Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống khoai lang Phú Lương đỏ vụ xuân năm 2015

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia đến chất lượng sản phẩm xúc xích chế biến từ thịt bò

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia đến chất lượng sản phẩm xúc xích chế biến từ thịt bò
... t – 4oC - Xúc xích lên men g m lo i chính: xúc xích lên men bán khô (xúc xích summer, snack stick,…) xúc xích lên men khô (xúc xích pepperoni, hard salami, genoasalami,…) Lo i xúc xích có ñ c ... tình hình nghiên c u công ngh v h th ng thi t b ch bi n xúc xích - Nghiên c u l a ch n quy trình công ngh s n xu t xúc xích t th t - Nghiên c u s lý thuy t c a trình ch bi n xúc xích - Nghiên ... m xúc xích 2.3.3 Phân lo i xúc xích 26 2.3.4 M t s d ng hư h ng thư ng x y cho s n ph m xúc xích 29 2.3.5 M t s quy trình công ngh s n xu t xúc xích 31 2.4 Dây truy n thi t b s n xu t xúc xích...
 • 107
 • 448
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ pH, NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN, TỶ LỆ RẮN LỎNG DUNG MÔI ĐẾN QUÁ TRÌNH CHIẾT TÁCH TANNIN TỪ VỎ THÔNG " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... mẫu nên tăng thời gian không tách thêm 3.1.4 Ảnh hưởng tỷ lệ rắn: lỏng đến trình chiết tách tannin từ vỏ thông dung môi nước Ảnh hưởng tỷ lệ rắn: lỏng đến trình chiết tách tannin dung môi nước tiến ... Viết báo cáo + Viết hoàn chỉnh + Bảo vệ Kết nghiên cứu bình luận 3.1 Ảnh hưởng yếu tố pH, nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ rắn lỏng đến trình chiết tách tannin từ vỏ thông dung môi nước 3.1.1 Ảnh hưởng ... Ảnh hưởng dung môi đến u tr nh chiết tách tannin 3.2.1 Ảnh hưởng dung môi NaOH đến trình chiết tách tannin từ vỏ thông Ảnh hưởng dung môi đến trình chiết tách tannin tiến hành nghiên cứu c ng...
 • 8
 • 448
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ THỜI GIAN HÉO NHẸ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CHÈ XANH Ở PHÚ HỘ - PHÚ THỌ ppt

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ THỜI GIAN HÉO NHẸ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CHÈ XANH Ở PHÚ HỘ - PHÚ THỌ ppt
... liệu giống chè Keo Am Tích, thời gian héo cho chất lượng sản phNm chè xanh đạt cao nhất, thời gian héo cho chất lượng sản phNm xếp thứ 2, tiếp đến thời gian héo đến nguyên liệu tươi, thời gian héo ... thuộc thời gian héo nhẹ giống chè Đối với nguyên liệu giống chè PT95, Hùng Đỉnh Bạch, Phúc Vân Tiên, Trung Du, thời gian héo nhẹ cho chất lượng cảm quan sản phNm đạt cao nhất, héo cho chất lượng cảm ... 12 - 15% giống chè nhập nội từ Trung Quốc giống chè Trung Du đối chứng, trồng Phú Hộ, Phú Thọ cho thấy: Chè xanh từ giống chè nhập nội cho chất lượng cao chè xanh từ giống chè Trung Du Chè xanh...
 • 7
 • 248
 • 0

khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân bón đối với sinh trưởng, phát triển năng suất của 2 giống lúa Bắc thơm 7 Hương thơm số 6 vụ mùa năm 2013 trên đất Gia Lâm ─ Hà Nội

khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân bón đối với sinh trưởng, phát triển và năng suất của 2 giống lúa Bắc thơm 7 và Hương thơm số 6 vụ mùa năm 2013 trên đất Gia Lâm ─ Hà Nội
... 1 970 1980 1990 1995 19 96 19 97 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 4 72 4 ,4 560 0 ,2 60 42, 8 67 6 5 ,6 70 03,8 70 99 ,7 73 62 , 7 765 3 ,6 76 66 ,3 74 92, 7 7504,3 74 52, 2 74 45,3 ... 78 ,63 84, 87 90, 97 1 02, 14 114,49a M3 41,85 61 , 46 72 , 90 81, 02 86 ,75 92, 02 1 02, 83 113,46a M4 41,85 61 ,28 73 ,14 82, 15 87, 31 92, 68 1 06, 08 1 16, 17a M5 42, 68 61 , 82 72 , 11 81 ,77 87, 35 92, 62 105 ,73 1 16 ,22 a ... 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 325 29,5 321 08,4 344 47 ,2 34 568 ,8 361 48,9 358 32, 9 35849,5 359 42, 7 38 72 9 ,8 38950 ,2 40005 ,6 423 98,5 15 571 ,2 15 474 ,4 1 67 1 9 ,6 16 822 ,7 170 78,0 173 31 ,6 175 88 ,2 17 024 ,1 18 3 26 ,9...
 • 128
 • 380
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá đến năng suất sắn củ kết quả nuôi tằm ăn lá sắn

nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá đến năng suất sắn củ và kết quả nuôi tằm ăn lá sắn
... qu nghiên c u m c ñ hái vào s n xu t 79 3.4.1 K t qu ng d ng nghiên c u m c ñ hái vào s n xu t t i Phú Th 80 3.4.2 K t qu ng d ng nghiên c u m c ñ hái vào s n xu t t i Yên Bái 81 K T LU N VÀ ... cho nuôi t m ăn s n Nghiên c u m c ñ khai thác s n h p lý ñ nuôi t m ăn s n(ít nh hư ng ñ n su t s n c ) Tri n khai ng d ng k t qu nghiên c u m c ñ khai thác s n h p lý ñ nuôi t m ăn s n vào ... tài: Nghiên c u nh hư ng c a gi ng, phân bón, hái ñ n su t s n c k t qu nuôi t m ăn s n” M c ñích, yêu c u c a ñ tài * M c ñích Xác ñ nh ñư c gi ng s n thích h p, li u lư ng bón phân ñ m ch ñ hái...
 • 112
 • 261
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của giống cà phê kỹ thuật chế biến đến chất lượng cà phê bột

Nghiên cứu ảnh hưởng của giống cà phê và kỹ thuật chế biến đến chất lượng cà phê bột
... đến chất lượng bột phê 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng trình chế biến (Rang; nghiền; tỷ lệ phối trộn phê chè phê vối) đến chất lượng bột phê 3.3 Nghiên cứu biến đổi chất lượng bột phê ... phê bột giống phê, kỹ thuật chế biến yếu tố ảnh hưởng lớn đến mùi vị, chất lượng nước pha phê Từ kết nghiên cứu chọn lọc giống phê chất lượng hạt tốt, để tạo sản phẩm phê bột ... định giống phê chọn lọc có chất lượng cao kỹ thuật chế biến thích hợp để chế biến phê bột chất lượng tốt phục vụ người tiêu dùng Nội dung đề tài 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng giống phê đến...
 • 121
 • 382
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học lên động vật thí nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học lên động vật thí nghiệm
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - NGÔ THỊ HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÊN ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM Chuyên ... góp phần vào việc tìm sở khoa học cho câu trả lời cần có nói trên, tiến hành đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng nước thải phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học lên động vật thí nghiệm ... sinh vật 39 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Kết nghiên cứu tính chất nước thải phòng thí nghiệm 43 3.2 Kết tác động nước thải phòng thí nghiệm đến động vật thí nghiệm...
 • 30
 • 872
 • 10

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che phủ đất tới sinh trưởng phát triển chè giai đoạn kiến thiết bản tại phú hộ, phú thọ

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che phủ đất tới sinh trưởng và phát triển chè giai đoạn kiến thiết cơ bản tại phú hộ, phú thọ
... ………………………xvi Trong bi n pháp k thu t canh tác cho chè giai ño n ki n thi t b n bi n pháp che ph ñ t (b ng lo i v t li u h u cơ) ñã tác ñ ng t i sinh trư ng phát tri n c a chè Ngoài tác d ng gi ... n pháp che ph ñ t t i sinh trư ng phát tri n c a chè Brazil, Indonesia, ThaiLand, Philippines 1.3.1 Vi t Nam nư c ta th i kì Pháp thu c ñã có nh ng nghiên c u v ñ t ñai, ch y u nhà khoa h c Pháp, ... ng Tăng cư ng bi n pháp gi m cho chè ñ m b o gi nư c giúp chè v n sinh trư ng m nh vào nh ng th i ñi m n ng h n lâu nh ng nơi ñi u ki n tư i 1.3 L ch s nghiên c u Trên th gi i nghiên c u v Vi t...
 • 120
 • 264
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
... điểm đ-ợc triển khai Thành phố Hạ Long 50 3.10 Biến động đất đai giai đoạn 2000 2005 51 3.11 Diện tích đất chuyển đổi sang mục đích khác ảnh h-ởng trình công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn 2000- ... động đất đai giai đoạn 2005 2010 60 3.13 Diện tích đất chuyển đổi sang mục đích khác ảnh h-ởng trình công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn 2005 2010 65 3.14 Biến động diện tích đất nông nghiệp ... loại đất thành phố Hạ Long năm 2011 42 3.5 Cơ cấu đất nông nghiệp Thành phố Hạ Long năm 2011 44 3.6 Cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2011 45 3.14 So sánh biến động diện tích đất nông nghiệp giai đoạn...
 • 96
 • 352
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che phủ đến khả năng sinh trưởng, phát triển của giống lạc đp1 tại chiềng mung sơn la, vụ xuân năm 2013

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che phủ đến khả năng sinh trưởng, phát triển của giống lạc đp1 tại chiềng mung  sơn la, vụ xuân năm 2013
... khuyến cáo triển khai rộng sản xuất Từ xúc tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp che phủ đến khả sinh trưởng, phát triển giống lạc ĐP1 Chiềng Mung- Sơn La, vụ xuân năm 2013 ... biện pháp che phủ đến khả phân cành cấp giống lạc ĐP1 33 Bảng 10 Ảnh hƣởng biện pháp che phủ đến khả phân cành cấp giống lạc ĐP1 35 Bảng 11 Ảnh hƣởng biện pháp che phủ đến khả ... 4.2.2 Ảnh hƣởng biện pháp che phủ đến chiều cao thân giống lạc ĐP1 28 4.2.5 Ảnh hƣởng biện pháp che phủ đến số giống lạc ĐP1 30 4.2.3 Ảnh hƣởng biện pháp che phủ đến khả...
 • 50
 • 110
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của cán DAO GIẢM CHẤN lên độ BÓNG bề mặt CHI TIẾT TIỆN lỗ

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của cán DAO GIẢM CHẤN lên độ BÓNG bề mặt CHI TIẾT TIỆN lỗ
... v dao gi m ch n lên đ bóng b m t chi ti t ti n l đ 1.3 nhăh ng c a cán c công b M căđíchăc aăđ tài - Ti p c n công ngh m i c a cán dao gi m ch n - Nghiên c u nhăh ng c a dao gi m ch n lên đ bóng ... h i nghiên c u ch nă đ tƠiă :ă ắă Nghiên c u nh ng c a cán dao gi m ch n lên đ bóng b m t chi ti t ti n l ” 1.2 Các k t qu nghiên c u n căđưăcôngăb Nhìnăchungăđưăcóăr t nhi u công trình nghiên ... 5.3.2 nh hưởng c a độ mềm dẻo c a phôi 50 5.3.3 nh hưởng c a điều kiện cắt đến rung động c a trình cắt .51 5.3.4 nh hưởng c a chi u rộng lớp cắt b .51 5.3.5 nh hưởng c a chi u dày...
 • 125
 • 199
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của cán dao giảm chấn lên độ bóng bề mặt chi tiết tiện lỗ

nghiên cứu ảnh hưởng của cán dao giảm chấn lên độ bóng bề mặt chi tiết tiện lỗ
... hưởng cán dao giảm chấn lên độ bóng bề mặt chi tiết tiện lỗ công bố 1.3 Mục đích đề tài - Tiếp cận công nghệ cán dao giảm chấn - Nghiên cứu ảnh hưởng dao giảm chấn lên độ bóng bề mặt chi tiết số ... người nghiên cứu chọn đề tài : “ Nghiên cứu ảnh hưởng cán dao giảm chấn lên độ bóng bề mặt chi tiết tiện lỗ ” 1.2 Các kết nghiên cứu nước công bố Nhìn chung có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề ảnh ... TÀI : NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁN DAO GIẢM CHẤN LÊN ĐỘ BÓNG BỀ MẶT CHI TIẾT TIỆN LỖ II NHIỆM VỤ : Khái quát lý thuyết cắt gọt kim loại, CNC, độ nhám bề mặt chi tiết Tìm hiểu lý thuyết rung động,...
 • 136
 • 279
 • 0

Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón vô với hữu tới sinh trưởng, phát triên của cây dưa chuột trong hệ thống canh tác lúa tại huyện yên định thanh hóa

Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón vô cơ với hữu cơ tới sinh trưởng, phát triên của cây dưa chuột trong hệ thống canh tác lúa tại huyện yên định thanh hóa
... ng canh tác dưa chu t ñ a bàn nghiên c u Cây dưa chu t ñư c ñưa vào h th ng canh tác Yên Trung 15 năm Hi n nay, dưa chu t ñang ñư c tr ng h th ng canh tác lúa v i công th c luân canh ch y u dưa ... p phân bón h u khác ñ n sinh trư ng phát tri n c a dưa chu t 36 3.1.1 nh hư ng c a t h p phân bón h u khác ñ n th i gian sinh trư ng c a dưa chu t .36 3.1.2 nh hư ng c a t h p phân ... ,2011) Dưa chu t có th i gian sinh trư ng ng n, l i ñòi h i m t lư ng phân bón l n ñ tăng su t V i dưa chu t vi c bón phân hóa h c s mang l i hi u qu t c so v i phân h u cơ, phân h u sau bón vào...
 • 88
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cổ phần may 10may 10hiến pháp 1946hiến pháp 1992xây dựng số 10công ty may 10chương trình 135xây lắp số 12năm 1999đô thị số 18cơ khí 120phần 1số 1hiến pháp 1992vật lý 12down load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênThành lập tờ bản đồ địa chính số 01 tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênBài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏecông văn CV lop Tien luongcông văn