Thiết kế vector biểu hiện các gene mã hóa cho các Enzyme xúc tác quá trình sinh tổng hợp βcarotene trong vi khuẩn Escherichia coli

TẬP HỢP VÀ CÙNG BIỂU HIỆN NHIỀU GENE HÓA CHO NHIỀU ENZYME CHỊU NHIỆT TRONG E. COLI, ỨNG DỤNG TRONG SINH CHUYỂN HÓA IN VITRO

TẬP HỢP VÀ CÙNG BIỂU HIỆN NHIỀU GENE MÃ HÓA CHO NHIỀU ENZYME CHỊU NHIỆT TRONG E. COLI, ỨNG DỤNG TRONG SINH CHUYỂN HÓA IN VITRO
... Chúng thành công việc tập hợp chín gene hóa cho enzyme chịu nhiệt chuyển hóa glucose vào operon nhân tạo biểu chúng tế bào E coli Mức độ biểu enzyme chịu nhiệt tái tổ hợp kiểm soát vị trí chúng ... tái tổ hợp Sự phiên mRNA gene hóa cho enzyme chịu nhiệt tế bào tái tổ hợp xác định RT-PCR (Hình 2) Mức độ biểu gene tương ứng với vị trí chúng operon nhân tạo, ngoại trừ gene hóa cho ENO ... phản ứng mà muốn, làm biến tính enzyme nội s inh tế bào cần bước chuẩn bị để có hỗn hợp enzyme chịu nhiệt Thêm vào đó, đặc tính bền enzyme chịu nhiệt nên hạn chế bất lợi của sinh chuyển hóa in vitro, ...
 • 14
 • 294
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện các gen hóa enzyme sinh tổng hợp vanillin trong e coli

Thiết kế vector biểu hiện các gen mã hóa enzyme sinh tổng hợp vanillin trong e coli
... Cỏc gen mó húa cỏc enzyme sinh tng hp vanillin t acid ferulic Cỏc gen mó húa enzyme sinh tng hp vanillin c xỏc nh l gen fcs mó húa enzyme feruloyl-coA synthetase v gen ech mó húa enzyme enoyl-CoA ... gltA, ech, fcs da trờn nn tng vector pET22b(+) - Gn gen gltA vo vector biu hin pET22b+ to t hp vector pET22-G - Gn gen ech vo vector pET22-G to t hp vector pET22-GE - Gn gen fcs vo vector pET22-GE ... hydratase/aldolase gltA: citrate synthase icdA: isocitrate dehydrogenase 24 iclR: transcription repressor aceA: isocitrate lyase aceB: malate synthase Gen gltA mó húa enzyme citrate synthase xỳc tỏc...
 • 87
 • 298
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện mang gene sinh tổng hợp carotenoid trong e coli

Thiết kế vector biểu hiện mang gene sinh tổng hợp carotenoid trong e coli
... : Thiết kế vector biểu mang gene sinh tổng hợp carotenoid E. coli Nhằm tạo nguồn vector mang gene tổng hợp carotenoid phong phú có suất tổng hợp cao nguyên liệu cho trình tổng hợp β-carotene, ... đầu cụm gene iEIB thiết kế enzyme giới hạn enzyme XbaI ( đầu gen Idi) enzyme EcoRI ( cuối gen CrtB), enzyme có vị trí vector pET28-iEIB Do cắt đồng thời hai enzyme XbaI EcoRI vector pET28-iEIB taọ ... kích thước iEIB) Đây vector pET-iEIB theo lý thuyết Kiểm tra chiều gắn gene iEIB pET-iEIB: Cụm gen iEIB mã hoá enzyme sinh tổng hợp lycopene, để chuyển lycopene sang hợp chất beta caroten cần có...
 • 49
 • 365
 • 2

Thiết kế vector biểu hiện gen hóa xylanase trong nấm mốc

Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa xylanase trong nấm mốc
... lược thiết kế vector đặt Để tạo chủng Agrobacterium làm nguyên liệu chuyển gen vào nấm, việc thiết kế Ti plasmid vector biểu hiện, vector kí hiệu pCB_xylB_hph gen hóa xylanase (xylB) gen kháng ... để chuyển gen vào nấm mốc [3, 9] Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành thực đề tài: Thiết kế vector biểu gen hóa xylanase nấm mốc Đề tài thực Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen Phòng ... nuôi nhiễm với bào tử nấm A niger Nấm chuyển gen tiếp tục chọn lọc môi trường có bổ sung chất kháng sinh thích hợp Toàn quy trình thiết kế vector biểu gen hóa xylanase nấm mốc thể chi tiết qua...
 • 73
 • 576
 • 4

Thiết kế vector biểu hiện gen hóa legumain

Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain
... chứa đoạn gen hóa legumain vector chứa biểu pET-32c(+), quy trình thiết kế vector biểu mang gen hóa legumain tiến hành sau: • Bước 1: Cắt tinh đoạn gen hóa legumain vector biểu pET-32c(+) ... Lớp 07 - đoạn gen Kích thước đoạn gen khoảng 900bp, đoạn gen hóa legumain Tuy nhiên để thu đoạn gen này, tiến hành tinh thu đoạn gen từ gel agarose 3.1.2 Kết tinh đoạn gen hóa legumain từ ... ligase Gen hóa legumain Vector pET-32c(+) Tổng thể tích 10 Hỗn hợp phản ứng ủ 16°C qua đêm Dưới tác dụng enzyme nối đoạn gen hóa legumain dễ dàng gắn vào vector pET-32c(+) để tạo vector...
 • 57
 • 341
 • 0

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen hóa cho thụ thể neurokinin 1 ở người việt nam

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa cho thụ thể neurokinin 1 ở người việt nam
... chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin- 1 từ mẫu phổi người Việt Nam 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ- 1 3.2 .1 Thiết kế mồi Để biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người, ... 5’-NK1 Tách dòng đoạn 3’-NK1 Hình 5: Sơ đồ nghiên cứu tách dòng thiết kế vector biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin – phổi người Việt Nam Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3 .1 TÁCH DÒNG GEN MÃ HÓA ... nucleotide gen hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người Việt Nam với trình tự nucleotide ngân hàng liệu tính đa hình gen hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người Như vậy, từ kết giải trình tự cho thấy tách dòng...
 • 23
 • 289
 • 0

đề tài 'thiết kế vector biểu hiện gen hóa legumain”'

đề tài 'thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain”'
... giới hạn 2 Kết tinh đoạn gen hóa legumain từ agarose 1000bp Gen hóa legumain(900bp) 750bp Đường chạy 1: Chỉ thị phân tử DNA (Fermentas) Đường chạy 2: gen legumain 3 Kết xử lý vector biểu pET-32c(+) ... liên kết asparaginyl + Hoạt động tối đa pH=5,5 + Tồn động vật thực vật + Legumain biểu cao số loại khối u như: tuyến tiền liệt, đại tràng ung thư vú Mục đích đề tài Thiết kế vector biểu gen hóa ... YPEALLHFRT QSLRPHSSTT TTTTEIRLLT KPERKLSWLL 501 PPLSNN* KẾT LUẬN - Đã thiết kế thành công vector biểu mang đoạn gen hóa legumain - Đoạn gen gắn vào vector pET-32c(+)vào vị trí nhận biết enzyme giới...
 • 25
 • 271
 • 0

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam115102

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam115102
... hành đề tài Tách dòng thiết kế vector biểu gen hóa cho thụ thể neurokinin – người Việt Nam” 1.5 VECTOR BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1 Gen hóa cho thụ thể liên kết với G protein ... chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin-1 từ mẫu phổi người Việt Nam 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1 3.2.1 Thiết kế mồi Để biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin-1 người, ... 3.1.5 Tách dòng đoạn cDNA hoàn chỉnh cho thụ thể neurokinin-1 44 3.1.6 Giải trình tự cDNA hòan chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin-1 49 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1...
 • 62
 • 212
 • 0

Nghiên cứu thiết kế VECTOR biểu hiệnbiểu hiện gen hóa PROTEASE SENP2 trong ESCHERICHIA COLI

Nghiên cứu thiết kế VECTOR biểu hiện và biểu hiện gen mã hóa PROTEASE SENP2 trong ESCHERICHIA COLI
... nghệ sinh học tiến hành sản xuất SENP2 tái tổ hợp E coli Trong khuôn khổ luận văn này, tiến hành nghiên cứu: Thiết kế vector biểu biểu gen hóa SENP2 Escherichia Coli Trần Thị Thanh Tuyền Lớp ... amino acid SENP2 1.2 Hệ biểu E coli 1.2.1 Đặc điểm vector biểu Vector biểu vector mang gen ngoại lai mong muốn cho phép thực phiên gen tạo dòng dịch mRNA chúng Escherichia coli Vector biểu cần ... 34 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 Trần Thị Thanh Tuyền Lớp 1102 K18 Nghiên cứu thiết kế vector biểu biểu gen hóa protease SENP2 Escherichia Coli DANH SÁCH...
 • 45
 • 103
 • 0

Tách dòng , giải trình tự và thiết kế vector biểu hiện gen novs tham gia tổng hợp đường noviose trong cấu trúc của kháng sinh novobiocin

Tách dòng , giải trình tự và thiết kế vector biểu hiện gen novs tham gia tổng hợp đường noviose trong cấu trúc của kháng sinh novobiocin
... spheroids tách dòng giải trình tự orfs tạo nên phân tử đường deoxysugar dTDP -noviose Quá trình sinh tổng hợp đường Noviose gồm gen tham gia, gen novV, novT, novW, novS novU Các gen tổng hợp nên ... trọng trình sinh tổng hợp protein enzym tham gia tổng hợp đường L -noviose- khâu cuối để tạo nên kháng sinh novobiocin Vì vậy, việc nghiên cứu tạo vector tách dòng để giải trình tự gen thiết kế vector ... Smith, B M ., Ajito, K ., Komatsu, H ., Gomez, P L ., (1996) Proc.Natr Acad Sci USA, 9 3, 940-944 11.Hansen, J L ., Ippolito, J A ., Ban, N ., Nissen, P ., Moore, P B ., Steitz, T A ., (2002) Mol Cell ., 10,...
 • 28
 • 431
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG NGUYÊN BÀO SỢI 10 CỦA NGƯỜI (HFGF-10 -HUMAN FIBROBLAST ROWTH FACTOR -10) Ở TẾ BÀO ĐỘNG VẬT BẬC CAO" pot

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... Fectamin-2000, SuperFect ) KẾT LUẬN Đã tách dòng gen hFGF -10 từ ARN tổng số não người phản ứng RT-PCR Đã thiết kế vector biểu pcDNA3.1(-)Myc-His có gắn đoạn gen hFGF -10 để biểu tế bào động vật có vú TÀI LIỆU ... tổ hợp Promotor vector -human cylomegalovirus (CMV) cho phép biểu cao nhiều loại tế bào động vật có vú Vector biểu pcDNA3.1(-) Myc-His vector tách dòng có chứa đoạn gen hFGF -10 xử lí XhoI HindIII, ... cứu, tìm hiểu tính chất FGF -10 biến đổi liên kết với mạch carbohydrate , sử dụng thiết kế vector pcDNA3.1(-) Myc-His (Invitrogen) để biểu hFGF -10 tế bào động vật có vú VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 18
 • 389
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện gen Organophosporus Hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo cây chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu

Thiết kế vector biểu hiện gen Organophosporus Hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo cây chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu
... tài: Thiết kế vector biểu gen organophosphorus hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế đƣợc cấu trúc mang gen OPHC2opt tối ƣu phù hợp với biểu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN MẠNH CƯỜNG THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN ORGANOPHOSPHORUS HYDROLASE (OPHC2) PHỤC VỤ TẠO CÂY CHUYỂN GEN PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã ... thực vật Thiết kế đƣợc vector mang gen OPHC2opt, nhằm mục đích tạo trồng có khả tiết enzyme OPH phân hủy thuốc trừ sâu dạng OP (Mep) tồn dƣ môi trƣờng đất Tạo đƣợc thuốc chuyển gen mang gen OPHC2opt...
 • 75
 • 273
 • 3

Phân lập SUS1 Promoter từ cây ngô và thiết kế vector biểu hiện chứa SUS1 promoter và Gen Cryia (C)

Phân lập SUS1 Promoter từ cây ngô và thiết kế vector biểu hiện chứa SUS1 promoter và Gen Cryia (C)
... Phõn lp Sus1 promoter t cõy ngụ v thit k vector biu hin cha Sus1 promoter v gen cryIA( c) 1.1 Mc tiờu ca ti To mt vector biu hin thc vt mang ng thi Sus1 promoter phõn lp t ngụ v gen cryIA( c) khỏng ... Sus1 promoter pJET 1.2/blunt 39 3.1.3 Trỡnh t on Sus1 promoter 42 3.2 Thit k vector biu hin gen thc vt pCB301 cha Sus1 promoter v gen cryIA( c) 45 3.2.1 Chuyn promoter Sus1 ... Sus1 promoter v gen cryIA( c) 1.3 Ni dung ca ti - Phõn lp Sus1 promoter t ngụ - Thit k vector biu hin thc vt pCB301 cha Sus1 promoter v gen cryIA( c) khỏng cụn trựng - To chng A.tumefaciens mang Sus1...
 • 73
 • 254
 • 1

Thiết kế vector biểu hiện gen trong vi khuẩn Bacillus subtilis

Thiết kế vector biểu hiện gen trong vi khuẩn Bacillus subtilis
... nhẹ [30] 1.2 Vector biểu cài nhập gen vào nhiễm sắc thể vi khuẩn 1.2.1 Vector biểu E colì Nhiều hệ vector nhân dòng biểu thiết lập cải biến dựa loại vector tự nhiên V ector biểu vector mang đoạn ... đủ yếu tố cần thiết cho vi c biểu gen tế bào vi khuẩn N eoài yếu tố cần thiết vector biểu E c o lỉ, vector biểu B s u b tilis cần phải có thêm đoạn tương đồng với nhiễm sắc thể vi khuân B s u ... nhập biểu gen đích B s u b tilis PY79 Như vậy, dựa đặc điểm cấu trúc, vector pUL2 có đầy đủ yếu tố cần thiết để cài nhập biểu gen ỉa c Z trona vi khuẩn B s u b tilis 3.2 Cài nhập biểu gen lacZ vi...
 • 135
 • 535
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân lập sus1 promoter từ cây ngô và thiết kế vector biểu hiện chứa sus1 promoter và gen cryia cthiết kế vector biểu hiện pet32a mang gen gp120bcác chất tham gia vào quá trình sinh tổng hợpcác yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp enzymethiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soáttìm hiểu về kiểm soát nội bộ thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụbước 3 thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát trongchương trình kiểm toánthiết kế và thực hiện các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trên lớp họcthiết kế vcctor biếu hiện i¥jì 1 apos à cecropinứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bòluận văn ứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bò part 6 dockế toán sử dụng các tài khoản sau để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệusơ đồ và các tác nghiệp menu này có chức năng chính là thực hiện các yêu cầu của quá trình giác sơ đồ trên máy tínhcác quá trình sinh học diễn ra trong bể sbrcác chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợpĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây