@gmail.com...
 • 17
 • 547
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra định kì môn tiếng việt lớp 4 4 lần có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 11 có đáp ánđề ôn thi đại học môn toán lê anh tuấnôn thi đại học và cơ bảnđề thi thử đại học hóa có đáp án 2013đề thi thử đại học hóa có đáp ánđề thi thử đại học 2012 có đáp ánđề thi thử toán đại học 2012 có đáp ánbộ đề thi thử đại học 2012 co dap anđề thi thử đại học hóa có đáp án violetđề thi thử hóa đại học 2013 có đáp ánôn thi đại học ngữ pháp tiếng anhđề thi thử lý đại học 2013 có đáp ánđề thi thử toán đại học 2013 có đáp ánđề thi thử hóa đại học 2012 có đáp ánBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngtieu luan quan tri logisticQuản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)Nghiên cứu tổng hợp oxit nano NiAl2O4, ZnAl2O4 và bước đầu thăm dò ứng dụng của chúng (LV thạc sĩ)Phương pháp xấp xỉ đạo hàm với độ chính xác bậc cao và ứng dụng (LV thạc sĩ)Các trang trong thể loại “hóa học lượng tử”Bài tập ôn thi THPT Quốc Gia môn Hoá HọcHướng dẫn khai thác hệ thống Sub Bridge Simulator (SBS) tại phòng mô phỏng lái tàuQuá trình phát triển kinh tế tư nhân ở huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) từ năm 1986 đến năm 2010 (tt)Tuyển tập Hoa Song Đường 10 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc Giang6 cách phân vùng phòng ngủ hẹp cực đỉnh bằng vách ngăn