Các phương pháp giảm nhiễu pha trong hệ thống OFDM

Các phương pháp giảm nhiễu pha trong hệ thống OFDM

Các phương pháp giảm nhiễu pha trong hệ thống OFDM
... K THUT GIM NHIU PHA TRONG H THNG OFDM 42 3.1 Gii thiu 42 3.2 Cỏc nguyờn nhõn gõy nhiu pha 42 3.2.1 Nhiu pha s khụng n nh ca cỏc b to dao ng 42 3.2.2 Nhiu pha s sai lnh tn ... nhiu pha h thng OFDM 42 ============================================================== CHNG 3: CC K THUT GIM NHIU PHA TRONG H THNG OFDM 3.1 Gii thiu Nh ó trỡnh by hai chng trc, k thut iu ch OFDM ... phng phỏp gim nhiu pha h thng OFDM Lun bao gm chng: Chng 1: Tng quan v k thut OFDM Chng ny trỡnh by nhng c im c bn ca k thut OFDM, phõn tớch nguyờn lý hot ng ca mt h thng OFDM tiờu chun v nờu...
 • 80
 • 350
 • 0

Các phương pháp giảm nhiễu pha trong hệ thống OFDM

Các phương pháp giảm nhiễu pha trong hệ thống OFDM
... nêu số hệ thống ứng dụng OFDM điển hình Chƣơng 2: Các vấn đề kỹ thuật chủ yếu nhằm giảm nhƣợc điểm hệ thống OFDM Chương phân tích nguyên nhân làm suy giảm chất lượng hệ thống OFDM phương pháp ... “Nghiên cứu phương pháp giảm nhiễu pha hệ thống OFDM Luận văn bao gồm chương: Chƣơng 1: Tổng quan kỹ thuật OFDM Chương trình bày đặc điểm kỹ thuật OFDM, phân tích nguyên lý hoạt động hệ thống OFDM ... phƣơng pháp giảm nhiễu pha hệ thống OFDM Đây chương quan trọng Luận văn, phân tích chi tiết nguyên nhân gây nhiễu pha, phân loại nhiễu pha, phương pháp giảm loại nhiễu pha tương ứng so sánh đánh...
 • 13
 • 201
 • 0

tán sắc và các phương pháp bù tán sắc trong hệ thống wdm

tán sắc và các phương pháp bù tán sắc trong hệ thống wdm
... dụng phương pháp tán sắc vào hệ thống WDM chương 28 Đồ án tốt nghiệp Tán sắc tán sắc hệ thống WDM CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG WDM Đưa cần thiết phải quản lý tán sắc ... nghiệp Tán sắc tán sắc hệ thống WDM CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC ĐẾN HỆ THỐNG WDM Trong chương tập trung tìm hiểu khái niệm tán sắc, nguyên nhân gây tán sắc ảnh hưởng tán sắc đến hệ thống WDM ... loại tán sắc Người ta phân chia nhiều tượng tán sắc sau : - Tán sắc vật liêu - Tán sắc mode 16 Đồ án tốt nghiệp Tán sắc tán sắc hệ thống WDM - Tán sắc dẫn sóng - Tán sắc phân cực mode - Tán sắc...
 • 103
 • 1,389
 • 33

Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp giảm nhiễu trong tín hiệu tiếng nói

Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp giảm nhiễu trong tín hiệu tiếng nói
... c sau: phương pháp gi m nhi u tăng cư ng ch t lư ng tín hi u ti ng nói Nh n d ng ti ng nói Chương 2: Các phương pháp gi m nhi u tín hi u ti ng nói Nh n d ng ngư i nói Chương t p trung nghiên ... ng nói b ng thu t toán c lư ngLog-MMSE Phương pháp ñánh giá khách quan 3.3 Đánh giá ch t lư ng khách quan phương pháp ñánh giá ch t lư ng d a phép ño thu c tính c a tín hi u 3.3.1 Đo t s tín ... quan(Toeplitz) c a tín hi u 3.4 s ch K t lu n chương Đánh giá khách quan phương pháp ñánh giá ch t lư ng d a phép ño thu c tính c a tín hi u bao g m ño t s tín hi u 3.3.2.2 Phương pháp ño IS nhi...
 • 13
 • 387
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp giảm nhiễu trong tín hiệu tiếng nói pdf

Luận văn:Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp giảm nhiễu trong tín hiệu tiếng nói pdf
... ng nói b ng thu t toán c lư ngLog-MMSE Phương pháp ñánh giá khách quan 3.3 Đánh giá ch t lư ng khách quan phương pháp ñánh giá ch t lư ng d a phép ño thu c tính c a tín hi u 3.3.1 Đo t s tín ... ng nói, k thu t mã hóa d ñoán n tính, X lý ti ng nói có th ñư c chia thành m c sau: phương pháp gi m nhi u tăng cư ng ch t lư ng tín hi u ti ng nói Nh n d ng ti ng nói Chương 2: Các phương pháp ... quan(Toeplitz) c a tín hi u 3.4 s ch K t lu n chương Đánh giá khách quan phương pháp ñánh giá ch t lư ng d a phép ño thu c tính c a tín hi u bao g m ño t s tín hi u 3.3.2.2 Phương pháp ño IS nhi...
 • 13
 • 343
 • 0

Nghiê n cứu phương pháp chuyển giao mềm trong hệ thống TTDĐ DS/CDMA

Nghiê n cứu phương pháp chuyển giao mềm trong hệ thống TTDĐ DS/CDMA
... Van Viet - Quan - tp.HCM Đề tài: Nghi n cứu phương pháp chuy n giao mềm hệ thống TTDĐ DS/CDMA CHƯƠNG CHUY N GIAO TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG DS/CDMA 3.1 Sự c n thiết chuy n giao hệ thống ... break”) Chuy n giao mềm hay chuy n giao ô chuy n giao thực ô khác Chuy n giao mềm hay chuy n giao chuy n giao đo n ô chuy n giao đo n ô ô Chuy n giao mềm cell Chuy n giao mềm cell Hình 3.1 Vùng chuy n ... DH Giao Thong Van Tai CS2 - 450 Le Van Viet - Quan - tp.HCM Đề tài: Nghi n cứu phương pháp chuy n giao mềm hệ thống TTDĐ DS/CDMA § Chuy n giao cứng (Hard Handover) hệ thống CDMA đ n hệ thống...
 • 99
 • 361
 • 0

Các phương pháp khác nhau phát triển hệ thống truyền thông pps

Các phương pháp khác nhau phát triển hệ thống truyền thông pps
... Vòng đời phát triển hệ thống truyền thống Phương pháp làm mẫu  Mô hình xoắn ốc  Phương pháp phát triển hệ thống dựa việc sử dụng lại  Phát triển hệ thống người sử dụng thực  Phương pháp thuê ... Nội dung  Các phương pháp khác phát triển HTTT  Môi trường, công cụ phát triển HTTT  Quản lý dự án phát triển HTTT  Các bước tổng quát phân tích thiết kế HTTT Các phương pháp phát triển HTTT ... & kiểm thử Mô tả phát triển HTTT theo vòng đời truyền thống Vòng đời phát triển hệ thống truyền thống (2)  Thích hợp:   Các hệ thống có cấu trúc xác định chặt chẽ Các hệ thống kỹ thuật phức...
 • 32
 • 261
 • 0

Luận Văn các phương pháp sấy và thiết kế hệ thống mạch của lò sấy nông sản

Luận Văn các phương pháp sấy và thiết kế hệ thống mạch của lò sấy nông sản
... xấy: − Không nên sấy trực tiếp nông sản khói đốt làm nông sản lửa nhiễm mùi khói.Chúng làm giảm giá trị cảm quan nông sản sau sấy tích lũy độc tố nông sản − Không sấy nông sản nhiệt độ cao( ... tránh khỏi nứt vỏ hồ hóa bề mặt nông sản nông sản có vỏ mỏng hàm lượng tinh bột cao Việc phơi sấy nông sản nên kết hợp với việc đẩy mạnh trình chín sau nông sản để nông sản ổn định trao đổi chất Trong ... LUẬN CHON PHƯƠNG ÁN CHO MẠCH LỰC: Trong phương án thực mạch lực ta thấy phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng phương pháp sử dụng solid relay phù hợp với yêu cầu thiết kế lý sau: - Phương án...
 • 71
 • 254
 • 2

phương pháp euler hiệu chỉnh trong hệ thống điện

phương pháp euler hiệu chỉnh trong hệ thống điện
... P2max sin δ X (2)12 Pm ( δ max − δ ) + P3max cos δ max − P2 max cos δ P3max − P2max Phương pháp Euler hiệu chỉnh Sau xác định đc: Bước 0: P1max sin δ - Trước cố: P1= ta có giá trị P1max δ 0=arcsin(Pm/P1max) ... =φ (pu)∠ cosφ - Công suất tải: - Công suất tải: I= * I= S * (pu) - Dòng điện tải: => Tính δ V - Dòng điện tải: - Sức điện động độ: δ = tg −1 E '= V +jI.(X d '+X B + ) * (pu) V X q Ia cos ... * Cho máy phát điện cực ẩn Xác định điện áp độ, ptđt công suất: - Vẽ sơ đồ thay P S =φ (pu)∠ cosφ * Cho máy phát điện cực lồi Biết Xd, Xq, Xd’… - Vẽ sơ đồ thay...
 • 6
 • 188
 • 3

Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... t phát tri n Vi t Nam - Ph m vi nghiên c u: Công tác x lý n x u t i Chi nhánh S n Tây giai đo n t 2012 - 2014 4.ăPh Ph ng pháp nghiênăc u: ng pháp áp d ng xuyên su t lu n v n ph ng pháp lu n ... ch ng, ch ngh a v t l ch s k t h p v i ph pháp t i bàn, ph l , ph ng pháp t ng h p, ph ng pháp phân tích t s li u thu th p đ ng pháp so sánh, ph ng ng pháp t ng tác h s Bên c nh d a vào c đ tính ... đ nh hi n hành c a nhà n c 1.2.2.5 S ăd ngăbi n pháp pháp lỦăđ ăx ălỦ: Bi n pháp nh s h tr c a pháp lu t đ đòi n đ c ngân hàng l a ch n bi n pháp không kh thi Ngân hàng có th nh án can thi p...
 • 91
 • 61
 • 0

Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán việt nam

Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán việt nam
... lói sut, ri ro t giỏ v ri ro sc mua Phõn loi ri ro trờn th trng chng khoỏn c th hin khỏi quỏt Hỡnh 1.2 nh sau: Ri ro Ri ro phi h thng Ri ro h thng Ri ro sc mua Ri ro t giỏ Ri ro lói sut Ri ro th ... ri ro cho mt chng khoỏn hoc mt danh mc u t: ri ro h thng v ri ro phi h thng Gi s Ri l t sut sinh li vt tri ca CK, c xỏc nh bng chờnh lch gia t sut sinh li ca CK so vi lói sut phi ri ro Ri = ri ... gim ri ro phi h thng v ri ro h thng l mt bin c nh (khụng i) vi bt k mt danh mc no Ri ro h thng (Systematic Risks): õy l ri ro tỏc ng ti ton b th trng hoc hu ht cỏc loi chng khoỏn trờn th trng Ri...
 • 126
 • 100
 • 0

Luận văn áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán việt nam

Luận văn áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán việt nam
... lói sut, ri ro t giỏ v ri ro sc mua Phõn loi ri ro trờn th trng chng khoỏn c th hin khỏi quỏt Hỡnh 1.2 nh sau: Ri ro Ri ro phi h thng Ri ro h thng Ri ro sc mua Ri ro t giỏ Ri ro lói sut Ri ro th ... ri ro cho mt chng khoỏn hoc mt danh mc u t: ri ro h thng v ri ro phi h thng Gi s Ri l t sut sinh li vt tri ca CK, c xỏc nh bng chờnh lch gia t sut sinh li ca CK so vi lói sut phi ri ro Ri = ri ... gim ri ro phi h thng v ri ro h thng l mt bin c nh (khụng i) vi bt k mt danh mc no Ri ro h thng (Systematic Risks): õy l ri ro tỏc ng ti ton b th trng hoc hu ht cỏc loi chng khoỏn trờn th trng Ri...
 • 126
 • 41
 • 0

các phương pháp giảm papr trong hệ thống ofdm

các phương pháp giảm papr trong hệ thống ofdm
...  Hàm tính CCDF PAPR theo lý thuyết : ( P( PAPR PAPR0 ) = − − e ) − PAPR0 N 12 Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR Các phương pháp giảm PAPR 13 Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR  Cắt biên ...  Chương 2: Các vấn đề kỹ thuật OFDM  Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR OFDM  Chương 4: Mô số phương pháp giảm PAPR Chương 1: Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM Giới thiệu OFDM OFDM (Orthogonal ... Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM Các vấn đề kỹ thuật OFDM Các phương pháp giảm PAPR OFDM  Phần thực hành Mô số phương pháp giảm PAPR Nội dung trình bày  Chương 1: Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM  Chương...
 • 30
 • 367
 • 1

các phương pháp giảm papr trong hệ thống ofdm

các phương pháp giảm papr trong hệ thống ofdm
...  Hàm tính CCDF PAPR theo lý thuyết : ( P( PAPR PAPR0 ) = − − e ) − PAPR0 N 12 Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR Các phương pháp giảm PAPR 13 Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR  Cắt biên ...  Chương 2: Các vấn đề kỹ thuật OFDM  Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR OFDM  Chương 4: Mô số phương pháp giảm PAPR Chương 1: Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM Giới thiệu OFDM OFDM (Orthogonal ... Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM Các vấn đề kỹ thuật OFDM Các phương pháp giảm PAPR OFDM  Phần thực hành Mô số phương pháp giảm PAPR Nội dung trình bày  Chương 1: Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM  Chương...
 • 30
 • 345
 • 2

Tiểu luận thông tin vệ tinh Các phương pháp tính nhiễu trong hệ thống Thông tin vệ tinh

Tiểu luận thông tin vệ tinh Các phương pháp tính nhiễu trong hệ thống Thông tin vệ tinh
... dụng băng tần ,hệ thống thông tin vệ tinh cho phép đạt dung lượng thông tin cao  Độ tin cậy cao:Do tuyến thông tin vệ tinh có trạm (2 trạm mặt đất đầu cuối thông tin trạm lặp vệ tinh ) nên xác ... 3.2.2 Phương pháp tính C/I Xem xét hệ thống gồm hai vệ tinh vệ tinh mong muốn vệ tinh gây nhiễu Công suất sóng mang nhận trạm mặt đất tính theo phương trình : (Các giá trị tính theo dB) Trong ... quan hệ thống thông tin vệ tinh 1.1.Giới thiệu chung thông tin vệ tinh 1.1.1 Giới thiệu chung Trong năm trở lại ,thông tin vệ tinh có phát triển vượt bậc ,việc sử dụng kĩ thuật làm cho dịch vụ thông...
 • 24
 • 489
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tan sac va cac phuong phap bu tan sac trong he thong wdmtổng quan các phương pháp xử lý nước trong hệ thống xử lý nước cấpcác phương pháp cấp xả nước trong hệ thống làm mátcác phương pháp mã hóa kênh trong hệ thống 3gcác phương pháp phân tích thiết kế hệ thốngcác phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tincác phương pháp khảo sát hiện trạng hệ thốngcác phương pháp kiểm tra hư hỏng hệ thống làm mátcác phương án chọn cảm biến trong hệ thốngcác phương pháp giảm cân trong 1 thángviệc sử dụng các phương pháp tạo động lực trong lớp tiếng anh cho mục đích xã hội của sinh viên năm nhất thuộc hệ đại trà khoa sư phạm tiếng anh trường đại học ngoại ngữ đại học quốc giacác phương pháp giam tổn thất năng lượng trong quá tình quá độ cơ họccó các lực quán tính ta đã có thể xác định được nội lực trong hệ phục vụ thiết kế nhờ các phương pháp được trình bày trong cơ học kết cấucác phương pháp giám định đá quýcác phương pháp xác định so2 trong không khíchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây